Gezagsgetrouw en vinketouw.

Naast de oppositie kent de raad van Enkhuizen ook nog een groep gezagsgetrouwen, bestaande uit D66, PvdA en CU/SGP, met als voornaamste doel, acteren als medewetgever en niet als toezichthouder.

Zij kenmerken zich, doordat ze het niet echt noodzakelijk vinden om buiten het college om kennis te verwerven en achten zich gewoonlijk meer dan afdoende geïnformeerd door de standpunten van het college.

Als consequentie van die opvatting heeft men ook geen moeite gedaan om kennis te nemen van de inhoud van het taxatierapport, maar voetstoots aangenomen, dat dit rapport het bewijs bevat dat de gemeente haar bezit (zoals zij wettelijk is verplicht) onder marktconforme voorwaarden heeft verkocht.

Iets wat ik, onder verwijzing naar de gerealiseerde grondprijs voor villapark en camping (€ 335.000,-), ernstig in twijfel heb getrokken. Twijfel die alleen maar is toegenomen, nadat het college de Anterieure Overeenkomst had vrijgegeven.

Daarin is bepaald, dat de gemeente gedurende 10 jaar jaarlijks een bedrag van € 265.000,- aan de exploitant dient over te maken als een kwaliteitsbijdrage aan de inrichting van het openbaar gebied. Artikel 6.3 b en c.

Tot dusver beweerde het college dat de lage grondprijs gerechtvaardigd was doordat ze niets in de openbare ruimte hoefde te investeren.

Die bewering blijkt dus onjuist te zijn. Volgens artikel 6.3 b en c van de Anterieure Overeenkomt verplicht de gemeente zich om meer dan 2,5 miljoen in het openbaar gebied te investeren.

In essentie beschouwen de gezagsgetrouwen elke “bewering” van het college op voorhand als bewijs en vinden ze het derhalve niet noodzakelijk zich er van te overtuigen, of die beweringen juist zijn.

Naast de oppositie en de gezagsgetrouwen is er een derde groep die ik de Vinketouw zou willen noemen.

De groep Vinketouw bestaat uit het CDA, Enkhuizen Lokaal en HEA, ofwel Het Enkhuizer Alternatief.

Alleen met behulp van Vinketouw (5 zetels) kan er een raadsmeerderheid tot stand komen. Oppositie (7 zetels) en de gezagsgetrouwen (5 zetels) zijn dus afhankelijk van Vinketouw om tot een raadmeerderheid te komen.

Anders dan de gezagsgetrouwen heeft de groep Vinketouw wel kennis genomen van het taxatierapport en steunden ze ook het verzoek tot openbaarmaking van het taxatierapport.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: