Foefje

Eerder vroeg ik me af of je het gedrag van de gemeente laakbaar zou mogen noemen. Ik heb die vraag ook aan de provincie voorgelegd en er inmiddels antwoord op gekregen. Daarover straks, eerst waar die laakbaarheid volgens mij uit bestaat.

De gemeente heeft het bedrijf RHO opgedragen om een bestemmingplan te schrijven. RHO is sinds 2012 adviseur van Droomparken op het gebied van de ruimtelijke ordeningen en regelt voor haar alle vergunningverzoeken.

Het bestemmingsplan dat RHO voor de gemeente heeft schreven kent een tekortkoming waar de provincie in haar brief van december 2019 op wijst. Ik citeer,

Het bestemmingsplan voorziet noch in een bebouwingsvrije en publiek toegankelijke zone van 200 meter langs de dijk (kwaliteitszone) noch in de handhaving van aantrekkelijke open ruimtes teneinde vanaf de dijk een afwisselend beeld op het landschap te realiseren (panoramazone).

De vraag is nu, mag er van een gemeente worden verwacht, dat zij (als haar wordt gevraagd om een vergunning te verlenen) rekening houdt met wat de provincie op het gebied van ruimtelijke ordening wenselijk vindt en kenbaar heeft gemaakt in haar brief van december 2019?

Immers, de gemeente is op haar grondgebied de uitvoerder van het provinciaal beleid. Als dat beleid er op neerkomt, dat er in een 200 meter brede strook aan de voet van de Omringdijk geen bouwsels zijn toegestaan, dan lijkt het mij, dat van de gemeente verwacht mag worden, dat zij dat provinciaal beleid loyaal uitvoert en niet door middel van foefjes probeert te dwarsbomen.

Wat in dit geval zou hebben betekend, dat de gemeente van haar bevoegdheid gebruik zou hebben gemaakt om de gevraagde ontheffing te verlenen. Echter, met uitzondering van het gebiedsdeel dat door de provincie is aangemerkt als zijnde de kwaliteitszone.

Kan het negeren van de provinciale ambities (op het gebied van ruimtelijke ordening) aangeduid worden als laakbaar gedrag? Ik vind van wel, maar de provincie vindt van niet. De reden die ze daar voor opgeeft luidt als volgt.

of de vergunning past voor wat betreft ruimtelijke ordening binnen het kader van het genoemde bestemmingsplan is ter toetsing aan de gemeente. Naar onze mening is er daarom geen sprake van laakbaar gedrag.

Voor zover ik de gedeputeerde begrijp, concludeert hij hiermee, dat het een gemeentelijk bevoegdheid is om te beoordelen of een door haar verleende vergunning past binnen het kaders van een bestemmingsplan.

De gemeente is echter niet alleen bevoegd, maar ook verplicht een dergelijke toetsing uit te voeren. In het genomen besluit staat niets waaruit men kan afleiden, dat die verplichte toetsing ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Het niet nakomen van verplichtingen (jegens de provincie) door de gemeente lijkt me te resulteren in laakbaar gedrag t.o.v. de provincie.

Maar net als in eerdere gevallen meent de provincie zich steeds weer te moeten vereenzelvigen met de opvatting die de gemeente uitdraagt. Een opvatting die er op neerkomt, dat de gemeente (omdat ze bevoegd is) geen verantwoording hoeft af te leggen over de manier waarop ze van die bevoegdheid gebruik heeft gemaakt.

Een leuk verzonnen foefje, met behulp waarvan je kunt proberen je gedrag te rechtvaardigen, maar of de IJsselmeervereniging e.a. daarvan onder de indruk zullen zijn waag ik te betwijfelen. Het eindoordeel daarover berust echter bij de rechter.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

3 gedachten over “Foefje”

 1. Het is een soort balspel waarbij vanwege de afstand Enkhuizen – Haarlem de 1meter 50 regel wel is toegepast maar verders is het vanuit de provincie en de gemeente zo gewoon doen alsof je neus bloedt en er geen aandacht aanschenken want daar hebben we een rechter voor .En wanneer die de gemeente terugfluit kan de provincie zeggen “ik heb de gemeente niet teruggefloten , komt mooi uit ,want ik had daar geen behoefte aan om dat te doen ” En de gemeente kan tegen Europarken of Droomparken zeggen ” wij wilden wel de regels overtreden maar helaas een paar burgers weer niet”
  Dus kom nou niet klagen want RHO had kunnen weten dat er regels zijn . En zo gaat het balspel verder .

  Like

  1. Jan, natuurlijk weet RHO dat als je een bestemmingsplan schrijft je ook rekening moet houden met de provinciale opvattingen over een “kwaliteitszone” aan de voet van de omringdijk en als je daar rekening mee houdt, dat gevolgen heeft voor de omvang van de camping die Droomparken wil realiseren.

   Dus “vergeet ze” er melding van te maken in het bestemmingsplan en kan de gemeente een vergunning afgeven, omdat ze (volgens haar) geen rekening hoeft te houden met opvattingen die niet in het BP staan.

   We worden besodemieterd waar we bijstaan door de mensen die zeggen het beste met ons voor te hebben, maar alleen hun eigen belang nastreven. Omdat, zoals Mark Twain al zei, het makkelijker is om mensen te bedonderen, dan ze er van te overtuigen dat ze bedonderd zijn.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: