Gratis betaald.

Wethouder "BP" Franx
Wethouder “BP” Franx

Tijdens de vergadering van de commissie grondgebied riep wethouder Jan “Betaald Parkeren” Franx dat het uitstellen van een beslissing de gemeente de afgelopen jaren meer gekost heeft, dan de kosten die men nu maakt om betaald parkeren in te voeren.

Een interessante stellingname.

Zij veronderstelt namelijk, dat zodra betaald parkeren is ingevoerd, de gemeente daar dik geld aan gaat verdienen.

Dit lijkt tegenstrijdig met de opvatting van de raadsleden Wijchers (Nieuw Enkhuizen) en Kuijsten (ChristenUnie), die lijkten te benadrukken dat het parkeren voor Enkhuizers (buiten de veste) in ieder geval “gratis” zal zijn.

Eerst was het anderhalf uur gratis, inmiddels is dat opgerekt van 2 tot 3 uur gratis.

Buitenlanders staan sowieso gratis, omdat de parkeerboetes niet te verhalen zijn.

Zijn ze dat wel, dan zijn de daaraan verbonden kosten waarschijnlijk net zo hoog (of hoger) als de opbrengst van de boete.

Terwijl “Betaald Parkeren” Frankx beweert, dat betaald parkeren de gemeente geld zal opleveren, beweren de raadsleden die hem steunen dat het gratis is.

Iemand moet hier ernstig in de war zijn.

Ik vrees dan ook dat het begrip “gratis” in politieke kringen net zoveel betekenis heeft als het begrip “tijdelijk”.

Denken wij allen niet met weemoed terug aan de tijd dat “het kwartje van Kok” een tijdelijke maatregel was.

Zo zal het met het “gratis” betaald parkeren ook gaan. Als betaald parkeren eenmaal (tegen aanzienlijke kosten is ingevoerd), zullen onze lokale politici (noodgedwongen, het systeem moet immers kostendekkend zijn) het begrip “gratis” gaan heruitvinden.

Alweer Herindeling

kaartOnder Wesda+ plus schreef ik al verbaasd te zijn over het amendement van raadslid Kuijsten om ook Hoorn weer te betrekken bij het overleg over de herindeling van West-Friesland. Een voorstel dat door vrijwel door de hele Raad werd overgenomen.

Uiteraard was ik benieuwd naar de ijzersterke argumenten die mevrouw Kuijsten daarover naar voren zou hebben gebracht, dus heb ik even naar haar betoogd geluisterd.

Anders dan dat ze graag door iedereen (inclusief Hoorn) aardig wil gevonden wil worden heb ik niets gehoord. Nadat ze eerder al had vastgesteld dat er sinds 2002 geen enkele vordering was gemaakt in dit dossier, wil ze nu wederom overleg met een hele rits gemeenten om tot een breed gedragen herindelingsvoorstel te komen.

Dat is er de afgelopen 6 jaar niet van gekomen, ik zou niet weten waarom de motie Kuijsten daar nu verandering in zou brengen.

Breed gedragen betekend in haar visie overigens, dat alleen raadsleden iets te zeggen hebben over de uitkomst. Het mandaat waar zij over spreekt kan hoogstens gelden voor Enkhuizen, Stede Broec, Andijk. Ik geloof niet dat zij haar kiezers heeft voorgehouden dat ook “Groot Hoorn” een aantrekkelijke optie kan zijn.

joke21Niet dat Kuijsten een fusie met Hoorn wil, ze wil ze alleen in de gesprekken betrekken. Met welk nut?

Hoorn er van te overtuigen dat ze niet naar een Groot Hoorn moeten streven, maar in plaats daarvan Drechterland en Wervershoof moeten laten opgaan in een gemeente oostelijk West-Friesland? Qua grondgebied meteen de grootste.

Of wil ze Drechterland en Wervershoof wellicht verdelen tussen Hoorn en Enkhuizen. Daar zullen we zeker vrienden mee maken in die twee gemeenten.

Enkhuizen bevindt zich in een tamelijke unieke positie in de zin dat wij alleen in oostelijke richting kunnen fuseren. Twee gemeenten komen daarvoor in aanmerking. Andijk en Stede Broec. De bereidheid daartoe is door Enkhuizen meermalen uitgesproken. Meer kun je niet doen. Ik ga er van uit, dat de provincie niet zal toestaan dat Enkhuizen als enige over blijft, dus is de uitkomst voorspelbaar.

De nieuwe gemeente, die ik gemakshalve EnkhuizerBroec noem zal ruim 40.000 inwoners tellen, (met Andijk mee rond de 50.000) groot genoeg om nog geruime tijd te kunnen overleven.

Al het overige is oeverloos gepraat, waar de vergadertijgers misschien plezier aan beleven, maar voor de rest niemand.

Groot Hoorn.

kaartGelukkig maakt Stella Quasten haar eigen verslag van de Raadsvergadering zodat we niet alleen hoeven af te gaan op hetgeen het NHD heeft te melden.

Haar verslag kunt U hier lezen.

Daaruit blijkt dat de stemverhouding nogal dramatisch uitviel voor het door Quasten en Bokhove ingediende amendement.

Het werd met 15 tegen 2 stemmen verworpen.

Niet helemaal onverwacht, omdat het amendement neerkwam op een beperking van de bewegingsvrijheid van het College en Colleges houden daar niet zo van.

Partijen die het College steunen, volgen in dat soort gevallen altijd de wens van het College.

Het opmerkelijke hier was, dat de coalitie partijen en een meerderheid van de oppositie het College een nog veel ruimere opdracht gaf dan waar zij om gevraagd had.

In plaats van de tegenstrijdigheid in het College argument bloot te leggen, schiep de meerderheid van de Raad een nog veel grotere tegenstrijdigheid door fusie besprekingen met Hoorn aan het bestaande lijstje toe te voegen.

Het College heeft (in mijn ogen) een sterk argument als zij herindeling (fusie) op basis van een sociaal-maatschappelijke samenhang bepleit en de gekunstelde (door provincie gehanteerde) indeling van stads- en plattelandsgemeenten afwijst.

Vervolgens doet zij haar (tot op dat moment heldere betoog) weer volkomen te niet door te pleiten voor het toevoegen van Wervershoof en Drechterland aan een fusie van Enkhuizen/Stedebroec .

De sociaal-maatschappelijke samenhang tussen Enkhuizen en Wervershoof en een groot deel van Drechterland is echter ver te zoeken.

Het lijkt me van tweeën één. Ofwel je bepleit een fusie op basis van sociaal-maatschappelijk samenhang, en dan is Stede Broec/Enkhuizen(liefst aangevuld met Andijk) een logische keuze.

Of je hanteert totaal andere fusie argumenten. In dat geval is de sky the limit.

Als je serieus van plan bent een samenvoeging van Hoorn en Enkhuizen (plus al het tussenliggende gebied) te overwegen, wat is dan nog de zin om Medemblik, Opmeer en Koggenland van die fusie uit te sluiten.

Pak dan gewoon even door en bepleit 1 gemeente die heel West-Friesland omvat.

Bokhove en Quasten hebben in die situatie gelijk als zij voor een dergelijke fusie (Groot Hoorn of alles wat daar ook maar enigszins op lijkt) een zorgvuldige analyse en onderbouwing wensen.

Het zou mooi zijn als de stemmers voor de motie Kuijsten (CDA, CU, D66, GL, NE,PvdA) op hun websites het door hun ingenomen standpunt eens zouden toelichten, maar mijn verwachtingen zijn niet al te hoog gespannen.

WESDA+

joke21Onder “Bescheiden Blijven” schreef ik dat de Raad er verstandig aan zou doe om haar fusie ambities te beperken tot Andijk en Stede Broec en niet in te gaan op de suggestie van het college om daarin ook Drechterland en Wervershoof in te betrekken. [WESDA]

Tot mijn verbazing lees ik in het NHD, dat een raadsmeerderheid voorkeur heeft voor een nog ingewikkelder variant. WESDA+, waarbij de plus staat voor de toevoeging van Hoorn.

Bedenker van deze variant is de sympathieke huisvrouw van christelijke huize Joke Kuijsten, die ons al vaker heeft verrast via haar weblog “Uit de keuken geklapt”.

Te vrezen valt dat mevrouw Kuijsten uitsluitend het “Reformatorisch Dagblad” leest en haar zodoende is ontgaan, dat er in de betrokken gemeenten nog wat afwijzende geluiden zijn te horen voor wat betreft een fusie met (of het afstaan aan grondgebied aan) Hoorn.

kaartDe kans, dat ze in Drechterland en Wervershoof (beide grenzend aan Hoorn) zullen roepen, “gelukkig maar dat Enkhuizen zich er nu ook mee bemoeit, want anders zouden we er nooit zijn uitgekomen”, acht ik dan ook gering.

Het gesprek met Hoorn hoeft niet tot een fusie te leiden laat ze trouwhartig weten. Oh nee? Maar waar wil je dan met Hoorn over praten?

Over hoeveel grond Wervershoof en Drechterland moeten afstaan, zodat Hoorn wat meer ruimte krijgt?

Bovendien, als je even doorpakt, betrekt je de drie nog resterende Westfriese gemeenten er ook bij en kom je uit op het voorstel dat Hoorn al eerder deed.

West-Friesland = Hoorn en omstreken.

Mij kan het eerlijk gezegd niet schelen, de afstand tussen burgers en politici is nu al zo groot, dat er nauwelijks sprake zal zijn van een waarneembaar verschil mocht de Groot Hoorn variant het uiteindelijk worden.

Blik op de toekomst

2030In het NHD van woensdag twee berichtjes onder elkaar. Onze toekomstige fusiepartner Stede Broec druk doende met de uitbreiding van haar winkelcentrum. Enkhuizen druk doende met een kenniscentrum voor demente bejaarden.

Heb ik iets gemist tijdens de besprekingen over Enkhuizen 2030?

Valt dit binnen een bepaald scenario en wat is zo’n kenniscentrum eigenlijk?

Joke Kuijsten stelt het voor als iets begerenswaardig, omdat er steeds meer ouderen komen en dus ook het aantal dementerenden zal toenemen.

Dat zal ongetwijfeld waar zijn, maar 48 huizen bouwen voor dementerende bejaarden is dat niet wat veel voor de plaatselijke behoefte?

Overigens ben ik wel blij dat dementeren weer politiek correct is. We mochten het lange tijd alleen nog maar hebben over Alzheimer patienten.

Het verschil is natuurlijk, dat je voor de een woningen bouwt en de anderen huisvest in een gesloten afdeling.

Verkiezingskoorts

joke21Op haar weblog maakt Joke Kuijsten (ChristenUnie) zich nog geen week geleden vrolijk over haar collega raadsleden die al door de verkiezingskoorts leken te zijn bevangen.

Ze belooft ons daar niet aan mee te zullen doen en “gewoon” haar werk te blijven doen.

Helaas heeft ze die belofte nog geen week gestand kunnen doen.

Samen met haar coalitiegenoten neemt ze het op voor de vissers van Enkhuizen, die (ook wat haar betreft) alleen maar een symbolische bedrag aan liggeld hoeven te betalen.

Riekt (wat mij betreft) toch behoorlijk naar een goedkope verkiezingsstuntje. Lijkt me ook niet echt doordacht, want als je de ene groep begint voor te trekken, staat binnen de kortste tijd een andere (de bruine vloot) voor de deur.

Bovendien, niet alleen het varende volk zal het in de aanstormende crisis moeilijk krijgen.

Dus nog even het kruit droog houden zou ik zeggen, de verkiezingen zijn nog heel ver weg.

Winterslaap of dommelen

Onder de huiselijke titel “Uit de keuken geklapt” onderhoudt Joke Kuijsten (CU) een weblog. Daar is een nieuwe bijdrage in verschenen die Winterslaap heet.

Wat blijkt, we zijn het grotendeels met elkaar eens al gebruiken we andere woorden.

Waar ik het heb over dommelenjokeweblog2, spreekt Joke over een winterslaap, waaruit zij haar collega raadsleden ziet ontwaken nu er over een jaar weer verkiezingen zijn.

Zelf zal ze aan die malligheid niet gaan meedoen zegt ze, maar gewoon haar werk doen.

Mijn verwachtingen zijn dan ook hooggespannen.

Tijdens het Uilenbanen debat was ze de enige die een vraag stelde aan het college,

“Hoe verdienen we deze uitgave terug”.

Ik vond het antwoord daarop nogal vaag, maar Joke was onmiddellijk overtuigd.

Bevond ze zich toen nog, samen met haar collega’s, in een winterslaap vraag ik me dan af.

%d bloggers liken dit: