Hulde

Rian_van_DamKort geleden schreef ik over het respect dat college en ambtelijke organisatie (maar ook de raadscommissie) ten toon spreiden wanneer het gaat om de opvattingen die leven bij direct belanghebbenden.

Daar lijkt bij het aantreden van de nieuwe ploeg wethouders verandering in te zijn gekomen. Wat natuurlijk valt toe te juichen. De bijeenkomst met de omwonenden van de Molenweg heeft een bescheiden resultaat opgeleverd.

Hun opvatting dat je (van wege de veiligheid) een trottoir niet moest opofferen voor een minuscuul groenstrookje heeft uiteindelijk gehoor gevonden bij college en ambtelijke organisatie.

Hulde voor de bewoners die niet bij de pakken neer zijn blijven zitten en door zijn gegaan hun opvattingen te blijven bepleiten.

Hulde voor de wethouder die de knoop heeft doorgehakt en hulde voor de ambtelijke organisatie die zich er bij neergelegd heeft dat een door hun bedachte oplossing niet altijd zaligmakend hoeft te zijn.

Hulde ook voor de raadsleden die door hun aanwezigheid de omwonenden een hart onder de riem hebben gestoken.  

%d bloggers liken dit: