Dagdromers.

Na lang aarzelen gisteren toch maar de nieuwjaarsreceptie bezocht van het Genootschap tot Bevordering van Zelfgenoegzaamheid en Wederzijdse Bewondering (ook wel bekend als de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie).

Er viel namelijk niet uit te sluiten dat de burgemeester iets zou opmerken over het REZ en daar wil ik dan natuurlijk bij zijn. Gelukkig werd ik niet teleurgesteld. De burgemeester liet ons weten het heel bijzonder te vinden, dat een unaniem door de raad genomen besluit (over het REZ) door de provincie was overruled.

Een beetje troebele voorstelling van zaken. De provincie heeft de raad niet “overruled”. De provincie heeft (op een klein gebied na) ingestemd met het bestemmingsplan, dat (als er voor 1 februari geen nieuwe bezwaren worden ingediend) gewoon (vanaf die datum) onherroepelijk wordt vastgesteld.

Het relatief kleine gebied dat daarvan is uitgesloten betreft de locatie waar de gemeente reeds een overeenkomst had gesloten over de bouw van 200 vakantiewoningen. Alleen voor dat kleine gebied zal het bestemmingsplan (voorlopig) niet in werking treden en zal er een nieuw plan moeten worden gemaakt. Noodzakelijk geworden, omdat een eerder plan (voor dat gebied) door de gemeente was ingetrokken.

Wellicht had de gemeente er verstandiger aan gedaan om het (in mei 2015) door de provincie gegeven advies op te volgen. Om eerst de ruimtelijke ambities voor het gebied vast te leggen. Alvorens men daarover  (met private partijen) ging onderhandelen.

Anders gezegd, eerst een bestemmingplan vaststellen en dan pas onderhandelen over de invulling door private partijen.

Maar dat zou betekenen, dat het college enige blaam zou treffen voor de gevolgde gang van zaken. Een dergelijke gewaagde opvatting is natuurlijk uit den boze.

Althans in de ogen van het college en daarmee ook in de ogen van haar toezichthouder, de gemeenteraad.

Want zoveel is inmiddels duidelijk, dat zijn sinds het raadsbrede akkoord, twee handen op één buik. Dat zie ik niet alleen, dat zal de provincie inmiddels ook zijn opgevallen en daarom zal het feit, dat de raad een unaniem besluit heeft genomen over een drastisch gewijzigd bestemmingsplan weinig indruk maken.

Al was het maar, omdat de raad zichzelf niet de tijd gunde om het plan (dat 900 pagina’s omvat) te bestuderen. Maar er van uitging dat (zoals fractievoorzitter Keesman het verwoordde) het allemaal wel zou kloppen.

Natuurlijk zal Droomparken de in haar bezit zijnde aanspraken t.o.v. de gemeente niet zo maar opgeven. Dus vroeg of laat zal er gebouwd gaan worden in het recreatieoord.

De vraag is alleen hoeveel. De 200 huizen die de gemeente is overeengekomen met OREZ bv of het aantal dat in het participatietraject (dat binnenkort van start gaat) als wenselijk en haalbaar zal worden beschouwd?

De regie voor dit alles ligt echter allang niet meer bij het college of de raad, maar bij de toekomstige eigenaar van het recreatieoord, Droomparken.

En ik moet zeggen dat ze die regie op voortvarende wijze ter hand heeft genomen.

Ik kijk er naar uit om met Droomparken samen te werken in het participatieproces, dat  inmiddels (overeenkomstig de wensen van college en raad) in gang is gezet.

Een samenwerking die (in de afgelopen 10 jaar) nooit is gelukt met college en raad.

Waarschijnlijk omdat het Enkhuizer gemeentebestuur (ieder keer weer) aantoont, dat het voornamelijk bestaat uit dagdromers, die alleen maar hun eigen belangen najagen en niet het belang van Enkhuizen.

Daarom dit filmpje over een overdreven opgewekte jongedame, die geen oog heeft voor haar omgeving, maar voor zichzelf een droomwereld heeft geschapen.

Min of meer hetzelfde waar de Enkhuizer raad zich in heeft gespecialiseerd.

%d bloggers liken dit: