Niet langer verschuilen.

In aansluiting van het bericht van gisteren. We hebben dus te maken met een gewijzigde planuitvoering. (Lagere inrichtingskosten voor het villapark, hogere opbrengst door integratie van het bungalowpark op het campingterrein en in de toekomst ook nog lagere kosten vanwege het niet hoeven aanleggen van de baai.)

Allemaal water onder de brug, de overeenkomst met Orez is getekend. We zijn afhankelijk van de bereidwilligheid van Droomparken (de nieuwe eigenaar van Orez) om bij gelegenheid wat water bij de wijn te doen.

We zijn als gemeente, dank zij de onbekwaamheid van het college en haar ambtelijke staf en de in het oog springende onverschilligheid van haar toezichthouder, de gemeenteraad, ettelijke miljoenen misgelopen.

Waar ik jarenlang voor gewaarschuwd heb is inmiddels een feit, eigen schuld dikke bult. Het enige wat de raad nog te doen staat is over haar onverschillige gedrag verantwoording af te leggen ten opzichte van haar kiezers.

Door het nemen van haar verantwoordelijkheid.

Had men dat 3 jaar geleden gedaan, dan had er veel onheil kunnen worden, voorkomen, maar toen liep de raad nog aan het handje van het college, zoals men dat feitelijk nog steeds doet. Een college, dat haar wijsmaakt, dat ze (als hoogste instantie binnen de gemeente) niet bevoegd is een door het college opgelegde geheimhouding ongedaan te maken.

Een opvatting die kennelijk ook ondersteund wordt door de griffier, werknemer van de raad en daarmee haar belangrijkste adviseur. Dit, getuige het feit dat het presidium (waar de griffier secretaris van is) nooit de moeite heeft genomen om antwoord te geven op mijn verzoek van 13 augustus.

Neem kennis van de inhoud van de exploitatieopzet en het taxatierapport om te kunnen beoordelen, op basis van die inhoud, of die stukken drie jaar na dato, nog steeds geheim moeten blijven.

Ik heb de hoop nog niet opgegeven, dat de raad zich uiteindelijk toch zal willen revancheren en zal doen zal wat ik haar 5 maanden geleden al gevraagd heb.

Het zal een pijnlijke confrontatie met de werkelijkheid zijn, maar wel een die noodzakelijk is.

Wil de raad er tenminste van overtuigt worden, dat ze zich niet langer moet verschuilen achter het college, maar haar verplichtingen ten opzichte van de kiezer serieus moet nemen.

Door er op toe te zien, dat degenen die de macht uitoefenen (het college en haar ambtenaren), hun boekje niet te buiten gaan.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: