Gebiedsvisie

gebiedsvisieTerwijl de burgers zich onledig mochten houden met de fantasie scenario’s van Stadsvisie 2030, waren onze bestuurders achter de schermen al druk doende met zaken die er wel toe doen.

Namelijk een gebiedsvisie ontwikkelen voor Enkhuizen-Stede Broec en wel het deel dat zich bevindt tussen Hoofdstraat/Westeinde en het Markermeer.

Een en ander in samenwerking het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland.

Het bijgaande kaartje maakt duidelijk dat er deskundigen aan het werk zijn.

Deze keer geen fantasie reuzenrad of beschrijving van niet bestaande en ook niet te realiseren ideeën (waar Visie 2030 in uitblonk), maar een concreet plan voor de herinrichting van een gebied. Door mensen die kennis van zaken hebben.

Zo hoort het natuurlijk ook. Laat mensen met kennis van zaken een concreet plan ontwerpen en leg dat voor aan de bevolking en probeer daar vervolgens steun voor te krijgen.

Tegelijkertijd is daarmee ook aangetoond, hoe zinloos het project Stadsvisie 2030 wel niet is.

Volkswil

Boven Baas
Baas

Burgemeester Baas beweert dat circa 1000 mensen actief hebben deelgenomen aan het project Stadsvisie 2030. Dat is ongeveer 5 % van de Enkhuizer bevolking.

Ik denk dat hij de zaken iets te rooskleurig voorstelt.

Ik ben bij de alle drie door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten geweest. De eerste in de Westerkerk had ruim tweehonderd deelnemers, bij de tweede was dat aantal gehalveerd en de laatste bijeenkomst telde nauwelijks 50 deelnemers.

Als je deze aantallen optelt bij de mensen die hebben deelgenomen aan het stadspanel en daar ook nog de ingevulde kaartjes en coupons bij optelt zul je wel in de buurt van de 1000 komen, maar je negeert dan het feit, dat nog al wat mensen 3 tot 4 dubbel geteld worden.

Mij lijkt een totaal van 350 belangstellenden dan ook aanzienlijk aannemelijker dan het aantal dat de burgemeester noemt. Dat komt overeen met het aantal mensen dat heeft meegedaan aan het stadspanel. Niet meer dan 2% van de bevolking.

Voor de inhoud en kwaliteit van die stadsvisie maakt het aantal deelnemers natuurlijk niet uit.

Meer deelnemers vormen geen garantie voor een betere visie.

Het composiet scenario dat nu geconstrueerd is, heeft slechts tot doel een zo groot mogelijke handelingsvrijheid voor het College (ten opzichte van de Raad) te bewerkstelligen onder het mom dat men hiermee de wensen van de bevolking uitvoert.

Maar goed, de Enkhuizer gemeenteraad doet zich wel vaker voor als kalkoenen die voor kerstmis zijn.

Verrassing?

congrescentrumGelukkig heeft het composiet scenario ook een paar verrassingen voor ons in petto.

Zo gaan we in 2030 ‘Voor de boodschappen en grote inkopen gaan Enkhuizers naar het overdekte winkelcentrum in de buitenring’. Buitenring? Welke buitenring.

Ook de samenstelling van de bevolking in 2030 wordt voorspeld, ik lees Enkhuizen wordt in 2030 bewoond door drie groepen: oudere bewoners, singles en jonge gezinnen’.

Zoiets kun je als leek natuurlijk nooit voorspellen, gelukkig hebben we daar deskundigen voor ingehuurd. Die vertellen ons ook iets over de economie in 2030.

In 2030 verdienen de Enkhuizers hun brood met toerisme, congresorganisatie en detailhandel. Daarnaast dragen de specialistische sectoren op het gebied van monumenten, scheepsbouw en zaadindustrie bij aan de economie.

Ach ja, dat was ik bijna vergeten, het congrescentrum in de oksel. Een ruim 20 jaar oud plan van onze (toen nog locale) vastgoedritselaar. Dankzij visie 2030 opgewaardeerd tot een van de belangrijkste werkgevers van Enkhuizen.

Dan die specialisten op het gebied van monumenten. Eerder schreef ik al dat die specialisten zich elders bevinden en dat zelfs de opbouw van het buitenmuseum niet geleid heeft tot een gespecialiseerde onderneming op het gebied van restauratiewerkzaamheden.

Eerlijk gezegd vrees ik, dat voor een aanzienlijk deel van de Enkhuizers zal blijven gelden, dat willen ze wat verdienen, ze in de trein of auto zullen moeten stappen.

BlaBla

Ook het composiet scenario van de stadsvisie 2030 bevat nog veel teksten met een hoog blabla gehalte. Wat te denken van het volgende.

havenstadVroeger vormde het oude centrum de kern van het gemoedelijke toerisme; wie Enkhuizen wilde beleven wandelde door haar oude centrum.
Nu ligt het toeristisch hart buiten de historische binnenstad.
Een nieuw strand met boulevard is een walhalla voor toeristen uit binnen en buitenland.
In de zomermaanden is Enkhuizen een trekpleister voor watersporters die gewapend met surfplanken en zeilboten het water opgaan.
De bewoners van de wooneilanden in het IJsselmeer genieten van het uitzicht op de boten en jachten die gracieus door het water glijden.
Luidruchtige waterscooters en snerpende motorbootjes zijn minder geliefd.

Is dit geïnspireerd op hetgeen er door de bewoners van Enkhuizen naar voren is gebracht? Uiteraard niet, die weten immers dat het watersporttoerisme zich in de bestaande havens afspeelt.

Wat het strandje in het recreatieoord vroeger was en wat het nu is.

Dat het in stand houden van een redelijk strand technisch gezien de nodige inspanning zal vergen en behoorlijk wat zal gaan kosten.

Dat zelfs het verplaatsen van de camping de grootste moeite kost, laat staan de aanleg van een boulevard. bruisende_havenstad

Dat het idee dat strand en boulevard een toeristische attractie zal vormen voor toeristen in binnenland en buitenland volslagen absurd is.

Dat de constructie van wooneilanden in het Markermeer al op bezwaren stuit, laat staan in het IJsselmeer, waarvan het waterpeil misschien met anderhalve meter verhoogd gaat worden.

Kortom dit zijn niet de ideeën die door Enkhuizers naar voren zijn gebracht. Gewoonlijk zijn die wat praktischer ingesteld.

Het zijn wat uit de losse pols geopperde fantasieën van een tekstschrijver, die mogelijk 1 keer in Enkhuizen is geweest en vervolgens wat clichés bij elkaar heeft gezocht.

Je zou wensen dat onze raadsleden voldoende bij zinnen waren om te weigeren nog langer aan deze flauwekul mee te doen, maar aangezien ze graag geloven in de sprookjes die ze zelf vertellen, zijn ze ook nieuwsgierig naar de sprookjes van anderen en zijn ze maar al te graag bereid om te geloven dat ze met deze onzin een bijdrage leveren aan de toekomstige ontwikkeling van Enkhuizen.

Javaplein

2030Het Javaplein in de binnenstad is een ontmoetingsplaats voor jong en oud, ‘binnenpoorters’ en ‘buitenpoorters’.

Kinderen spelen het hele jaar door op de speeltoestellen.

Onder de oude eiken zijn zitbankjes waar je even de rust kunt opzoeken.

Muzikanten spelen regelmatig in de Muziekkoepel en vullen het park met
mooie klanken.

Aldus de letterlijke tekst uit het composiet scenario dat de burgemeester ons zojuist heeft aangeboden.

Het heet de weerslag te zijn van de opvatting van zo’n 1000 Enkhuizers die (naar zijn zeggen) hebben deel genomen aan Visie 2030.

Om te beginnen hebben we geen Javaplein en zelfs al beginnen we nu met het planten van eiken, dan zijn het in 2030 nog geen “oude” eiken.

logoHet is gewoon een stukje tekst, bedacht door de jongelui van Future Consult dat ze voor eerdere composiet scenario’s ook hebben gebruikt.

Ze zijn alleen vergeten het Javaplein te veranderen in Bosplein.

Fusie 2030

Enkhuizen Naief
Enkhuizen Naief

Enkhuizen doorloopt nu een project Visie 2030 aan de hand van een drietal scenario’s. In mijn eerdere bericht daarover concludeerde ik al dat het een beetje van alles zou worden.

Inmiddels is duidelijk dat dit ook het geval zal zijn en de mooie naam heeft van composiet scenario.

Dat zal worden gemaakt door B&W en worden voorgelegd aan de Raad, uiteraard onder vermelding dat dit de samengebalde mening van de Enkhuizer bevolking is.

Vervolgens kan de Raad weinig anders dan instemmen. Wie zijn zij wel niet, om de mening van de Enkhuizer bevolking te negeren.

Eerlijk gezegd denk ik niet, dat wat nog geen 3% van de bevolking bij elkaar heeft gebabbeld, voorgesteld mag worden als een opvatting van de Enkhuizer bevolking.

Ik denk ook niet dat onze buren daar erg van onder de indruk zullen raken. Ik begrijp dat zij ook onderworpen zullen worden aan een visie 2030, met waarschijnlijk even onrealistische scenario’s als in Enkhuizen.

Het is een gewaagde veronderstelling, maar ik denk dat het composiet scenario tot geen ander conclusie zal leiden dan dat een fusie met onze buurgemeenten onvermijdelijk is.

Hoewel ik geen moeite heb met een fusie tussen Andijk, Enkhuizen en Stede Broec, heb ik wel moeite met de manier waarop men naar die conclusie toewerkt.

Had dan een project gestart onder de naam fusie 2030 en had daarin de voor en nadelen van zo’n fusie aan de bevolking voorgelegd.

Peper en zout

 

Boven Baas
Boven Baas

 

Gisteren na de bijeenkomst over stadsvisie voor het eerst met de burgemeester gesproken.

Uiteraard meegedeeld dat ik een weblog had waarin ik me kritisch uitliet over het gemeentebestuur. Dat vond hij niet erg (sportieve man dus) als het maar redelijk was zei hij, maar dat kon ik hem niet beloven, we denken nu eenmaal allemaal anders over het begrip redelijk.

Verder ook nog opgemerkt, dat ik het idee van stadsvisie wat voorbarig vond, gezien het feit dat we plannen als Enkhuizen BV onmogelijk op ons grondgebied zouden kunnen realiseren.

Ware het niet beter dat we eerst de fusie met Stede Broec regelden om vervolgens met hen samen een visie voor 2030 te organiseren, vroeg ik hem.

Onze burgervader zag dat wat anders. Hij zag de Enkhuizer inspanningen meer als een cadeau aan onze buurgemeenten in het kader van de fusiebesprekingen.

Eerder sprak hij ook al van een soort bruidsschat. Een peper en zoutstel dus. Waarvan we hopen, dat het door onze aanstaande bruidegom Stede Broec op prijs zal worden gesteld.

Ter geruststelling zij hij er ook nog bij, dat er regelmatig overleg was tussen de bestuurders van de buurgemeenten en dat die ook bezig waren met een visie 2030.

We krijgen dus straks een composiet scenario van drie composiet scenario’s als alles goed gaat.

Leuk om te weten natuurlijk, maar je hebt wel meteen weer minder om over te schrijven.

Op naar het composiet scenario

bruisende_havenstad

Gisteren de laatste avond bezocht van Enkhuizer Naïef (Visie 2030). Niet meer dan zo’n 40 bezoekers, waarvan zeker 10 in de categorie raadslid/ambtenaar/partijbons.

Ik neem aan dat er ook nog trotse ouders van de jeugdige panelleden in de zaal zaten en je hebt een beetje een indruk van het succes van deze bijeenkomst.

Gelukkig was dit de laatste in het traject. De Westerkerk bijeenkomst viel me nog mee wat de bezoekersaantallen betrof. Het Peperhuis was al duidelijk minder en de RSG was ronduit bedroevend, ook al omdat de doelgroep (de jeugd) het massaal liet afweten.

Blijft nog over de bijeenkomst van de godvrezenden in de Vermaning op aanstaande zaterdag.

Die kon overigens inhoudelijk nog wel eens de meest interessante worden. Allemaal mensen van het “Woord”, getrainde luisteraars dus en ook gewend om te gaan met een toekomstvisie die op zijn minst twijfelachtig te noemen is.

logoDe gespreksleider bleef onverminderd enthousiast, zijn charmante assistente Janine ook. Het viel haar zelfs op dat ik ditmaal zonder mijn vrouw was gekomen en vroeg zich af of ik deze keer wel met voorstellen zou komen.

In een van mijn eerste bijdragen over dit onderwerp schreef ik al dat we nu eindelijk eens van dat zestiger jaren inspraak model afmoeten. Het levert namelijk niks op. Het onderwerp is te abstract voor de meeste mensen. Bovendien loop je het gevaar dat je alleen maar mensen krijgt met onrealistische stokpaardjes en die stel je vervolgens dan weer teleur omdat er niets mee gedaan wordt.

Goede omgangsvormen maken het onmogelijk dat je als burgemeester zegt. “Beste mevrouw/mijnheer, het idee dat U juist naar voren bracht is volslagen krankzinnig, gaat U vooral verder met wat U normaliter doet, het oplossen van Sudoka’s of kruiswoordpuzzels, maar bemoeit U verder niet langer met het bestuur van de stad”.

Dus in de container met al die suggesties en opmerkingen, een middagje brainstormen met de wethouders en je hebt waarschijnlijk een realistischer toekomstbeeld dan al die ingehuurde jongelui van Futureconsult in hun krant en folders hebben gepresenteerd.

Gelukkig was daar al in voorzien toe we aan dit gedoe begonnen. Het college komt met een composietscenario waarbij rekening is gehouden met de gedane suggesties (wink,wink) en daar gaan we in het najaar nog eens over praten. Ik ben benieuwd.

Alles went

Zuiderhavendijk?
Zuiderhavendijk?

Op haar eigen website is de gemeente aanmerkelijk positiever over de bijeenkomst over de stadsvisie 2030, dan ik.

Helemaal onverwacht is dat natuurlijk niet, als organisator hou je nu eenmaal graag de moed er in. Maar wat mij betreft zijn we iets te vroeg met de visie 2030 van start gegaan.

Beter zou zijn geweest om samen met Stede Broec een regionale visie te ontwikkelen.

Persoonlijk denk ik dat het uiteindelijke neer zal komen op Historische Parel met hier en daar wat accenten Bruisende Havenstad.

BV Enkhuizen lijkt wat hoog gegrepen en een duidelijke overschatting van de mogelijkheden die er zijn. Althans in die zaken waaraan een gemeentebestuur sturing kan geven.

We liggen nu eenmaal ingeklemd tussen IJsselmeer en Stede Broec, veel ruimte tot expansie is er niet. Een relatief groot deel van ons grondgebied wordt al in beslag genomen door industrieterrein.

Terwijl Stede Broec zich blind bouwt aan huizen (lekker veel inkomsten uit OZB) hebben wij de meeste werkgelegenheid binnen onze gemeentegrenzen, plus het kostbare onderhoud van havens en een historische binnenstad.

Alleen om die reden lijkt me een samenvoeging van Enkhuizen en Stede Broec een logische en onvermijdelijke noodzaak.

We zullen dan ook moeten accepteren dat een aantal groot stedelijke voorzieningen daar en niet in de stad Enkhuizen zelf worden gerealiseerd. Echt grootschalige ontwikkelingen zijn binnen de stadswallen niet mogelijk. Rond haar station heeft Stede Broec meer dan voldoene ruimte om die wel te ontwikkelen. Bovendien kunnen ze daar veel hoger bouwen, dan binnen de vesting ooit mogelijk zal zijn.

Het zal voor de “echte” Enkhuizer natuurlijk even wennen zijn dat niet alle voorzieningen naast de deur zijn, maar alles went, zelfs een vent, zoals mijn vrouw mij bij bijzondere gelegenheden toevoegd.

Poel des verderfs

Tijdens de bijeenkomst over de stadsvisie deed de inleider een paar wanhopige pogingen de zaal tot revolutionaire toekomstplannen te bewegen.

Ik had zo’n plan, maar mijn vrouw vond het niet verstandig dat ik dat naar voren zou brengen. Ook al omdat de bijeenkomst werd uitgezonden door Radio Enkhuizen.

Oudezijds Voorburgwal
Oudezijds Voorburgwal

Wat behelsde dit plan. Eerder had Enkhuizen al een beroep gedaan op burgemeester van Thijn om de Olympische Winterspelen naar Enkhuizen te halen. Misschien moesten we hem een nieuwe kans geven om een andere wereldattractie naar Enkhuizen te halen.

Nu de huidige burgemeester van Amsterdam bezig is om de wereld beroemde Amsterdamse “roze buurt” qua capaciteit tot de helft terug te brengen, ontstaat er een gat in de markt dat Enkhuizen makkelijk zou kunnen opvullen.

Onze Zuiderhavendijk kan (qua uitstraling) zeker de vergelijking met de Ouwe Zijds doorstaan.

De afstand tussen station en eindbestemming is geringer dan in Amsterdam. Ook zeebonken zijn grote delen van het jaar ruimschoots beschikbaar. Verder zou de NS speciale dagkaarten kunnen gaan verkopen. Spoorverdubbeling komt binnen handbereik.

Het hele jaar door toeristen, niet 1 keer per jaar lichtjes avond op het ’t Suud, maar het hele jaar door.

Zuiderhavendijk
Zuiderhavendijk

We hebben al een hoerenjacht, even doorpakken en we kunnen zonder een al te grote investering van de gemeente een hele hoerenbuurt realiseren, waar we wereldberoemd mee kunnen worden.

Volendam, kan het schudden. Onze klederdrachten op de Zuiderhavendijk winnen het met twee vingers in de neus van de klederdrachten die ze in Volendam in de aanbieding hebben.

Ik acht burgemeester Baas hoog, maar het lijkt me toch dat de eerste zakelijke contacten met de ondernemers in deze branche door een expert gelegd moeten. Oud burgemeester van Thijn dus.

Verder ook niet kleinzielig zijn met een budget voor werkbezoeken door Raadsleden aan deze fascinerende industrie.

Maar als gezegd, mijn vrouw vond het niks en de ervaring leert, dat als vrouwen iets “niks” vinden het meestal ook niet gebeurd.

Mijn revolutionaire plan zal dan ook wel dezelfde weg gaan als het reuzenrad en de lommerrijke wooneilanden.

%d bloggers liken dit: