Rotondes

De als geruststellend  bedoelde mededeling, dat er voor de realisatie van de N23 geen extra gelden zouden worden gevraagd werd door commissielid Cor Westerveld (LQ) op originele wijze geïnterpreteerd.

Als de uitvoering van de werkzaamheden duurder zou worden dan gepland (wanneer is dat eigenlijk niet het geval), dan zou niet gevraagd worden om extra geld, maar de oplossing gezocht worden in een versoberde uitvoering van de rest van het traject.

Nu heb ik er nooit bij stil gestaan, dat je bij wegaanleg kunt kiezen voor een luxe en een sobere variant en kan me daar ook niet veel bij voorstellen.

Tenzij men met de sobere variant bedoelt, een weg zonder kunstwerken zoals ongelijkvloerse kruisingen.

Westerveld stelde in mijn ogen terecht vast, dat deze wijze van financieren wel eens nadelig zou kunnen uitpakken voor Enkhuizen, omdat de aanleg begint in Heerhugowaard.

Blijken de daar gerealiseerde kunstwerken duurder uit te vallen dan gedacht, dan blijft er geen andere keuze om de rest van het traject te versoberen, lees rotondes in plaats van ongelijkvloerse kruisingen.

De kans dat er ooit een kunstwerk gerealiseerd gaat worden als bedoeld in de regiovisie (tunnel in het Markermeer naar de Lelystaddijk) lijkt daarmee verder weg dan ooit.

Elku

westerveld

Weinig spectaculair nieuws deze week of het moest de transfer van Cor Westerveld zijn. Hij verruilt de PvdA voor Lijst Quasten (LQ) waar hij op de tweede plaats komt.

Heugelijk nieuws natuurlijk omdat Stella alleen maar vrouwelijke kandidaten had, maar dat komt waarschijnlijk dat veel van haar werving zich afspeelt in de supermarkt

In de PvdA deed Cor o.a. sport. Zie wij de hier de ontwikkeling van een heuse sportpartij voor Enkhuizen, of berust dit alles op toeval.

Bij de PvdA zag ik Ab Giesenbeek naar bovenkomen. Als ik me niet vergis benaderde hij me ooit voor  jeu de boules banen op het Tulpenplein.

Wie weet wordt het nog wat met al die sportlui in het bestuur.

Beleid

westerveldOp 30 september stelt raadslid Cor Westerveld (PvdA) vragen over de staat van de voetbalvelden van West-Frisia en stelt vast dat het bespelen van het B veld ronduit gevaarlijk is.

Op 6 oktober zal hij zich (net als alle andere raadsleden) lovend uitlaten over het concept “Stadsvisie 2030” dat een 34tal richtinggevende uitspraken bevat waarmee de gemeente een groot aantal voornemens tot uitdrukking brengt.

Terwijl het onkruid in sommige straten kniehoog opgroeit, bedenkt het “gemeentelijke apparaat” maar liefst 34 opdrachten voor zichzelf.

Bestaat er een verband? Jazeker, de gemeente (maar zij niet alleen, ook de rijks- en provinciale overheid) zijn voornamelijk bezig met het formuleren van beleid, maar hebben nauwelijks kaas gegeten wanneer het gaat om de realisatie van dat beleid.

Dat wordt uitbesteed aan derden (voor zover er geld is natuurlijk). Ook bij het formuleren van beleid wordt gretig gebruik gemaakt van externe adviseurs (waar gewoonlijk wel geld beschikbaar is).

De rekenkamer heeft ooit eens uitgerekend, dat van 80% van het overheidsbeleid niet valt na te gaan in hoeverre het effectief is.

Goedkeuring van de stadvisie zal inhouden dat de beleidsproductie de komende 10 jaar in ieder geval op peil zal blijven.

Wat de realisatie betreft ben ik aanzienlijk somberder.

Kenners voorspellen dat de rijksbijdrage aan gemeenten in 2011 met 15% zal dalen.

Misschien een mooi item voor de verkiezingen. Minder beleid, meer onderhoud.

%d bloggers liken dit: