Kwaliteitszone.

De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) bevat een begrip waar ik nooit eerder van had gehoord.

“De kwaliteitszone”. Een maximaal 200 meter brede zone vanaf de voet van de Westfriese Omringdijk, die toegankelijk moest blijven en vrij van bebouwing.

Dat ik niet van het bestaan van de zone afwist, wil natuurlijk niet zeggen, dat de Enkhuizer ambtenaren of de adviseur van Droomparken (RHO) niet van het bestaan af winsten.

RHO was niet alleen adviseur van Droomparken, ze was ook belast met het maken van een bestemmingsplan door de gemeente. In het door RHO gemaakte plan ontbrak, tot grote ergernis van de provincie, een verwijzing naar de PRV.

Een tekortkoming, die uiteindelijk ten koste van € 65.000,- ongedaan werd gemaakt.

Het ontbreken van een verwijzing naar de PRV gold voor de gemeente enige tijd als excuus om Droomparken een ontheffing te kunnen verlenen (op het verbod om te bouwen) in de kwaliteitszone.

Eind maart 2020 waren alle caravans van de oude camping naar de nieuwe verhuisd.

Begin april, dus nadat de caravans waren geplaatst, vroeg Droomparken om ontheffing op het verbod tot plaatsing. Die ontheffing werd verleend en tegen het verlenen van die ontheffing werd door de IJsselmeervereniging en het Comité tot behoud van het recreatieoord, bezwaar aangetekend.

Het bezwaar van Vereniging en Comité werd door het college niet ontvankelijk verklaard en tegen die afwijzing door het college hebben Vereniging en Comité bezwaar aangetekend bij de bestuursrechter in Haarlem.

Over hoe dit afloopt een andere keer, maar nu even aandacht voor de werkwijze van de gemeente en RHO. Beide moeten ze geweten hebben, dat de verplaatsing van de camping naar een gebied, dat volgens de PRV vrij van bebouwing moet blijven, een gevaar met zich mee zou brengen. Het gevaar dat de verhuizing naar die plek ongedaan moet worden gemaakt.

Ik acht een dergelijke handelswijze moreel verwerpelijk, te meer daar er meer dan voldoen ruimte was om de camping naar een veilige plek te verhuizen.

Maar met moraliteit houden college en raad zich niet bezig. Het gaan hun er alleen maar om zoveel mogelijk geld verdienen. Niets eens voor Enkhuizen, maar voor de ontwikkelaar, die op plek waar de camping had kunnen komen liever zijn eigen bungalowpark creëert.

Morgen meer over dit onderwerp.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: