Chaotisch

Gisteravond behandeling van het initiatiefvoorstel  van de SP “Hartenvisie”. Pleitbezorgder Bokhove gaf een toelichting, die (via de radio) niet in alle opzichten duidelijk was te volgen.

Naast algemene waardering voor het werkstuk, bestond er ook grote twijfel over de status van dit  werkstuk. Moest het gezien worden als vervanging van het college voorstel?

Uit de toelichting van Bokhove begreep ik dat hij vond dat er serieus naar het stuk moest worden gekeken, (hetgeen volgens mij door de meeste fracties al was gebeurd) alleen het vervolgtraject was onduidelijk.

Probleem in mijn ogen is, dat beide documenten, “startnotie Hert” en “Hartenvisie” moeilijk te vergelijken zijn.

De startnotitie is een inventarisatie van de vragen die college zichzelf meent te moeten stellen, om te komen tot een Hert-visie. Een echte vergelijking tussen “Harten” en “Hert” is dus pas te maken als de Hert-visie van het college gereed is.

Het lijkt me dus dat de Raad de Hartenvisie voor kennisgeving moet aannemen en zich vervolgens concentreren op de vragen die het college zich meent te moeten stellen op grond van de startnotitie. Daar zit nog al was onzin tussen, waarschijnlijk uitsluitend bedoeld als rechtvaardiging voor het inhuren van externen.

Aan die vragen die het college zich stelt zouden wat vragen die voortvloeien uit de Hart-visie kunnen worden toegevoegd. Immers ook daarin is sprake van zaken die nader onderzoek vereisen.

De opmerking van de inspreker, dat bij het tot stand komen van de Hartenvisie, geen gebruik zou zijn gemaakt van de inbreng van het lokale bedrijfsleven, sprak me niet zo aan.

Al met al een wat chaotisch verlopen bijeenkomst, zonder duidelijke richting, maar als alles meezit, zit ik net op tijd op mijn kampeeradres in Frankrijk om het verdere verloop te kunnen blijven volgen.

Verschil.

Opvallend verschil tussen de startnotitie voor de Hert-visie en Harten-visie vind ik toch dat de eerste helemaal geen aandacht besteed aan een mogelijke waterpeil verhoging van het IJsselmeer.

Waarschijnlijk om dat die mogelijkheid ook tijdens de Stadsvisie 2030 nooit ter sprake kwam.

Toch zal zelfs een verhoging van slechts 30 centimeter al gevolgen hebben voor Enkhuizer havens.

Hartenvisie heeft daar in mijn ogen een nette oplossing voor bedacht, maar kijk vooral zelf even om te zien wat die inhoud.

Wie daarover vragen heeft  kan terecht op Discours onder het kopje “Vragen”.

U komt op Discours door op de buttons rechts te klikken. Daar vindt U ook een button die U doorlinkt naar Hartenvisie.

%d bloggers liken dit: