Wet van Parkinson.

Afgelopen maandag- en dinsdagavond vergaderden de beide raadscommissies. Ze in het geheel beluisteren heb ik inmiddels afgeleerd. Dus beperk ik me tot het achteraf beluisteren van dingen die me opvallen.

Maandag betrof het de poging om een put te dempen, waarin een kalf (dat door iedereen het “hertenkamp” werd genoemd) was verdronken. Dinsdag ging het over de aanleg van een fietspad naar de sportvelden op het REZ.

In beide gevallen was de Trivaliteitswet van Parkinson van toepassing. Die wet bepaalt namelijk, dat de tijd die besteed wordt om een onderwerp te bespreken omgekeerd evenredig is, aan de hoogte van het bedrag dat er mee gemoeid is.

Tot dusver heeft er geen openbare discussie plaatsgevonden over de vraag hoe het mogelijk is, dat de raming van gebiedswaarde, die 20 miljoen lager is dan de raming van een andere betrouwbare partij, toch een marktconforme raming kan worden genoemd en als basis kan dienen voor de verkoop van gemeentelijk onroerend goed.

Tegelijkertijd riep de hoogte van het voorbereidingskrediet van € 65.000,- voor de aanleg van een veilige fietsverbinding naar het REZ de nodige vragen op.

Vragen, die naar ik aanneem, t.z.t. door de wethouder naar alle tevredenheid zullen worden beantwoord.

Westerveld (Enkhuizen Lokaal) verdiende [in een debatje met mevrouw van der Steeg (HEA)] zonder enige twijfel de prijs voor de meest verwarrende bijdrage aan de discussie.

Hoogervorst (SP), die graag schermt met zijn goede contacten bij de provincie, maar daar zelden het bewijs van levert, zag nog steeds mogelijkheden voor een ontsluiting via de Noorderdijk.

Aan die illusie maakte de wethouder op kortdate wijze een eind. Door klip en klaar te laten weten, dat er geen ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer via de Noorderdijk in het verschiet ligt, omdat de provincie daar nooit of te nimmer toestemming voor zal geven.

Ik ben geneigd de wethouder op dat punt te geloven en niet de wensdenkers, die zich verzameld lijken te hebben in de SP en de lokale partijen.

Resultaat van bemoeienis.

In de krant van vandaag wat aandacht voor de indeling van de camping en de mening daarover van twee raadsleden, Buit en de Jong. De vraag is alleen, of men hier niet voor de zoveelste keer een een put probeert te dempen, nadat het kalf is verdronken.

Ooit had Enkhuizen 175 kampeerplekken voor passanten, dat zijn er nu nog 33 plus een paar tenten. Het passantendeel van de camping. De eigenlijke camping (de rest is, of wordt op termijn een park voor recreatiewoningen) ligt in het gebied dan in oorsprong bedoeld was als openbaar gebied.

Het passantedeel bestaat uit de nummers 100 tot 126 voor campers en 127 tot 138 voor caravans. Ter hoogte van 103 is doorbraak gemaakt naar een voorlopig tentenveldje tussen campers en de walkant. Op het oorspronkelijk tentenveldje zijn inmiddels recreatiewoningen geplaatst.

Als toelichting op de bovenstaande plattegrond. De toegang tot de camping is de rood gekleurde Immerhornweg die langs de sportvelden voert. De weg NA de slagboom is niet langer openbare weg, maar maakt deel uit van de camping.

Tussen de passanten plekken en de Immerhornweg ligt een lichtgeel gekleurde weg, die nu nog dienst doet als onverharde bouwweg. Ze begint bij de tijdelijke opgang aan de Noorderdijk tegenover Peijnenburg en komt uit op de Kooizandweg. Het is de bedoeling dat als het villapark is aangelegd ze dienst gaat doen als wandel en voetpad.

De groene strook aan de rechterkant van de plattegrond is een wandelpad dat langs de kust loop tot aan de Noorderdijk.

De RvS heeft haar besluit gebaseerd op onderstaande situatietekening die nogal afwijkt van de situatie ter plekke.

Verschil met de bestaande situatie. De passantencamping is nu openbare weg die naar het oosten afbuigt en daar eindigt in een keerlus. Het fietspad buigt niet meer af om links van de parkeerkoffers te lopen, maar loopt gewoon rechtdoor. Het gebied tussen fietspad en strand is openbaar gebied waar jeu de boules en een ontmoetingsplek stond gepland.

Volgens dit wegenplan is er meer parkeerruimte voor strandbezoeker en staan de campers haaks op de openbare weg die eindigt in de keerlus. Voor caravans en tentjes is sowieso geen ruimte ingecalculeerd.

Volgens Droomparken manager Thomas de Boer is de “landingsbaan” (hij bedoelt het huidige passantendeel van de camping neem ik aan) een tijdelijke voorziening en zal er op de kustboog ruimte komen voor 40 passanten, waarvan 25 campers.

Daar staan ook de onderkomens voor de zeilschool gepland, dus ik moet eerst nog maar zien of de bestaande passanten plekken worden opgeheven en dat er nieuwe voor in de plaats komen op de kustboog.

In oorsprong was de kustboog openbaar gebied, zoals het huidige passanten deel van de camping deel uitmaakte van openbaar gebied. Echter, als gevolg van de ruimte honger van het recreatiewoningen segment, wordt wat ooit als zijnde openbaar werd aangeduid, meer en meer opgeofferd aan particuliere belangen.

Maar goed, de raadsleden Buit en de Jong hebben aangekondigd dat ze hun leven zullen beteren. Nadat ze zich jaren nergens mee hebben bemoeit, gaan ze zich nu bemoeien met de exploitatie van een camping, die niet langer eigendom is van de gemeente en op grond die evenmin eigendom is van de gemeente. Ik ben benieuwd naar de resultaten van hun bemoeienis.

Als de bestuurders geen vooruitgang brengen, doen we het zelf. Doe mee!

De bestuurders hebben de taak om de burger te vertegenwoordigen, bij te staan bij problemen, een klankbord te zijn voor vraagstukken, een visie te hebben, inzicht te geven in hun werkzaamheden en besluitvorming en verbinding te zoeken met het volk.

Ondanks ‘hoe het zou moeten zijn’ is de kloof tussen de bestuurders en de burger de laatste decennia alleen maar groter geworden. Het loopt scheef. Men lijkt compleet langs elkaar heen te praten en de burger voelt zich totaal niet meer gehoord noch vertegenwoordigd. Als burger heb je vaker het idee dat je tegen de overheid moet vechten, in plaats van dat de overheid voor je vecht en zich faciliterend opstelt. Je mist gewoon het gevoel dat de overheid er voor jou is. En dat zou toch één van de belangrijkste dingen moeten zijn als je een collectief hebt om faciliteiten te bieden en om mensen te helpen en te ontzien.

Met alle technologische vooruitgang had je 25 jaar geleden verwacht dat we nu veel verder zouden zijn. Een overheid die meer service gericht is, dichter bij de burger staat, meer directe inspraak, transparantie en de privacy garandeert van de burger. Maar het lijkt allemaal van ons af te gaan. De overheid is nagenoeg onaantastbaar en de burger is transparant. De belastingen nemen alleen maar toe, alles moet zo “goedkoop mogelijk”, door uitbesteden hebben minder mensen binding met hun werk, en ook ons collectief wordt nog dagelijks uitgedund. Hetgeen wat mede cohesie zou moeten brengen tussen de burgers staat op waakvlam. Ondanks dat we nog steeds de complete rekening betalen.

Er zijn genoeg mensen die nadenken over hoe ze hun omgeving een betere plek kunnen maken. Hoe de overheid dichter bij de burger te brengen. Maar dit doen ze niet want politiek is niets voor ze, ze zijn te praktisch ingesteld, men wilt wel maar weet de weg niet, het grote onbekende of ze hebben nog niet iets waardoor ze zich aangesproken voelen.

Dit is je kans! We gaan, als burger, het roer weer over nemen. We gaan de lokale afdeling van de Piratenpartij opzetten, Piratenpartij Enkhuizen! Zoals in de jaren ’60 Radio Veronica, als piraat, het monopolie van de ether aanviel, zo vallen wij de zittende politiek aan als lobbyclub van de burger!

De Piratenpartij heeft het recept voor een beter functionerende democratie. Deze politieke beweging wordt op dit moment al vertegenwoordigd in het Europese Parlement, op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau met meer dan 200 zetels wereldwijd. Het richt zich op een eerlijkere wereld, met gelijke kansen voor iedereen en de mogelijkheid om jezelf optimaal te kunnen ontplooien. Een wereld waar de overheid transparant is, maar de burger privacy heeft. Een overheid waar de burger directe inspraak heeft en de overheid dicht bij de burger staat. De Piratenpartij is een centrum partij met een sociale inslag met als doel de democratie te verbeteren en de invloed van de burger te vergroten.

Voel jij je aangesproken door de volgende kernpunten van de Piratenpartij?

 • Privacy. 
  Het recht op privacy is bepalend voor je gevoel van vrijheid.
 • Een transparante overheid
  Staan voor een open en eerlijke gemeente. O.a. een transparante boekhouding.
 • Kleinschaligheid/Milieu
  Kleinschalig en zelfvoorzienend uit oogpunt van veiligheid, duurzaamheid, organisatie, mens en milieu.
 • Subsidiariteitsbeginsel
  Het principe dat je zaken niet hoger moet beleggen dan strikt noodzakelijk. Zaken zo dicht mogelijk bij de mensen houden.
 • Directe inspraak
  Directe inspraak in het te maken beleid. Bijvoorbeeld door burgerfora, peilingen, voorlichting etc.
 • Effectief en onderbouwd beleid (Evidence-based Practices)
  Beleid op basis van onderzoek en logisch nadenken. Na evaluatie om het beleid te toetsen.
 • Burgerrechten
  Iedereen is gelijk. Zeker in deze tijd zijn burgerrechten zoals lichamelijke integriteit cruciaal om onze positie als burger te beschermen. Burgerrechten bepalen voor een groot deel hoe de maatschappij eruit ziet en hoe vrij jij je voelt.
 • Cultuur en kennis
  Kennis, cultuur en ideeën verbindt de mensen. De drempel om dit met elkaar te delen zou idealiter zo laag mogelijk moeten zijn. De gemeente heeft ook daar een taak.

Er is vaak meer mogelijk dan je denkt in een stad als Enkhuizen met bijna 20.000 inwoners. Er zijn veel mensen met dezelfde behoefte. Mensen met dezelfde ideeën. En dus ook genoeg behoefte om iets op te zetten.

Help mee
Wat van concreet idee heb jij voor Enkhuizen? Over diensten van de gemeente, recreatie, publieke ruimtes, voorzieningen, diensten, afvalverwerking of wat dan ook.

Wil jij je hard maken voor Enkhuizen, de inwoners, de voorzieningen en vechten voor ons collectief? Heb jij een idee, wil je helpen organiseren, heb je suggesties of zit iets over de stad je enorm dwars? Wil jij horen bij een  groeiende politieke beweging die alom vertegenwoordigd is over de hele wereld? Wil je eindelijk de daad bij het woord voegen? Meld je aan!

In eerste instantie zoeken we voornamelijk organisatorisch sterke mensen. Er moet een organisatie worden opgetuigd, plannen en een planning worden gemaakt. Een vrijwilligersorganisatie moet worden opgezet, een backoffice, we zoeken ontwikkelaars, alles moeten nog gebeuren. Gelukkig krijgen we ondersteuning vanuit Piratenpartij Nederland die de lokale afdelingen ondersteund. We zoeken praktisch ingestelde personen die makkelijk omgaan met digitale tools. Karakter eigenschappen; teamplayer, kunnen werken met een democratisch genomen besluit, om kunnen gaan met andermans mening, open-minded, welwillend, georganiseerd en functioneert graag als spil in de organisatie.

Waiting..., Been, and All: WE ARE
 THE ONES
 WE'VE BEEN
 WAITING
 All

Wil je meedoen? Stel je voor in een mailtje en geef aan wat je wilt doen of wat van idee je hebt. Mail naar; bob.sikkema@piratenpartij.nl

We zoeken, nadat we de organisatie hebben opgezet, ook content beheerders, grafisch editors, programmeurs (Django/Drupal), social media beheerders, promoters, kenners van de gemeente organisatie, etc. Dus wil je helpen, laat wat van je horen!

Mail en we nodigen je snel uit voor een eerste kennismaking. Vervolgens prikken we een datum voor de eerste team kennismaking en overleg voor een plan de campagne

Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen van de Piratenpartij Enkhuizen? Mail Nieuwsbrief naar bob.sikkema@piratenpartij.nl

Ik denk dat er veel meer kan in Enkhuizen. Ik kan het enkel niet alleen. En het is tijd dat het roer om gaat!

Hier een eerdere gemeenteprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 van de lokale afdeling van de Piratenpartij in Amsterdam: https://piratenpartij.nl/wp-content/uploads/2014/03/PiratenpartijAmsterdam_ProgrammaGR2014.pdf

Website Piratenpartij Nederland: https://piratenpartij.nl

Binnenkort meer over het plan de campagne…

Wegenplan.

Droomparkmanager Thomas de Boer laat vandaag via het NHD weten dat er maar liefst 1000 m³ zand klaar ligt om het bestaande strand groter, netter en frisser te maken.

1000 m³ staat waarschijnlijk gelijk aan 2000 m², wat ongeveer genoeg is voor een strand van 100 meter lengte en 20 meter breedte.

Verder mooie overzichtsfoto van het gebied en de doodlopende weg met links en rechts parkeerkoffers voor bezoekers aan het strand, de sportvelden en Sprookjes Wonderland.

In het oorspronkelijke plan liep de nu doodlopende weg door, richting de nog aan te leggen landtong en baai met aan het einde een minirotonde. Zie tekening.

Kennelijk weet Droomparken al dat de baai niet doorgaat en dat ze om die reden ook geen rekening hoeft te houden met het oorspronkelijk wegenplan.

In feite was het gebied, dat nu fungeert als passantencamping, oorspronkelijk openbaar gebied. Daarom roep ik al sinds december vorig jaar dat de aanleg van de baai niet doorgaat, omdat er werd afgeweken van het wegenplan dat op de tekening stond. Bovendien circuleerde al geruime tijd het gerucht, dat RWS niet mee wilde werken aan een grondruil.

Dat dit nog niet bekend is gemaakt heeft (volgens mij) te maken met het feit dat de IJsselmeervereniging en het Comité tot behoud van het REZ bezwaar hebben gemaakt tegen wijzigingen van de kustlijn.

Als het bezwaar van Vereniging en Comité gegrond wordt verklaard, dan kan de gemeente tot op zekere hoogte haar handen in de onschuld wassen. Zij wilde wel, maar het mocht niet van de Raad van State.

In dat geval hoeft ze de Enkhuizer bevolking ook niet uit te leggen waarom ze op stel en sprong t.o.v. van Orez allerhande verplichtingen aanging, zonder te weten of ze die wel na kon komen.

Als de aanleg van de baai niet doorgaat, dan blijft er wel heel weinig over van wat er ooit in het vooruitzicht werd gesteld. We hebben het dan over een strand tussen twee Droompark locaties waar behalve de bewoners van het Droompark Enkhuizerstrand ook de inwoners van Enkhuizen gebruik mogen maken.

Overigens, de weg die oostelijk van de lichtgele parkeerkoffers ligt, fungeert nu nog als een bouwweg voor de aanvoer van materialen voor het vakantiepark, maar zal t.z.t. het fietspad/voetpad worden dat langs de camping richting de Noorderdijk gaat.

Daarmee is ook korte metten gemaakt met de illusie van hen (het raadslid Jan Raven o.a.) die nog steeds geloven, dat de afwikkeling van het autoverkeer (van en naar de camping) via de Haling en de Noorderdijk kan plaatsvinden.

Alle autoverkeer met bestemming REZ zal via een nog aan te leggen rotonde Dreef/Noorderweg gaan. Het besluit daarover (en het aan te leggen fietspad naar de sportvelden) is kort geleden voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Wel weten wat, maar niet weten waarom.

Door middel van een raadsbrief heeft de gemeente laten weten dat ze een groot deel van de documenten (genoemd in de notie Enkhuizerzand) openbaar heeft gemaakt.

De raadsbrief en openbaar gemaakte documenten zijn hier te vinden.

Wat niet openbaar gemaakt is, is het taxatierapport. De redenen daarvoor staan in de raadsbrief en ik kom daar (in een andere bericht) nog op terug.

Inmiddels wel openbaar is de Anterieure Overeenkomst inclusief de alle daarin vermelde bedragen. Wat voor mij nieuw was, was dat de gemeente (gedurende 10 jaar) jaarlijks € 265.000,- aan Droomparken betaalt als kwaliteitsbijdrage aan de inrichting van de openbare ruimte.

Terwijl ik toch had begrepen, dat de bijzonder lage grondprijs (€ 335.000,- voor het hele gebied) gerechtvaardigd was, omdat de openbare ruimte “gratis” zou worden ingericht.

Nu duidelijk is, dat de gemeente in totaal € 2.650.ooo,- bijdraagt aan de kosten voor inrichting van het openbaar gebied, vraag ik me af waarom de opbrengst uit grondverkoop (€ 335.000,-) zo laag is.

Dat is een een beetje het probleem met de Anterieure Overeenkomst. We weten (dank zij de leesbare versie) nu eindelijk WAT er is overeengekomen, zonder te begrijpen WAAROM het is overeengekomen.

De uitgangspunten/toelichting bij de grondbieding REZ van 31-01-2017 is niet openbaar gemaakt, terwijl dat stuk waarschijnlijk WEL inzicht verschaft in het waarom der dingen. Net als het taxatierapport overigens.

Dus de eerste vraag die opwelt na het lezen van de AO is, hoe verhoudt zich een bijdrage aan de inrichting van het openbaar gebied van totaal € 2.65o.000,- tot de verkoopprijs van de grond voor vakantiepark en camping van € 335.000,-.

Hot Stuff

Na wat verfrissende onweersbuien tijd om aandacht te schenken aan Donna Summers pre-occupatie met Hot Stuff.

Waarmee ze, op basis van het filmpje, lijkt te bedoelen. “Je eigen het schompus werken”. Hoewel in het begin van de video filmpje ook mannen proberen om aan het verzoek gehoor te geen, zijn het toch hoofdzakelijk vrouwen die zich aangesproken voelen door haar verlangens.

En dan te bedenken, dat in mijn jeugd “schuivelen” de meest geliefde manier van dansen was.

Van blaam zuiveren.

Wat ik gisteren vreesde is ook daadwerkelijk gebeurd. We zijn vierde geworden met als direct gevolg, dat onze pitch (of beter gezegd de pitch van Zarco Zwier) niet zal worden betrokken bij de tweede ronde.

Misschien is er nog een kleine kans, dat ik (op basis van mijn dossier) toch een bijdrage aan het onderzoek mag leveren, maar dan moet er toch eerst een wat algemener pitch geformuleerd worden dan de bestaande. Zo iets als;

De doelbewuste corrumpering van de besluitenvorming bij het verlenen van concessies voor de inrichting van vakantieparken. Alsmede de daarmee verbonden facilitering door gemeenteraden.

Het moet iedereen duidelijk zijn, dat door Orez uitgebrachte bieding voor het Enkhuizer Recreatieoord niets, maar dan ook helemaal niets te maken had met een marktconforme bieding.

Een feit, dat het college probeert verborgen te houden door de offerte (waar de bieding op was gebaseerd) en de taxatie van die offerte (op basis waarvan ze marktconform werd verklaard) geheim te verklaren.

Dat alle pogingen om (met beroep op de WOB) inzage te krijgen in de beide documenten door het college zijn gedwarsboomd, daarin gesteund door de gemeenteraad

Waarmee de raad de wens tot geheimhouding van het college tot nu toe heeft gefaciliteerd en (naar ik aanneem) in de toekomst zal blijven faciliteren.

Het heeft daarom geen enkele zin om nog langer te blijven aandringen op het openbaar maken van stukken. Het college zal nooit of te nimmer meewerken aan het leveren van bewijs voor haar corrupte bestuurscultuur.

De gemeenteraad zal haar (in haar functie van toezichthouder) daar ook nooit toe dwingen. Waarschijnlijk, omdat ze er al die tijd zelf deel van heeft uitgemaakt en vol overtuiging heeft gefaciliteerd.

Nu de mogelijkheid van een onderzoek door onafhankelijk journalisten uit het zicht is verdwenen, heeft het geen zin meer om me nog langer te verdiepen in de schijnheilige schijnbewegingen, waarmee onze “bevoegde instanties” zich staande proberen te houden.

Uiteindelijk zal er een rapport komen van een “onafhankelijke” (maar uiteraard wel door de gemeente betaalde) deskundige, waarin geconcludeerd zal worden, dat het college noch de raad ook maar enige blaam treft voor het (ver beneden de werkelijke waarde) verkopen van het gemeentelijk bezit.

Waarna de gemeenteraad, als hoogste instantie van de gemeente, de conclusie zal overnemen en zodoende zichzelf en het college van elke blaam zuivert.

Inschatten.

Waar ik vorige week al bang voor was, is inmiddels ook gebeurd. We zijn onze tweede plaats in de FTM pitch competitie kwijt geraakt aan een pitch die pas gisteren werd gelanceerd. Maar ook die derde plaats is niet veilig. Nummer 4 groeit harder dan wij en is nog maar 7 stemmen van ons verwijderd.

Alleen een mirakel kan er voor zorgen, dat we onze derde plaats behouden en dus door mogen naar de tweede ronde.

Een cruciale rol in dit alles was weggelegd voor de gemeenteraad. Zou die echt geïnteresseerd zijn in een onafhankelijk onderzoek, of heeft men alleen belang bij een min of meer plausibele verklaring voor verdere geheimhouding. Dat laatste lijkt me eerder het geval.

Het college heeft tot dusver geweigerd om zowel offerte als taxatie openbaar te maken. Ze gaat dat standpunt niet veranderen omdat de raad er om vraagt. Men is (met de hulp van een extern bureau) op zoek naar een enigszins plausibele verklaring voor blijvende geheimhouding.

De FTM pitch was een unieke kans voor onafhankelijk onderzoek. Een oproep door de raad om op die pitch te stemmen, had ons in ieder geval bij de bovenste drie doen eindigen.

Maar de raad wil geen onafhankelijk onderzoek. Ze wil een onderzoek waarvan de uitkomst zodanig gemanipuleerd kan worden, dat aan de collegewens wordt voldaan, zonder dat haar daarover een verwijt gemaakt kan worden.

Dat zal haar, daarbij geholpen door de lokale media, wel lukken schat ik zo in.

Wegmoffelen.

Door middel van een inspraaknotitie wilde ik de gemeenteraad in januari 2021 het hieronder (in rood) weergegeven verzoek doen.

Tot slot herhaal ik nogmaals mijn verzoek. Neem kennis van de inhoud van de kosten/baten analyse op basis waarvan de concessie is gegund.

Neem ook kennis van de inhoud van het taxatierapport, waarmee de bieding marktconform werd verklaard en besluit vervolgens in het openbaar (en tijdens de eerstkomende raadsvergadering in februari) of de door het college gebruikte argumenten voor geheimhouding nog steeds hout snijden.

De hier geschetste procedure maakt deel uit van de procedure als neergelegd in artikel 25.3 van de gemeentewet. De vrijdagmiddag voor de vergadering reageerde de griffier de heer J.J. den Hollander als volgt.

Het woord kan niet gevoerd worden:

a. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;

Ik kan niet anders dan er van uitgaan dat de griffier in deze kwestie namens de gehele raad spreekt en over dit antwoord met haar contact heeft gehad. De raad wenst dus niet door mij te worden toegesproken en ontneemt me daarmee ook mijn recht op inspraak.

Mijn verzoek gold overigens geen besluit van het college, maar een besluit van de raad. Namelijk, om geen kennis te willen nemen van de inhoud van stukken die door het college geheim/vertrouwelijk waren verklaard.

Uiteraard had ik, hetgeen ik wilde inspreken, niet alleen aan de griffier doen toekomen, maar ook aan alle individuele leden van de raad. Zodat men, in het geval mijn notitie vragen zou oproepen, zich kon voorbereiden.

Uiteraard kreeg ik op die brief ook geen enkele reactie, zodat ik er vanuit mag gaan dat ook deze informatie rechtstreeks in het struisvogelarchief voor niet gewenste informatie terecht is gekomen.

Het is natuurlijk beschamend, dat een democratisch bedoelde instantie als de gemeenteraad zijn toevlucht neemt tot inspraak belemmerende maatregelen, maar de Enkhuizer raad is in dat opzicht allang de schaamte voorbij.

Groot was dan ook mijn verbazing, dat het gisteravond de heer Munnink, die zich notabene al tot de voorzieningenrechter had gewend om een besluit van het college, over het afsluiten van de Melkmarkt, ongedaan gemaakt te krijgen, toch de gelegenheid kreeg zijn bezwaren tegen het collegebesluit kenbaar te maken.

Het beleid van de raad wordt met de dag ondoorgrondelijker.

Als in het ene geval bezwaren tegen de gang van zaken worden toegestaan, terwijl ze in het andere geval op deskundige wijze worden weggemoffeld.

Het straatlicht effect.

Naast de rode haring, die als doel heeft een dwaalspoor te creëren, is er ook nog het streetlight effect.

Dat effect verwijst naar het gedrag om een zoektocht te beperken tot hetgeen er makkelijk te doorzoeken is en moeilijke zoektochten uit de weg te gaan.

Het verschijnsel is vernoemd naar een bekende grap, waarbij een dronken man (onder een lantaarnpaal)) op zoek is naar zijn sleutels. Als een passerende agent hem vraagt of hij zijn sleutels daar heeft verloren, laat de dronkaard weten dat hij sleutels in het park heeft verloren, maar dat het daar te donker was om goed te kunnen zoeken.

Dat de gemeenteraad van Enkhuizen voor de buitenwereld liever de indruk wekt dat ze zoekende is (zoals de dronkaard onder de straatlantaarn), dan dat ze zich daadwerkelijk met onderzoek bezig houdt, moet elke lezer inmiddels wel duidelijk zijn.

Na lang aandringen en 6 maanden besluiteloosheid heeft een aantal (naar ik begrijp niet eens alle) raadsfracties de moeite genomen om kennis te nemen van de inhoud van een taxatierapport.

Heeft de raad met dit verkregen inzicht iets nuttigs gedaan? Tot dusver heeft alleen van Gangelen (EV!) iets gedaan met het door hem verkregen inzicht en een motie in het vooruitzicht gesteld. Een motie die zich, naar het zich laat aanzien door een meerderheid van de raad zal worden gesteund.

Uit de cijfers die me onder ogen zijn gekomen blijkt dat de verkoopwaarde van bouwrijpe grond voor het villapark geraamd was op minder dan de helft van wat er mogelijk blijkt te zijn.

De grondwaarde van de camping werd geraamd op 2,5 ton. Terwijl de kavels op de camping voor recreatiewoningen gemiddeld makkelijk € 80.000,- per stuk zullen opleveren. Alleen al de 70 woningen, die nu in de planning staan voor het onderdeel camping 5,6 miljoen op.

En wat heeft de raad tot dusver met dat inzicht gedaan? Er komt (als alles goed gaat) een motie waarin het college wordt opgedragen zowel de exploitatieopzet als het taxatierapport (dat haar marktconform verklaarde) openbaar te maken.

Prima natuurlijk, had al 6 maanden eerder moeten gebeuren, maar wat dan. Zo er al mensen zijn die bereid zijn zich in de cijfers te verdiepen (en ik denk dat dit een hele kleine groep zal zijn) dan zijn die, net als ik, machteloos.

De enige instantie die iets kan en hoort te ondernemen is de gemeenteraad, die zich tot dusver voornamelijk bezig houdt met het zoeken naar sleutels op plekken waarvan iedereen beseft dat er niets te vinden is.

Hoe lang moet het nog duren tot de gemeenteraad van Enkhuizen tot het besef komt, dat het geen zin heeft om degenen die het mogelijk gemaakt hebben dat Enkhuizen miljoenen is misgelopen, te vragen om een onderzoek in te stellen.

Ofwel je stelt zelf een onderzoek in, dan wel je geeft opdracht tot onderzoek (bij voorkeur een instantie die over bevoegdheid beschikt zoals de rijksrecherche of het Openbaar Ministerie), dan wel je doet je uiterste best om te voorkomen dat deze kwalijke zaak aan het licht komt.

Tot dusver lijkt de laatste optie de voorkeur van onze volksvertegenwoordigers te hebben. Het is goed om dat te beseffen tijdens de aanstaande verkiezingen.

%d bloggers liken dit: