Eigen boezem

Op de gemeentelijke website zijn hier de stellingnames te lezen die de diverse politieke partijen in het kader van de programmabegroting 2013 hebben gepubliceerd. Interessant, dus aanklikken en lezen.

Twee partijen PvdA en SP doen daarin uitspraken over de informatievoorziening aan de burger. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar ze mogen wat mij betreft ook wel de hand in eigen boezem steken.

Op de informatievoorziening van de gemeente valt in mijn ogen niet zoveel aan te merken. Met uitzondering van Agora dat nu nog schuilgaat achter een inlogcode, maar eigenlijk gewoon openbaar zou moeten zijn.

Het presidium evalueert vanavond het BOB vergadermodel, waar Agora deel van uitmaakt.

Gewoonlijk lees je niets over wat er in het Presidium (vergadering van alleen fractievoorzitters) wordt afgesproken en ik ben dus benieuwd of daar deze keer een uitzondering op wordt gemaakt.

Want het probleem ligt volgens mij niet zozeer bij de gemeente, maar bij de politieke partijen die deel uitmaken van de gemeenteraad.

Nooit eerder waren de mogelijkheden voor massacommunicatie zo eenvoudig en zo goedkoop en toch slagen politieke partijen er steeds minder in om de burgers te betrekken bij het werk dat ze doen.

Veel wordt er achter gesloten deuren behandeld en dat daar zelden iets van naar buiten doordringt valt niet zozeer de gemeente te verwijten (die weinig meer kan doen dan zouteloze, door iedereen gedeelde opvattingen uitdragen), maar aan de politieke partijen zelf, die hun rol als opiniemakers ernstig verwaarlozen.

In een poging die impasse te doorbreken heb ik alle partijen voorgesteld om een gezamenlijk forum op te richten waarop ze zich aan de Enkhuizer bevolking zouden kunnen presenteren.

Ik heb daar, behoudens Stella Quasten en Christian Bokhove, van geen enkel raadslid een reactie op gekregen.

SP en PvdA hebben gelijk, beeldvorming en oordeelsvorming vindt te veel binnenskamers plaats, maar dat kunnen ze makkelijk zelf veranderen.

Door de hand in eigen boezem te steken en meer op hun site te publiceren of te reageren op berichten op dit forum.

%d bloggers liken dit: