Gehaktdag

dinsdag

Capaciteiten

In de vijf jaar dat ik over de Enkhuizer politiek schrijf heb ik het nooit eerder meegemaakt dat zo openlijk werd getwijfeld aan de capaciteiten van een wethouder. In dit geval wethouder de Jong van Nieuw Enkhuizen.

Aanleiding was natuurlijk de raadsbrief met de vermelding dat de openbare aanbesteding van het REZ was uitgelopen op een totale mislukking. Na jarenlange voorbereiding door de ambtelijke organisatie en veel “positief” uitgevallen “consultaties” bleek er niemand bereid de klus op zich te nemen op basis van de door de gemeente gestelde eisen.

Geen mens die trouwens wist waaruit de “consultaties”hadden bestaan. Discreet als altijd werd er door de raad ook geen navraag naar gedaan.

Deze onderdanige houding doet me altijd denken aan het liedje “Op een mooie Pinksterdag”. Daarin bezingt een vader de gezagsverhoudingen tussen vader en dochter tijdens de kleutertijd van zijn dochter.

“Vader was een duidelijke mengeling van Onze Lieve Heer en Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje, hondje bijt niet Pappa zegt dat hij niet bijt”.

Maar goed, gisteravond leek het er op dat de Raad zich (onder leiding van Van Reijswoud en Van Oostende) zich aan haar kleutergedrag wilde ontworstelen en werd de Jong bestookt met kritische vragen.

Aanvankelijk probeerde die zich te verdedigen met bekende excuus dat hij slechts de uitvoerder was van de door de raad gegeven opdracht. Olierook wordt ook nooit moe om daar op te wijzen, maar wekt daarbij ook nog de indruk dat hij weet waar hij het over heeft.

Helaas ontbeert de Jong een dergelijke gave. Die probeert zich alleen maar krampachtig te herinneren wat hem door de ambtelijke organisatie is ingefluisterd en daarbij laat zijn geheugen hem nog wel eens in de steek.

Bovendien staat dat onderdanige gedoe (wij voeren slecht uit wat U als raad ons heeft opgedragen) volstrekt buiten de werkelijkheid.

Raadsbesluiten worden geformuleerd door de ambtelijke organisatie, die tevens belast is met de uitvoering van die besluiten.

Je mag toch aannemen dat ze daar slim genoeg zijn om die besluiten zodanig te formuleren die ook in staat zijn om ze uit te voeren.

Als zo’n besluit eenmaal geformuleerd is, dan wordt het overgenomen door het College die het ter bekrachtiging voorlegt aan de Raad, wat in de meeste gevallen niet meer is dan een formaliteit.

Het is dus onzin om te beweren dat je als College alleen maar uitvoert wat je door de Raad is opgedragen. In de praktijk voer je als college alleen maar datgene uit wat je jezelf hebt opgedragen.

Een hoogst enkele keer neemt de raad zelf het initiatief tot het nemen van een besluit. Ik herinner me een besluit over de verbouwing van de Drommedaris, maar dat besluit werd gewoon niet uitgevoerd. Een tweede voorbeeld is het besluit over het nemen van rioolmonsters in het kader van een drugsonderzoek. Ook dat raadsbesluit is tot op de dag van vandaag niet uitgevoerd.

Dus als het even kan, als college niet meer roepen dat je alleen maar datgene doet wat je door de Raad is opgedragen. De Raad doet weinig meer dan het bekrachtigen van de besluiten die je eerder zelf hebt genomen.

Enfin, de Jong probeert nu (door middel van een enquête) te achterhalen wat potentiële inschrijvers bezielde om niet in te schrijven op het prachtige aanbod van de gemeente. In november zal hij daar verslag over uitbrengen.

In februari 2016 denkt hij met een voorstel te komen over hoe het verder moet. Dat vonden verschillende raadsleden weer te lang duren,  maar die slaan daarmee de plank volledig mis. Maar daarover een andere keer. Ter verstrooiing “Op een mooie Pinsterdag”.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

10 gedachten over “Gehaktdag”

  1. De oppositie lijkt zich nu te concentreren op de kwaliteiten de wethouder. Als die echter in februari met een plan B komt waaruit blijkt dat SWL zich “bereid” verklaart om de reconstructie van het REZ ter hand te nemen, tegen een redelijke (door de gemeente te betalen) vergoeding, dan heeft hij feitelijk bereikt wat hij altijd al wilde bereiken en zullen er overal in de stad vreugdevuren worden ontstoken.

   Diezelfde wethouder gaat dan een glorieuze toekomst tegemoet. Over het feit dat de gemeente haar grond tegen een belachelijk lage prijs van de hand heeft gedaan zal niemand het hebben.

   Want als de gemeenteraad ergens in uitblinkt dan is het voor een habbekrats verkopen van haar eigendommen aan bevriende relaties. Zie de Drommedaris, de Oksel en de Uilenbanen.

   Like

   1. Als de wethouder met zijn plan B, onderhands, het project aan een partij gunt dan vraag ik me af of het glorie wordt.

    Ik heb eerder al eens het staatssteunrisico (EU-regelgeving) gewezen. Hoe minder deze procedure op een aanbesteding gaat lijken, hoe groter de kans op een zaak met de EU.

    Op het moment dat SWL uit de bus komt als partij en De Jong kan niet onderbouwen dat dit in een zuivere aanbestedingsprocedure tot stand is gekomen én ook niet het marktvoordeel kan onderbouwen (kwantificeren) wat hij SWL gunt, dan gaan we de volgende valkuil tegemoet.

    Like

    1. U als politicus suggereert nu dingen die u al had kunnen en of moeten weten. U partij is vertegenwoordiger in de raad. U vraagt niets doet niets en begint nu te wijzen en te roepen over EU -regelgeving. Waarvan u niet weet wat dit inhoud. Probeer eens door te vragen. Mag niet waarschijnlijk. Partijbelang,eigenbelang of gewoon lamlendigheid en of ontbrekende kennis en energie. Of angst voor ?………

     Like

     1. Als “politicus” benoem ik wat de wethouder al lang en breed had moeten weten. De EU-regelgeving staat glashelder beschreven (https://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/ruimtelijke-ordening/grondtransacties/). Een handreiking waar geen woord Spaans in staat.

      Als de wethouder aanbesteedt is het zijn verantwoordelijkheid te zorgen dat dit vlot loopt. Wethouder achte de motie voor externe ondersteuning onnodig. Hierbij geeft hij aan in staat te zijn deze aanbestedingsprocedure zelf te trekken.

      De hele oppositie neemt de rol van blindengeleidehond van dit college op zich. Als zij blaffen en de wethouder loopt alsnog stekeblind een drukke straat op, kun je de viervoeter niet de schuld geven.

      Like

      1. Leuk geformuleerd. Maar ik hoor of zie geen vragen van u en uw mede bestuurders richting de wethouders. Zoals het politiek betaamt . Antwoord niet maar geef een onduidelijke formulering van zaken welke geen betrekking hebben op het aangesneden punt. Dus geen antwoord.

       Like

     2. Om hetgeen wat ik “roep” even verder te onderbouwen:

      Interessant blog, verwijzend naar een uitspraak van het Europees Hof (link in artikel) over dit onderwerp.
      Het devies luidt: onderbouw een aanbesteding met een duidelijke kostenraming om staatssteun te voorkomen.
      (https://www.akd.nl/b/Paginas/Voorkomt-een-aanbesteding-het-verlenen-van-staatssteun-170712.aspx)

      Dus om de uitspraak af te maken “ik begin te wijzen en te roepen over EU-regelgeving, waar de wethouder zelf van op de hoogte zou moeten zijn en naar zou moeten handelen.”

      Volgens mij is er niks suggestiefs aan het benoemen van en verwijzen naar geldende wetgeving en rechtelijke uitspraken.

      Like

    2. Shawn, er moet dan natuurlijk wel een partij zijn die de zaak bij de EU aankaart. Neem de aanschaf van de Uilenbanen. Afkoop van een (verliesgevend) zakelijk recht voor meer dan een half miljoen. Kosten per m2 € 90,-.
     Geschatte grondwaarde op moment van de aankoop van dat zakelijke recht ruim € 100,- m2. Totale grondwaarde dus € 190,- m2.

     Vervolgens wordt de grond op basis van een grondwaarde van € 60,- en € 30,- m2 opnieuw uitgegeven. Dat laatste kan ik niet met zekerheid zeggen want ik heb de erfpacht overeenkomst met SWL niet ingezien. Ik baseer me echter echter op een uiterst betrouwbare bron.

     Ik heb daar op mijn blog meer dan 60 keer overgeschreven, maar geen enkele partij heeft het aangedurfd deze feiten te weerleggen. Naar ik aanneem omdat het electoraal niet zo aantrekkelijk is.

     Als commissielid kun je wel inzage vragen in de erfpacht overeenkomsten die met SWL zijn gesloten en ik nodig je dan ook uit om wat ik hier gesteld heb te weerleggen. Vraag meteen ook even naar de brief van Slagter aan Gutschmidt waarin hij namens de gemeente de grondwaarde stelt op meer dan € 100,- m2 om vervolgens diezelfde grond voor een aanzienlijk lager bedrag uit te geven aan SWL.

     Zolang je dat niet hebt uitgezocht begrijp je niets van waar men nu mee bezig is. De onbegrijpelijke vertragingen vanaf 2010 is niet een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar zijn onderdeel van een doelbewust beleid.

     Het mislukken van de aanbesteding is ook geen bewijs van de onbekwaamheid van de wethouder, maar ook onderdeel van het beleid.

     Like

 1. Raden? Altijd leuk. De VVD lijkt zich warm te lopen voor een plek in het college. Struikelblok? Het riool onderzoek waar van der Pijl een prestige zaak van probeert te maken, maar wat natuurlijk volkomen onzin is.

  Like

 2. De oppositie ruikt bloed. En terecht. Aardige man maar duidelijk niet capabel. Nieuw Enkhuizen loopt voor de trouwe achterban een flinke deuk op. Of eigenlijk een total loss. Wil men voort in deze coalitie dan zal de Jong terug moeten treden . Tenminste dat adviseer ik hem. Wie dan ? Nou raad maar eens………..

  Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: