Toetsing

langbroekIn juni stelde Hans Langbroek een aantal vragen over jeu de boules. Op 2 september antwoordde het college. Vragen en antwoorden vindt U hier.

Wat heeft die vragenstellerij nu eigenlijk opgeleverd. Als viel te verwachten helemaal niets.

Het mooiste antwoord vond ik eigenlijk, “ Elk verzoek zal worden getoetst aan het door de raad vastgestelde beleid.”

Wat wordt met zo’n antwoord eigenlijk bedoeld?

Vast staat dat de gemeente er naar streeft dat ouderen meer in beweging komen, verder spreekt men (in algemene termen) over een dreigende vereenzaming van ouderen.

Mijn pleidooi voor het inrichten van een “place de petanque” op een voor ouderen aantrekkelijke locatie (hartje stad) past precies binnen de vroom geuite wensen en zou dus voor de gemeente reden moeten zijn om daar serieus op in te gaan.

Dat doet ze niet en kan ze ook niet, want liever dan zelf ergens over na te denken vaart men blind op de adviezen van externe adviseurs.

BolandDus laat ze (als het om ouderensport gaat) door Sport Service een nota schrijven en daar die toevallig jeu de boules niet in de aanbieding heeft, komt het in de door haar geschreven sportnota niet voor.

Omdat deze sportnota vervolgens door de hele raad juichend is ontvangen, (weten zij veel) is er voor de komende jaren een beleid vastgesteld, waarin jeu de boules geen rol van betekenis zal spelen.

Kortom, het heeft geen enkele zin om nog een verzoek in te dienen, want toetsing zal onmiddelijk aan het licht brengen dat dit onderdeel geen prioriteit heeft.

Bokseknol?

vogelkersTot mijn niet geringe verbazing wordt er in de Stadsvisie 2030 melding gemaakt van jeu de boulers op de Bokse Weide, in de volksmond ook wel Bokseknol genoemd.

Gloort er licht aan het einde van de tunnel?

Op mijn website over de Bokseknol heb ik er een punt van willen maken dat ik boulen in de eerste plaats zie als een tijdverdrijf voor ouderen en de nadruk gelegd op het sociale aspect. (ontmoetingsplaats, ofwel hangplek voor ouderen).

Hoewel de Bokseknol als locatie zeker geschikt is te noemen, heeft ze als nadeel dat er geen nutsvoorzieningen zijn en het een klein vermogen zal kosten om die te realiseren. Het is een dusdanige investering dat je hem alleen maar moet doen als je voor 100% zeker bent dat ze  zal renderen. Ik geloof namelijk niet in geld over de balk gooien. Maar hier ligt tevens ook het dilemma. Een hangplek voor ouderen zonder voorzieningen (als toiletten en een ruimte om te praten en wat te drinken) zal het niet redden.

Daarom mijn keuze voor het terrein achter gemeentewerken (hartje stad) waar je redelijk klein kunt beginnen. De investeringen zijn te overzien en slaat het concept aan, dan kun je altijd nog naar de Bokse Weide als onderdeel van een opwaardering van dat gebied.

Een andere mogelijkheid is, dat je jeu de boules gebruikt om de samenhang in de wijk te verbeteren.

De veelgemaakte fout is dat men dan denkt geld te kunnen besparen door maar een paar banen aan te leggen. Zinloos, je bespaart vrijwel niets door in plaats van 20 maar 5 banen aan te leggen. Boulen is pas leuk als je met een man of twintig speelt. Op een verhard terrein van 30 bij 30 meter kun je met 40 man/vrouw spelen. Kleiner maken heeft geen zin en levert alleen maar beperkingen op.

Die ruimte is er op het Tulpenplein en de Vogelkerslaan, maar boven alles geldt, zonder aanvullende voorzieningen redt je het niet.

Shampoo

Onweerstaanbaar
Onweerstaanbaar

In het concept stadsvisie 2030 staat het volgende.

Op de Bokse Weide vinden mensen elkaar voor een potje jeu de boules.

Basisscholen organiseren er buitenactiviteiten.

De sportmanifestaties in het weekend worden afgewisseld met rustige middagen die vooral seniore Enkhuizers waarderen.”

Lief hoor dat er ook aan ons is gedacht, maar dat gaat dus niet werken.

De ondergrond van een jeu de boules terrein bestaat uit een waterdoorlatende verharde ondergrond, met daarop een heel dunne laag steenslag.

Daar moet je geen basisscholen buitenactiviteiten laten doen (de stumpers vallen de gaten in hun knieën) en die grote sportmanifestaties gaat ook al niet lukken.

Het is het proza van een reclameschrijver die net zo makkelijk een stukje schrijft over de wonderbaarlijke eigenschappen van een shampoo, als over de inrichting van een terrein.

Elders heeft hij het ook al over een centraal plein waar we op bankjes onder oude eiken kunnen kijken naar spelende kinderen.

Gevoelsproza, dat bedoeld is om een prettig gevoel bij de lezer op te wekken, maar verder niets met de werkelijkheid te maken heeft.

Vragen? Geen vragen.

Op zijn weblog kondigt Hans Langbroek een drietal vragen aan die hij aan het college heeft gesteld.

langbroekIn chronologische volgorde betreft het vragen over jeu de boules, Renolit en Oude Gouw.

Helaas zijn deze vragen blijkbaar niet bij de griffie binnengekomen, want ze staan niet op het door de gemeente bijgehouden lijstje vermeld.

Ernstige zaak lijkt me, die om nadere uitleg vraagt. Ik wacht in spanning af wat Hans daarover te melden heeft.

Parktoernooi

VRIJTHOF

De leukste jeu de boules toernooien zijn natuurlijk de zogenaamde straattoernooien. Daarbij wordt een gedeelte van de openbare weg (door het aanbrengen van een laag zand) geschikt gemaakt voor jeu de boules.

Iemand vertelde me eens over zo’n toernooi in Voorschoten (kan ook Voorburg zijn geweest) waarbij een soort plein was gecreëerd met daaromheen terrasjes. Dolle pret waaraan iedereen mocht meedoen.

De echte topper op dat gebied is natuurlijk het jaarlijkse Vrijthoftoernooi, met volgens mij duizenden deelnemers. Prestigieus toernooi waar ook buitenlandse toppers aan deelnemen. Zeker de moeite waard om op de link te klikken om een kijkje te nemen en op hun website.

snouck+van+loosen+parkHet aardige is dat Enkhuizen ook over een uiterst sfeervolle locatie beschikt waar je een straattoernooi zou kunnen houden. Het Snoeck van Loosenpark. Aan de ondergrond hoef je niets te veranderen, daar kun je zo op spelen.

Misschien wat planken hier en daar, om te voorkomen dat de boules in het water terecht komen. Leuke attractie zeker als je het in de zomermaanden doet, maar je hebt natuurlijk wel de medewerking van de buurtbewoners nodig en liefst ook nog wat medewerking van de gemeente.

Vroeger dacht je daarbij aan hulp door de dienst gemeentewerken, maar dat bestaat niet meer. Daar zitten alleen nog maar klerken en als je die iets laat inhuren dan wordt het eigenlijk alleen maar duurder. Dus gaat het hier alleen nog maar om geld en vergunningen.

Maar voorlopig is het alleen nog maar een idee. Niet van mezelf overigens, bij de Drommedaris hadden ze het al geopperd in het kader van 650 jaar stad. Helaas alleen een toernooi voor licentiehouders, maar binnen die groep was onvoldoende belangstelling dus ging het niet door.

Dat probleem heb je niet bij de recreatieboulers. Ik denk dat ik makkelijk honderd man bij elkaar krijg om mee te spelen en dan reken ik de Enkhuizer gelegenheidsboulers, die spontaan mee zouden willen doen, nog niet eens mee.

Ok, het is geen jazzfestival of waterweek en in dat opzicht een niemendalletje. Daarom gooi ik het maar even in de groep om te zien of er reacties op komen.

Prestatiesport/recreatiesport

enkhuizerzand

Donderdag kwamen de Bangert Boulers uit Andijk een middagje boulen bij het Enkhuizerzand. Dat betekende een middagje ballen gooien in ontspannen sfeer. Deze keer speelden de Andijkers tegen de Enkhuizers. De Andijkers hebben gewonnen.

Het grote verschil tussen recreatieboulen en prestatiesportboulen is de manier waarop de teams worden samengesteld. Bij prestatieboulen gaat het in de eerste plaats om de prestatie en speelt men (net als in elke andere competitieve sport) in een vast team.

Aan de samenstelling van zo’n team gaat een vorm van selectie vooraf.

Bij recreactieboulen is de sociale interactie belangrijker dan winnen of verliezen. Teams worden samengesteld op basis van loting. Je bent dus niet vrij in de keuze van je medespeler. Dat heeft twee voordelen. In de loop van de tijd maak je kennis met elke andere medespeler en bovendien wordt het wedstrijdverloop minder voorspelbaar.

langbroekRecreatieboulen is dus veel meer een sociale dan een sportieve uitdaging. Het probleem hiervan is dat de “instanties” (waaronder de sportbonden) een sportieve uitdaging consequent hoger waarderen, dan een sociale uitdaging. Dat resulteert er weer in, dat wanneer het om recreatiesport gaat men geneigd is iets al gauw goed genoeg te vinden, terwijl men voor prestatiesport nog wel eens de portemonnee wil trekken.

Enkhuizen is in mijn ogen te klein voor een jeu de boules club die gericht is op prestatiesport, maar groot genoeg voor een club die zich richt op de recreatiesport.

Enkhuizen heeft al zo’n club, alleen is haar huisvesting niet ideaal. Het aantal banen is te gering, uitbreiding van de baancapaciteit is vrijwel onmogelijk en zal bovendien alleen tegen hoge kosten te realiseren zijn. Ook is het niet een plek waar je even naar toeloopt om te zien of er iets te beleven is. Verder is de ontvangsthal van een zwembad niet de meest eenvoudige plek om een clubgevoel te ontwikkelen.

Tegen die achtergrond heb ik het idee van de Bokseknol gelanceerd. Een plek in de stad met voldoende ruimte om met meer dan 20 mensen te kunnen spelen.

Erg hoopvol ben ik nog steeds niet, maar misschien zijn de vragen van Hans Langbroek net het zetje dat het gemeentebestuur nodig heeft om eens serieus over de kwestie te gaan nadenken. Ik wacht in spanning af.

Kansje

langbroekIk was al een beetje blij met Hans Langbroek (raadslid voor Nieuw Enkhuizen) omdat hij op zijn weblog een link naar Pim’s Potpourri had geplaats, maar nu kan hij (voorlopig even, we blijven onveranderlijk kritisch) helemaal niet meer stuk.

Hij heeft namelijk vragen gesteld aan het college van Enkhuizen over jeu de boules. U kunt ze hier lezen.

Hij plaatst een en ander in het kader van de klimaatsverandering, iets waar ik zelf nooit op zou zijn gekomen, maar ik ben niet van plan om een gegeven paard in de bek te kijken.

Evenmin is het verstandig de huid te verkopen voordat de beer geschoten is, dus moeten eerst maar eens de antwoorden van het college afwachten.

Maar er bestaat in ieder geval een kans op een wat meer inhoudelijke discussie over een plek waar ouderen ongestoord kunnen samenscholen. Onder andere om jeu de boules te spelen.

Boulen in de Buurt (3)

schuurMet het hieronder beschreven terreintje (met schuurtje) aan de Vogelkerslaan zouden we als wijkbewoners natuurlijk leuk geholpen zijn.

Zoiets lijkt echter voor de binnenstad onmogelijk. Dat heeft U verkeerd.

Project Bokseknol was een poging om de gemeenteraad er van te overtuigen dat ze de strook gras (die achter gemeentewerken ligt) tot ontwikkeling te brengen.

Het gaat om een strook van (schat ik) 30 bij 15 meter. Ontsluiten via poort op het parkeerterrein bij de Hubo.

Even wat grond afgraven, weer opvullen met wat puin (voor de afwatering) en dan een toplaag van leemzand en Bob’s your uncle zoals de Engelsen plegen te zeggen. Schuurtje er op en we hebben een prima hangplek voor de wat oudere Enkhuizer.

Laat wethouder Franx zich amuseren op een terras op de Melkmarkt, waar de gemeente een vermogen aan de inrichting heeft besteed, ik amuseer me wel 200 meter verderop.

Waar een kopje koffie niet meer dan 50 cent hoeft te kosten, omdat we het zelf zetten. Geen belangstelling voor? Ik denk dat het stormloopt.

Volgens mij is er een buurtvereniging binnenstad, die (zoals dat heet) in gesprek is met de gemeente. Misschien wil die het idee oppikken.

Boulen in de Buurt (2)

schuur

Met het verharden van een stukje grond waar op gebouled kan worden ben je er natuurlijk niet.

Er moet ook een schuurtje komen waarin je wat spullen kunt opbergen en waar je kunt schuilen als het even begint te regenen.

Op het internet is van alles te vinden ook een schuurtje. Kost zo’n 16.000 euro. Dat kan goedkoper, maar het oog wil ook wat.

Wat valt er op te bergen?

Wat tuinmeubilair, zodat je bij mooi weer een terrasje kunt opstellen.

Een gootsteentje waar je een koffiezetapparaat op kwijt kunt en waar je je handen kunt wassen.

Een koelkastje waar je water en bier koud in kunt bewaren.

Over de kosten van een dergelijke inrichting hoef je je verder geen zorgen te maken.

Er wordt tegenwoordig zoveel weggegooid dat nog bruikbaar is, dat je daar waarschijnlijk tien van dat soort schuurtjes kunt inrichten.

Boulen in de Buurt

vogelkers

Eerder dit jaar mocht ik met burgemeester Baas en wethouder Kok een vorkje meeprikken in de Bonte Veer.

Allemaal in het kader van de wijkverbetering.

We mochten ideeën aandragen ter verbetering van onze (Gommers) wijk.

Voor het beste idee werd 1000 euro beschikbaar gesteld door ons gemeente bestuur.

Mijn idee lag voor de hand, maak het stukje gras aan de Vogelkerslaan geschikt om te jeu de boulen.

Kwestie van verharden en wat bankjes plaatsen.

En dan bedoel ik niet een paar lullige baantjes aanleggen, maar gewoon het hele terrein verharden, zodat je er met een man of 40 op kunt spelen.

Leuke plek voor ouderen om ’s middags een balletje gooien of om te kijken hoe anderen dat doen.

Een plek om elkaar te ontmoeten. Ook te gebruiken als plek voor (bijvoorbeeld) een buurtmarkt.

Uiteraard maakte ik geen schijn van kans. De prijs ging naar iemand die een buurt barbecue wilde organiseren.

Als ik het goed begrijp willen de prijswinnaars 50 deelnemers uitnodigen.

Niet echt iets waar als buurt beter van wordt, maar het mag natuurlijk ook allemaal niks kosten.

%d bloggers liken dit: