Ergste te vrezen

AA040013
Embargo?

Jammer dat de beroepsmatige persrelatie van Enkhuizen weer niet aanwezig was op de introductiebijeenkomst van de Peter Tuin Ontwikkelcombinatie (PTO).

Want dan had ze verslag kunnen doen over de mening van de PTO woordvoerder dat de beroepsmatige persrelatie van Enkhuizen het (met PTO afgesproken) embargo had geschonden.

En dat men voortaan achter in de rij zou staan waar het gaat om nieuwsvoorziening.

Hoe precies dat embargo werd geschonden  werd me eigenlijk niet helemaal duidelijk. Omdat de PTO tijdens die introductiebijeenkomst eigenlijk niets vertelde wat al niet bekend was.

Behalve dan dat men zichzelf bijzonder geschikt achtte om het project tot een goed einde te brengen.

Bijzonder geruststellend was de deelname van Jan Groen (investeerder) in de ontwikkelcombinatie. Groen was ooit mede-eigenaar van Mastum, kent de situatie ter plekke en staat er niet om bekend dat hij zich knollen voor citroenen laat verkopen.

Hoewel een aanzienlijk deel van de raad er nog steeds van overtuigd is dat de gemeente bezig is de ontwikkelaar het vel over de neus te trekken, bekruipt mij het gevoel dat de raad zich in dat opzicht bij de neus heeft laten nemen.

De nodeloos gecompliceerde aanbestedingsprocedure lijkt te zijn ontworpen om “buitenstaanders” buiten de deur te houden, zodat lokale investeerders kunnen profiteren van het lucratieve gemeentelijke aanbod.

Dat het hier om een lucratief gemeentelijk aanbod gaat is kennelijk ook de overtuiging van die andere ontwikkelingscombinatie “Poort van Enkhuysen” (PVE) die op simpele wijze buitenspel is gezet, maar via de zijlijn alsnog probeert een deel van de gemeentelijke koek op te eisen.

Maar niet alleen de “Poort van Enkhuysen” is buitenspel gezet, ook de gemeenteraad. Die heeft namelijk kaders vastgelegd, zonder enig inzicht te hebben in de financiële consequenties van die kaders.

Wat mij betreft gaat het dus om een gelopen race.

Het enige waar ik me zorgen over maak is dat het voor het ZZM geen ruimte is gereserveerd. Volgens de paar politici die ik daarover heb aangesproken is die mogelijkheid echter volledig dichtgetimmerd. Als je dat maar vaak genoeg herhaalt begin je het zelf ook te geloven.

Ik geloof het nog steeds niet, maar als de politieke wil ontbreekt om de belangen van het ZZM veilig te stellen, dan valt het ergste te vrezen.

%d bloggers liken dit: