Balletje opgooien.

Als viel te verwachten werd het voorstel tot renovatie van het sportpark Immerhorn door vrijwel alle partijen met gejuich binnengehaald.  Alleen D66 en PvdA hadden nog wat vragen.

Hoe werd een en ander gefinancierd vroeg men zich af. Een antwoord daarop kwam er niet, maar men maar de gemeente beschikt nog over voldoende reserves waaruit het benodigde bedrag kan worden opgedoken. Geen reden tot ongerustheid dus.

Van Marle (D66) stelde ook een vraag over het onderhoud en vroeg zich af of men ook dit niet beter kon overdragen aan de verenigingen.

Wethouder Olierook stelde, dat de gemeente jaarlijks € 410.000,- aan onderhoud uitgaf en dat de verenigingen daar nogal van waren geschrokken.

Marcel_OlierookDie € 410.000,- laat zich verdelen in twee componenten. Een deel bestaat uit de kosten voor onderhoud zelf, dat naar ik aanneem gedaan wordt door particuliere marktpartijen. Het andere deel uit de kosten voor de gemeentelijke inmenging om een en ander te organiseren.

Alleen op dat laatste deel kun je aanzienlijk besparen lijkt me, maar alleen dan, als je de ambtenaar (die nu wordt ingezet voor de organisatie van dat onderhoud) kunt inzetten voor andere werkzaamheden. Lukt dat niet dan is de besparing nihil.

De tragiek voor elke gemeente ambtenaar is, dat wat hij ook doet, zijn werkzaamheden worden belast met de met enorme overheadkosten die elke gemeentelijk organisatie kenmerkt. Voor Enkhuizen was dat ongeveer 110%. Wat het percentage is voor de SED organisatie is weet ik niet.

En daarmee kom je als vanzelf bij de volgende vraag, hoe is het onderhoud van sportvelden geregeld bij de andere SED gemeenten en wat zijn de afspraken die zij hebben met sportverenigingen voor wat betreft het onderhoud van hun locaties.

Alleen al binnen de gemeente Drechterland bevinden zich 6 voetbalverenigingen. Voor sommigen zal het geen probleem zijn het eigen onderhoud te organiseren, voor anderen zal het een helse taak worden.

Kortom, de vraag of je het onderhoud van sportvelden moet onderbrengen bij de verenigingen die er gebruik van maken laat zich makkelijk stellen, maar laat zich niet een, twee, drie te beantwoorden.

De SED organisatie is, net als de veiligheidsregio Noord-Holland een gemeenschappelijke regeling. De praktijk leert dat die al snel hun eigen leven gaan leiden en dat de kostenbeheersing ervan een moeizaam proces is, waarop raadsleden nog maar weinig invloed kunnen uitoefenen.

Waar het uiteindelijk op neerkomt is dat je als lokale partij (D66) wel een balletje kunt opgooien over het onderhoud, maar dat het de interne dynamiek van de SED organisatie uiteindelijk bepaald, waar het naar toe zal rollen.

Prima besluit.

sportcomAfgelopen woensdag schreef ik dat er volgens mij wat mensen in de war waren aangaande het kunstgrasproject voor het sportpark Immerhornpolder, maar dat dit probleem waarschijnlijk binnen een paar dagen zou zijn opgelost.

Die voorspelling lijkt (te oordelen naar het bericht in de Enkhuizer Krant van vandaag) te zijn uitgekomen.

Hybride wil volgens Wikipedia zeggen nauwe vermenging van ongelijksoortige zaken.”

Een hybride auto wil zeggen dat die voor haar aandrijving beschikt over zowel een benzine- als een elektromotor.

Het leek me dan ook vrij logisch dat je een mengvorm van kunstgras en “gewoon”gras een hybride grasmat zou noemen, maar bij Dindua waren ze er afgelopen maandag van overtuigd dat de term “wetra” eenduidig wees op een hybride grasmat.

Dit misverstand is door de gemeente uit de weggeruimd. WETRA verwijst niet naar het type grasmat, (kunststof of hybride) maar naar het toekomstige gebruik er van. WEdstrijden en TRAining.

Het voornaamste verschil tussen een hybride en een kunststof grasmat is de mate van belastbaarheid. Die is voor voor wat betreft een kunststof grasmat bijna twee keer zo hoog als die van een hybride grasmat.

Daarnaast is er (volgens mij) ook nog een niet te verwaarlozen verschil in prijs, maar dat wordt dan weer tegengesproken door de voorzitter van West-Frisia.

Ik heb me door een bestuurslid van een voetbalvereniging elders in Westfriesland ooit eens laten wijsmaken dat de aanleg van een kunststof grasmat zo’n 6 ton had gekost. Weliswaar inclusief hekwerk en verlichting, maar toch.

Dus om drie velden voor 9 ton aangelegd te krijgen leek me een bijna onmogelijke opgave. Maar je weet natuurlijk nooit hoe een koe een haas weet te vangen.

Het verstandigste in deze kwestie lijkt me dan ook om geen slapende honden (de gemeenteraad) wakker te maken, maar gewoon door te gaan met het project. Blijkt dan achteraf, dat het meer heeft gekost dan was geraamd, dan heeft de raad weinig andere keus dan een extra krediet goed te keuren.

Geen partij die daar verder een probleem van zal maken. Behalve D66 natuurlijk, want die had in haar verkiezingsprogramma staan dat de gemeente geen sport “accommodaties” moest subsidiëren, alleen nog maar sport “evenementen”.

Maar tegelijkertijd is de kans ook weer groot dat ze dat onderdeel van hun programma inmiddels weer hebben vergeten.

Verder was het ook goed om te lezen dat, waar de gemeente woensdag nog geen besluit had genomen over het type grasmat, ze dat (volgens haar woordvoerder) inmiddels wel heeft gedaan en de keuze op “volledig kunststof”  is gevallen. Prima besluit lijkt me.

 

Kraaien

sportcomUit een reactie door een ervaringsdeskundige op mijn vorige column “Opgelost” begrijp ik dat ik toch iets te voorbarig geweest ben met mijn conclusie dat de kwestie rond de kunstgrasvelden was opgelost.

Het zou zo maar kunnen zijn dat we de leden van Dindua dankbaar moeten zijn dat ze de gemeente (en de overige sportverenigingen) behoed heeft voor de aankoop van een kat in de zak.

Eerlijk gezegd vond ik het toch al merkwaardig dat onze buurgemeente StedeBroec  voor twee (tweedehands) kunstgrasvelden zo’n 9 ton had opgehoest, terwijl Enkhuizen voor hetzelfde bedrag maar liefst drie nieuwe velden kon aanleggen. Maar ik heb al zo vaak opmerkingen gemaakt over de sommetjes die de gemeente de wereld in stuurt, dat ik voor deze keer die beker aan me voorbij wilde laten gaan.

Er van uitgaande, dat ik onze raadsleden niet alles hoef uit te leggen.

Maar goed, dank zij mijn reageerder weet ik nu dat er wel degelijk een kwaliteitsverschil bestaat tussen een wetraveld (dat de gemeente in de aanbieding heeft) en een echt kunstgrasveld (zoals dat bij Zouaven en KGB is aangelegd).

In in dat geval ben ik dan ook geneigd te denken dat ook in deze kwestie goedkoop duurkoop is. Hoopgevend is dat de gemeente nog geen definitieve beslissing heeft genomen.

De uiteindelijke investering zal uiteindelijk wel een paar ton hoger uitvallen dan was gepland, maar als ze dat net zo handig aanpakken als bij de Drommedaris, is er verder haan die daar nog naar zal kraaien.

Opgelost

sportcomGoed nieuws in de Enkhuizer Krant van vandaag. De lang verwachtte kunstgrasvelden voor het sportcomplex in de Immerhorn gaan er uiteindelijk toch komen.

Drie van de vier sportclubs zijn al akkoord, alleen Dindua aarzelt nog even over de kwaliteit.

Zoals een wereldstad als Enkhuizen (met zijn gecompliceerde communicatielijnen) betaamt zijn er alleen nog wat misverstanden over wat er nu precies gaat komen.

In plaats van een combinatie kunstgras/gewoongras (wetra) heeft Dindua liever een volledig kunstgras veld dat merkwaardig genoeg dan weer een hybride veld wordt genoemd.

Bij West Frisia schijnen ze te weten dat een hybride veld helemaal niet duurder hoeft te zijn dan de combinatie kunstgras/gewoon gras.

En de  gemeentelijke woordvoerder heeft laten weten dat en nog helemaal geen beslissing is genomen over het soort van veld dat er gaat komen.

Wie er in deze kwestie een beetje in de war is, de gemeente, de besturen van de sportclubs of de verslaggever van de krant laat ik maar even in het midden. Dat is een probleem dat ongetwijfeld binnen een paar dagen zal zijn opgelost.

Aanleggen die hap

Voor de verandering dan toch maar weer eens iets plaatselijksSportComplex.gif.

In de Enkhuizer Krant lees ik dat de gemeente 6 ton ter beschikking stelt voor de realisatie van twee kunstgrasvelden in het sportpark Immerhorn.

Eén daarvan is bedoeld voor gebruik van beide voetbalvelden, het andere voor gebruik van de hockey- en de korfbalclub. De verenigingen zelf dienen 3 ton op te brengen via een nog nader overeen te komen verdeling. Aldus voorzitter Boogaard van v.v.  Dindua in de Enkhuizer Krant.

Een antwoord op die voorstel wordt verwacht op 11 februari. Dat lijkt kort dag, maar we weten natuurlijk niet wanneer de gemeente de verenigingen met dat voorstel hebben benaderd. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze daar al maanden lang zitten te broeden.

Verder weten we ook niet of ze daar samen met hun leden over broeden. Op de website  van West-Frisia valt in ieder geval niets te lezen.

Boogaard laat weten dat ze (de verenigingen) dat geld niet hebben. Daarover hoeven we ons niet te verbazen. Ook de gemeente heeft het geld niet dat ze aanbieden. Die leent het gewoon en dat zouden de verenigingen dus ook moeten doen.

hockemeisjeAls we gemakshalve aannemen dat 1 veld € 450.000,- kost dan moet zo’n lening door beide voetbalverenigingen nog wel op te brengen zijn. Immers, ik schat dat ze gezamenlijk zo’n duizend leden hebben. Dat wil zeggen per lid een leenbedrag van € 450,- dat in 10 jaar (ongeveer de levensduur van een kunstgrasveld) moet worden terugbetaald. Dat komt neer op een contributieverhoging van € 50,- per jaar.

Maar voor de hockey- en korfbalclub zie ik de toekomst somberder in.  Volgens mij hebben die aanzienlijk minder leden met als gevolg dat de contributie voor hun leden explosief zou moeten stijgen.

Zou het niet zo moeten zijn dat de gemeente dan maar alles moet betalen? Een maand geleden was men nog moeiteloos in staat 3 ton extra uit te geven aan een nieuw loket in het hartje van de stad. Waarom dat geld dan niet besteed aan de aanleg van kunstgrasvelden?

De vergelijking gaat niet helemaal op, omdat de levensduur van een kunstgrasveld wat korter is dan de levensduur van een gebouw, maar toch.

Het hangt er volgens mij een beetje van af hoe je tegen sport aankijkt. Zie je dat als een essentieel onderdeel van de opvoeding (jeugd) dan zou je dat (net als onderwijs) gewoon gratis moeten aanbieden.

Tijdens de vorig jaar gehouden verkiezingsbijeenkomst waren alle deelnemende partijen overtuigd van het nut van sportbeoefening en werden de vrijwilligers (die sportverenigingen in leven houden) zelfs voorgesteld als een soort sociaal werkers met signaalfunctie.

Persoonlijk gaat me dat iets te ver, maar verder wil ik niets afdoen aan het belang van sport.

Eindconclusie, de sportverenigingen niet op pad sturen om sponsors te vinden (die moeten er ook al gevonden worden vanwege theaterstoelen in de Drom en voor de Draag Bij actie voor een röntgenapparaat) maar gewoon aanleggen die hap.

Verwaarlozen

Vandaag in het NHD het bericht dat de crossbaan in het Nassaupark (Bovenkarspel) door de gemeente Stede Broec van een nieuwe toplaag wordt voorzien.

Het Nassaupark is een “doe” park. Ter plekke ook nog de ijsbaan, banen van de voormalig Enkhuizer de jeu de boules vereniging “de Drommedaris” en de overdekte schietbanen van de Streker Schietvereniging, door mij oneerbiedig aangeduid als de pijl en boog of indianenclub.

Ook nog de trainingsronde voor de wegrenners van w.v. West-Frisia en en de skeelerclub.

Recentelijk zijn er twee kunstgrasvelden aangelegd voor de twee lokale voetbalclubs. Verder is er een heuse atletiekclub en in het streekbos zit een  survivalclub die veldlopen organiseert. De kanoclub heeft een nieuwe accommodatie, net als de tafeltennisvereniging.

bmx 2Kortom, als de Enkhuizer hockeyclub echt wat wil, dan kunnen ze beter met het gemeentebestuur van Stedebroec gaan praten dan in gesprek gaan met de gemeente Enkhuizen over de zoveelste sportnota die in het verschiet ligt.

Dank zij haar kunstgrasveld heeft KGB wat velden over en daar zou je makkelijker een hockeyclub kunnen situeren dan in ons “sportpark”  Immerhorn.

Want hoewel onze lokale politici graag (en veel) over het belang van sport praten komt daar in de praktijk weinig van terecht en de financiële situatie is nu ook weer zodanig dat daar, (behalve een nieuwe nota natuurlijk) in de toekomst veel verandering in zal komen.

In de afgelopen 5 jaar heeft Enkhuizen naast het zwembad een paar kuub zand gestort dat dienst moet doen als beachvolleybalveld en is er een parkoers uitgezet op ouwe vuilnisbelt ten behoeven van de mountainbikers van w.v. West-Frisia.

Met als keerzijde dat een tenniscomplex is opgeofferd ten behoeve van een parkeerterrein voor SWL.

Kortom, als stilstand gelijk is aan achteruitgang, dan boeren we in Enkhuizen al jarenlang achteruit. Maar deze stad is zo gefixeerd op toeristen en het geld dat ze geacht worden binnen te brengen, dat het de sportvoorzieningen voor eigen bewoners verwaarloosd.

Opheffen

beachgirlTerwijl in onze buurgemeenten (StedeBroec) je de kunstgrasvelden om de oren vliegen toont het nieuwe Enkhuizer college zijn daadkracht door een nieuwe nota Sport en Bewegen aan te kondigen.

In samenspraak met de vertegenwoordigers van sportverenigingen. Dat dan weer wel. Uiteraard wordt daarbij ook de stichting “Sport beweegt i.o” betrokken. Een stichting die er nu al twee jaar over doet om van haar status “in oprichting” te ontsnappen, dat moet dus wel een serieuze partij zijn.

De vorige sportnota heeft (voor wat betreft de aanleg van accommodaties) geleid tot het inrichten van een fietscrossbaan op de oude vuilnisbelt, het storten van een paar kub zand naast het zwembad voor het inrichten van een beachvolleybalveld en de aanleg van twee jeu de boules banen op een plek waar niemand om gevraagd heeft en waar dus niemand gebruik van maakt.

Gelet op de resultaten in het verleden kan ik dus niet wachten totdat de nieuwe nota weer uitkomt.

In tegenstelling tot onze buurgemeente Stedebroec, waar men zich lijkt te concentreren op de aanleg van accommodaties, concentreert onze gemeente zich op het laten maken en vervolgens bestuderen van nota’s.

Het grote probleem in onze gemeente lijkt te zijn dat we beschikken over twee voetbalverenigingen.

In die andere SED gemeente Drechterland hebben ze er 6. ASV in Venhuizen, de Valken in Hem, WSW in Wijdenes, Schellinkhout in Schellinkhout, Spirit in Hoogkarspel en Woudia in Westwoud.

Bij de Valken hebben ze onlangs (met hulp van de gemeente) een nieuwe kantine en kleedkamers gebouwd. Investering van 1.3 miljoen geloof ik.

Maar goed, als we maar lang genoeg wachten, dan lossen de problemen zich vanzelf op.

Als ik me niet vergis zal er in het najaar aanzienlijk bespaard worden op subsidies aan o.a. sportverenigingen en zullen de hogere contributies vanzelf tot minder leden leiden, zodat de bestaande verenigingen gedwongen zullen zijn zichzelf op te heffen.

Alweer apparaatskosten.

In de Enkhuizer Krant vandaag in de rubriek “Het Woord Staat Vast” een mooie foto van (sport)wethouder Olierook die een oorkonde uitreikt.

Het slachtoffer is Madouc Linders, die 8 maanden eerder Nederlands kampioen badminton is geworden voor onder dertienjarigen.

Wethouder Olierook verklaart de ontstane vertraging als volgt. De afdeling sport bestaat uit slechts één part-time ambtenaar.

Dat moet dan een van de best betaalde ambtenaren van de gemeente zijn.

begroting

Voor wat betreft het beleidsveld sport is er in de programmabegroting 2014 maar liefst € 319.000,- aan apparaatskosten opgenomen. Dat lijkt me een uitzinnige beloning voor een part-time ambtenaar.

Tijd voor vragen aan de wethouder dunkt me, maar dan zit er niets anders op dan wachten tot na de verkiezing, want het college reageert niet op opmerkingen die gemaakt worden op een particulier weblog.

Maar het kan natuurlijk ook nog, dat een zittend raadslid aan de wethouder vraagt hoe het nu precies zit met die apparaatskosten.

Anders dan Christian Bokhove zal ik daar dan niet boos over worden. Winking smile

Bovenmeesters

fokkosnoekBovenmeester Bokhove vindt dat ik een gratuite (gratis) opmerking maak in mijn vorige bericht,  als ik er voor pleit het investeringsniveau in sportaccommodaties op een gelijk niveau te houden.

Aanstormend raadslid voor de SP, Fokko Snoek, levert een soortgelijk commentaar en wijst er op dat investeren in sportaccommodaties zal leiden tot bezuinigingen elders. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in, maar ik begrijp zijn verwijt niet.

Wat zegt de SP zelf in haar verkiezingsprogramma over dit onderwerp.

Sport moet voor iedere burger bereikbaar zijn – daarbij zorgt de gemeente er samen met de verenigingen voor dat er goed onderhouden, betaalbare en velden zijn.

Geen verdere financiële onderbouwing  hoe deze wens, waar ik het overigens volledig mee eens ben, in vervulling kan worden gebracht.

Ik vraag me dan ook af, op basis waarvan Snoek meent dat hij hogere eisen aan Paljas moet stellen dan waaraan hij zelf voldoet. Hoe gratuite kun je zijn?

splogo141Ik heb verder nog nooit een verkiezingsprogramma gezien dat eindigde met de waarschuwing, “U beseft natuurlijk dat het merendeel van de hierboven genoemde verlangens nooit zullen worden gerealiseerd, omdat daarvoor de middelen ontbreken”.

Bij landelijke verkiezingen zorgt het CPB (als neutrale instantie) gewoonlijk voor een doorrekening van de plannen die politieke partijen presenteren.

Tijdens de laatste Tweede Kamer verkiezingen werd duidelijk dat de plannen (die de partijen aan het CPB presenteren) niet noodzakelijkerwijs gelijk zijn aan de plannen die men aan de kiezer presenteert.

Zo presenteerde de SP zich aan de kiezer met het plan, dat de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar gehandhaafd moest blijven. Tegelijkertijd liet men  het CPB echter weten, dat die (bij de doorrekening van de SP plannen) er rekening mee moest houden dat de pensioengerechtigde leeftijd zou stijgen naar 67 jaar.

Vanuit de wetenschap dat handhaving op 65 jaar financieel onhaalbaar was. Hoe achterbaks kun je zijn?

Overigens was de SP niet de enige partij die dit trucje uithaalde. Vrijwel alle partijen maakten zich schuldig aan deze vorm van kiezersbedrog.

Dus waar beklagen Snoek en Bokhove zich eigenlijk over? Mijn opvattingen zijn dezelfde als die van de SP. Het verschil is alleen dat ik de stichting “Sport Beweegt” een argument in handen probeer te geven, waarmee zij haar wens voor goed onderhouden velden zou kunnen bepleiten.

Dit in tegenstelling tot hypothetische beschouwingen over het DNA van de gemeente Enkhuizen.

Paljas poster kleinIk neem aan dat dit voor politieke partijen als de SP te “duidelijk” is. Eerst moet de kiezer gelokt worden en daarna zoeken we wel naar excuses om te verklaren waarom, wat er in het vooruitzicht werd gesteld, uiteindelijk toch niet door kan gaan.

Bijna de helft van de bevolking heeft dit kunstje echter allang door en neemt niet meer de moeite om nog te gaan stemmen.

Dat zou een reden tot zorg moeten zijn voor alle politieke partijen, maar die maken zich alleen maar druk over hun aandeel in de hoeveelheid uitgebrachte stemmen. Want dat aandeel bepaalt de hoeveelheid macht die ze krijgen en daar is het uiteindelijk allemaal om te doen.

Bovenmeesters Bokhove en Snoek zijn representanten van deze manier van machtsdenken en menen dat iedereen op die manier politiek moet bedrijven. Paljas vormt daarop echter de uitzondering.

Gelijk niveau

Ik wil mijn serie over het sportdebat niet afsluiten zonder een glimmertje hoop voor de stichting Sport Beweegt.

Hoewel tijdens de debatavond het gebrek aan geld breed is uitgemeten doet de stichting er verstandig aan om ook zelf eens naar de begroting te kijken.

De programmabegroting voor 2014 kunt U hier vinden. Het relevante onderdeel staat hieronder.

begroting

Uit het overzicht baten en lasten van het sportbeleid blijkt, dat  in 2016 er aanzienlijk lagere kapitaallasten zullen zijn. (€ 283.000)

Kapitaallasten zijn de kosten voor het verwerven van geld, dus rente en aflossingen. Kennelijk is een eerder (gefinancierde) investering op het gebied van sport afbetaald.

Op dat moment ontstaat er een keuze. Handhaven we het investeringsniveau voor de sport op hetzelfde niveau of laten we dit voordeel wegvloeien in de algemene middelen.

Gelet op de luidkeels beleden liefde voor de sport en de erkenning van nut en noodzaak ervan door alle fracties, kan het bijna niet anders dan dat er ook in de nieuwe samenstelling van de raad een ruime meerderheid zal zijn die kiest voor het handhaven van het investeringsniveau voor de sport.

Praktisch gezien wil dat zeggen jaarlijks voor bedrag van € 283.000,- nieuw leningen kunnen worden aangegaan waarmee geïnvesteerd kan worden in nieuwe sportlocaties (of oude sportlocaties kunnen worden gerenoveerd).

Jaarlijkse kapitaallasten van € 283.000,- staan gelijk aan een investeringscapaciteit van ongeveer 6 miljoen euro.

Het lijkt me dus verstandig als de stichting Sport Beweegt er in een vroeg stadium op aandringt dat het investeringsniveau voor de sport op gelijk niveau moet blijven en zich niet moet laten afschepen met de mededeling dat er geen geld is.

Dat geld is er wel, als men er voor kiest om het investeringsniveau voor de sport op gelijk niveau te houden.

%d bloggers liken dit: