Nieuwe jaar.

Mijn verwachtingen voor het nieuwe jaar zijn.

De raad revancheert zich en neemt op basis van de inhoud van de documenten (exploitatieopzet & taxatierapport) het besluit of die documenten nog langer geheim moeten blijven. Tegelijkertijd dringt bij sommigen het besef door, dat de combinatie van exploitatieopzet en taxatierapport (en daarmee ook de onderhandse gunning) feitelijk nooit meer is geweest dan een doorgestoken kaart.

Verder denk ik, dat mijn mening, dat de aanleg van de baai niet zal worden op uitgevoerd, ergens in 2021 door de gemeente tot feit bestempeld zal worden. Men weet dat nu al, maar wacht nog even met bevestigen. Zoals de verkoop van Orez Holding bv pas anderhalve maand, nadat ze had plaatsgevonden, werd bevestigd.

Ook denk ik, dat na het vertrek van Van Reijswoud uit de raad en met het oog op de naderende verkiezingen begin 2022, het raadsbrede akkoord niet langer een attractief concept is om de verkiezingen mee in te gaan en dat SP, CDA en de 3 lokale partijen een coalitie (met 10 zetels) in het leven zullen roepen.

Tot slot denk ik, dat het in 2020 uit de raad verdreven Nieuw Enkhuizen in 2021 een wederopstanding zal beleven, dankzij een radicaal vernieuwd programma en een radicaal vernieuwde kieslijst. Waardoor ze in 2022 opnieuw de grootste lokale partij zal worden.

Maar wat er ook gaat gebeuren, voor iedereen een prettige jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2021.

Buitenspel gezet.

Zoals de SP drie jaar geleden D66 buitenspel zette, zo heeft D66 op haar beurt de SP buitenspel gezet. Ik vond dat drie jaar geleden niet verstandig van de SP en ik vraag me af of D66 er nu verstandig aan doet de SP buitenspel te zetten.

Dorus
Dorus

In ieder geval wel respect voor de snelheid van werken. Men is er op korte termijn in geslaagd om een tweetal loslopende bestuurders te strikken voor een jaartje Enkhuizen. Dorus en Erik, ik ben benieuwd of ze wel precies weten wat ze te wachten staat.

Erik
Erik

Als belangrijkste taak ziet formateur Koning de oplossing van de ambtelijke problemen bij de SED. Zij vormden de (onterechte) aanleiding voor de motie van wantrouwen tegen Olierook.

Een oplossing voor die problemen zal niet van beide wethouders moeten komen, maar van het dagelijks bestuur van de SED bestaande uit de drie burgemeesters. Dat DB heeft een voorstel ingediend. Dat hebben twee raden tot dusver verworpen.

Inmiddels is er een herzien voorstel ingediend, dat vanavond wordt behandeld.

Pas als dat is aangenomen kunnen er vorderingen worden gemaakt, beide nieuwe wethouders spelen daarin geen rol van betekenis. Burgemeester Baas wel.

Welke problemen moeten er dan nog wel opgelost?

Om te beginnen het geschil met de ZZM over het beschikbaar stellen van parkeergelegenheid op het REZ. Gebeurt dat niet, dan volgen er procedures. Gebeurt het wel, dan trekt de ontwikkelaar (en anders wel een eerder buitengesloten partij) aan de bel.

Anders dan aangekondigd heeft de selectiecommissie (wie maken daar eigenlijk deel van uit?) nog geen advies uitgebracht. Het lijkt me in ieder geval een interessante klus voor de nieuwe wethouder.

Ook voor wat betreft de Drommedaris ligt er nog wat oud zeer. Het gerucht wil dat hij nog steeds niet volledig is afgebouwd en dat de stichting om die reden niet van plan is om huur te betalen.

Maar wat natuurlijk verder nog openstaat is een rekening van de Drommedaris van circa € 60.000,-. Over die betaling is overeenstemming bereikt tussen aannemer en gemeente.  Over de reden voor die betaling (verzwaring of verzwaring plus kosten van vertraging) bestaat er weliswaar geen duidelijkheid, maar over het bestaan ervan wel.

Ook daarvoor zal een oplossing moeten komen en er hoeft maar iets verkeerd te gaan en de bestaande coalitie ligt weer in duigen. Maar dat zie ik natuurlijk verkeerd.

Er is geen sprake meer van een coalitie. De 6 fracties die de benoeming steunen kunnen morgen weer totaal anders denken. Hetgeen in Enkhuizen geen ongebruikelijke gang van zaken is. De nieuwe wethouders kunnen daar kennelijk tegen. We zullen zien.

Volwassener

koning-1
Geen wethouder?

In de krant van maandag las ik dat verkenner Jaap Koning (D66) op zoek is naar een nieuw college met bekwame bestuurders zonder nadrukkelijke partijbinding. Volgens hem is hun opdracht om de instabiele situatie in de SED organisatie op te lossen. Pardon?

Sinds wanneer is het de taak van een Enkhuizer college om een onstabiele situatie binnen het SED op  te lossen?

Als er sprake is van een instabiele situatie bij het SED dan is dat de verantwoording van de directie van het SED. Die bestaat uit de drie gemeente-secretarissen. Die van Enkhuizen is nog maar net benoemd. Over die van Stede Broec en Drechterland heeft het college van Enkhuizen niets te zeggen.

Als de SED directie niet naar behoren functioneert, dan is het aan het dagelijks bestuur om daar verandering in te brengen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de burgemeesters van de drie aangesloten gemeenten. Over de burgemeesters van Stede Broec en Drechterland heeft het college van Enkhuizen niets te zeggen.

Bij mijn weten zit Jaap Koning in de klankbordgroep van de SED. De gesprekspartner van het dagelijks bestuur van het SED. Alleen al daarom zou hij moeten weten hoe de vork in de steel zit.

Maar Jaap Koning wil dus, dat een toekomstig (door hem te formeren) college de SED organisatie weer op de rit zet. Hoe ze daar in Stede-Broec en in Drechterland over denken maakt natuurlijk niet uit. Daar beschikken ze nu eenmaal niet over de superieure politieke inzichten waar onze Enkhuizer politici over menen te beschikken.

Nu behoort het zijn van verkenner tot de leukere politieke schnabbels die te vergeven zijn en wordt ze waarschijnlijk per uur betaald. Dus ik snap ook wel dat Jaap Koning de stand van zaken een beetje overdrijft, maar laten we toch vooral proberen een beetje nuchter te blijven.

Het was natuurlijk een domme fout van de SP, dat ze na de laatste verkiezingen niet eens de moeite heeft genomen om met (die andere grote winnaar) D66 te praten over de mogelijkheid van een coalitie. Een coalitie van SP, D66 en CDA had gezien de verkiezingsuitslag meer voor de hand gelegen. Het is nog steeds de meest logische coalitie.

Dus als de SP nu eens als de gesmeerde bliksem op zoek gaat naar een vervanger van Olierook, en Wijnne (die volgens mij al 67 is) gaat gewoon lekker met pensioen, dan kan Koning de plek van Wijnne innemen en kan het circus weer verder.

Ik weet dat Koning tegenover de krant heeft verklaard dat hij daar geen belangstelling voor heeft, maar in de politiek zijn dat soort uitspraken van nul en generlei waarde. Politici doen niets liever dan zichzelf opofferen voor het algemeen belang. Althans, dat is de opvatting die ze met overgave verspreiden.

De SP (op haar beurt) moet  iemand op het oog hebben gehad om te zijner tijd Olierook op te volgen. Over een jaar zou hij sowieso zijn vertrokken. Elke andere combinatie dan SP, D66 en CDA is te instabiel en leidt alleen maar tot nieuw getob.

Wat het SED betreft, stel een nieuw Dagelijks Bestuur aan of handhaaf het bestaande, maar maak in ieder geval geld beschikbaar waarmee die organisatie zich kan verbeteren. Daar heeft iedereen belang bij. En boven alles, leer je als raad iets volwassener te gedragen en hou op met het in het wilde weg ontslaan van mensen.

Dat doen ze in Drechterland en Stede Broec ook niet en ik heb niet de indruk dat ze daar de zaken minder goed voor elkaar hebben dan in Enkhuizen.

Overnemen

Marcel_Olierook
Zelfgenoegzaam

Omdat ik worstel met de gevolgen van de waterpokken die ik 65 jaar geleden heb gehad (gordelroos) ben ik gisteravond niet al te laat naar bed gegaan. Vanochtend las ik in de krant dat wethouder Olierook was opgestapt. Voor de precieze reden zal ik het audioverslag beluisteren.

Ik las ook in de krant dat Olierook zichzelf een goed wethouder vond en vindt. Zelfgenoegzaamheid is ook een kwaliteit. Daaruit blijkt dat hij in ieder geval geen last heeft van valse bescheidenheid. Wel vrees ik, dat hij zijn vermogen om leugens te vertellen (en toch te worden geloofd) ernstig heeft overschat.

Ze mogen dan traag van begrip zijn in de raad van Enkhuizen, maar uiteindelijk valt het kwartje toch wel.

Op 13 juni 2016 schreef ik een column met de titel “Komt hoogmoed opnieuw ten val?”. De eerste zin was “De kans is niet groot, maar het valt toch niet helemaal uit te sluiten dat wethouder Olierook vanwege zijn gedraai en duimgezuig uiteindelijk gevraagd zal worden om terug te treden. Eens raakt zelfs in Enkhuizen het geduld op.” Acht maanden later is het dan eindelijk zover. De kruik gaat zo lang te water tot hij barst.

Hij heeft het, dank zij een besluiteloze raad, langer weten vol te houden dan ik had verwacht. Ze zijn in Enkhuizen namelijk bijzonder tolerant aangaande portefeuillehouders die de boel belazeren.

Dat was gisteravond kennelijk niet het geval. Volgens de krant werd hem verweten dat hij de raad niet voldoende en actief had geïnformeerd. Dat vind ik nog netjes uitgelegd. Wat de Drommedaris betrof heeft hij de raad keihard  voorgelogen. De offerte die hij de raad voorhield als zijnde de kosten van de verzwaring was gewoon frauduleus.

Tot dusver heeft Olierook nog steeds geen antwoord gegeven op de vraag hoe het kan, dat hij werkzaamheden eerst “begroot” op € 100.000,- en een jaar later overeenkomt dat ze maar € 20.000,- waren.

En nu hij die vraag niet meer zelf hoeft te beantwoorden is het aan zijn opvolger om daar helderheid over te verschaffen. Ik ben benieuwd wie die klus van hem overneemt.

Gremia

Jaap "gremia"Koning
Jaap “gremia”Koning

Gisteravond gemeenteraad. Op de agenda het coalitieakkoord en benoeming van wethouders.

Lichte paniek (bij mij) bij het begin van de vergadering. Op de website van radio Enkhuizen ontbrak een knop voor de live stream zodat de wekkerradio uitkomst moest brengen.

Eigenlijk best wel een leuke vergadering. Oppositie massaal in protest over de korte voorbereidingstijd.

Na wat flauwe tegenwerpingen van Keesman (SP) en een schorsing ging men uiteindelijk overstag en werd de bespreking van het coalitieakkoord één week uitgesteld.

Na een tweetal andere agendapunten (die ik in een apart bericht zal bespreken) het volgende heikele onderwerp. De benoeming van 4 wethouders.

Alweer de volledige oppositie tegen. Stella Quasten ging er met gestrekt been in, wat haar een reprimande van Venneman opleverde.

Nieuw in de raad maar meteen al collega raadsleden terechtwijzen, dat belooft wat voor de toekomst.

De rest ging wat subtieler te werk met als hoogtepunt Jaap Koning (D66)

Die hield een vrij lang betoog over zijn verlangen om voor te stemmen. Dat klonk zo overtuigend dat ik bijna schrok toen hij in zijn laatste zin liet weten dat hij tegen zou stemmen. Wat verder opviel was zijn voorkeur voor het woord gremia. Moet ik ook wat vaker gebruiken dacht ik meteen.

De andere fractievoorzitters waren wat directer in hun afwijzing. Het uiteindelijk resultaat was dat het voorstel om met vier wethouders een college te vormen met de kleinst mogelijke meerderheid werd aangenomen.

De benoemingen heb ik verder niet afgewacht en dus kon ik nog net de Nederlandse inzending van het songfestival zien.

Procedurele fouten

splogo141Het begint er op te lijken dat Christian Bokhove (zonder N) de nobele taak op zich heeft genomen om als luis in de pels van Paljas te gaan functioneren.

Uiteraard beschouwen we dit als een compliment. Klaarblijkelijk doet de mening van Paljas er toe.

Zo hebben we net een tamelijk uitputtende (maar hypothetische) discussie achter de rug over wat Paljas gedaan zou hebben ten tijde van het terugtreden van de vorige coalitie in november 2012.

De Paljas kritiek op de gang van zaken toen was (en is) dat Stolk c.s. toen veel te snel op zoek gingen naar een oplossing voor wat zij als een probleem zagen en nalieten ons (de gewone kiezer) te informeren over de reden voor die opmerkelijke haast.

Bokhove 2010 -Om tegemoet te komen aan de wens van Bokhove nogmaals het standpunt van Paljas.

Om te beginnen vond (en vind ) ik het ter beschikking stellen van hun functie (door het voormalige college) geen prangend probleem waar onmiddellijk aandacht aan zou moeten worden besteed.

Wethouders met demissionaire status blijven gewoon hun werk doen, zij het dat zij niet langer nieuwe en mogelijke controversiële zaken aan de orde zullen stellen. Om die reden leek mij de demissionaire status zelfs een win/win situatie.

Geen spectaculaire nieuwe plannen tot aan de verkiezingen, gewoon een beetje op de winkel passen en de kiezer laten bepalen wat de verhoudingen zouden moeten zijn voor de nieuwe periode van vier jaar.

Deze laconieke houding werd mede ingegeven door de wetenschap dat één wethouder op korte termijn verantwoording zou moeten afleggen voor het feit dat hij het budgetrecht van de raad op spectaculaire wijze met de voeten had getreden.

Beslotenheid

We weten allemaal wat er is gebeurd. Stolk c.s. is (alsof de duivel hem op de hielen zat) begonnen met het oplossen van een probleem dat in in de ogen van Paljas geen serieus probleem was. Tegelijkertijd liet men na om de betreffende wethouder ter verantwoording te roepen voor iets dat je een van de ernstigste overtredingen van de gemeentewet zou kunnen noemen.

De oplossing die Stolk c.s. vonden voor het niet zo prangende probleem (van een demissionair college) was het vormen van een nieuw college.

Gegeven de tijd die dat nieuwe college werkzaam kon zijn, kon dat nieuwe college weinig anders doen dan wat het demissionaire had kunnen doen, op de winkel passen tot dat de verkiezingen achter de rug zouden zijn. Meer van hen verlangen zou onredelijk zijn.

Samengevat, je lost een probleem op dat feitelijk geen probleem is en je laat een probleem (dat de kernwaarden van onze democratische verhoudingen  aantast) onopgelost. Althans je verzwijgt het op het moment dat het er toe doet, maar begint er achteraf over te mekkeren.

Ik vind dat getuigen van politiek onbenul. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Na de verkiezingen van 2010 heeft Bokhove (toen samen met Stolk) geprobeerd een coalitie te smeden tezamen met PvdA en CDA. Dat akkoord leek bereikt, maar op het laatste moment trok het CDA zich uit die coalitie terug.

In plaats van dat akkoord voor te leggen aan de voltallige raad en om gedoogsteun van CU/SGP te vragen gaf men de opdracht terug.

Waarna VVD/D’66, NE en CDA een akkoord smeedden dat wel aan de raad werd voorgelegd en uiteindelijk wel de gedoogsteun kreeg van CU/SGP en GL.

Kortom, tot tweemaal toe een procedurele fout maken zaait twijfel over de politieke inzichten van de SP. En nu maar hopen dat ze er iets van hebben geleerd.

Schijnheiligheid

Nadat dat Stella met enige stelligheid beweerde dat destijds (13 november 2012) Jan Franx de knuppel in het hoenderhok had gegooid, wat uiteindelijk geleid had tot het terugtreden van het college besloot ik de vergadering nog maar weer eens af te luisteren.

Dat zou de geïnteresseerde lezer ook eens moeten doen.   http://enkhuizen.notubiz.nl/vergadering/archief/29442/#ap6495506  Het audioverslag duurt niet al te lang. 48 minuten.

Er zijn twee amendementen op de begroting ingediend. Eén van de coalitiepartijen en één van de oppositie aangevuld met CU en GL.

Namens de coalitie voert D. Stomp (VVD) het woord, namens de oppositie Noorman (CU/SGP).

De toelichting van de amendementen bevat weinig spectaculairs, zij het dat Stomp zich beklaagd over het feit dat hij niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van het oppositieamendement.

Hij kondigt aan daar mogelijk consequenties aan te verbinden.

Dan volgen de reacties van het college op de amendementen. Ook hier het gebruikelijke tegensputteren, en betreuren van, maar verder weinig bijzonders. Dan volgt er een schorsing aangevraagd door de coalitiepartijen.

noormanDirect na de schorsing neemt Stomp het woord herhaalt dat de coalitie zich buitengesloten voelt en stelt daarop vast dat de coalitiepartijen zich uit de coalitie zullen terugtrekken. Hij erkent dat dit eigenlijk niet kan, maar dat men besloten heeft het vertrouwen in het college op te zeggen.

Hij zal dat later wijzigen in het intrekken van de steun. Wijchers(NE), na zijn gebruikelijke sneer richting SP, doet hij hetzelfde en ook Visser trekt zijn steun voor het college in.

Op dat punt verwacht je enige wijze woorden van de voorzitter, waarbij hij de raad wijst op de mogelijke gevolgen van hun optreden.

Ik heb dat al eens gememoreerd. Toen de oppositie weigerde een begroting te steunen. Dat had verder geen enkele consequentie, maar burgemeester en griffier gingen vol op het orgel in het NHD over dit onverantwoordelijke gedrag.

De theorie hierachter is, dat je mag proberen een begroting door middel van een amendement te wijzigen, maar lukt je dat niet, dan behoor je het verlies te nemen en de begroting goed te keuren. Maar deze keer leek die gedragsregel plotseling niet te gelden.

Een minderheid weigerde zich te conformeren aan de meerderheid van de raad en bracht vervolgens dan maar het college ten val. Geen woord van de burgemeester.

baasMaar zelfs bij het terugtreden van het college kun je vraagtekens plaatsen. Het college had makkelijk uit de schorsing terug kunnen komen met de mededeling het te betreuren was dat de coalitiepartijen haar niet langer wilde steunen.

Maar dat de meerderheid van de raad dat nog wel deed en dat het nu eenmaal haar taak was om de de wens van de meerderheid uit te voeren.

Dat is allemaal niet gebeurd.

Bij het beluisteren van het audioverslag wordt duidelijk dat VVD/D’66 en haar coalitiegenoten aanstuurden op een breuk en dat B&W dankbaar gebruik maakte van de mogelijkheid die hen werd geboden.

Het meest ergerlijke aan deze gang van zaken is dat men, dit doende, de Enkhuizer bevolking opzadelde met een extra kostenpost van een paar ton.

Enerzijds ach en wee roepen over de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen en anderzijds een extra kostenpost creëren omdat je ego is gekwetst, maakt dat mensen zich afwenden van de politiek. Het is een vorm van schijnheiligheid die ook nauwelijks te verdragen is.

Kinderlijk

volkstuinIn mijn vorige column schreef ik al over een aantal onzorgvuldigheden in de SP evaluatie van het Drommedaris dossier.

Zoals bijvoorbeeld de SP opvatting dat de voormalige wethouders door hun eigen partijen tot aftreden gedwongen waren. Dat is en blijft een kinderlijke  interpretatie van de gang van zaken.

Al even kinderlijk is het idee dat, omdat de wethouder toch al bijna weg is, je ook niets hoeft te zeggen over het feit dat hij het budgetrecht met de voeten had getreden.

Het indienen van een motie van wantrouwen is inderdaad nutteloos, maar de kwestie eenvoudig doodzwijgen is weer het andere uiterste.

Zo had ik bijvoorbeeld graag de reactie van de coalitiepartijen gehoord over dit toch tamelijk principiële punt. Een motie van treurnis (die verder geen gevolgen heeft) had daarover helderheid kunnen brengen.

Anders gezegd, zouden VVD/D’66, NE en CDA inderdaad gevonden hebben dat overtreding van het budgetrecht slechts een bagatel was en om die reden de motie niet hebben gesteund?

Het is en blijft in mijn ogen een politieke blunder van de eerste orde dat een dergelijke motie niet werd ingediend en de kwestie werd doodgezwegen.

De scribent zegt dat het niet gebeurde omdat dit de indruk van wraakzucht zou oproepen.

Maar hoe moeten we dan zijn achteraf poging om de wethouder alsnog te diskwalificeren beoordelen? Is die poging dan geen teken van wraakzucht?

Als je op het moment zelf te laf of te dom bent iets aan de orde te stellen, om het vervolgens weer op te rakelen als het je wat beter uitkomt, is dat dan plotseling niet meer wraakzuchtig.

De scribent (die naar ik aanneem Fokko Snoek is) suggereert in zijn artikel, dat men (de nimmer ingediende motie van wantrouwen) wil gaan afstoffen om hem een jaar na dato in te dienen. Een belachelijke suggestie.

Er zijn na de verkiezingen twee mogelijkheden. De SP maakt deel uit van de coalitiebesprekingen waar ook D’66 deel van uitmaakt. Ik durf nu al te beweren dat de SP haar deelname aan het college niet op het spel zal zetten  met een motie van wantrouwen jegens de D’66 wethouder.

Dat heeft ze in het verleden niet gedaan, dat zal ze in de toekomst ook niet doen.

De andere mogelijkheid is, dat ze niet betrokken raakt in coalitiebesprekingen met D’66. In dat geval behoort ze tot de minderheid en heeft het indienen van een motie van wantrouwen ook al geen zin.

Kortom, de SP houdt er kinderlijke opvattingen op na en daarin past ook precies het succes van haar wethouder. Die heeft het volkstuinieren voor kinderen een jaar extra uitstel gegund.

Stootje

Het dient gezegd, oud-wethouder Franx heeft woord gehouden en is afgelopen vrijdag langs geweest om onder genot van koffie en appelgebak (je krijgt per slot van rekening niet elke dag een oud-wethouder op visite) zijn versie op de machtswisseling te geven.

Veel nieuwe gezichtspunten leverde dat niet op. Wel werd duidelijk dat hij mijn hypothese (een herenakkoord) niet had gelezen en dat hij en zijn partij daar ook geen deelgenoot van was geweest.

Daar was ik trouwens ook niet van uitgegaan.

Maar misschien is er ook helemaal geen formeel “akkoord” geweest, maar gewoon een geniale inval van onze  “rasoverlever” Boland, die (door zijn functie ter beschikking te stellen) voor zichzelf een uitstekende uitgangspositie heeft geschapen voor de volgende verkiezingen.

Ga maar na, hij heeft binnengehaald wat hij wilde binnenhalen. De Drommedaris. En wel met een zodanige meerderheid, dat zelfs al vindt er een kostenoverschrijding plaats, er vanuit de Raad nauwelijks protesten te horen zullen zijn.

De afwikkeling van het SMC zal ook geen problemen opleveren, want de nieuwe coalitie zal alles accepteren waar de nieuwe wethouder mee komt, terwijl de oude coalitie nauwelijks recht van spreken heeft.

Kortom Boland kan in alle rust de komende verkiezingen afwachten. Nieuwe (en nog veel zwaardere bezuinigingen dan tot dusver) zullen voor het conto van het nieuwe college komen.

Over een jaar zijn Kok en Boland weer lijstrekken en werpen ze zich uitgerust op de verkiezingsstrijd. Franx zoekt een nieuwe uitdaging buiten Enkhuizen heb ik begrepen en dat gaat hem ook wel lukken denk ik. Zeker  gelet op de energie die hij er in steekt.

Kortom een prettig samenzijn dat gladjes verliep in weerwil van de opmerking die ik maakte bij zijn binnenkomst.

Jan had namelijk zijn legendarische laarzen aan die hij eerder ook al eens aan de Enkhuizer bevolking had getoond. Bij het zien er van stelde ik voor de tafel al vast leeg ter ruimen, wat weer een reactie opleverde die ik niet zal herhalen.

Maar Jan kan wel tegen een stootje en is bovendien veel te veel bezig met andere zaken om zich (over wat dan ook) nog druk te maken.

Kant noch wal

baasDus burgemeester Baas meent dat ik met mijn blog bijdraag aan een vergroving van de bestuurderscultuur. Omdat ik niet afhankelijke ben van subsidie van de gemeente (zoals de TV krant) of van advertenties en abonnees (zoals het NHD en de TV krant) ben ik niet gevoelig voor druk van buitenaf en kan ik schrijven wat ik wil en over de onderwerpen die ik zelf uitkies.

Anders gezegd, ik laat het “verslag” doen graag over aan mensen die er voor worden betaald en uit die “verslagen” kies ik dan weer de onderwerpen waarover ik wil schrijven en het is waarschijnlijk de keuze van onderwerpen waar de burgemeester zich boos over maakt.

En omdat ik niet om subsidie vraag die hij zou kunnen intrekken en er ook geen hoofdredactie is waar hij zich over mij kan beklagen, richt hij zijn pijlen op de raadsleden die het wagen op mijn blog te reageren.

Dat zijn er (gelukkig voor de burgemeester) niet zoveel.  In het verleden voornamelijk Christian Bokhove. Een in mijn ogen welopgevoede  en goed opgeleide jongeman (dat mag ik zeggen want ik ben zeker 30 jaar ouder) die je maar één ding kon verwijten.

Hij was het niet altijd met de burgemeester eens.

Waarom hij dat was heeft hij binnen en buiten de gemeenteraad in mijn ogen altijd omstandig en keurig netjes uitgelegd. Maar daar werd (ten tijde dat hij in de gemeenteraad  zat) door de meerderheid van de raadsleden eigenlijk nooit inhoudelijk op gereageerd.

Persoonlijk vond ik dat niet erg beleefd, maar dat is waarschijnlijk onderdeel van de bestuurderscultuur die de burgemeester nastreeft. Daarin hoef je alleen maar beleefd zijn tegen de mensen met wie je het eens bent.

Maar men is niet alleen onbeleefd, raadslieden die zich in de ogen van burgemeester Baas voorbeeldig gedragen door niet op dit blog te reageren, maakten hem zelfs uit voor leugenaar. Het zal Baas niet zijn opgevallen, maar het viel mij wel op en daarom schreef ik er hier over.

NieuwEnkhuizen-1Wijchers noemt de SP leugenaars, omdat die partij had geconcludeerd dat Nieuw Enkhuizen voorstander was van betaald parkeren, terwijl die partij  flyers in de stad verspreidde waarin het tegendeel werd beweerd.

En omdat in mijn ogen eerlijkheid ook wel eens een rol van betekenis zou mogen krijgen in de politiek heb ik (keurig met de daarbij behorende links) aangegeven dat de beschuldiging van Wijchers (leugenaars) niet terecht was.

Dat sommige van de links niet meer werken is niet mijn schuld maar vloeit voort uit het feit dat de gemeente het Raadsinformatie Systeem niet heeft bijgewerkt.

Dus wat wil Baas me nu eigenlijk verwijten? Dat ik raadsleden terechtwijs als zij andere raadsleden voor leugenaars uitmaken? Terwijl ik daarbij ook nog keurig de informatie verstrekt waarop ik mijn terechtwijzing baseer?

Is het niet precies omgekeerd. Is het niet Baas zelf die een bijdrage levert  aan de vergroving van de bestuurderscultuur in Enkhuizen door uit de losse pols wat beschuldigingen te formuleren over Raadsleden, die kant nog wal raken en waarvoor elk bewijs ontbreekt?

%d bloggers liken dit: