Doof en blind.

Volgens het HzA rapport beschikt Enkhuizen op dit moment over 200 vaste staanplaatsen en 175 kampeerplekken voor passanten (zie ook mijn vorige column).

Na de herinrichting zal er sprake zijn van maximaal 200 plaatsen aan de noordzijde van het  recreatieoord. Derhalve een vermindering van 175 kampeerplaatsen.

In haar toelichting becijfert het RHO dat de vermindering van kampeerplaatsen tot een stijging van verkeersbewegingen zal leiden. Van 70 naar naar 115. Hoe en waarom wordt nergens uitgelegd.

Er klopt sowieso weinig van de tabellen 4.1 en 4.2 die RHO opneemt in haar toelichting op  het bestemmingsplan.

Waar de “in situ” parkeerplaatsen voor de vakantievilla’s wel worden meegenomen, om de verkeersintensiteit te bepalen, gebeurt dat niet bij de campingfunctie. Bij 200 kampeer plekken behoren 200 “in situ” parkeerplekken.

Tabel 4.2 vermeldt slechts 45 parkeerplaatsen. Ook capaciteit op de Kooizandweg (meer dan 100 plaatsen) blijft onvermeld.

De parkeerders aldaar vormen feitelijk de overloop voor de bezoekers van SWL, wiens parkeerbehoefte tijdens top dagen makkelijk uitkomt op meer dan 500 parkeerplekken.

Het uitgangspunt voor het bepalen van de maximale verkeersintensiteit is de parkeercapaciteit (aantal parkeerplekken) te verdubbelen.

Door aanwezige parkeercapaciteit niet in de tabel op te nemen kun je de intensiteit van de verkeersstromen dus lager inschatten. Een andere manier om de intensiteit van het verkeer lager in te schatten is te veronderstellen dat de verkeersbewegingen gelijkmatig over de dag zullen zijn verspreid.

Wie het aantal dagelijkse reizigers deelt door het aantal dagelijks beschikbare treinen komt tot een acceptabele gemiddelde bezetting van die treinen. In werkelijkheid zijn de treinen tijdens spitsuren afgeladen en daarbuiten vrijwel leeg.

Soortgelijke spitsuur situaties doen zich nu al voor op het REZ. Voornamelijk veroorzaakt door bezoekers van Sprookjeswonderland. Er is op dit moment namelijk nog geen sprake van een functioneel strand dat intensief kan worden gebruikt.

Het is opmerkelijk dat de metingen verricht zijn op het moment dat de meeste functies niet in gebruik waren.

Een tweede methodologische fout is om in één geval (SWL) niet uit te gaan van parkeercapaciteit, maar van parkeergemiddelden. De maximale parkeercapaciteit voor SWL is ongeveer 500 plekken, wat garant staat voor maximaal 1000 dagelijkse verkeersbewegingen.

Het door RHO ingediende rapport registreert echter 320 dagelijkse bewegingen.

narVanwege al deze onvolkomenheden ben ik van plan om (namens de Paljas Vereniging Enkhuizen) het college de volgende zienswijze voor te leggen.

De mobiliteitstoets (die deel uit maakt van het van het bestemmingsplan Enkhuizerzand) is van een dusdanig bedenkelijke kwaliteit, dat het onverantwoordelijk zou zijn om in te stemmen met het bestemmingsplan.

Ik heb dat soort conclusies in het verleden wel vaker getrokken, maar dan werden ze steevast door de gemeenteraad genegeerd. Men stelt namelijk geen prijs op burgerparticipatie, tenzij die participatie bestaat uit  aan hen gerichte lofprijzingen.

Kritische beschouwingen worden onverbiddelijk als negatief gekwalificeerd en genegeerd.

Door deze zienswijze kenbaar te maken wordt het college in ieder geval verplicht om aan te geven waarom de zienswijze van de Paljas Vereniging Enkhuizen niet deelt en waarom die geen beletsel mag zijn  om het bestemmingsplan goed te keuren.

Het is dan aan de Enkhuizer raad om, nadat ze zich jarenlang met succes afzijdig heeft weten te houden, te besluiten of ze zal instemmen met het nieuwe bestemmingsplan en de verkeerschaos die daar (naar mijn overtuiging) uit zal voortvloeien.

Ongetwijfeld een moeilijk besluit, omdat het college zal dreigen met de kosten van een schadeloosstelling voor de ontwikkelaar, mocht het voorgelegde plan niet doorgaan.

Maar dat is de logische consequentie van het beleid van de raad.

Wat er op neer komt, dat ze (als raad) haar bevoegdheden (door middel van een go/no go beslissing) aan het college heeft overgedragen en ze (als raad) ook nooit de moeite heeft genomen om zich te verdiepen in de werkelijke gang van zaken.

Maar zich tot nu toe (jaar in, jaar uit) doof en blind heeft gehouden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: