Enkhuizen Naïef.

De tweede bijeenkomst over de stadsvisie Enkhuizen 2030 was aanzienlijk minder goed bezocht dan de eerste bijeenkomst in de Westerkerk.

Enkhuizen Naief
Enkhuizen Naief

Deze keer waren er een fors aantal kritische vrienden aanwezig. De eerste vraag aan hen ging uiteraard over hun geloofsbrieven, wat er in Enkhuizen meestal neerkomt op de vraag of je er geboren bent of niet. Ook belangrijk, woon je binnen de vesting.

Zo niet, dan wordt je al snel beschouwd als een Sudeten Enkhuizer.

Het merendeel van de kritische vrienden kon deze lakmoesproef niet doorstaan. Opvallend veel vrouwen overigens, waardoor het met de kritiek ook best meeviel.

Probleem is natuurlijk dat, of je vindt de hele procedure flauwekul (ik dus), of je gaat er in mee en dan heeft het weinig zin kritiek te hebben op de toekomstverwachting van anderen.

Wie is er tegen economische vooruitgang, wie is er tegen meer werkgelegenheid, wie is er tegen een prettiger leefomgeving? Niemand.

Vraag is alleen, hoe realistisch is het om te denken dat een gemeentebestuur, dat zich nu al verslikt bij de restauratie van een paar bruggen of de herinrichting van een recreatieoord, stappen moet gaan ondernemen op basis van adviezen van mensen die voor het merendeel de streefdatum niet zullen halen.

Bovendien, als je al over 2030 wilt praten, dan lijkt het nuttig daar de buurman Stede Broec bij te betrekken. Die beschikt namelijk wel over het grondgebied waar al die mooie toekomstplannen kunnen worden gerealiseerd.

Dus zo snel mogelijk op naar Enkhuizerbroec. Alles binnen de vesting kan dan blijven zoals het is, tot grote tevredenheid van degenen die er nu al wonen.

Of het met de watersport en het toerisme zo goed blijft gaan als het nu gaat, merken we dan vanzelf wel.

Tot slot, de catering was weer uitstekend. Smaakvolle wijn. Laat dat maar aan de burgemeester over.

Hallo 2009

Tussen kerst en nieuwjaar heb ik maar wat rustiger aan gedaan. Geen weer om te  Boulen en de Enkhuizer politiek beleeft ook een klein dipje, maar ik ben (net als iedereen overigens) uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie. Misschien dat ik daar ook maar eens heen ga om te zien wie er nog meer gaan.

Burgemeester Baas schijnt een soort dictator te zijn en dat wil je toch wel eens met eigen ogen zien. Bovendien, overal waar de burgemeester verschijnt is de catering uitstekend.

Verdere vooruitzichten voor januari,  de avond met de kritische vrienden over stadsvisie 2030 en de start van het Galm+ project.

Wat het laatste betreft, wacht ik met spanning op een antwoord op de vragen die ik hier gesteld heb.

Misschien dat een kloeke volksvertegenwoordiger ze wil stellen, zodat we het resultaat (als gewoon burger) kunnen evalueren.

In ieder geval, voor iedereen die hier langskomt, de beste wensen voor 2009.

Los Zand.

wijkwerk“Wijken in Enkhuizen zijn los zand” kopt het NHD in haar verslag over het wijkberaad in de Bonte Veer afgelopen donderdag. Zelf was ik voor  de eerste keer op zo’n bijeenkomst aanwezig.

Het merendeel van de (pakweg 15) bewoners was echter al eerder actief geweest in een (door de gemeente ingesteld) overlegorgaan en zag nu de kans schoon om zich te beklagen over de door de gemeente gegeven ondersteuning.

Wethouder Kok trok het boetekleed aan en beloofde dat het in de toekomst beter zou gaan.

Ik heb daar een hard hoofd in. Niet omdat twijfel aan de goede bedoelingen van de gemeente, maar omdat ik de verwachtingen van mijn (65+) mede-bewoners weinig realistisch vind.

Mijn indruk was, dat men pas te vreden was als elke wijk een soort Jordaan zou worden, “Waar de jongens en de meisjes dansen gaan” en “waar de bloemen voor de ramen staan en de Amsterdamse humor nooit verloren gaat, zolang de lepel in de breipot staat”.  johnnyleen

Het door Johny Jordaan en Tante Leen bezongen leven in een Amsterdamse volkswijk, dat echter weining met de werkelijkheid te maken had..

Naast de veel geroemde gezelligheid, had je toen namelijk ook de (nooit bezongen) bekrompen bemoeizucht.

Geef mij dan maar los zand, met eens in de twee jaar de hele straat achter  “Oranje”. Dat is mij gezellig genoeg.

Maar ook de wat jongere welzijnswerkers leken aangestoken door de jaren 50 gezelligheid en verwachten veel van een door de gemeente gesubsidieerde buurtbarbeque.

Mijn advies aan hun, begin een wijkkrant in de vorm van een weblog.  Zet daarin wat je doet en waar wat te doen is. Niet het één voor het hele gebied buiten de veste, maar een weblog voor elke wijk. Plan Noord, Oude Gouw, Kadijken en Gommerwijk.

Kost niks je en je bererikt al snel meer mensen dan er op een vergadering komen.(aanwezigen uit Plan Noord en Kadijken op de vergadering 0,0)

Ingewikkeld? Misschien voor mensen die graag naar vergaderingen gaan om daar het woord te voren, de overgrote meerderheid vindt het makkelijker om nieuws over de wijk in zijn mailbox te lezen en daar zonodig op te reageren.

Comité van Kritische Vrienden

Waar ik in het kader van stadsvisie 2030 ook al naar uit kan  kijken, is de bijeenkomst met het Comité van Kritische Vrienden.  Op 13 januari 2009 in het Peperhuis aan de Wierdijk.

Uit ervaring weet ik dat het daar goed toeven is en men smaakvolle wijnen serveert.

Wat het extra spannend maakt is natuurlijk dat we nu nog niet weten wie die kritische vrienden zijn. Wie bepaalt overigens of je kritisch bent en van wie moet je een vriend zijn?

Als iemand me de antwoorden op die vragen influistert laat ik het weten, maar je laten verrassen is (het gemeentebestuur voelt dat feilloos aan) natuurlijk oneindig veel leuker.

Als U de bijeenkomst in de Westerkerk gemist hebt, is dit een mooie herkansing.

Komt dus allen, onze toekomst hangt er van af.

Kleren van de Keizer.

Goed, ik ben naar het stadsdebat geweest en weet dus dat we die scenario’s niet serieus moeten nemen. Het zijn geen echte plannen of zelfs maar  realistische verwachtingen maar gewoon “denkrichtingen”. Die bovendien straks zullen worden samengevoegd tot 1 denkrichting.

Ik weet het, maar weet de rest van de bevolking het ook? Niets over gelezen in het NHD of in de Drom, de officieuze roeptoeter van het gemeentebestuur.bruisende_havenstad

Op hun websites zwijgen de alle partijen als het graf. Alleen de SP waagt er een bescheiden commentaar aan.

Dus laten we (tegen aanzienlijke kosten) de bevolking kiezen tussen Repelsteeltje, Doornroosje en klein Duimpje, om ze na afloop te vertellen dat  (na rijp beraad) het toch weer ” de kleren van de keizer” is geworden.

Waarom geven we 200.000  euro’s uit om mensen een keuze te laten maken uit drie sprookjes, met als doel ze uiteindelijk te verrassen met een vierde?

Waarom besteden we het nog resterende geld niet aan de uitvoering van een scenario dat al jarenlang in een la ligt? Herinrichting van het Enkhuizerzand.

Als ze dat project tot een goed einde gebracht hebben mogen ze wat mij betreft gaan nadenken waar ze dat reuzenrad en die  lommerrijke wooneilanden gaan bouwen waar ze ons, in stadsvisie 2030, lekker mee proberen te maken.

Bill Gates

logoTijdens de bijeenkomst over de stadsvisie kwam ook Bill Gates ter sprake.

Een medewerkster van Futureconsult meende een overeenkomst te zien tussen de activiteiten van Futureconsult en die van Bill Gates.

Dat ging me iets te ver. Volgens mij had Bill Gates bij het ontwerpen van zijn Disk Operating System (het inmiddels bijna vergeten DOS) niet eerst een bijeenkomst belegd met willekeurige burgers om hun te vragen wat zij er van vonden.

Dat hij een kei was in het op de markt brengen van zijn producten is zondermeer waar. Daar hebben ze bij futureconsult ook wel kaas van gegeten.

Zo was er gebak met het projectlogo, wenskaarten, balpennen en zelfs een (door de inleider gedragen)  T shirt met het projectlogo.

Leuk hebbedingetje dat (naar ik aanneem)  zal worden uitgereikt aan de leden van het nog in te stellen burgerpanel.

Stadsvisie.

logoWat aangekondigd was als het grote debat over de stadsvisie bleek achteraf helemaal geen debat te zijn, maar een avondje waar iedereen zijn verlanglijstje bij het gemeentebestuur mocht indienen.

De avond had een wat moeizaak begin met de onvermijdelijke (geluidloze) Powerpoint presentatie van de tekeningen die al in de projectkrant waren opgenomen.

Gevolgd door zeer een charmante jongedame die ons aansprak met “Enkhuizenaren” en ons ook nog eens de drie scenario’s voorlas die in de krant waren beschreven, waarna we nogmaals de eerder vertoonde tekeningen te zien kregen. Ditmaal met de verzekering dat er ook een versie met geluid was, die echter alleen op de website van Enkhuizen viel te bewonderen.

luchtfoto_enkhuizen1Met deze informatie gewapend mochten we eindelijk aan het echte werk beginnen. Dat kwam er op neer dat we onze op- en aanmerkingen mochten deponeren bij een scenario-ambassadeur.

Deze bevonden verspreid in de kerk voor een leeg bord waar je je wensen kenbaar mocht maken.

Ik noteerde in de gauwigheid een vierbaansweg (plus treinverbinding) naar Lelystad en een ondergrondse parkeergarage onder het Bosplein.

Prima plannen natuurlijk, maar het was inmiddels al duidelijk geworden dat de scenario’s niet bedoeld waren als serieuze plannen, maar meer als “denkrichting”.

Hierdoor kreeg de bijeenkomst  weliswaar een hoog Hans Christiaan Andersen gehalte, maar dat ging gelukkig niet ten koste van de algehele stemming, die (mede dank zij de uitstekende catering) zeer gemoedelijk te noemen was.

Ook de opkomst viel reuze mee. Ik schat tussen de 150 en 200 mensen, waarvan de meerderheid (waaronder ikzelf) de einddatum van het project waarschijnlijk niet zullen meemaken.

Kortom, best wel een gezellige avond, met als enige minpunt de kwalitiet van de rode wijn. Volgende keer toch maar weer bij de Aldi halen. In ieder geval kijk nu al uit naar de wijkavond aanstaande Donderdag waar we de wijk onderhanden zullen nemen. Of we daar ook gebak bij  koffie krijgen is afwachten, maar de verwachtingen zijn hooggespannen.

 

De Stadsvisie 2030 als Laterale Arabesk.

Dit bericht laat zich beter begrijpen als men eerst het voorgaande bericht heeft gelezen.

Enkhuizen Naief
Enkhuizen Naief

De provinciale overheid meent, dat willen gemeenten in de toekomst aan de op hun rustende verplichtingen kunnen voldoen, schaalvergroting een absolute noodzaak is.

Als een fusie tussen gemeenten niet op basis van vrijwilligheid tot stand komt, dan bestaat de mogelijkheid dat zij onder dwang tot stand wordt gebracht.

Enkhuizen is er tot nu toe niet in geslaagd een fusie op basis van vrijwilligheid tot stand te brengen.

Met  andere woorden, tot op heden heeft zij haar gebrek aan competentie op dat gebied afdoende  gedemonstreerd.

In plaats daarvan legt zij nu aan de bevolking een stadsvisie voor, die zich uitstrekt over de komende 20 jaar.

In het kader van die stadsvisie worden een drietal scenario’s voorgelegd waaruit wij een keuze mogen maken.

Daarmee wordt de suggestie gewekt, dat het gemeentebestuur in staat zou zijn ontwikkelingen in de toekomst te sturen en dat daarbij de mening van de bevolking er iets toe doet. Niets is minder waar.

Feitelijk wordt dit ook door gemeente onderkent. In de stadsvisiekrant, die huis aan huis is verspreid, staat dat er uiteindelijk een composiet scenario zal worden vastgesteld, dat aan de Raad zal worden voorgelegd en met haar zal worden besproken.

Met andere woorden, stem wat U wilt, maar wij bepalen uiteindelijk toch wel wat wij nuttig en zinvol vinden.

Waar het op neer zal komen is “van alles een beetje” hetgeen ik in een eerder bericht al heb voorspeld.

De volksraadpleging is dan ook niet meer dan een wassen neus.

Zelfs al stemt de bevolking massaal voor Enkhuizen BV, dan nog wil dat niet zeggen dat een groot aantal hoog opgeleide medewerkers (werkzaam op het nog te realiseren international vliegveld in Lelystad) zich in grote aantallen in Enkhuizen zouden willen vestigen.

Zelfs als zouden zij het willen, dan ontbreekt het de gemeente Enkhuizen aan grondgebied om ze te vestigen. Grondgebied waar de buurgemeenten wel over beschikken, maar dan moeten we wel eerst even fuseren willen we daar over kunnen beschikken. Helaas ontbreekt daarvoor het scenario

Boven Baas
Boven Baas

Evenmin brengt een stem voor “Bruisende Havenstad” de IJselmeervisserij weer tot leven.

Ook het visoen van drijvend restaurants en disco’s en lommerrijke wooneilanden lijkt me weinig realistisch, uitgaande van de bestaande milieu eisen.

Of het plan Veerman, waarin het waterpeil in het IJselmeer met anderhalve meter zal worden verhoogd, maar waarover niets te lezen valt in de visiekrant. Ik weet het, het is een recent plan, maar als we nog geen drie maanden vooruit kunnen denken, wat pretenderen we dan wel niet als we een toelomstvisie voor over 20 jaar presenteren..

En wat te denken van het scenario “Enkhuizen Monumentenstad”. Aantrekkelijk voor ouderen en met een het kenniscentrum voor ambachtslieden die zich met restauratiewerkzaamheden bezighouden.

Het omvangrijkste restauratiewerk (het Zuiderzeemuseum) ligt achter ons en daaruit heeft zich geen aannemer ontwikkeld die grote restauratie werkzaamheden ter hand kan nemen.

Wat als een kenniscentrum op dat gebied zou kunnen worden aangemerkt (Hendrik de Keyser) bevindt zich nog steeds in Amsterdam en zal daar, naar men mag aannemen, ook wel blijven.

Kortom, al die scenario’s waaruit we mogen kiezen bestaan voornamelijk uit de luchtfietserij van een (duurbetaalde) “futureconsultant”, die uit de losse pols wat fantasieën heeft losgelaten op ons ons stadsbestuur. Die heeft er een keurig krantje van gemaakt en op 9 december mogen we daar over praten. Voor diegenen die nog in Sinterklaas geloven zal het ongetwijfeld een heerlijk avondje worden.

De kwellende vraag is natuurlijk, wat heeft het college en de raad bezield om met dit soort onzin de boer op te gaan en daar 200.000 euro aan te besteden. Waarom wordt dat geld niet besteed aan het oplossen van bestaande problemen.

Ik vrees, dat ik op die vraag nooit antwoord zal krijgen.

Enkhuizen 2030.

2030

Moeten we nog even wachten op het logo voor Enkhuizen Aktief, het logo voor een ander ambitieus Enkhuizer project is al beschikbaar.

Ik bedoel natuurlijk Enkhuizen 2030.

Op 17 november bediscussieert de raadscommissie BOFS de notitie,

“Koersen op Enkhuizen, 3 scenario’s voor een stadsvisie in 2030”

De volledige tekst van dit door een aantal onbekende experts samengestelde document vindt U hier.

Het is een ambitieus project, enigszins te vergelijken met het naar Nederland halen van de Olympische spelen in 2028.

Waar uit gekozen kan worden is.

  • Wordt Enkhuizen een kleine monumentenstad?
  • Wordt Enkhuizen een moderne, bruisende havenstad?
  • Komen er in 2030 grote hoeveelheden toeristen naar de stad?

Zelf gok ik op een vierde mogelijkheid die rond 2020 zal worden geïntroduceerd. “Van alle drie een beetje”.

Plannen rond de herinrichting van het Enkhuizerzand worden voorlopig op de lange baan geschoven totdat duidelijk is geworden hoe Enkhuizen er moet uitzien in 2030.

Het voor dit project uitgetrokken budget 200.000,- euro zal geheel volgens Rijksnorm worden besteed.

Dat houdt in dat tenminste 10% van het beschikbare bedrag aan het uiteindelijke doel moet worden uitgegeven en er dus nooit meer dan 90% besteed mag worden aan de ambtelijke ondersteuning van het project.

Ik wacht met spanning de behandeling in de raadscommissie af, maar ik heb een donkerbruin vermoeden, dat we aan dit project nog een heleboel plezier gaan beleven.

%d bloggers liken dit: