Verantwoording afleggen.

REZ vogelvlucht_vesting_0Gisteren ging het over de moeizame verhoudingen tussen gemeente en ZZM.

Vandaag over de moeizame verhoudingen tussen de gemeente en de ontwikkelaar, Orez BV.

De laatste presenteerde in februari vorig jaar haar plannen voor het REZ.

Men was binnen de gestelde kaders gebleven, zodat de selectiecommissie weinig anders kon dan haar goedkeuring verlenen.

Daarop tekent het wethouder Kok een overeenkomst met Orez BV. De draagwijdte er van is niet helemaal duidelijk. Vervolgens wordt er geen waarneembare activiteit ontplooid.

In december wordt er een raadsbrief rondgestuurd waarin wordt vermeld dat een gronddepot in de Schepenwijk verplaatst gaat worden naar de plek waar de nieuwe camping zal worden gerealiseerd.

Met een beetje geluk is de nieuw aangebrachte grond aan het eind van 2018 voldoende ingeklonken, zodat er een begin kan worden gemaakt met de aanleg van de nieuwe camping, inclusief passanten camping.

Pas als de camping is verhuisd kan er met het echte werk worden begonnen. Werk dat volgens de website van de gemeente in 2021 zal zijn afgerond. Dat gaat natuurlijk niet lukken. In 2,5 jaar een project van 160 vakantiewoningen uit de grond stampen. Zeker als we rekening houden met het nog te verrichten grondwerk.

Maar er is meer. Via de krant laat de exploitant van het strandpaviljoen weten ook tijdens de winter open te willen zijn en in het aldaar aanwezige haventje te willen investeren. Kennelijk is hij er niet van op de hoogte dat zijn strandpaviljoen en haventje uiterlijk in 2019 moeten zijn verhuisd om plaats te maken voor vakantiehuisjes.

In zijn nieuwsbrief van juni 2017 laat wethouder Struijlaart nog weten dat alles op rolletjes loopt en schetst hij de nog te verrichten werkzaamheden.

– Overleg met de provincie. De planvorming wordt voorgelegd aan de ARO commissie. Deze commissie toetst de ruimtelijke kwaliteit en adviseert vervolgens Gedeputeerde Staten (GS).

– Opstellen van een nieuw bestemmingsplan. De eerste voorbereidingen worden momenteel getroffen. Het vaststellen van het bestemmingsplan gebeurt uiteindelijk door de gemeenteraad.

– Uitvoeren van vervolgonderzoeken. Het gaat bijvoorbeeld om een risicoanalyse. De gemeente moet in kaart brengen welke risico´s er zijn in deze fase van het project. Ook wordt er bodemonderzoek gedaan. Zo wordt duidelijk in hoeverre de grond geschikt is of dat er eventueel gesaneerd moet worden.

– Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en OREZ BV

Volgens Baas – tijdens zijn nieuwjaarsrede – heeft de provincie het plan inmiddels goedgekeurd.

In de raadsbrief van 19 december lees ik echter “In nauw overleg met de provincie is binnen de contouren van het ‘Vestingmodel’ gewerkt aan het subtieler maken van het plan. Binnenkort vindt hierover met de provincie een afrondend gesprek op bestuurlijk niveau plaats. DIT plan vormt de uiteindelijke basis voor HET plan.” (Hoofdletters door mij aangebracht)

Het afrondende gesprek moet derhalve tussen Kerst en Nieuwjaar hebben plaatsgevonden wil de bewering van Baas (tijdens zijn nieuwjaarsrede) juist zijn.

Maar hoe dan ook, tot het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met Orez BV is het kennelijk nog niet gekomen en ik vraag me serieus af of het ooit zover zal komen. DIT (door de provincie goedgekeurde) plan is immers de basis voor HET (door Orez uit te voeren) plan en ik weet niet of Orez BV wel zin heeft in het door de provincie aangepaste plan. Zonder dat duidelijk is, wanneer het bestemmingsplan definitief geworden is.

Een en ander doet me sterk denken aan de gang van zaken met ontwikkelaar de Nijs. Terwijl de gemeente strak en stijf volhield dat een gefaseerde realisatie van het SMC nog tot de mogelijkheden behoorde, had de Nijs allang de stekker uit het project getrokken en werd dat pas maanden later tegenover de raad erkend.

Volgens de raadsbrief van 19 december 2017 is men ook nu bezig met een drietal  project afwijkingsbesluiten die (ook nu weer) een gefaseerde uitvoering mogelijk moeten maken. Ik vraag me af of die besluiten nog voor de verkiezingen openbaar worden gemaakt.

Verkiezingen zijn er niet alleen maar om wenslijstjes voor de toekomst te formuleren, maar ook om verantwoording af te leggen over hetgeen er in de afgelopen 4 jaar tot stand is gebracht.

Voor zover het de ontwikkeling van het REZ betreft is dat wat mij betreft praktisch niets. Zeker vergeleken met buurgemeente Stede Broec waar binnen twee jaar de voormalige camping is getransformeerd in een heus resort.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

6 gedachten over “Verantwoording afleggen.”

 1. …. een mooi resort waar de oude huurders onder dwang in een paar maanden het terrein leeg moesten maken , prima actie van Stede Broec

  Like

  1. Je kunt je afvragen of de exploitatie van een verlieslatende verblijfscamping (wat iets anders is dan een passantencamping) een gemeentelijke kernactiviteit behoort te zijn. De raad van StedeBroec vond van niet en als consequentie van dat besluit heeft het college maatregelen genomen die in twee jaar tijd tot een tastbaar resultaat hebben geleid.

   In Enkhuizen heeft de raad min of meer hetzelfde besloten. Namelijk dat de exploitatie van een verblijfscamping annex passantencamping geen gemeentelijke taak is. Dat besluit is zeker 4 jaar geleden genomen, maar heeft tot dusver tot geen ander resultaat geleid, dan dat er een aantal ontwerpen zijn gepresenteerd en er een gronddepot wordt verplaatst.

   Like

 2. waar binnen twee jaar de voormalige camping is getransformeerd in een heus resort.

  nou Pim, heb je daar de laatste dagen al eens rondgekeken, volgens mij is er nog heel wat werk te doen voordat het een heus resort is.

  Like

  1. Zeker Roel, er moet nog het nodige werk verricht worden, maar de elektra, riolering en de toegangswegen zijn aangelegd. Er is een waterkering aangelegd. Het openbare gedeelte met terras, kleine strandje en speelvoorzieningen zijn opgeknapt dan wel aangelegd. De horecavoorziening is volgens mij ook klaar.

   Wat is er volgens jou de afgelopen 4 jaar (nadat de raad op 1 juli 2014 unaniem haar “go” beslissing had genomen) in Enkhuizen gerealiseerd en welke rol van betekenis heeft de raad daarin gespeeld?

   Like

   1. De rol van de raad Pim is jou bekend. zij gaven de regie uit handen. Iets waar HEA zeer tegen was, en daarom niet voor
    dat raadsvoorstel heeft gestemd.
    Het is natuurlijk wel zo dat jouw stelling dat de raad haar go beslissing gaf een juiste is, maar ik kan mij niet herinneren dat die beslissing unaniem was.

    Like

    1. Roel, het is ongetwijfeld juist dat Hans (HEA) bij verschillende gelegenheden steeds geageerd heeft tegen de overdracht van bevoegdheden door de raad. Echter, als ik me niet vergis was de “go” beslissing unaniem.

     Het probleem is natuurlijk dat het college een besluit zodanig formuleert dat er voor haar maximale vrijheid van handelen ontstaat, terwijl het dan aan de raad is om die vrijheid enigszins te beperken. Ik ben bang dat er binnen de raad onvoldoende deskundigheid is om dat te kunnen bewerkstelligen.

     Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: