Geen reden

VeldmanOmdat het beluisteren van raads- en commissievergaderingen mijn humeur niet ten goede komt heb ik besloten om me in de toekomst alleen nog maar kennis te nemen van de informatie zoals die ons via de officiële kanalen wordt aangereikt.

Zoals daar zijn de gemeentelijke website en de Enkhuizer krant.

Maar wankelmoedig als ik ben heb ik gisteravond toch even geluisterd. Voornamelijk omdat ik wilde weten wat burgemeester Baas te vertellen had over de aankoop van de Rabobank.

Maar dan word je toch weer geconfronteerd met bijdragen zoals die van commissielid Veldman. (D66)  Volgens de website van die partij is ze werkzaam in een politieke omgeving in Almere (ambtenaar???).

Discussiepunt was het instellen van een of andere regionale ambtelijke werkgroep die Westfriesland wenst op te stoten in de vaart der volken. Onder andere door het bepleiten van een HBO opleiding in de agri-business.

Veldmans bijdrage was er op te wijzen dat er al een dergelijke opleiding bestond in Dronten. Slechts drie kwartier rijden van Enkhuizen.

Daar zullen ze in Heerhugowaard, Medemblik en Hoorn van opkijken dacht ik toen ik haar dat hoorde vertellen. In plaats van een HBO opleiding in Westfriesland heb je ook Dronten als mogelijk alternatief.

DalfsenAls je als student tenminste over een auto beschikt, want via openbaar vervoer is Dronten vanuit Westfriesland niet te bereiken.

Van dat soort bijdragen word ik dan ook tamelijk ongelukkig en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de bijdrage van commissielid van Dalfsen (CU-SGP).

Die verklaarde trouwhartig dat hij vragen gesteld had op Agora. Dat deze vragen ook waren beantwoord door de betrokken ambtenaren. Om vervolgens de ambtenaren voor het beantwoorden van die vragen te bedanken. Einde bijdrage CU/SGP.

Wat die vragen waren werd niet duidelijk. Evenmin werd duidelijk wat de antwoorden waren. Het enige wat duidelijk werd was dat Van Dalfsen een dankwoord richting ambtenaren had uitgesproken vanwege het feit dat ze hun werk hadden gedaan.

Voor de CU/SGP ongetwijfeld belangrijk dat dit soort zaken in de notulen worden opgenomen, maar wat mij betreft geen reden om volgende keer weer te luisteren.

%d bloggers liken dit: