Na-Galm

21409_bolandEnkhuizen wil zich meer profileren als sportstad.

Op 19 november onthult wethouder Boland in het wijkcentrum Bonte Veer het Logo van het project “Enkhuizen Aktief”. (Enkhuizer Courant van 6 november).

Ziezo, het begin is er en ik kan bijna niet wachten tot het zover is. En meteen al een Logo, het kan weer niet op.

Onderdeel van Aktief Enkhuizen is het project Galm+.

Althans, ik hoop dat er meer is dan Galm+, anders blijft het een magere bedoening.

Voor het project Galm+ ben ik als aanstormende bejaarde ook uitgenodigd. Wat staat mij daar te wachten? Naast een fitness test, het volgende.

Ik citeer, “Een bewegingsintroductieprogramma waarin men mij gedurende 12 weken kennis laat maken met verschillende vormen van sport, bewegen en spel. Met als voorbeelden volleybal, tennis, badminton, basketbal, slagbal en circuitvormen.”

Geweldig, ik wordt 65 en de gemeente gaat mij introduceren in sporten, waar ik gezien mijn leeftijd waarschijnlijk niet meer actief aan kan deelnemen.

Bovendien gaat men er kennelijk van uit, dat ik (alweer gezien mijn leeftijd), niet op de hoogte ben van het bestaan van deze sporten en dat ik ook niet weet hoe ik lid zou moeten worden van een sportvereniging.

Elders wordt mij gevraagd of ik met of zonder rollator wil meedoen. Rollator volleyball is een uitdaging die ik graag aan me voorbij laat gaan.

Ik kan me bovendien niet voorstellen dat het een veilige sport is. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor (rollator) tennis, slagbal en basketbal en badminton.

De klemmende vraag blijft natuurlijk wat er gebeurd nadat onze fitness, dank zij de introductiecursus, op peil is gebracht.

De zogenaamde na-galm. Er is een vervolgproject van 30 weken en dan is het geld kennelijk weer op.imgp0728

Opvallend is verder dat de belangrijkste seniorensport in het rijtje ontbreekt.

Inderdaad, Jeu de Boules

Een van de Enkhuizerclubs die zich daar mee bezig hielt heeft (wegens gebrek aan medewerking van het gemeentebestuur van Enkhuizen) inmiddels de wijk genomen naar Bovenkarspel.

Om daar (met hulp van dat gemeentebestuur) een behoorlijke locatie in te richten.

Begin van dit jaar heb ik de Gemeente Enkhuizen de suggestie gedaan om deze fout te herstellen en op een aantrekkelijk plek in de stad een terrein in te richten waar je (met meer dan een paar mensen) kunt Jeu de Boulen.

Geen andere reactie op ontvangen, dan dat de Raad daar geen geld voor heeft uitgetrokken.

Dat hadden ze ook niet voor de extra kosten voor het feestje “Enkhuizen 650 stad” en nog een paar andere dingen, maar dat geld is er uiteindelijk wel gekomen.

Maar het is natuurlijk altijd makkelijker (en politiek gezien veiliger) om een projectbureau in te huren, die een schijnoplossing verzint voor een probleem dat niet bestaat.

De meeste ouderen zijn immers donders goed in staat om te beoordelen aan welke activiteiten ze willen en kunnen meedoen en hoeven daar niet nogeens door het gemeentebestuur over voorgelicht te worden.

Tegen een kostprijs van 36 euro.

Het geld dat nu besteed wordt aan voorlichting had beter besteed kunnen worden aan verbetering van bestaande of nog nieuw te bouwen accomodaties.

Nachtwerk.

electoral_obamaWoensdagmorgen aan de TV gekluisterd. Het kon bijna niet misgaan, maar helemaal zeker weet je het nooit. Historische nacht met ontroerende momenten. Een ongelofelijk aantal jonge mensen had zich ingezet om de verkiezing van Obama mogelijk te maken. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die het internet biedt, was het ze nog gelukt ook.

In de zestiger jaren heerste er een soortgelijke stemming, maar toen bepaalde de partijbonzen nog wat er gebeuren moest en werd Hubert Humphrey naar voren geschoven.

Net als McCain nu, een nette man, maar wel een van het verleden. We kregen Nixon, tricky Dick

Maar deze keer is het wel gelukt en heeft Amerika weer eens laten zien dat het toch echt “the land of the free and the home of the braves” is.

Mensen die bereid zijn om uren in de rij te staan om te stemmen op een man die hoop geeft op een betere toekomst, die niet naar voren is geschoven door een stelletje vastgoedhandelaren, maar met hulp van het internet een beweging op gang heeft gebracht die zijn weerga niet kent.

Daar hoort muziek bij. Gezien mijn leeftijd uit de roerige zestiger jaren

Vodpod videos no longer available.

Galm+

Eerder dit jaar had ik het malle idee om een parkeerterrein in het hartje van de stad geschikt te maken voor het spelen van jeu de boules. Dat leek me ook een beetje aan te sluiten bij het idee dat bij het gemeentebestuur van Enkhuizen leefde, om de oudere inwoners te stimuleren wat meer aan sport te gaan doen.

Jeu de Boules is een “sport” die je tot hoge leeftijd kunt blijven uitoefenen.

Helaas, ons gemeentebestuur (college en raad) zagen er geen brood in. Niet helemaal onverwacht, want met bestaande sportverenigen hebben ze al de nodige moeite, laat staan dat ze oog hebben voor een nog op te richten vereniging.

Bovendien heeft men zo zijn eigen ideeën hoe je oudere inwoners aan het bewegen moet krijgen. Inmiddels hebben alle bewoners tussen de 65 en 75 jaar een brief van de gemeente gekregen met daarin de aanbeveling zich aan te melden voor het project GALM+.

GALM staat voor Groninger Actief Leven Model, waar de + voor staat weet ik niet.

GALM+ voorziet in een 12 tal introductielessen waarin verschillende sport en spelvormen aan de orde zullen komen. Per deelnemer wordt een bijdrage van 36 euro gevraagd. Daarna is er een 30 weken durend vervolgprogramma. Wat daarna gebeurt is me nog niet helemaal duidelijk.

Hoewel ik de gemeente Enkhuizen natuurlijk alle succes toewenst met dit project, moet me toch van het hart dat je voor 15 euro een jaar lang (twee keer in de week) kunt jeu de boulen bij de JBC Enkhuizerzand.

Bovendien zijn de introductielessen gratis. Dat allemaal zonder enige subsidie van de gemeente Enkhuizen,

Kapitaalinjectie.

Zolang het nog om kleine bedragen gaat mag je het lenen noemen. Voor de mega bedragen spreken we liever over een kapitaalinjectie. De ING en de Aegon hebben inmiddels zo’n 13 miljard euro geïnjecteerd gekregen door onze Wouter. Feitelijk hebben ze dat dus van ons (de belastingbetaler) geleend. Daar worden we uiteindelijk beter van, zegt Wouter, want de ING en Aegon betalen ons (de belastingbetaler) wel 8.5 % rente.

Waar hebben we dat meer gezien. Banken die best bereid waren om wat meer rente te betalen over het geld dat aan ze geleend werd. Die zaten in IJsland en bleken uiteindelijk niet in staat om hun “leningen” terug te betalen.

Gelukkige waren er garanties van de IJslandse overheid, die helaas niets waard bleken, totdat men de Nederlandse overheid bereid vond om het voor de garantie benodigde bedrag aan de IJslandse overheid te lenen.

Ongeveer 1 miljard meen ik me te herinneren en ik vrees dat we daar nooit meer iets van terug zien.

Postgiro

Vroeger had je de postgiro. Daarmee kon je geld overmaken. Efficiënt, eenvoudig en kosteloos. Je kreeg zelfs een klein beetje rente op, wat in essentie niet meer was dan, een betaalrekening.

Eigendom van de staat en daar konden de banken niet tegen concurreren. Dus moest de postgiro verkocht worden aan een bank. De Postgiro werd Postbank, die vervolgens allerlei “bankproducten” ging verkopen.

Volgend jaar bestaat ook de Postbank niet meer en zijn we allemaal rekeninghouders bij de ING.

Inderdaad, de bank die inmiddels een 10 miljard kapitaalinjectie van de overheid nodig heeft.

Zou Wouter Bos er ook voor kunnen zorgen dat de Postgiro weer in ere hersteld wordt?

Vertrouwen.

Afgelopen zondag kwamen de Europese leiders bijeen en besloten een garantie af te geven voor het geld dat banken aan elkaar uitlenen. Dat ging om niet geringe bedragen Frankrijk en Duitsland voor zo’n 400 miljard euro. Nederland, toch iets kleiner dan Duitsland en Frankrijk, deed voor de helft van dat bedrag mee.

H.O.L.L.A.N.D, Holland spreekt een woordje mee, riepen we vroeger dan.

De bedoeling was het vertrouwen in onze Europese Banken te herstellen. Is daarmee de kou van de lucht?

Ik vrees van niet. Iedereen weet immers dat de betrokken landen diep in de schulden zitten en geen cent te makke hebben. Die garantie is dus niet veel meer dan grootspraak.

Benieuwd of die buitenlandse (aziatische en arabische) banken er intrappen.