Openbaarmaking taxatie REZ

Enkhuizen Vooruit! zal a.s. dinsdag in de raadsvergadering tegen de voortdurende geheimhouding van het taxatierapport REZ stemmen. Eerder heeft EV! een motie geïnitieerd en samen met een aantal andere partijen ingediend om alle stukken in de openbaarheid te brengen. Die motie is grotendeels uitgevoerd door het college. Enkel is het allereerste taxatierapport geheim verklaard omdat dit een essentieel onderdeel zou zijn van de lopende onderhandelingen met Droomparken.

Wij stellen dat het taxatierapport voor Droomparken geen geheimen heeft gekend en dat alle informatie onderhand bij Droomparken bekend zal zijn. De meeste informatie uit het taxatierapport komt ook naar voren in de Anterieure Overeenkomst en wat nog geheim zou kunnen zijn kan Droomparken zelf ook wel invullen. Dat is geen hogere wiskunde maar alledaagse kost voor deze jongens en meisjes.

Er is nu geen enkele reden meer de geheimhouding van het taxatierapport voort te laten duren. Er kan dan tegemoet gekomen worden aan de ingediende motie en het voorliggende wob-verzoek om daarmee openheid te geven en om nog een juridische procedure te voorkomen.

De taxatie is geen bewijs van marktconformiteit alhoewel het college altijd heeft beweerd dat dit wel het geval zou zijn. Een gebied met zoveel commerciële mogelijkheden van de hand doen (feitelijk weggeven) en daar nog tweeënhalf miljoen euro bij moeten lappen is niet marktconform. Het is ook niet budgetneutraal zoals wel het uitgangspunt was.

Enkhuizen Vooruit! wil uitgezocht hebben hoe dit zover heeft kunnen komen en wil daarom zo snel mogelijk in alle vrijheid kunnen discussiëren en onderzoek (laten) doen zonder de beperkingen van opgelegde geheimhouding met mogelijke sancties.

%d bloggers liken dit: