Enerverende tijden.

Bij aanvang van het lijstrekkersdebat vatte ik mijn reden voor deelname aan de verkiezingen kort samen.

Om het “misbruik van bevoegdheden door het college en raad van Enkhuizen” een halt te kunnen toe roepen.

Maandag vergadert het Presidium. Een van de documenten die daar de revue zal passeren heeft betrekking op het misbruik van bevoegdheden door de raad.

De bevoegdheid betreft het opleggen van geheimhouding. Het misbruik bestaat er uit, dat je van die bevoegdheid gebruik hebt gemaakt zonder daar gegronde redenen voor te hebben.

Uiteindelijk bepaalt de bestuursrechter of de redenen, die zijn aangevoerd om de geheimhouding op te leggen, gegrond en rechtmatig zijn.

Het document dat maandag op de agenda staat is het ambtelijke advies over de door de raad te nemen “beslissing op bezwaar”.

Het bezwaar betrof het besluit van de raad (oktober 2021) de geheimhouding op het taxatierapport NIET op te heffen.

Tegen dat besluit hebben Bob Sikkema en ikzelf bezwaar gemaakt. Dat bezwaar is door de juridisch afdeling van de gemeente beoordeeld. Die adviseert de raad om de bezwaren niet ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Het is aan de raad (in haar vergadering van 26 april) om door middel van haar “beslissing op bezwaar” te besluiten of ze het advies van de gemeentelijke juristen zal over nemen.

Neemt ze het advies over en wijst ze het bezwaar af, dan is de weg vrij om dat besluit, aan de bestuursrechter voor te leggen.

Bob Sikkema, inmiddels collega raadslid van de Piratenpartij en ikzelf hebben min of meer afgesproken, dat we in geval ons bezwaren worden afgewezen, we gezamenlijk naar de rechter zullen stappen, om het misbruik van bevoegdheden aan de kaak te stellen.

In het gunstigste geval heft de raad dus de geheimhouding op 26 april op en is daarmee het bewijs van de door het college geleverde wanprestatie niet langer geheim.

In het ongunstigste geval wijst de raad de bezwaren af en dwingt ze ons tot een gang naar de rechter.

Kortom, er liggen enerverende tijden in het verschiet.

%d bloggers liken dit: