Omgekeerde Volgorde

wijkwerk1

Het wijkberaad in de Bonte Veer (smaakvol etablissement overigens) voltrok zich helaas in een verkeerde volgorde.

Aan het einde een bezielde ambtenaar die ontvouwde welke voornemens de gemeente had om het gestrandde wijkberaad weer op gang te krijgen.

Daar was weinig mis mee.

Daarvoor een hoop gedoe met gekleurde papiertjes, waarop je met steekwoorden je mening mocht ventileren en waar een begripvolle inleider dan weer de essentie van probeerde weer te geven.

Het zogenaamde inspraak model uit de 60tiger jaren.

Laten we daar nu eens mee ophouden. Wat daar op afkomt zijn beroepsinsprekers die jarenlange ervaring hebben en zichzelf graag horen spreken.

Op elke twee bewoners was er bijna 1 ambtenaar aanwezig die (ieder op zijn terrein) zijn best doet het leven in de wijk zo aangenaam mogelijk te maken.

Ondankbaar werk lijkt me, zeker als je daar een avond voor moet opofferen, wetende dat nog geen 0,5 procent van de bewoners bereid is om de moeite te nemen om langs te komen.

wijkwerk21Hoe dan ook, de gemeente komt in het voorjaar weer eens met een krant waar ze haar plannen in ontvouwd.

Ik heb een beter idee. Probeer per wijk iemand te vinden die een weblog (geen statische website) bijhoudt over wat er in de wijk aan de hand is.

Een elektronische wijkkrant dus. Dat kost om te beginnen geen geld. Iedereen (op wat bejaarden na) is inmiddels on-line en kan hem dus lezen.

Men kan niet alleen lezen, maar ook reageren.

Je krijgt op die manier ook een ander publiek. Naar ik aanneem wat jonger dat wat er nu op zo’n vergadering komt.

Gewoon eens proberen en zien wat er van komt.

Zo’n krantje voor de papierverslaafden kan altijd nog.

Hans

langbroekHans Langbroek (raadslid Nieuw Enkhuizen) heeft ook een weblog, helaas plaats hij daar geen nieuwe berichten meer. Dat wil niet zeggen dat Hans niet meer schrijft.

Dat doet hij wel degelijk, alleen verschijnen zijn bijdragen nu op de website van Nieuw Enkhuizen. Daar maakt hij zich druk over het feit dat lokale partijen geen subsidie van de rijksoverheid krijgen.

Lijkt me eerder een zaak van de lokale overheid zou ik zeggen, maar vooruit.

Verontwaardigd daarover denk hij na en schrijft vervolgens een vlammend protest per email naar alle landelijke partijen. Te weten,  VVD, LPF, PvdA, GroenLinks, SP, D’66.

Jammer dat je niet wat langer nagedacht hebt Hans, want dan had je geweten dat de LPF niet meer in de kamer zit en er ook nog landelijke partijen zijn die bekend staan als CDA, CU, SGP en last but not least TON.

Drukke week

Op dinsdagavond 9 december is er natuurlijk het grote stadsdebat in de Westerkerk over visie 2030. Komt allen, de toekomst van Enkhuizen wordt hier bepaald.

Maar ook op Donderdagavond 11 september wil het stadsbestuur met ons praten. Nu in wijkcentrum de Bonte Veer.

Ditmaal over de leefbaarheid van de wijken buiten de vest. Moet ik natuurlijk ook naar toe. Niet dat ik zelf klachten heb of enig idee wat ze uitvreten in Kadijken of plan Noord maar, misschien levert het wel stof tot schrijven op.

Als dat eenmaal achter de rug is, hoop ik op een rustige aanloop naar de Kerst en het Nieuwe Jaar.

Geen toegang na 12 uur

De Enkhuizer gemeenteraad zou zichzelf niet zijn geweest als zij geen tussenoplossing had bedacht voor het regionale plan om de toegang tot de horeca gelegenheden na 12 uur te verbieden. (Bron NHD)

Een aantal  fracties leek 1 uur een beter tijdstip.

Waarschijnlijk omdat men onder de indruk was van het argument van cafehouder Bierhaalder (nomen est omen) dat minder toeristen Enkhuizen aan zullen doen.

Nooit geweten dat de laatste trein naar Enkhuizen zoveel toeristen bevatte.

Die hier tot in de kleine uurtjes willen komen doordrinken, maar dat nu niet meer kunnen omdat ze voor 12 uur binnen moeten zijn.

Visie

De grootste toeristische attractie in Enkhuizen (Sprookjeswonderland) is er gekomen, omdat een jonge Enkhuizer ondernemer een bepaalde visie had en daaraan vasthield.jan_franx03_3

Die andere attractie danken wij aan de visie van oud burgemeester de Zeeuw, die het ijzer wist te smeden toen het heet was. Hij bewerkstelligde een uitbreiding van het Enkhuizergrondgebied, waar nu het Zuiderzeemuseum, de Compagniehaven, Sprookjeswonderland en het zwembad zijn gerealiseerd.

Aan deze initiatieven lag, net zo min als aan de vestiging van zaadbedrijven in Enhuizen, een door een ambtelijke instantie 20 jaar daarvoor ontwikkelde visie ten grondslag.

Daarom deed het me deugd om in het NHD van zaterdag 22 november te lezen dat wethouder Franx de leiding op zich heeft genomen van de stuurgroep Aquacultuur.

Een interessant initiatief waar Enkhuizer ondernemers bij betrokken zijn.

De kennis en inzichten die hier vergaard worden konden wel eens vele malen belangrijker zijn voor de toekomst van Enkhuizen, dan hetgeen er in de hoorzittingen van Enkhuizen Naief naar voren wordt gebracht.

Aan de slag.

Met enig tromgeroffel is Enkhuizen Aktief van start gegaan. Het Logo is bekend.

Vrijwilligers Enkhuizen Aktief
Vrijwilligers Enkhuizen Aktief

Er zijn drie werkgroepen gevormd, jeugd, senioren en alles er tussenin. Plannen zullen worden gesmeed en vanaf februari zullen die plannen worden uitgevoerd.

Er is 370.000 in kas, dus wat kan er nog mis gaan.

Waarschijnlijk het zelfde als wat er misgaat met de plannen van de overheid om werkelozen aan het werk te helpen.

Lees meer daarover hier.

Enkhuizen naief

Het project Stadsvisie 2030 is een anderhalfjaar durend project waarin de gemeente Enkhuizen haar toekomst verkent.

Uiteraard begeleid door alweer een extern projectbureau, dat (naar mag worden aangenomen) het overgrote deel van het beschikbare budget van 200.000 euro zal opstrijken.

Enkhuizen Naief
Enkhuizen Naief

Het zal in ieder geval niet opgaan aan koffie en cake voor de bezoekers van de hoorzittingen.

Wat de toekomst van Enkhuizen betreft, een ding is vrijwel zeker, Enkhuizen heeft haar langste tijd als zelfstandige gemeente gehad. Of zij straks deel uitmaakt van een Stede Broec/Enkhuizen combinatie of opgaat in een nog groter verband (waar wethouder Franx rekening mee houdt) maakt weinig uit.

Je kunt niet van onze toekomstige fusiepartners verwachten dat zij rekening zullen houden met wat er door pakweg 100 bewoners bijeen is gebabbeld over de toekomst van Enkhuizen.

Dit nog allemaal los van de vraag of er iets zinnigs valt te zeggen op basis van de 3 voorgelegde scenarios.

Ik kom daar (per scenario) in toekomstige berichten nog op terug.

Jammer dus, dat Raad gemeend heeft om zoveel geld beschikbaar te moeten stellen aan een project dat gedoemd is te mislukken.

Wat mij betreft kan dit project in plaats van “Visie 2030” dan ook beter worden omgedoopt naar “Enkhuizen Naief”.

Rijmt ook lekker met dat andere project “Enkhuizen Actief”, waarvan we inmiddels weten hoe het logo er uit ziet.

Hekwerk

Weeshuis
Weeshuis

Vond de PvdA fractie een week geleden nog dat de gemeente de tering naar de nering moest zetten en stemde ze om die reden tegen de begroting 2009, nu komt ze (samen met Nieuw Enkhuizen) met een initiatiefvoorstel het hekwerk voor het weeshuis (en gemeentewerken) te herplaatsen en het achterliggende terrein opnieuw te bestraten.

Geen idee hoeveel zoiets kost, (dat zeggen ze er nooit bij) maar helemaal gratis zal het wel niet zijn.

Als deze uitgave niet is begroot voor 2009, zal ze uit de algemene reserve (spaarpot) moeten worden betaald.

Geen probleem natuurlijk, daar zit genoeg in.

Alleen moet je wel af en toe wat bijstorten, anders raakt hij leeg.

Hoe doe je dat, door elk jaar de lasten met klein beetje te verhogen. Kortom door datgene te doen waar de PvdA een week geleden nog op tegen was.

Maar goed, het gaat natuurlijk om een tamelijk urgente maatregel, die geen verder uitstel duldt.

Enquette

Maandagavond op verjaarvisite met vrijwel uitsluitend senioren. Mooie gelegenheid voor een kleine enquette.

Wie heeft zich inmiddels aangemeld voor Galm+ was de vraag. Gezichten vol onbegrip. Wat is Galm+ ? Na korte uitleg klaarden de gezichten op. Inderdaad, men had een brief van de gemeente ontvangen.

Twee hadden gereageerd met de mededeling dat ze niet mee zouden doen. De overige 4 hadden de uitnodiging weggegooid. Ook op de jeu de boulesclubs waar ik lid van ben, een soortgelijke reactie.

Daarom zou ik graag de volgende vragen beantwoord zien.

Hoeveel uitnodigingen voor Galm+ heeft de gemeente verstuurd?

Hoeveel antwoordenveloppen heeft de gemeente terug gekregen en hoeveel daarvan bevatten een aanmelding?

Hoeveel van die aanmeldingen zijn afkomstig van senioren die zelfstandig wonen.

En tot slot, voor welk bedrag is de dienstverlening van sportservice begroot en wel deel daarvan is bestemd voor het project Galm+.

Parkeren

De gemeente Enkhuizen treft het niet. Hadden ze net 50.000 euro uitgegeven voor een mooi rapport over het parkeerprobleem in Enkhuizen, meent de plaatselijke middenstand weer dat er helemaal geen sprake is van een probleem.

Dat wordt dus flink sparen voor een nieuw rapport. Nummer vijf als ik het goed heb bijgehouden.

Parkeerproblemen van geheel andere aard in het onderstaande filmpje.

%d bloggers liken dit: