Tijdnood

Tis weer eens zover, vandaag opnieuw opname in het ziekenhuis. Tenen beginnen zwart te worden vanwege te geringe bloedtoevoer.

Operatie ter verbetering gepland woensdag over een week. Kans dat ik tussentijds niet thuis kom levensgroot, dus even geen reacties of nieuwe berichten.

Het Paljas project begint in tijdnood te komen.

 

2011 herzien

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Syndey Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 47.000 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 17 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Opjagen

Gisteravond was er commissievergadering met ditmaal een paar zware onderwerpen.

Hans Langbroek maakte aan het begin van die vergadering een opmerking die me uit het hart was gegrepen. Kon er niet anders geagendeerd worden, want op deze manier kon er geen sprake zijn van zorgvuldige voorbereiding. Er moest door een sommige raadsleden  namelijk ook gewoon gewerkt worden.

En nu maar hopen dat hij zich tijdens de raadsvergadering zelf niet laat afschepen met de verzekering dat een en ander onder aandacht wordt gebracht van de agendacommissie, maar dat hij zijn poot nu eens stijf houdt en weigert een besluit te nemen omdat hij zich onvoldoende heeft kunnen voorbereiden.

Want wat is er aan de hand?

Het college heeft 127.000 euro uitgegeven voor Accomodatie- en Vastgoedbeleidsplan.

Voor dat bedrag mag je toch een rapport verwachten dat de nodige bestudering wenselijk maakt.

Maar nee, waar de deskundigen maanden aan hebben lopen schaven, zodat het precies aansluit bij de wensen van het college en haar ambtelijke staf, mogen onze parttime vertegenwoordigers zich ongeveer een half uurtje mee bezig houden, waarna ze een besluit “moeten” nemen.

Er staat het nodige op het spel, want stemt de Raad in met het college voorstel, dan geeft zij het college vrijwel een “carte blanche”  voor wat betreft de aan- en verkoop van onroerend goed. Althans dat begreep ik uit de door Boland gegeven toelichting. Misschien zie ik spoken, heb ik niet goed geluisterd of wat dan ook, maar het lijkt me toch dat je als Raadslid even rustig de tijd mag nemen om alle gevolgen van je besluit tegen elkaar af te wegen.

Maar goed, daar gaat de agendacommissie dan zeker weer over. Toch zou het zou een mooi ding zijn als de “gewone” raadsleden zich deze keer nu een niet zouden laten opjagen door het college, maar eens rustig de tijd zouden nemen om tot een weloverwogen besluit besluit te komen.

Op gang

De stemming voor de meest bekwame fractieleider begint een beetje op gang te komen. Hoewel we natuurlijk niet in de buurt komen van de peiling van vorig jaar (van radio Enkhuizen), toen er meer stemmen werden uitgebracht dan Enkhuizen inwoners telde.

Toen leverde ik nog (via dit blog)  ‘”live” commentaar op het verloop van de stemming, die na een spectaculaire eindsprint door Fijma werd gewonnen.

Misschien dat radio Enkhuizen nu hetzelfde wil doen. Woensdagochtend dus maar even bij Roel Mulder langs om dat te bepleiten.

Wassen neus

Afgelopen zaterdag een uitnodiging van de gemeente in de bus voor het bijwonen van een vergadering aanstaande donderdag. Redelijk kort dag dus.

Men wil mij (maar ook mijn echtgenote en dus waarschijnlijk iedereen ouder dan 60) raadplegen over de vraag; welk beleid de gemeente moet ontwikkelen voor de ouderen van Enkhuizen.

Pardon? Ik heb een paar maanden geleden gestemd. Elke partij die in de Raad vertegenwoordigd is (met uitzondering van Groen Links) heeft volgens mij een partijprogramma geschreven met daarin een paragraaf over het ouderenbeleid.

Kan de gemeente het daar voorlopig niet even mee doen. Waarom moet ik als eenvoudig kiezer nu weer opdraven om ze te vertellen wat we graag zouden willen. Daar hebben we toch politieke partijen voor dacht ik.

Bovendien, stel ik kom met 10 leeftijdsgenoten opdagen en dien een aantal revolutionaire plannen in.

Zal dat er toe leiden de de wethouder zijn opvattingen herziet, dat de partijen hun opvattingen herzien, dat de beleidsambtenaar zijn opvattingen herziet en dat de omliggende gemeenten, waarmee we nauw samenwerken, vol ontzag hun doelstellingen zullen bijstellen, omdat tien 60 plussers in Enkhuizen dat gewenst vinden?

Het lijkt me van niet en daarom vindt ik deze vorm van inspraak ook een wassen neus. Men luistert wel, maar doet uiteindelijk toch alleen datgene wat men toch al van plan was.

Dat neemt niet weg, dat nieuwsgierig als ik nu eenmaal ben, donderdag toch even ga kijken.

Links/Rechts

Omdat er hier ook wat buien voorbij trokken heb ik toch maar even de moeite genomen om het coalitie-akkoord tussen SP/PvdA/LQ/GL en CDA (vluchtig) door te nemen.

Voor zover ik kon nagaan staan er geen revolutionaire dingen in en komt het eigenlijk neer op een voorzetting van het beleid van de voorgaande coalitie met hier en daar een wat andere accenten.

Je zou je dus kunnen afvragen, of je op basis van zulke geringe veranderingen twee wethouders jarenlang wachtgeld moet gaan betalen, wat de belastingbetaler minstens € 150.000,- per jaar zou gaan kosten.

Voor dat geld kun je dan net zo goed een externe bureau in huren dat je verteld wat je moet doen. Of nog beter, zelf bedenken wat je wilt.

Dat is natuurlijk de tragiek van onze gemeentelijke politiek, waarbij links en rechts zoveel moeite doen om het met elkaar eens te zijn, dat we wel elke 4 jaar mogen stemmen, maar daarbij nooit iets te kiezen hebben.

Jammer voor Bokhove en Fijma natuurlijk, maar zolang hun wensen en verlangens zo dicht aansluiten bij die van VVD, NE en het CDA, zijn we goedkoper uit als die clubs zich ook gewoon met de uitvoering belasten.

Daarmee besparen we ons zoveel geld dat we makkelijk wat speelveldjes in de wijken kunnen aanleggen.

Het moet voor Fijma en Bokhove een mooie gedachte zijn, dat door hun onbaatzuchgtig gedrag er overal wipkippen geplaatst kunnen worden en (wie weet) misschien zelfs veldje aangelegd kan worden waar je met meer dan 20 mensen jeu de boules kunt spelen.

Verdrietig

Omdat er vandaag een druilerige motregen op ons neerdaalde heb ik het advies van Rob Kerkhoven te harte genomen en wat stukken van de gemeentelijke website gedownload.

Daaronder bevond zich een artikel in de Enkhuizer Krant waarin wethouder Boland zijn verdriet over de SP tot uitdrukking brengt.

Verdrietig zijn is een stijlkenmerk van Boland. Ooit karakteriseerde ik zijn optreden (tijdens een SMC debat) als “Pappa is niet boos, pappa is alleen maar verdrietig”.

Een vermoeide schoolmeester, vol onbegrip over de onkunde van zijn leerlingen, die het allemaal nog maar eens uitlegt.

Zijn wantrouwen jegens de PvdA verklaarde hij in het artikel als volgt. Men had de “eigen” wethouder laten vallen en de burgemeester het leven zuur gemaakt over zijn optreden rond het SMC.

Nu kan ik, daartoe aangezet, uit de losse pols best wat bezwaren tegen de PvdA opsommen, maar daar horen deze twee toevallig niet bij.

Het slaafs blijven volgen van de eigen wethouder ((zoals bij de VVD kennelijk de voorkeur geniet) zie ik niet als een verdienste. Al was het maar omdat dit lijnrecht indruist tegen het duale stelsel dat is ingevoerd.

Ook voor wat betreft het optreden van burgemeester Baas rond het SMC zie ik geen reden voor klachten. Het ging hier niet om de persoon Baas, maar om de functionaris Baas die de moeite nam een fractielid van Nieuw Enkhuizen over te halen een college voorstel te steunen.

Wat dit optreden van Baas en stille Siebe (kwalificatie van D. Stomp) en de verdere afhandeling door Boland de gemeente uiteindelijk zal gaan kosten weten we binnenkort.

Waarschijnlijk is dat ook het moment waarop ik, en velen met mij, verdrietig worden.

%d bloggers liken dit: