Hans & Sonja

sonja2Hans Langbroek maakt zich druk over het feit dat Sonja haar ontboezemingen over de SP (en hemzelf) anoniem verricht.

Zelf zit ik er niet zo mee. Het stelt me in staat om foto’s van een Sonja te plaatsen die er aantrekkelijker uitziet dan de echte Sonja, die mogelijk te lijden heeft van ernstige gezichtsbeharing of overgewicht.

Uiteindelijk gaat het om de inhoud van hetgeen ze schrijft. Daarbij baseert zich op feiten, om daar vervolgens verrassende conclusies uit te trekken.

Veel van die conclusies deel ik niet, maar dat hoeft ook niet. Hans trekt ook wel eens conclusies die ik niet deel, maar toch leuk vind om te lezen.

Zo koestert Hans (met betrekking tot de PvdA) allerlei verstrekkende opvattingen die lang niet allemaal gerechtvaardigd zijn, maar dan denk ik altijd maar, “Was sich liebt, das neckt sich”’.

Weblogs zijn dan ook alleen maar leuk als er een persoonlijke mening wordt gegeven en of die mening nu altijd en eeuwig volledig verantwoord moet zijn?

Die pretentie heb ik niet, maar ik stel wel iedereen in staat om afwijzend te reageren en wie zijn naam niet durft te noemen mag dat zelfs anoniem doen met behulp van het rating systeem dat boven elk bericht staat.

Om Hans een beetje op te beuren een link naar op dit moment het snelst groeiende blog van wordpress in Nederland, over de PvdA notabene.

Ook anoniem, maar ook wel leuk eigenlijk.

Transparant

De voorzitter van Lijst Quasten was zo vriendelijk om me te wijzen op het bestaan van de website van SP Transparant.

Die lijkt er als twee druppels water op de officiële websites van de SP, maar de “transparanten” hebben zich gespecialiseerd in aanvallen op de partij waar ze vroeger (kennelijk) lid van zijn geweest.

langbroekDaar heb ik niet zoveel moeite mee, maar dat vreugdeloze verketteren van elkaars standpunten lag, na het wegvallen van de CPN (Communistische Partij Nederland voor de wat jongere lezer) ) achter ons dacht ik, maar ze zijn er nog.

De diehard’s, die iedereen die niet geheel zuiver in de leer is, de les lezen.

Langbroek vermoed (als gebruikelijk) een PvdA complot, maar is nog te jong om zijn klassieker’s te kennen. Dit clubje is toch echt van mening dat de SP veel te veel naar rechts is opgeschoven.

Hoewel ik me niet kan voorstellen dat Langbroek’s lidmaatschap van de SP veel stof heeft doen opwaaien binnen die club, is “transparante” Sonja van mening, dat dit wel degelijk had moeten gebeuren.

Ze heeft Langbroek’s weblog nageplozen op kwalijke uitspraken en daar een behoorlijk uitgebreid artikel over geschreven.

Het idee er achter is een beetje dat de “echte” socialisten uit de SP gezet worden terwijl lapzwansen als Langbroek worden binnengehaald.

Blijft de vraag waarom de voorzitter van Lijst Quasten (als ik me niet vergis vroeger samen met Stella lid van de SP) zich zo druk maakt.

Zou het niet beter zijn om zich te concentreren op wat Lijst Quasten toevoegt aan het bestaande assortiment linkse partijen en waarom Enkhuizen niet zonder haar zou kunnen.

Jammer.

langbroekOp zijn weblog laat Hans Langbroek weten dat hij (landelijk) lid is geworden van de SP.

Op plaatselijk niveau is Hans lid van “Nieuw Enkhuizen”.

Mogelijk is hij op provinciaal niveau nog lid van Groen Links, maar zeker daarover zijn we niet.

Ik moet zeggen dat ik de stap van Hans betreur, omdat ik er heimelijk op hoopte hem ooit nog eens te kunnen overhalen om over te stappen naar de Pasive Beweging om namens die beweging deel te nemen de raadsverkiezingen in Enkhuizen.

Pasivisme is een onbeduidende politieke stroming die (geïnspireerd door het baanbrekende werk van de heren Koot en Bie met hun Simplistisch Verbond) pasivistische oplossingen probeert te bedenken voor hedendaagse politieke problemen.

(Pasive = Politieke Afgeleide vh Simplistisch Verbond)

Uitgangspunt van het pasivisme is dat alle macht corrumpeert en dat het dus geen zin heeft om naar macht te streven, tenzij men natuurlijk gecorrumpeerd wil worden.

Pasivisten willen wel deel nemen aan het politieke debat, maar zien verder niets in deelname aan de politieke machtsvorming. Dat aspect wordt overgelaten aan de in ruime mate aanwezige politieke partijen.

Het leek me een leuke uitdaging voor Hans (die ik alleen maar ken uit zijn geschriften) maar wiens recalcitrante houding ik wel kan waarderen. Zijn recente keuze voor de SP (die ik uiteraard respecteer) maakt het echter onmogelijk dat hij het pasive gedachtengoed nog kan uitdragen.

Betaald Parkeren

jan_franx03_3Nadat een raadsmeerderheid zich eerder dit jaar had uitgesproken voor betaald parkeren, zijn er nieuwe “verkenningen” nodig om uit te vinden hoe we dat moeten gaan doen.

Uiteraard dient dit te gebeuren door alweer een extern bureau. Kost weer € 95.000,- maar wat zou het ook.

Het raadsbesluit daarover kunt U hier lezen. Eerlijk gezegd kreeg ik halverwege lezing van dat stuk last van opkomend maagzuur en ben ik volkomen de draad kwijt geraakt.

Het gegoochel met beleidskaders en beleidsplannen werd me net iets te veel.

Ik heb het angstige vermoeden dat als je maar genoeg abstracte termen gebruikt voor de beschrijving van een probleem, je al snel de indruk krijgt dat het hier om een bijzonder ernstig probleem gaat.

Er moeten geloof ik parkeerterreinen komen aan de nood en zuidzijde van de stad. Ok, leg die dan aan, daar heb je verdomme geen externe deskundigen voor nodig om dat uit uitgelegd te krijgen.

Als het gemeentebestuur nu eens ophield met het aanleggen van bruggen over doodlopende stukken water, kopen van grond die van hun zelf is, dan zou dat allemaal gemakkelijk gekund hebben.

Maar nee, er moet betaald parkeren komen. Niet dat dat wat oplevert, met een beetje geluk kunnen we er de kosten van het invoeren mee betalen.

Wethouder Franx roept wel dat het digitale systeem dat hij in wil voeren elders al in gebruik is, maar hij zegt niet waar, zodat we niet weten of hij hier de verkoopprospectus citeert van het bedrijf dat het systeem probeert aan de man te brengen of het heeft over een bestaand, vergelijkbaar en functionerend systeem.

Misschien een leuke vraag voor Hans Langbroek, die mordicus tegen dat systeem was, maar toch het voorstel steunde dat de invoering van dit systeem mogelijk moet maken.

Vragen? Geen vragen.

Op zijn weblog kondigt Hans Langbroek een drietal vragen aan die hij aan het college heeft gesteld.

langbroekIn chronologische volgorde betreft het vragen over jeu de boules, Renolit en Oude Gouw.

Helaas zijn deze vragen blijkbaar niet bij de griffie binnengekomen, want ze staan niet op het door de gemeente bijgehouden lijstje vermeld.

Ernstige zaak lijkt me, die om nadere uitleg vraagt. Ik wacht in spanning af wat Hans daarover te melden heeft.

Bogra

BograOver oud wethouder Joop Knukkel gaat het verhaal, dat toen de meester hem vroeg wat hij later wilde worden, hij vol overtuiging antwoordde “communist”.

Dat is hij uiteindelijk ook geworden en hij heeft het zelfs tot wethouder gebracht.

Maar ooit was hij aspirant gemeenteraadslid.

Het was in de tijd dat Boon’s Grafkisten Fabriek (BOGRA) nog achter de Westerkerk gevestigd was.

Geen ideale locatie en het gemeentebestuur onderhandelde vertrouwelijk met Boon over verplaatsing van zijn fabriek naar het pas aangelegde industrieterrein.

Toen Joop dat ter ore kwam, bezocht hij de buurtbewoners en ondervroeg hen over de overlast die zijn ondervonden van een fabriek in hun achtertuin.

Daarover schreef Joop vervolgens een vlammend artikel over de noodzaak van verplaatsing van de fabriek in “Ons Noorderkwartier” een communistisch propaganda krantje, dat op onregelmatige tijden huis aan huis werd verspreid.

Kort daarna resulteerden de onderhandelingen tussen gemeente en Bogra in de gewenste verplaatsing van de fabriek.

Waarop Joop (in “Ons Noorderkwartier”) constateerde, dat dank zij het daadkrachtige optreden van de CPN de gemeente geen andere keuze had gehad, dan aan de wensen van de bevolking tegemoet te komen en de fabriek te verplaatsen.

Dit tot grote ergernis van de plaatselijke sociaal-democratie, die meende dat de verplaatsing van de fabriek moest worden toegeschreven aan de daadkracht van hun eigen wethouder. Ik vond het optreden van Joop echter geniaal, die komt er wel dacht ik heimelijk.

Ik moest aan dit voorval terugdenken toen ik op de website van Hans Langbroek een uitspraak van de Raad van State las over een geschil waarin Renolit was betrokken. Die uitspraak was er al voordat Hans zijn vragen aan het college stelde.

Wat destijds voor Joop gold, geldt nu voor Hans Langbroek. Let op mijn woorden, die komt er ook wel.

Bochtenwerk

BochtenIk steek een beetje de draak met het aantal schriftelijke vragen dat gesteld wordt en daar maakt Hans Langbroek dan weer van dat ik hem kennelijk wil beperken in zijn rechten als raadslid.

Beetje kort door de bocht natuurlijk, maar dat hoort volgens mij tot de vrijheid van blogschrijvers, want het is het bochtenwerk dat de meeste blogs de moeite waard maakt om ze te lezen.

Voor elke raadsvergadering is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ik heb de notulen over 2009 er op nagekeken en volgens mij is daar dit jaar één keer gebruik van gemaakt.

Bokhove stelt een vraag over de voortgang van het SMC, er ontspint zich een kleine discussie met de wethouder, Quasten doet ook een duit in het zakje. Zo zie ik het graag.

Het niet stellen van mondelinge vragen vind ik een gemiste kans. Je moet die jongens in het college een beetje scherp houden. Door bijvoorbeeld vragen naar de voortgang der dingen.

Ik geef een voorbeeld.

Ik heb me nogal kritisch uitgelaten over een onderdeel van de sportnota. Namelijk het Galm+ onderdeel. Is die kritiek gerechtvaardigd? Geen idee, want veel feiten komen er niet naar buiten.

Ik hoor dat er maar een paar mensen hebben meegedaan, wat natuurlijk teleurstellend is als je iedereen persoonlijk uitnodigt.

We kunnen met ze allen gaan zitten wachten op het evaluatiemoment, maar dan verzuipt alles in weer algemene nietszeggende beschouwingen.

Ik zou graag een paar concrete dingen willen weten, hoeveel mensen zijn er uitgenodigd voor dat project, hoeveel hebben er gereageerd op die uitnodiging en hoeveel hebben er uiteindelijk deel genomen aan dat project.

Is er een vervolgproject en hoeveel mensen doen daar aan mee.

Natuurlijk weet de wethouder dat niet uit zijn hoofd, maar dat geeft niet, als hij binnen een maand de feiten niet op een rijtje heeft, gewoon opnieuw vragen.

Waarom wil ik dit weten? Het Galm+ project is verdeeld over 2 jaar. Voor elk jaar is 15.000 euro uitgetrokken.

Als we na een jaar al kunnen vaststellen dat iets niet werkt, waarom zou je er dan nog mee doorgaan om vervolgens bij het evaluatie moment te concluderen dat die opzet mislukt is.

De sportnota is raadbreed met veel gejuich ontvangen. Prima, maar nu niet wegzakken met het idee, daar hoeven we het de komende 5 jaar niet meer over te hebben.

Gewoon even mondeling aan de wethouder vragen wanneer het toegezegde beachvolleyball veld er nu eigenlijk komt en wanneer dat crossterrein voor de BMX.

Allemaal kleine dingen, die niet vreselijk belangrijk zijn, maar waarmee je de wethouders wel bij de les houdt.

Want veel beloven en weinig geven, doet alleen de gek in vreugde leven.

Doordraven.

Wijchers
Wijchers

Wanneer Hans Langbroek (Nieuw Enkhuizen) ergens op reageert wil hij nog wel eens doordraven en dan wordt het altijd leuk.

In een reactie op mijn eerder berichtje “meer vragen” doet Hans de suggestie dat ik een eigen partij moet oprichten. Ik citeer maar even.

Geen krant, geen websites, geen vragen! Achterkamers, stille besloten overleggen, dát is wat de burger die gerepresenteerd wordt door de heer Segerius wil! Wel, dat kan hoor. Ik zou zeggen: richt een partij op die dit in z’n uitgangspunten zet en doe mee met de verkiezingen.

In mijn berichtje over de Uilenbanen Haast wijs ik er op, dat aan de openbare raadsvergadering een geheim vooroverleg is voorafgegaan tussen het college en de fractievoorzitters, waarbij (volgens mij) ook Wijchers (fractievoorzitter van Hans zijn eigen partij Nieuw Enkhuizen) aanwezig is geweest.

Dus Hans, waarom zou ik een partij op moeten richten die voorstander is “stille besloten overleggen” als we in dat opzicht al door Nieuw Enkhuizen op onze wenken worden bediend.

Bovendien vond Wijchers dat besloten vooroverleg zo doorslaggevend, dat hij weigerde het CDA het uitstel van behandeling toe te staan waar ze om vroeg.

De bijdrage van Wijchers aan het debat was ook heel verhelderend. Ik citeer de notulen van de openbare vergadering. (Van de besloten vergadering zijn helaas geen notulen beschikbaar)

Hij (Wijchers) vergelijkt dit met de grondaankoop in de Zilverstraat. Het illegale bouwen is een fout uit het verleden die moet worden opgelost.”

Het is niet veel, maar ongetwijfels uit een goed hart.

Mag ik daaruit misschien concluderen dat wat Wychers geleerd heeft uit de besloten voorbespreking is, dat het om een grondaankoop ging en een uitgave van € 545.000,- welbesteed is als het er om gaat een illegale  woonbestemming ongedaan te maken?

Aangezien hij eerder al had opgemerkt dat hij zijn achterban had geraadpleegd (ik mag toch hopen dat Hans daar ook bij hoort) is het toch niet vreemd dat ik veronderstel dat Hans het met die stellingname eens is.

En nu niet meteen roepen dat ik makkelijk praten heb omdat ik pensionado ben en dus de tijd heb om alles uit te zoeken.

Volgens mij is driekwart van de Nieuw Enkhuizen fractie pensionado en hebben ze dus (net als ik) alle tijd om van alles uit te zoeken. Maar je moet het natuurlijk wel willen.

Smaakvol.

langbroekHans Langbroek (Nieuw Enkhuizen) lijkt wat betreft het stellen van vragen aan het college de smaak te pakken hebben gekregen. Na zijn vragen over jeu de boules noteer ik nu vragen over Gommerswijk en Renolit. U kunt ze hier lezen.

In beide gevallen speelt zijn vrees voor aanwezigheid van kankerverwekkende middelen een hoofdrol.

Gezien zijn recente persoonlijke ervaring met deze afschuwelijke ziekte een begrijpelijke vrees, maar toch bekruipt mij het gevoel dat hij hiermee het college “uberfragt”.

De ambtelijke staf (en college) van onze gemeente is nauwelijks in staat om een parkeerterrein aan te leggen zonder het advies van externe deskundigen.

Laat staan, dat zij in staat zouden zijn een zinnig antwoord te geven op vragen die er op gericht zijn een oorzakelijk verband te leggen tussen het aantal sterfgevallen aan kanker en een veronderstelde, maar voor zover ik weet niet aangetoonde, bodemverontreiniging in Oude Gouw of het gebruik van weekmakers door Renolit.

Maar Hans overschat ook zijn eigen capaciteiten als hij denkt, de door hem toegepaste methodiek (het stellen van vragen aan het college) een nuttig en bruikbaar resultaat zal opleveren in het onderzoek naar de oorzaken van kanker.

Het lijkt me dat hij dit soort zaken beter kan overlaten aan wetenschappers, die wat beter in staat zijn te beoordelen wat wel en niet relevant is voor een dergelijk onderzoek.

De voornaamste reden voor het stellen van vragen door raadsleden is echter aandachttrekkerij.

Ik vind dat prima, en dat daar, nu de verkiezingen naderen, meer dan normaal gebruik van wordt gemaakt is begrijpelijk.

Maar liever zag ik dat het dan gaat over relatief onbenullige onderwerpen.

Zoals jeu de boules, beach volleybal, het terrasbeleid van de gemeente Enkhuizen of de plannen die de gemeente heef ten aanzien van de scheepswrakken in de vaarten van Enkhuizen.

Maar om van een vreselijke ziekte als kanker (waar ik helaas in mijn persoonlijke omgeving enige ervaring mee heb) gebruik te maken om jezelf voor het voetlicht te plaatsen vind ik minder smaakvol.

Prestatiesport/recreatiesport

enkhuizerzand

Donderdag kwamen de Bangert Boulers uit Andijk een middagje boulen bij het Enkhuizerzand. Dat betekende een middagje ballen gooien in ontspannen sfeer. Deze keer speelden de Andijkers tegen de Enkhuizers. De Andijkers hebben gewonnen.

Het grote verschil tussen recreatieboulen en prestatiesportboulen is de manier waarop de teams worden samengesteld. Bij prestatieboulen gaat het in de eerste plaats om de prestatie en speelt men (net als in elke andere competitieve sport) in een vast team.

Aan de samenstelling van zo’n team gaat een vorm van selectie vooraf.

Bij recreactieboulen is de sociale interactie belangrijker dan winnen of verliezen. Teams worden samengesteld op basis van loting. Je bent dus niet vrij in de keuze van je medespeler. Dat heeft twee voordelen. In de loop van de tijd maak je kennis met elke andere medespeler en bovendien wordt het wedstrijdverloop minder voorspelbaar.

langbroekRecreatieboulen is dus veel meer een sociale dan een sportieve uitdaging. Het probleem hiervan is dat de “instanties” (waaronder de sportbonden) een sportieve uitdaging consequent hoger waarderen, dan een sociale uitdaging. Dat resulteert er weer in, dat wanneer het om recreatiesport gaat men geneigd is iets al gauw goed genoeg te vinden, terwijl men voor prestatiesport nog wel eens de portemonnee wil trekken.

Enkhuizen is in mijn ogen te klein voor een jeu de boules club die gericht is op prestatiesport, maar groot genoeg voor een club die zich richt op de recreatiesport.

Enkhuizen heeft al zo’n club, alleen is haar huisvesting niet ideaal. Het aantal banen is te gering, uitbreiding van de baancapaciteit is vrijwel onmogelijk en zal bovendien alleen tegen hoge kosten te realiseren zijn. Ook is het niet een plek waar je even naar toeloopt om te zien of er iets te beleven is. Verder is de ontvangsthal van een zwembad niet de meest eenvoudige plek om een clubgevoel te ontwikkelen.

Tegen die achtergrond heb ik het idee van de Bokseknol gelanceerd. Een plek in de stad met voldoende ruimte om met meer dan 20 mensen te kunnen spelen.

Erg hoopvol ben ik nog steeds niet, maar misschien zijn de vragen van Hans Langbroek net het zetje dat het gemeentebestuur nodig heeft om eens serieus over de kwestie te gaan nadenken. Ik wacht in spanning af.

%d bloggers liken dit: