Olifant in de kamer

Hoewel ik al een aantal maanden vraagtekens zet bij de gang van zaken rond de verdere ontwikkeling van het REZ, heeft onze lokale krant daar tot dusver geen enkele aandacht aan besteed.

Groot was dan ook mijn verbazing, dat men afgelopen zaterdag bijna een pagina uittrok om een juistheid van een gerucht te betwisten en het gelijk van de gemeente (dat het om een gerucht ging) probeerde aan te tonen.

Diverse instanties werden geraadpleegd die, stuk voor stuk, bevestigden dat de grond (die gebruikt was om de toekomstige camping op te hogen) niet vervuild was.

Geen idee wie dat gerucht verspreidt, maar heel fijn dat de krant zijn best heeft gedaan het uit de wereld te helpen. Ik neem aan dat ook de gemeente tevreden is.

Maar de echte olifant in de kamer (waar niemand over wil praten) is natuurlijk de reden voor het al maar voortdurende uitstel. Tijdens de bijeenkomst met de campingbewoners, (afgelopen zaterdag) hieldt wethouder Struijlaart de campingbewoners voor, dat binnen enkele weken de overeenkomst met de ontwikkelaar zou worden getekend.

Wanneer dat eenmaal gebeurd is, dient de raad alleen nog een nieuw bestemmingsplan goed te keuren. Als daarin geen rekening wordt gehouden met de wensen van het ZZM, dan zal dat bedrijf gebruik maken van haar recht om haar belangen veilig te stellen. En bezwaar aantekenen tegen een bestemmingplan, dat geen rekening houdt met haar belangen.

Iedereen mag daar van alles over vinden, maar het is uiteindelijk de rechter die bepaalt waar wel en waar geen rekening mee moet worden gehouden. Zo’n proces, dat zich tot de Hoge Raad kan voortslepen, kan makkelijk 5 jaar in beslag nemen.

Erik
Binnen een paar weken een overeenkomst.

Dus als Struijlaart beweert, dat er binnen enkele weken een overeenkomst ligt met de projectontwikkelaar, dan mogen we er vanuit gaan, dat er met het Zuiderzeemuseum  overeenstemming is bereikt over de aanpassingen in het oorspronkelijke plan.

Volgens Struijlaart is al het overige al goedgekeurd door de diverse instanties en staat dus niets het aangaan van de overeenkomst nog in de weg.

Weliswaar dient er nog een bestemmingsplan te worden goedgekeurd, maar dat is niet meer dan een formaliteit. Als de overeenkomst met de ontwikkelaar is getekend, dan zal een weigering van de raad (om het bestemmingsplan goed te keuren) resulteren in een (door Struijlaart al aangekondigde) miljoenenclaim van de ontwikkelaar.

De gemeenteraad heeft dan ook geen andere keus dan datgene goed te keuren wat haar wordt voorgelegd.

Dat is ook de uiteindelijke reden voor het bestaan van een gemeenteraad. Ze dient de zaken (die ter goedkeuring aan haar worden voorgelegd) goed te keuren. Opdat B&W  kunnen uitvoeren wat er door de raad eerder is besloten.

In de praktijk blijken er interpretatie verschillen te ontstaan over hetgeen er is besloten, maar daarbij trekt de raad altijd aan het kortste eind. In de meeste gevallen formuleert B&W het besluit en heeft daarmee ook meteen een voorsprong op de interpretatie van wat er is besloten.

%d bloggers liken dit: