Wijziging of ontheffing.

Het Hoog Heemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft op 16 april een besluit genomen over een door Orez ingediende aanvraag.

Het betreft een wijziging van op 18 november verleende vergunning waar ik het eerder over had. Hierbij de letterlijke tekst van het besluit.

besluit 160420

De vraag is nu, is dit besluit over een wijziging van de door HHNK op 18 november 2019 verleende vergunning het antwoord op het 25 maart ingediende verzoekt om ontheffing te verlenen voor het realiseren van een camping?aanvraag

De aanvraag tot wijziging noemt als locatie Immerhornweg 1, Terwijl de aanvraag tot ontheffing spreekt van Immerhornweg 15.

Wat ik me nu afvraag is of het verzoek tot wijziging hetzelfde is als een verzoek om ontheffing? Of gaat het om twee verzoeken waarover twee besluiten moeten worden genomen?

Immers, het Hoog Heemraadschap oordeelt slechts over waterbouwkundige belangen en bemoeit zich niet met belangen op het gebied van ruimtelijke ordening. Daarover gaat de provincie die daarvoor een provinciale leidraad hanteert.

Wie er op moet toezien dat die leidraad op gemeentelijk niveau wordt nageleefd durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar het lijkt me dat elke gemeente binnen haar grenzen voor naleving zorg moet dragen.

En als ik DAT goed heb, dan openbaart zich binnenkort het probleem waar ik al tijden voor waarschuw. De voorgenomen campingindeling voldoet niet aan wat er door de provincie in de leidraad wordt voorgeschreven.

indelingNamelijk dat er (aan de voet van de Omringdijk) een 200 meter brede kwaliteitszone moet worden gerealiseerd die voor ieder toegankelijk is.

Dat die zone er gaat komen lijkt me nogal vanzelfsprekend. Ik denk namelijk niet, dat de provincie zal afwijken van wat ze in haar Leidraad heeft vastgelegd.

En zelfs al zou ze dat willen, dan nog biedt dat geen garantie dat de staatsraad daar mee zal instemmen.

Mijn verwachting is dan ook, dat de provincie de gemeente binnenkort zal opdragen om datgene te doen wat van haar verwacht mag worden.

Namelijk het ten uitvoer te brengen wat in provinciaal verband (op het gebied van ruimtelijke ordening) is vastgesteld en overeengekomen.

En het zou daarbij zo maar kunnen zijn, dat de kosten van dat ten uitvoer brengen voor rekening van de gemeente komt.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: