Je eigen conclusies trekken.

Drommedaris_Enkhuizen_Zuidwestzijde[1]

De vraag was natuurlijk zou iemand er nog aandacht aan besteden? Gisteren werd hij beantwoord. Op NH-nieuws  verscheen het bericht dat Enkhuizen had geschikt met de architect over nabetaling renovatie Drommedaris. Dat  nieuws was al op 17 april (d.m.v. een raadsbrief) meegedeeld aan de raadsleden en zal in die kringen voor kennisgeving zijn aangenomen.

Waarschijnlijk voor de (toen nog) Enkhuizer Krant ook reden er geen aandacht aan te besteden. Terwijl de architect in eerdere artikelen zijn verbazing uitsprak over de chaotische wijze waarop het project werd uitgevoerd, heeft de Enkhuizer Krant zich nooit in die zin uitgelaten. Opvallend.

De architect zegt tevreden te zijn over de getroffen schikking, die ook inhoudt, dat hem een haalbaarheidsonderzoek is gegund voor wat betreft de verdere ontwikkeling van de Bierkade.  Over de hoogte van de schikking hebben partijen afgesproken dat ze geen mededelingen zullen doen.

Dat laatste verbaast me een beetje. Kan dat? Als raadslid mag je alles weten, behalve als het college iets schikt. We zijn inmiddels al vertrouwd geraakt met het idee dat wanneer  ambtenaren afspraken maken over betalingen zij daarvan niets schriftelijk vastleggen. Niet voor intern gebruik, maar ook niet in de vorm van een bevestiging van de gemaakte afspraken, voor extern gebruik.

Waardoor het voor raadsleden (laat staan gewone burgers) onmogelijk is om vast te stellen welke afspraken er daadwerkelijk zijn gemaakt.

Als er een zaak tegen de gemeente wordt aangespannen, dan weigert men commentaar zolang de zaak onder de rechter is. Als dat niet langer het geval is, dan weigert men inzicht te verschaffen omdat er geheimhouding (op wiens verzoek?) is afgesproken. Kortom, het lijkt kinderlijk eenvoudig om te voorkomen, dat de toezichthouder (de gemeenteraad) ergens toezicht op kan uitoefenen.

Maar goed, we zijn toe aan een afronding. Het raadsvoorstel van 31 maart 2015 deed voorkomen dat er een budgetoverschrijding had plaatsgevonden van € 153.000,- . Daar was niet inbegrepen € 130.000,- aan projectmanagement kosten. Die waren elders geboekt. Evenals € 90.000,- aan communicatie en advieskosten, die ook buiten de projectbegroting waren gehouden door ze als inhuur te registreren.

En niet te vergeten de overige verbouwingskosten die buiten de projectbegroting waren gehouden door ze onder te brengen als onderhoud kapitaalgoederen. Hoeveel, geen idee.  € 50.000,-, misschien € 100.000,- wie zal het zeggen? In ieder geval niet de raad, want die heeft er nooit navraag naar gedaan.

De totale overschrijding was dus € 153.000,- plus € 220.000,- plus € 100.000,- voor de verzwaring van het elektra netwerk = € 483.000,-.

Wat er geboekt werd als “onderhoud kapitaalgoederen” weten we niet, maar laten we uitgaan van € 100.000,-. Daarboven komen dan nog de extra architect kosten € 80.000,- (al dan niet verwerkt in een nieuwe opdracht). De terugbetaling van teveel ontvangen subsidie tot een bedrag van € 83.205,-. Inclusief wat klein bier in de vorm van proceskosten praten we over een tegenvaller van € 270.000,-, met als enige meevaller dat de kosten van verzwaring van het elektra lager is uitgevallen dan aanvankelijk begroot. € 75.000,- in plaats van € 100.000,-.

Als je alles optelt en aftrekt kom ik tot een budgetoverschrijding van €  728.000,-  ofwel bijna 30% van de oorspronkelijke raming van € 2.622.000,-.

En dat ondanks de plechtige belofte die wethouder Boland ooit deed: als we de verbouwing niet budget neutraal (d.w.z zonder kosten voor de gemeente) kunnen uitvoeren, dan beginnen we er niet aan.

En ondanks de motie Delleman, waarin ons verzekerd werd dat de kosten de ingediende begroting niet zouden overschrijden.

Wat verder opvalt is de volmaakte desinteresse van de raad voor wat betreft de oorzaken van deze overschrijdingen en het gemak waarmee het wethouders wordt toegestaan om de raad van alles op de mouw te spelden. Dat gold voor Boland, vervolgens voor Olierook en ten langen leste ook voor Struijlaart.

Zijn bewering, dat de kosten van elektraverzwaring € 40.000,- bedroegen, waren al meermalen weerlegd aan de hand van een eerder raadsvoorstel, maar het werd niettemin door de voltallige raad voor zoete koek geslikt. Het dualisme in de praktijk. De belangrijkste financiële expert in de raad valt niets bijzonders op. Hij en de wethouder zijn beide lid van de VVD. Trek uw eigen conclusies.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

12 gedachten over “Je eigen conclusies trekken.”

 1. De raadsbrief was wel op 17 april vastgesteld. Dat hij later naar de raad gestuurd werd was met deze mededeling:
  “Deze informerende raadsbrief is tijdens de collegevergadering van 17 april jl. vastgesteld, maar kan pas nu aan de raad worden aangeboden omdat er eerst een juridische toets op de correctheid heeft plaatsgevonden door de advocaat”.

  Like

  1. Hoi Hans,

   Kijk aan, twijfel. We hebben een wet openbaarheid van bestuur en het enige wat je hoeft te doen om daar niet aan te hoeven voldoen is, we hebben met elkaar afgesproken dat we geen mededelingen doen over hetgeen wat we hebben afgesproken. We zeggen alleen dat we iets hebben afgesproken.

   Dit staat min of meer gelijk aan een eerder Enkhuizer standpunt, we hebben weliswaar met de aannemer een betaling afgesproken, maar wat we hebben afgesproken hebben we nooit bevestigd. Ik zie eerlijk gezegd geen verbetering nu we worden bestuurd door broodwethouders.

   Zoals ik elders al schreef kan ik me niet voorstellen dat men de raad weigert inzage te geven, maar dat men dan geheimhouding als voorwaarde stelt. Maar die door het college opgelegde geheimhouding moet vervolgens bij de eerst volgende gelegenheid (raadsvergadering) door de raad worden bekrachtigd.

   Maar zolang niemand om inzage vraagt, gebeurd er natuurlijk niets. Pas als je om inzage vraagt wordt het college gedwongen een standpunt te bepalen. Weigeren inzage te geven, dan wel inzage te geven, maar onder het stellen van een voorwaarde. (geheimhouding). Vervolgens kan de raad dan beslissen, dat geheimhouding wordt opgeheven.

   Dat is volgens mij ook de weg die in Haarlem is gevolgd en waar Shawn Vriendjes op wees. Daaruit volgt dat het geen zin heeft om te wachten op het antwoord op je vragen. Dat zal niet meer zijn dan een toelichting op het standpunt dat men reeds heeft ingenomen.

   Daarom denk ik dat het slimmer is als je nu inzage eist (al dan niet onder geheimhouding). Weigert men dat, dan kun je door middel van een motie vadovdd tijdens de eerstkomende raadsvergadering eisen dat (desnoods onder geheimhouding) de raad inzage krijgt.
   Vervolgens kan in de daaropvolgende raadsvergadering de raad (na inzage) besluiten of verdere de geheimhouding gepast is.

   Ik volg een iets ander traject dat gebaseerd is op de WOB.

   Like

 2. Ha Pim, het NHD heeft er wel over gepubliceerd hoor. Woensdag op internet en (omdat er op Hemelvaartsdag geen krant verscheen) vandaag in de papieren editie. De reden, maar die heb je ondertussen al van Hans vernomen, dat we dat nu pas (konden) doen, was omdat de raadsbrief bij ons ook niet eerder bekend was.

  Like

  1. Ok, ik ging er vanuit dat jullie raadsbrieven automatisch (als zijnde ook een persbericht) kregen toegestuurd, maar als ik Hans goed begrijp is dat niet op 17 april, maar veel later gebeurd. Ik heb inmiddels een Wob verzoek ingediend. Om inzage te krijgen in de vaststellingovereenkomst. Voor dat je het weet is dat ook weer alleen maar een mondelinge overeenkomst. Zou hetzelfde doen als ik jou was.

   Like

 3. Goedemorgen Chris, even over die geheimhouding: ja dat kan, maar dat hoeft niet. Een schikking mag geheim zijn omdat hij is getroffen is in een civiele zaak. Gemeente is door Kuipers aangeklaagd als contractpartij niet als overheid, en als beide partijen de schikking geheim willen houden dan mogen ze daar voor kiezen. Maar….

  tegelijkertijd is het mogelijk om die geheimhouding open te breken als de raad daartoe besluit. Dat hebben ze in Haarlem ook gedaan in een schikking tussen gemeente en een aannemer* in een bouwproject. Dus als de raad de inhoud openbaar wilt hebben dan kunnen ze dat besluiten, vraag is alleen waartoe?

  *(https://www.haarlemsdagblad.nl/haarlem-eo/gemeenteraad-haalt-geheimhouding-van-schikking-stationsplein-af)

  Like

  1. Shaw, volgens mij zit het zo. Het college kan geheimhouding opleggen, maar die dient dan in de eerstkomende raadsvergadering bevestigd te worden door een meerderheid van de raad.

   Maar dan is er natuurlijk ook nog de wet openbaarheid bestuur. Die volgens mij gewone burgers het recht geeft inzage te krijgen in de schikkingen die door de overheid worden getroffen. Uitgezonderd schikkingen waarvan openbaarmaking in strijd zou zijn met het landsbelang.
   Enfin, binnenkort zullen we het weten want ik vraag (met een beroep op de WOB) inzage in de vaststellingsovereenkomst.

   Like

   1. Die procedure van opleggen van geheimhouding is van toepassing op besluiten van de gemeente (volgens de Algemene Wet Bestuursrecht) maar daarnaast neemt een gemeente ook veel ” private beslissingen”: Inkoop papier, koffiekopjes waaronder ook het sluiten van contracten. De schikking is getroffen vanuit privaatrecht (Gemeente en architect als contractpartner). tegelijkertijd had het een hoop onduidelijkheid gescheeld als ze een motivatie voor geheimhouding hadden gegeven in de raadsbrief, kwestie van helder communiceren in een algemeen bekend hoofdpijndossier.

    Like

    1. Shawn, je leert er voor door dus je zult het beter weten dan ik. Maar, is het niet zo, dat de gemeente verantwoording behoort af te leggen over de uitgaven die ze doet en de schikking die ze heeft getroffen betreft een uitgave.

     Ik kan me niet voorstellen dat het college de raad het recht kan ontzeggen om kennis te nemen van de hoogte van de uitgave die ze van plan is te doen. Het college kan de raad echter wel (voorlopig) geheimhouding op leggen. Voorlopig omdat de raad bij eerstkomende gelegenheid zich dient uit te spreken over de opgelegde geheimhouding.

     Dit op basis van een door het college gedaan voorstel dat de raad dient te bekrachtigen. Laat het college na een dergelijk voorstel voor te leggen dan is de geheimhoudingsplicht automatische opgeheven.

     En is het echt zo, dat je openbaarheid van bestuur eenvoudig kunt ontlopen door af te spreken, dat je over de inhoud van de gemaakte afspraken geen mededelingen zult doen.

     Like

 4. Die raadsbrief heeft de raad niet 17 april al gekregen, maar afgelopen week pas. Daarop besloot HEA afgelopen zondag vragen te stellen hierover. Die staan op onze site en ook gewoon op het RIS.

  Like

  1. Prima Hans. Ze staan bij mij ook onder Hea Nieuws, maar waren me nog niet opgevallen. Je vragen hebben betrekking op de geheimhouding die het college zegt te zijn overeengekomen. Ik denk niet, dat de architect in een positie is om geheimhouding te eisen, dus neem ik aan dat het hier om een wens van het college gaat.
   De vraag is dan waarom wilde men dat en welk belang is er mee gediend. Rekening houdende met het feit dat openbaarheid van bestuur tot het fundament behoort van onze democratie. Er moet dus heel wat aan de hand zijn als je dat fundament terzijde wenst te schuiven.

   Like

 5. Mijn inziens valt onze besturen met zijn ambtenarenapparaat te vergelijken met het corrupte systeem zoals dat ook welig tiert in b.v. de Oekraïne.

  Like

  1. Ben ik niet met je eens Claudio. Bij corruptie is sprake van persoonlijk voordeel. Heb ik geen bewijs voor. Wel dat men elkaar het liefst de hand boven het hoofd houdt, zodat kleine fouten kunnen uitgroeien tot blunders van jewelste.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: