Debat

Afgelopen maandag leuk debat gevolgd op radio Enkhuizen. Het ging tussen de dames Munnik (VVD) en Quasten (LQ) en werd in de wandelgangen oneerbiedig de battle of the bitches genoemd.

De bekende standpunten uiteraard, maar de dames hadden er zin in. De twee mannelijke presentatoren konden er nauwelijks tussenkomen. Was ook niet nodig, want de dames hielden er zelf de gang wel in.

De aangekondigde muziek verviel, want ze bleken niet te stoppen.

Tijdens het laatste half uur probeerde presentator Jan de Jong (nauwelijks hoorbaar op de achtergrond) nog iets aan de orde te stellen. Volstrekt overbodig, want de dames hadden voldoende eigen materiaal.

Kortom een uiterst plezierige chaos die voor herhaling vatbaar is.

Ik kende de beide dames alleen van de radioverslagen van de raadsvergaderingen, waar de zaken wat stroever verlopen, maar in deze setting kwamen ze beiden veel beter tot hun recht.

In ieder geval beter te pruimen dat de wat formele en stroeve conversaties van hun mannelijke voorgangers.

Patricia’s paarse opwelling.

Het onmogelijke lijkt dan toch te zijn gelukt. Volgens de Enkhuizer Krant is afgelopen zaterdag de geit ondergebracht bij het Hertenkamp, waar zij liefdevol wordt verzorgt door vrijwilligers van Philadelphia.

Of dit wel of niet met medewerking van de eigenaar is gebeurd weet ik niet. Ik heb gehoord dat hij nogal al boos was over het beeld dat er van hem geschetst was in de Enkhuizer Krant.

Die ruzie krijgt mogelijk een vervolg, maar wat er zeker niet zal gebeuren is, waar het liberale boegbeeld van Enkhuizen zich afgelopen zaterdag nog bevreesd voor toonde. Dat er aangifte zal worden gedaan van de diefstal van een geit.

Patricia de Munnik is nestor van de Raad. Dat wil zeggen dat ze van alle raadsleden het langste zitting heeft in de Raad. We mogen dus aannemen dat ze van alles de regels weet. Maar het kennen van regels is niet het zelfde als weten hoe je ze moet toepassen.

Drogreden

Saskia en haar geit

De Enkhuizer Krant van zaterdag 9 januari bijgaande foto met als onderschrift, “Saskia Panman ontfermt zich over de eenzame geit in de kou langs de Dreef”.

De geit (waar het in het bijbehorende artikel over gaat) valt nergens op de foto te ontdekken, maar de droevige omstandigheden waarin het dier nu al een paar dagen verkeert is inmiddels ook bekend bij de voorzitter van de regionale Dierenbescherming, Patricia de Munnik.

Deze dierenbeschermster laat de Enkhuizer krant weten, alleen iets voor de  geit te kunnen doen, als het fout gaat.

Aan wat er nog meer fout zou moeten gaan met het beestje (waar door de eigenaar niet wordt omgekeken) durven we niet te denken.

Gedurende de periode met strenge vorst tijdelijk onderdak regelen voor het beestje behoort niet tot de mogelijkheden legt Patricia ons uit.

Geiten zijn economische goederen en het weghalen (van dit geitje) zou dus neerkomen op diefstal.

Zo’n opzichtige drogreden om maar niets te hoeven, doen kom je gelukkig niet vaak meer tegen.

Naast Voorzitter van de Dierenbescherming is mevrouw de Munnik ook nog fractie voorzitter van de VVD en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Het is duidelijk, dat je voor het bekleden van die laatste twee functies niet al te veel in je mars hoeft te hebben.

Treurig.

De prijs voor de meest treurige website van Enkhuizer politieke partijen gaat natuurlijk naar de VVD.

Verklaart men op de home pagina nog parmantig dat men voor de vrijheid van meningsuiting is, een verder bezoek aan de site leert dat men nergens een mening over heeft. Of misschien heeft men wel een mening, maar vindt men het gewoon niet nodig die aan de gewone kiezer mee te delen.

Onder het tabblad “Nieuws” staat dat er geen nieuws te melden is.

Onder tabblad Fractie valt te lezen dat men blij is met het wethouderschap van de heer Boland omdat nu een groter deel van het VVD programma gerealiseerd zal worden. Wat programma denk je dan?patricia

De overige mededelingen hebben een hoog Trots Op Mezelf gehalte. Een VVD stroming die hier nog niet lijkt te zijn opgericht, maar wat niet is kan nog komen. Fractievoorzitter de Munnik laat ons weten wat ze allemaal wel niet doet.

Zo is ze in de raad fractievoorzitter, vicevoorzitter van de raad, voorzitter van de commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Samenleving en lid van het presidium. Je zou denken dat met al die belangrijke functies toch wel iets te  melden hebt, maar nee, verder helemaal niks.

Wel moeten we uit het bekleden van al die functies afleiden dat de VVD Enkhuizen zich betrokken en verantwoordelijk voelt. Ongetwijfeld.

Naast het raadlidmaatschap is mevrouw de Munnik ook nog moeder van drie kinderen en voorzitter van de Dierenbescherming afdeling West-Friesland e.o.

We zijn weer helemaal bij.

%d bloggers liken dit: