Open Ed

In de krantenwereld heet het een open editorial. Een opiniestuk geschreven door iemand die niet aan de krant is verbonden, maar die over een zekere deskundigheid beschikt over het onderwerp waar hij over schrijft.

Hans Langbroek schreef naar aanleiding van mijn vorige column een reactie die volgens mij meer tot zijn recht komt als open ed of gast bijdrage. Een opiniestuk dat het verdient om als een zelfstandige bijdrage door het leven te gaan. Hieronder de reactie van Langbroek.

——————————————————————-

langbroek-1Wat dacht je van het opheffen van de Buitendienst waarvan nooit duidelijk is geworden wat het opgeleverd heeft, of zelfs óf het wat opgeleverd heeft? Op niet éénmaal dat ik er naar gevraagd heb in de loop der jaren, ook samen met Christian Bokhove, bleek het mogelijk hier gewoon een relevant antwoord op te krijgen. De SP is na het vertrek van Christian omgeslagen in één van de meest kritische partijen over dit onderwerp in een partij die het ineens niet meer wil weten en met de rest van de raad mee tegen moties aangaande dit stemt.
Er zijn wél vele tonnen in dit opheffen geïnvesteerd!

Het dossier “Begraafplaats”, waarover Jaap Kamper en Dirk van Pijkeren een volledig met cijfers onderbouwd stuk aan de raad hebben gegeven: idem dito. De meerderheid van de raad is absoluut niet van plan zich hierin te verdiepen. Integendeel zelfs, ze stemt tegen initiatieven om hiermee aan de slag te gaan.

De raad heeft bij de invoering van het dualisme in 2002 allerlei bevoegdheden gekregen waarvan ze er in de loop der jaren een aantal gemandateerd heeft aan het college. Alle nieuwe raadsleden sinds die tijd hebben géén idee welke bevoegdheden dat zijn, ze kennen hun eigen bevoegdheden dus niet. Terwijl het college omgaat met die gemandateerde bevoegdheden alsof het collegebevoegdheden zijn.
Op initiatieven om een lijst van aan het college gemandateerde bevoegdheden te krijgen door ondergetekende wordt door letterlijk de hele raad negatief gereageerd cq. tegengestemd. Het college zegt spijkerhard dat het niet mogelijk is zo´n lijst te produceren omdat die mandaten in verordeningen verwerkt zitten…
Elk raadslid van andere gemeenten waaraan ik gevraagd heb hoe dit bij hen geregeld is, kan wél zo´n lijst krijgen. Wat ook heel normaal is, de raad hoort zich bewust te zijn van de eigen bevoegdheden. In Enkhuizen is dit met goedvinden van bijna de hele raad dus niet normaal. Idioot gewoon!

Enkhuizen zit vol dichtgesmeerde en dichtgemetselde kasten waar hopen lijken in liggen te rotten. Bij opentrekken van zo’n kast word je naar een andere muur gestuurd. Je begint aan een grote klus als je gaat doen wat je in je stuk schrijft. Weet dat de “volksvertegenwoordigers” je nergens in zullen steunen, daar ben ik zelf nu ook hard achtergekomen. Ontluisterend.

Gastredacteur

Hans Langbroek schreef een reactie op mijn stukje Plan B. U kunt het daar lezen, maar ik vind de inhoud belangwekkend  genoeg om het een dominanter plek op mijn blog te geven.

Vandaar dat ik de inhoud gekopieerd  heb en het hieronder als zelfstandig onderwerp geplaatst heb. Een soort ingezonden mededeling dus, waarbij de verantwoording voor de inhoud bij de schrijver blijft.

Overigens zou ik het toejuichen als zo iets vaker zou gebeuren, maar zoals hun websites duidelijk maken is de politieke elite van Enkhuizen zelden bereid iets uit te leggen. Laat staan dat ze iets te melden hebben.

——————————————————————————————————————————————————

langbroek-1Een wat sterker voorbeeld om aan te geven wat ik bedoel is de begraafplaats.

Jaap Kamper en Dirk van Pijkeren hebben een paar jaar geleden in juni de raad een lijvig stuk overhandigd over deze begraafplaats waarin veel harde gegevens van financiële aard stonden.

Ze toonden in dat stuk duidelijk aan dat het financiële deel niet klopte, waardoor zowel de burgers die op die begraafplaats hun naasten hadden liggen benadeeld werden alswel ook de gemeentelijke financiën benadeeld werden

Naar aanleiding van dat stuk reageerde in eerste instantie niemand. Daarop heeft HEA, toen nog als Fractie Langbroek, wél specifieke op geld gerichte vragen gesteld. Tot meermaals toe zelfs. De antwoorden ken je, dat waren antwoorden op wat ik feitelijk niet vroeg.

Om toch te proberen door die schil van weerstand heen te breken heb ik toen de raad verzocht om hier gezamenlijk een stuk over te maken om de Rekenkamercommissie op deze zaak te zetten, juist omdat het stuk van Jaap en Dirk zo sterk aantoonde dat er ongeregeldheden speelden waarmee veel geld gemoeid was. De raad reageerde negatief, en dat letterlijk zonder ook maar op één argument in te gaan dat HEA gebruikte om de noodzaak van een onderzoek aan te tonen. Gewoon van tafel vegen dus, zonder reden waarom te noemen.

Dit geheel van Jaap, Dirk en HEA was dus wél degelijk onderbouwd, er is gericht gevraagd om exacte data, maar als antwoord van college en raad: niente. Dit is de weg hoe de zaken gelopen worden in deze stad.

Erger zelfs, naar aanleiding van bovenstaande suggereerden sommige fractievoorzitters in de besloten kring van het presidium (dat feitelijk bezien nog steeds een openbare vergadering is, dus ik mag eruit citeren) zelfs dat de indieners van dat stuk door hun vasthoudendheid misschien psychisch niet in orde zouden zijn.

Zoals dit door sommigen van hen ook over Dirk van der Leek gesuggereerd werd (zonder dat letterlijk uit te durven spreken, vrij laf allemaal).

We hebben gezien dat Dirk van der Leek niet psychisch ziek was, maar gewoon keihard gelijk had. Wat tot tweemaal toe door de rechter bevestigd werd! Zelfs dáárna weigerde deze gemeente (college, betrokken ambtenaren en een aantal fractievoorzitters) nog het eigen ongelijk te aanvaarden.

Zo zal dat uiteindelijk ook met de begraafplaats gaan. Wat betreft dit soort zaken zijn politiek en bestuur van de stad Enkhuizen zwaar ziek, heel zwaar ziek. De psychische afwijking zit niet bij burgers die vasthouden aan iets dat ze willen aantonen, maar bij het bestuur en sommige van hun ambtenaren, en bij de politiek en hun soms ultra-valse politieke vunzige belangenspelletjes.

Hans Langbroek

%d bloggers liken dit: