Hete Hangijzers

Paljas poster kleinDe bedoeling achter Paljas is dat we niet alleen maar blind blijven varen op de argumenten die door het ambtelijke apparaat worden aangeleverd, maar ook rekening  houden met kennis die onder de bevolking aanwezig is.

De bestaande situatie is, dat ons de besluiten worden meegedeeld, maar dat de argumenten (op grond waarvan die besluiten zijn genomen) niet of nauwelijks in de openbaarheid komen.

Reden voor Paljas om mee te doen aan de raadsverkiezingen en (indien succesvol) ook de argumenten openbaar te maken en de kiezer in staat te stellen daar op te reageren.

RTV NH  heeft een website  geopend waarbij je tot 3 maart kunt stemmen op “Hete Hangijzers”. Voor Enkhuizen is het eerste hete hangijzer.

In heel Enkhuizen moeten ondergrondse vuilniscontainers moeten worden geplaatst.

Hieronder de reactie van een ervaringsdeskundige. 

vuilnis2“Sinds half december woon en werk ik in de Westerstraat. Ik ben dus nog niet zo erg ingevoerd in de lokale politiek.

Wel spel ik de Enkhuizer Courant.

Daar las ik iets over ondergrondse vuilcontainers in de hele stad. Iemand in de gemeenteraad vond die wekelijkse vuilniszakken bij de stoepranden “ontsierend en uit de tijd” (oid).

Nu kom ik uit Amsterdam, waar al jaren ondergrondse vuilcontainers zijn. En raad eens: één grote rotzooi. Alleen vuilniszakken die maar max. driekwart gevuld zijn, kunnen erin. En de rest zet je er gewoon naast.

Je gaat voor een te volle vuilniszak, oud wasrekje of leeg wijnkistje natuurlijk niet de afdeling ‘grof vuil’ bellen. Dus dan maar ernaast – bij voorkeur vlak nadat de containers geleegd zijn.

Dus zit je met de hele buurt dagenlang naar een berg rotzooi te kijken. En om dit alles mogelijk te maken, heeft de gemeente Amsterdam vuilnismannen ontslagen. Goed, hè?

Dus ik hou mijn hart vast. Want ondergrondse containers in de binnenstad verpesten de pittoreske schoonheid en houden helemaal geen rekening met de o zo moderne mentaliteit van ‘kan mij het schelen’. Die zakken die nu een avondje voor de deur staan bij winkels die om 9.00 uur open gaan – so what?”

Tot zover de ervaringsdeskundige. Op basis van wat zij zegt ben ik geneigd om te zeggen “niet doen”.

Maar als U er anders over denkt, barst dan maar los.

%d bloggers liken dit: