Verstandig besluit.

Onder de link een persbericht van de SP-LQ waarin ze aankondigen dat ze de motie over het beëindigen van de overeenkomst met de Nijs intrekken.

Verstandig besluit lijkt me, omdat tijdens de commissievergadering over dat onderwerp een meerderheid aangaf er voorstander van te zijn dat de wethouder nog even bleef doormodderen.

Jammer dat er ook geen enkele steun bleek te zijn voor het idee om de Raad iets zelfstandiger te laten opereren. Bijvoorbeeld door zelf advies in te winnen over de juridische haken en ogen in geval van een beeindiging, maar zo gaan de dingen in Enkhuizen nu eenmaal.

Gewoon afwachten wat er op je bordje neergelegd wordt en dan netjes “ja” zeggen.

LIJST QUASTEN :: PERSBERICHT SP – LQ :: March :: 2012.

Beantwoording vragen LQ-SP-PvdA

Vijzelstraat

Na een brandbrief op 30 januari, binnen een dag antwoord van het college.

Klaarblijkelijk kunnen ze het toch, als ze maar willen.  

Onder de link het antwoord op de vragen die in december door de oppositie partijen zijn gesteld.

LIJST QUASTEN :: Beantwoording vragen LQ-SP-PvdA :: January :: 2012.

Waarom iedereen in Nederland moet weten van Wilma Verver (+ het hele rapport)

Welingelichte Kringen – Waarom iedereen in Nederland moet weten van Wilma Verver (+ het hele rapport).

Burgemeester Verver uit Schiedam is de laan uit gestuurd omdat ze deed aan vriendjespolitiek en machtsmisbruik.

Bovendien was ze zo overtuigd van haar eigen belangrijkheid, dat ze een straat naar zich heeft laten vernoemen in haar vorige gemeente. (Voorschoten)

Maar vaak komt hoogmoed ten val.

Dat het allemaal toch zo lang heeft kunnen duren komt voor een niet onbelangrijk deel deel door de serviele houding van de gemeenteraad.

En daarvan zijn er veel meer in het land.

Open brief aan politiek Enkhuizen.

Open brief aan politiek Enkhuizen..

De vereniging Onze Zorg heeft een open brief gepubliceerd aan de politiek van Enkhuizen. U kunt hem lezen door op de bovenstaande link te klikken die naar hun website voert.

Daarin spreekt men zijn zorgen uit over de kosten die er gemaakt gaan worden voor de realisatie van het SMC.

Zorgen, die ik met hen deel.

Eerst verantwoordelijke voor dit project is loco burgemeester Hendrik Boland, onder wiens transparante leiding ook de verbouwing van de Drommedaris tot stand gebracht zal worden en de Uilenbanen werden aangeschaft.

Mooi moment dus voor de VVD/D’66 fractie om in te gaan op de argumenten die vanuit de bevolking naar voren worden gebracht.

Alle reden dus om hun website’s (de gezamenlijke website is na de verkiezing weer opgeheven, met let op de eigen kleintjes) in de gaten te houden. Die van de VVD vindt U hier, terwijl D’66  zich hier bevindt.

Op beide site’s als “hot” item natuurlijk de provinciale statenverkiezing.

Sindsdien heeft er zich volgens dit dynamische duo niets in Enkhuizen voorgedaan, dat het vermelden waard is.

Twitteren doen ze natuurlijk wel, maar inhoudelijk stelt dan niet zo veel voor en bovendien, hoeveel gewone kiezers hebben een Twitter account.

Boland: ‘goedkeuring Raad van State pluim op hoed gemeenteraad’.

Boland: ‘goedkeuring Raad van State pluim op hoed gemeenteraad’.

De Enkhuizer Krant kan ik hier helaas niet lezen, maar ik begrijp wel dat wethouder Boland de laatste tijd behoorlijk in het nieuws is. Eerder al met het krantje van de Drommedaris en nu weer met zijn succes bij de Raad van State, wat voor mij overigens niet geheel als een verrassing kwam.

En nu komt het dus aan op de uitvoering, (want alles was tot dusver alleen nog maar voorlopig) en daar kleven volgens mij hier en daar ook nog wat haken en ogen aan. Zo ben ik reuze benieuwd wie die parkeergarage straks gaat exploiteren en tegen welke prijzen.

En of dat ook van invloed gaat zijn op de parkeervergunning prijzen in de binnenstad. En (niet te vergeten) waar die groencompensatie gaat komen die het college GL heeft toegezegd.

Voorlopig beperk me maar even tot een link naar de website van Onze Zorg. Als we weer terug zijn volgt er meer.

Hans Langbroek, raadslid voor de lokale partij Nieuw Enkhuizen

Hans breekt een lans voor Enkhuizer bedrijven.

Doet het altijd goed bij de gewone burger, maar dat neemt niet weg dat hij natuurlijk wel een beetje gelijk heeft.

Hadden we het in de stadsvisie ook niet over de wenselijkheid om ambachtslieden op te leiden die over voldoende vakkennis beschikten om restauratiewerkzaamheden tot een goed einde te brengen?

Ben je als gemeenteraad druk bezig beleid te formuleren, doen die rakkers van gemeentewerken precies het tegenovergestelde.

Hans Langbroek, raadslid voor de lokale partij Nieuw Enkhuizen.

%d bloggers liken dit: