De Visie Carrousel

Project Oksel

Was de aankoop van de Uilenbanen al een opmerkelijke grondtransactie van de gemeente, hetzelfde kan gezegd worden van de grondtransactie die in 2001 plaatsvond en de verkoop van grond in de zogenaamde “oksel” behelsde.

Koper was de ontwikkelingsmaatschappij Krabberzand BV. Een initiatief van twee plaatselijke grootondernemers Tuiten en Deen.

Het opmerkelijk aan deze grondverkoop is, dat de grond aanvankelijk voor een kwart van de uiteindelijke verkoopprijs werd aangeboden.

Dit voorstel werd ingetrokken, waarna de grond vervolgens voor het viervoudige van het oorspronkelijke aanbod werd verkocht.

Daarbij werd bepaald, dat de nieuwe eigenaar, Krabberzand, de aankoopprijs pas hoefde te betalen, zodra zij er in geslaagd was om die grond (uiteraard met winst) door te verkopen aan een andere partij.

Dat gaat niet erg voorspoedig, dus enige hulp van buitenaf is gewenst. Het helpt natuurlijk, als de gemeente zou verklaren dat zij het gebied rondom de Oksel in ontwikkeling gaat nemen.

En ziedaar, terwijl de gemiddelde Enkhuizer de plannen voor hoogbouw op die plek allang is vergeten en er ook niet echt op zit te wachten, wordt in de structuurvisie 2020 (die de uitwerking heet te zijn van de wensen van de gewone bevolking) het gebied plotseling aangeduid als “lens”.

Dat wil zeggen, het gebied verdient bijzondere aandacht en dient door de gemeente de komende 10 jaar in ontwikkeling te worden genomen.

Goed nieuws voor Krabberzand natuurlijk, want op basis van dat rapport zal het net iets eenvoudiger worden om anderen te interesseren voor haar plan.

Maar wethouder Boland moet natuurlijk niet net doen of de structuurvisie 2020 uitsluitend de vertaling van de discussie over de stadsvisie is geweest en er totaal geen sturing van de zijde van het college heeft plaatsgevonden.

Dat is een bewering, waarvan je niet mag zeggen dat hij onjuist is zolang je niet kunt bewijzen dat hij onjuist is, maar waarvan je wel mag zeggen dat je er geen snars van geloofd.

Los daarvan vind ik het opmerkelijk dat al die lommerijke eilanden voor de kust van Enkhuizen (die wel voorkomen in de stadsvisie maar niet in de structuurvisie 2020) wel een plekje hebben gekregen in de door Boland gepresenteerde gebiedsvisie, maar dan liggen ze voor de kust van Broekerhaven.

Die gebiedsvisie, waar geen burger aan te pas is gekomen, bevat trouwens nog veel meer elementen die in de Stadsvisie werden voorgesteld als Enkhuizer projecten.

Kortom, de opvatting van Boland dat de Stadsvisie de eenduidige grondslag vormt voor de Structuur visie 2020 en dat de Raad haar om die reden ongewijzigd dient over te nemen, lijkt me niet echt houdbaar.

Stemmingmakerij.

stedebroec1Het is natuurlijk een stemming van niks die ik hier organiseer, maar lange tijd bleef de teller staan op 7 voor en 1 tegen een fusie met Andijk, Enkhuizen en StedeBroec.

Maar sinds we door StedeBroec voor armoedzaaiers zijn uitgemaakt is het aantal tegenstemmers gegroeid.

Wie de stemmers zijn weet ik natuurlijk niet. Je kunt ook commentaar leveren op de vraagstelling (klik “vieuw comments”), maar daar is nog geen gebruik van gemaakt.

Het naar elkaar toe kruipen van de stemverhoudingen maakt echter duidelijk dat de opvattingen aan het verharden zijn.

janfranx_1Wethouder Franx reageert ook (Armoedzaaiers) en laat me weten het met me eens te zijn. Tegelijkertijd verwijst hij naar de website van Nieuw Enkhuizen waar hij zijn eigen opvattingen verwoord.

Of hij daar zo verstandig aan doet weet ik eigenlijk niet.

Ik waardeer zijn openhartigheid, maar denk dat hij zijn kruit beter droog kan houden.

Daarom denk hij dat hij beter iets had kunnen schrijven in de trant van,

Aan het College van B&W te StedeBroec,

Geacht College,

Uit een artikel in de Enkhuizer Krant maak ik op, dat een aantal politieke partijen in Uw Raad de mening is toegedaan, dat gemeente Enkhuizen bestaat uit een clubje armlastigen.

Een tamelijk verstrekkende conclusie, die ongetwijfeld onderbouwd kan worden door de betreffende politieke stromingen.

Wilt U zo vriendelijk zijn om aan hen te vragen om hun onderbouwing van die opvatting aan mij toe te sturen, zodat ik in staat ben om de eventuele misverstanden, (die er kennelijk op dat punt nog steeds bestaan) uit de weg kan ruimen en er een basis gelegd kan worden voor een vruchtbare samenwerking tussen de beide gemeenten.

Met vriendelijke groet,

Het op de hak nemen van Stedebroecers kan hij (denk ik) beter aan mij overlaten.

Bravo

KnipselMeer dan eens heb ik hier gezegd dat de gemeente Enkhuizen haar zaakjes voor wat haar informatie aan de burger bestreft, uitstekend voor elkaar heeft.

Dat denk ik niet alleen, maar dat vinden ze ook bij Overheid.nl Monitor die websites vergelijkt die door overheidsinstanties worden onderhouden.

In het overzicht van gemeenten met minder dan 25000 inwoners is Enkhuizen naar de 8ste plaats gestegen (was 16) van een totaal van 236 gemeenten.

In de ranglijst van gemeenten in Noord-Holland (totaal 60) staat Enkhuizen ook op plaats 8.

En waar staat voorbeeld gemeente StedeBroec dan wel niet zult U zich afvragen.

Wel, net onder Andijk (51) op plaats 53.

Jammer dat dit goede voorbeeld van de gemeente niet gevolgd wordt door de lokale politieke partijen. Met name de websites van  D’66, VVD en GroenLinks stralen een wanhopige droefheid uit.

Het CDA daarentegen heeft zijn leven gebeterd en heeft nu een volwassen site met RSS feed.

Leefbaar Enkhuizen & StedeBroec

Zodra ik het woord fusie laat vallen wil Christian Bokhove (SP) dat ik de noodzaak er van aantoon.

Dat kan ik niet, er is volgens mij voor Enkhuizen (anders dan bij Andijk) ook nog geen dwingende noodzaak voor een fusie.

Maar het ontbreken van een dwingende noodzaak belet je niet om te kijken of zo’n fusie op termijn niet wenselijk zou zijn.

Ik denk, dat waar het StedeBroec aangaat, die wenselijkheid wel degelijk valt te beargumenteren.

Niet omdat ik, zoals Christian denkt, aanhanger ben van de groeigedachte. Eerder het tegendeel, ik denk dat de bestuurlijke overhead best een tandje minder kan als je die wat slimmer inricht, zonder dat de bewoners van beide gemeenten daar erg veel last van zullen ondervinden.

Dat kun kunt ook onderlinge afspraken maken roept Christian dan weer. Ook waar, maar dan gaat het klaarblijkelijk toch alleen maar over het in stand houden van de eigen (bestuurlijke) positie.

KnipselOverigens vormt de raad van Enkhuizen in deze kwestie niet het grootste probleem. Het is eerder de Raad van StedeBroec die het navelstaren tot beleid heeft gemaakt.

Hier ligt wat mij betreft een schone taak voor de politieke partijen die zowel in de Raad van Enkhuizen als in de Raad van StedeBroec zijn vertegenwoordigd.

Ook Gemeentebelangen in StedeBroec lijkt voor rede vatbaar. Misschien een goede gesprekspartner voor Nieuw Enkhuizen?

Moeten we nog wel iets aan de naam doen. Leefbaar Enkhuizen/Stedebroec. Het is maar een idee.

%d bloggers liken dit: