Shampoo

Onweerstaanbaar
Onweerstaanbaar

In het concept stadsvisie 2030 staat het volgende.

Op de Bokse Weide vinden mensen elkaar voor een potje jeu de boules.

Basisscholen organiseren er buitenactiviteiten.

De sportmanifestaties in het weekend worden afgewisseld met rustige middagen die vooral seniore Enkhuizers waarderen.”

Lief hoor dat er ook aan ons is gedacht, maar dat gaat dus niet werken.

De ondergrond van een jeu de boules terrein bestaat uit een waterdoorlatende verharde ondergrond, met daarop een heel dunne laag steenslag.

Daar moet je geen basisscholen buitenactiviteiten laten doen (de stumpers vallen de gaten in hun knieën) en die grote sportmanifestaties gaat ook al niet lukken.

Het is het proza van een reclameschrijver die net zo makkelijk een stukje schrijft over de wonderbaarlijke eigenschappen van een shampoo, als over de inrichting van een terrein.

Elders heeft hij het ook al over een centraal plein waar we op bankjes onder oude eiken kunnen kijken naar spelende kinderen.

Gevoelsproza, dat bedoeld is om een prettig gevoel bij de lezer op te wekken, maar verder niets met de werkelijkheid te maken heeft.

Rotary

rotaryOmdat de leden van de Rotary club zich liever niet tussen het gewone plebs mengen als het gaat om inspraakavonden, gaat de gemeente bij hen op bezoek om te vernemen wat hun wensen zijn in het kader van de stadsvisie.

Althans ik neem aan dat dit de achterliggende gedachte is voor het bezoek van projectleider Jan Slagter aan een bijeenkomst met de Rotary club.

Gelukkig doet hij daarvan verslag in de stadvisiekrant zodat ook gewone burgers weten welke geniale invallen er in die kringen opwellen.

De kop van het artikel is al veelbelovend. “Fietsvakanties, daar kunnen we op inspringen”.

Daar blijft het echter niet bij.

Zo zag men graag een driebaans uitvoering van de Westfrisiaweg, zodat tijdens de ochtendspits er twee banen beschikbaar zouden zijn richting Hoorn en dan ’s avond de omgekeerde situatie. Een verrassend onpraktische oplossing die het dan ook niet heeft gehaald in de uiteindelijke versie van de stadsvisie.

Verder liever geen hoogbouw in de binnenstad, maar sfeervolle straatverlichting.

Ook een centraal plein voor het versterken van het gemeenschapsgevoel.

Kijk, met die suggestie kan ik wat. Dat plein ligt er al, achter gemeentewerken. Zodanig verharden dat we er kunnen boulen (goed voor het gemeenschapsgevoel), maar helaas, de gemeente houdt dat liever als parkeerterrein voor het eigen personeel.

Al met al moet het een geslaagde avond geweest zijn daar in het Peperhuis.

Seed Valley

Silicon Valley
Silicon Valley

Verplicht leesvoer bij thuiskomst was natuurlijk de stadsvisiekrant die begin september huis aan huis is verspreid.

Daarin lees ik, dat de Enkhuizer bevolking massaal voorstander is van een Seed Valley.

Helaas wist ik tot voor kort van het bestaan niet af, maar qua naam lijkt een beetje op Silicon Valley in California en alleen al vanwege het klimaat daar, lijkt me hier zoiets ook wel aantrekkelijk.

Dat het idee van een Seed Valley massaal bij de bevolking leeft lijkt me echter wat overdreven.

Dank zij het internet weet ik inmiddels dat Seed Valley de naam een projectbureau is dat in 2008 is opgericht en gevestigd is in de oude Van Gendt en Loos loods bij het station.

Zoals een projectbureau betaamt hebben ze allerlei mooie plannen die ze graag door de gemeente zagen uitgevoerd en wat blijkt nu, de bevolking is het met die plannen eens, zodat de raad straks weinig anders kan dan die plannen goedkeuren.

Als het om plannen gaat hanteert men in de Angelsaksische landen een aardige graadmeter. “Put your money where your mouth is”, zegt men daar.

Anders gezegd, hoeveel geld besteed je aan de opvatting die je verkondigd.

De kosten voor de stadsvisiekrant worden voor een deel betaald uit advertentieinkomsten.

Hoeveel zaadbedrijven hebben een advertentie geplaatst in het medium (stadsvisiekrant) waarin zij hun wensdroom aan het grote publiek kenbaar maken?

Welgeteld drie. Syngenta doet niet kinderachtig met een hele pagina en kan daarmee vergeleken worden met de Rabobank en het Zuiderzeemuseum.

Incotec doet mee met een halve pagina, het niveau waarop Woondiensten Enkhuizen, Unive, Bloemendaal woondecoratie en Beerepoot automatisering zich bevinden.

Seminis stelt wat teleur met 1/6 pagina, het niveau van een lokale middenstander zullen we maar zeggen. Enza (zeker geen kleintje) ontbreekt.

Niet echt overtuigend natuurlijk, maar evengoed knap van zo’n projectbureau, dat ze binnen zo’n betrekkelijk korte tijd de gemeente er van heeft weten te overtuigen, dat ze onmisbaar zijn bij de toekomstige economisch ontwikkeling van Enkhuizen.

Bedenktijd

2030Inmiddels heb ik kennis kunnen nemen van het concept stadsvisie 2030. Het is een gedegen werkstukje van een extern bureau, dat zich specialiseert in het maken van dit soort van toekomstplannen.

Daar is verder niets mis mee, het maken van dat soort plannen kun je het beste overlaten aan bedrijven die zich daar in specialiseren.

Uiteraard bevatten het een aantal aannames die gebaseerd zijn op luchtfietserij, maar daarover later.

Waar wel iets mis mee is, is dat de concept stadsvisie wordt voorgesteld als de uitwerking van de door de bevolking naar voren gebrachte wensen en opvattingen.

Ik stel me voor, dat de stadsvisie in grote lijnen al gereed was voordat men de bevolking ging raadplegen.

Maar in plaats van de bevolking te raadplegen over uitgewerkte plannen (zoals die nu ter tafel liggen), mochten we ons anderhalf jaar alleen maar druk maken over vage intenties en een irreële voorstelling van zaken.

Maar wat voor de bevolking geldt, geldt natuurlijk ook voor haar raadsleden.

Ze krijgen nog geen 2 maanden de tijd om accoord te gaan met de maar liefst 32 richtinggevende uitspraken die de visie bevat.

Niet dat ze daar ook maar enige moeite mee zullen hebben. Ze zijn wel vaker gewend om zaken, die verstrekkende gevolgen hebben, zonder enige bedenktijd en op een achternamiddag er door te jassen.

Goedkeuren

raadszaal4Nog een week en dan komt aan ons geluier in Zuid-Frankrijk weer een einde en kan er weer aandacht besteed worden aan de gemeente politiek van Enkhuizen.

Ik begrijp dat de stadsvisie krant inmiddels is verspreid met daarin de conclusie dat er “grote ontwikkelingen worden voorzien rondom het waterfront”.

Grappig, het is geen onderdeel dat nadrukkelijk ter sprake is gekomen in de bijeenkomsten die ik heb bijgewoond.

Dit onderdeel komt echter wel nadrukkelijk aan de orde in de streekvisie, die door de bestuurders van Enkhuizen en Stede-Broec op eigen kracht is ontwikkeld.

Het kan geen toeval zijn, dat deze (door onze bestuurders ontwikkelde visie) plotseling precies aansluit bij de opvattingen die Enkhuizer bevolking in het kader van de stadsviesie 2030 (voor mij onmerkbaar, maar volgens het college kennelijk overduidelijk) naar voren heeft gebracht.

Veel interessanter dan de visie zelf is natuurlijk de manier waarop de raad zichzelf buitenspel heeft laten te zetten.

Het was de raadsleden verboden om aan de discussie over de stadsvisie deel te nemen. Nu mogen ze ze goedkeuren, wat het college haar als samenvatting van de wensen van de burgers presenteert.

Dat dit vrijwel overeenkomt met wat het college van begin af wenselijk achtte, zal verder niemand verbazen.

Sportief

enkhuizerpeilDe gemeente heeft woord gehouden en een link geplaatst naar Pim’s Potpourri op haar website Enkhuizerpeil.nl

Mooi sportief gebaar vind ik, omdat mijn Potpourri zo ongeveer het enige medium is dat met enige regelmaat kritische kanttekeningen plaatst bij de Enkhuizer politiek.

Zowel op de plannen van het college, als de reacties daarop door raadsleden.

Verbazingwekkend genoeg ben ik de eerste (en enige) die zo’n banner geplaatst heeft.

Het lijkt me toch een uitgelezen kans voor de lokale CDA, VVD, D66 en GL die wel een website hebben, maar waarop ze verder nooit iets nieuws te melden hebben.

Maar ook de overige fracties, die wel af en toe nog wel iets te melden hebben, zou het sieren als ze de banner van hun broodheer op hun website zouden plaatsen.

Volgens mij zeggen ze allemaal, dat ze graag hebben dat de gewone kiezer meedenkt en meepraat.

Of menen onze politieke partijen daar helemaal niets van en vinden zoiets alleen maar lastig.

Je zou bijna denken dat het laatste het geval is.

Enkhuizerpeil

enkhuizerpeilSpeciaal voor het project Stadsvisie 2030 heeft Enkhuizen een website ingericht waar de gewone Enkhuizer zijn ideeën over dit project kan ventileren.

Ziet er netjes uit, maar dat zijn we van Enkhuizen gewend. Wat IT faciliteiten aangaat kan de gemeente niet genoeg geprezen worden.

Op de site stond een aanbod wat ik niet kon weigeren. Als ik een banner van hun op mijn site zou plaatsen, zouden zij hetzelfde doen op hun site. Hun banner vindt u aan de rechterkant en nu maar afwachten wat de gemeente doet.

Ik heb me in het verleden kritisch uitgelaten over Stadsvisie 2030. Aanvankelijk noemde ik het zelfs Enkhuizen Naïef, omdat het zo lekker rijmde met Enkhuizen Actief.

Ook een project van het gemeentebestuur waar ik weinig vertrouwen in heb.

Dat neemt niet weg dat ik graag een steentje wil bijdragen aan het succes van hun site. Zelf een bijdrage leveren (in de vorm van kritiek) is geloof ik niet de bedoeling.

Maar door het plaatsen van een banner is er een mooi evenwicht bereikt.

Hier kunt U mijn opvattingen over de gemeenteplannen lezen, terwijl U maar een muisklik verwijderd bent van opvattingen die (volgens de gemeente) wel door de beugel kunnen.

Wensbeeld

gebiedsvisieEerder schreef ik onder het kopje Blabla mijn kritiek op de tekst uit het composiet scenario. Het ging om het volgende.

Vroeger vormde het oude centrum de kern van het gemoedelijke toerisme; wie Enkhuizen wilde beleven wandelde door haar oude centrum. Nu ligt het toeristisch hart buiten de historische binnenstad. Een nieuw strand met boulevard is een walhalla voor toeristen uit binnen en buitenland. In de zomermaanden is Enkhuizen een trekpleister voor watersporters die gewapend met surfplanken en zeilboten het water opgaan. De bewoners van de wooneilanden in het IJsselmeer genieten van het uitzicht op de boten en jachten die gracieus door het water glijden. Luidruchtige waterscooters en snerpende motorbootjes zijn minder geliefd.

Gaat dit over Enkhuizen? Neen, bestudeer het kaartje van de regiovisie en U beseft dat wat hier gezegd wordt betrekking heeft op de recreatievoorzieningen die men wil realiseren voor de kust van Broekerhaven.

Ongetwijfeld mocht men bij Future Consult wel de regiovisie inzien en veel van de teksten die men produceerde hebben dan ook geen betrekking op het Enkhuizen, maar op het in de regiovisie voorgestelde “wensbeeld”, zoals onze wethouder Boland het in het NHD uitdrukte.

Daar vindt U de lommerrijke wooneilanden ingetekend, de waterwoningen en het nieuw aan te leggen strand en de boulevard.

Geweldig, de Raad van Enkhuizen trekt 200.000 euro uit om met de burgers te bespreken hoe de recreatievoorzieningen voor Broekerhaven er uit zouden kunnen zien onder het voorwendsel dat ze in Enkhuizen komen te liggen.

Dus dat bedoelde burgemeester Baas toen hij sprak van een bruidschat aan onze buurgemeente.

Flauwekul

Van meet af aan vond ik het project Visie 2030 flauwekul. Simpel en alleen omdat de plannen die daarin naar voren werden gebracht alleen zouden zijn te realiseren in samenwerking met onze buurgemeente Stede Broec.

En inderdaad, de waterwoningen, het reuzenrad en de boulevard kunnen alleen maar worden gerealiseerd op grondgebied van Stede Broec terwijl het zelfde waarschijnlijk ook geldt voor de drijvende disco’s.

bruisende_havenstadMijn suggestie was dan ook, probeer eerst eens met Stede Broec tot afspraken te komen en ga dan gezamenlijk verder met een visie over 2030.

Wat blijkt nu. Daar was men al me bezig en het resultaat daarvan heet regiovisie. In plaats dat we (inwoners van Enkhuizen en Stede Broec) daarover een participatie project te laten doorlopen (zo heet dat nu eenmaal in ambtenarentaal) mochten we ons als Enkhuizers bezig houden met een scenario’s die kant nog wal raakten.

Het resultaat van dit alles, het scenario “Enkhuizen, gastvrije haven en historische glorie”.

Een samenvatting van alles wat we al wisten voordat we er aan begonnen. Het zou mooi zijn als onze vertegenwoordigers in de Raad deze uitkomst met hoon zouden overladen, maar dat is niet wat er zal gebeuren.

De overgrote meerderheid zal blij zijn met de (zwaar overtrokken) betrokkenheid van alle deelnemers aan het “participatie project”.

In het rapport zelf zal men ook belangrijke aanknopingspunten weten te ontdekken die een verdere bestudering noodzakelijk maken, zodat een nieuw “participatie traject” kan worden ingezet..

Vervolgens drinkt men een glas, doet men een plas en laat men alles zoals het was.

Dienstreizen?

2030In een van mijn eerdere berichten vergeleek ik mogelijkheid om uit drie scenario’s te kiezen in het kader van stadsvisie 2030 met de keuze uit drie sprookjes. Repelsteeltje, Doornroosje en klein Duimpje, waarna het uiteindelijk neer zou komen op een geheel ander sprookje.

De kleren van de keizer.

Profetische woorden, want wat ons nu gepresenteerd wordt als composiet scenario heeft inderdaad maar weinig om het lijf.

Ik stel me voor dat een beetje College (met wat ambtelijke ondersteuning) ook in staat zou moeten zijn geweest zo’n werkstukje te maken.

Is het niet de normale gang van zaken, dat bestuurders (op grond van hun inzicht en kennis) een visie over de toekomst moeten kunnen ontwerpen om die vervolgens aan de kiezers te presenteren.

Behoort zoiets niet gewoon tot het dagelijkse werk van deze lieden.

Uit onbetrouwbare bron weet ik dat de inschakeling van Future Consult de gemeente zo’n 50.000 euro zal kosten. Als dat waar is, dan rijst de vraag, waar de resterende 150.000 aan besteed gaat worden.

Dienstreizen naar verafgelegen bruizende havensteden (met drijvende disco’s) wellicht?

%d bloggers liken dit: