MEGA Team Enkhuizen.

Het kan u niet ontgaan zijn. De persconferentie die de Trump organisatie onlangs organiseerde op het parkeerterrein van een tuincentrum in een buitenwijk van Philadelphia.

De plek was strategisch gelegen tussen een crematorium en een sexshop.

De achtergrond bestond uit een rolluik, haastig beplakt met Trump posters en 9 handlangers die krampachtig probeerden uit te stralen, dat dit parkeerterrein niet het gevolg was van een vergissing, maar deel uitmaakte van een weloverwogen plan.

De vergissing bestond er uit, dat iemand (per ongeluk) niet het Four Seasons hotel, maar het Four Seasons tuincentrum als plek van samenkomst had geboekt.

De leiding van een en ander berustte bij Rudy Giuliani, persoonlijk advocaat en tevens schoothondje van president Trump.

Hij doet me steeds vaker aan Tommy Cooper denken. Die zag ook elke goocheltruc mislukken, maar bleef daarbij wel aanstekelijk lachen en de moed er in houden.

Dit overziende drong het tot me door, dat deze setting een perfecte illustratie was voor de gang van zaken in Enkhuizen.

Wethouder Struijlaart, die ook achter een lessenaar de gang van zaken rond de herinrichting van het REZ tot een succes verklaart en daarin onvoorwaardelijk wordt gesteund door het Enkhuizer MEGA Team. [Make Enkhuizen Great Again] beter bekend als de gemeenteraad.

Zoals de meerderheid van de Trump aanhangers weigeren te accepteren dat hun leider verloren heeft. Zo weigert het MEGA Team Enkhuizen te erkennen, dat er bij de verkoop van het REZ het nodige is misgegaan.

Hoeveel Tuin cs (al dan niet opzettelijk) in de schoot kreeg geworpen laat zich achteraf moeilijk vaststellen, maar waarschijnlijk gaat het om miljoenen. Dat is jammer, maar verder niets aan te doen. De handtekeningen zijn gezet en het MEGA Team heeft zich unaniem akkoord verklaard. Die fase ligt achter ons.

Waar het nu over gaat is, of het MEGA Team bereid is om te blijven volharden in hun steun aan een college, dat weigert de WOB uit te voeren.

Alleen maar om zichzelf gezichtsverlies te kunnen besparen. Tot dusver lijkt het MEGA Team bereid om deze vorm van wetteloosheid te tolereren. Zoals Trump weigert te erkennen dat hij heeft verloren, zo weigert MEGA Team Enkhuizen te erkennen, dat men in deze kwestie talloze steken heeft laten vallen.

En probeert men, in navolging van het college alles geheim te houden wat tot die conclusie (dat men steken heeft laten vallen) zou kunnen leiden.

Onzin natuurlijk, die conclusie kan allang worden getrokken. Dat het NHD (als nieuwsorganisatie) haar nog niet heeft getrokken komt, omdat deze zelf geen onafhankelijk onderzoek doet, maar alleen maar de opvattingen van anderen publiceert.

Wat er in dit geval helaas op neerkomt, dat het uitsluitend de opvattingen van het MEGA Team Enkhuizen zijn.

%d bloggers liken dit: