Avoue c’est troublant.

Nog steeds veel te warm, dus dit keer een wat bedachtzamer nummer over een zekere Hélène, die nogal verontrustende gevoelens oproept.

Gezongen door mijnheer Julien Clerc die en passant bewijst, dat er mannen zijn die echt wel twee dingen tegelijk kunnen.

Zoals zingen en tegelijkertijd ook je handen in je zakken houden.

Geef maar toe dames, het zijn er misschien niet veel, maar ze zijn er wel. Ook al wonen ze in Frankrijk.

Andere hobby.

Bestuderen en vervolgens schrijven over de lokale politiek is een hobby van me. Van tijd tot tijd bekruipt me wel eens het gevoel, dat ik een heel andere hobby zou willen hebben.

Om er, net als het meisje/vrouw in de film, lekker op los te kunnen slaan. Voor de rest is het wat mij betreft veel te warm om het over de lokale politiek te willen hebben.

Ik meld me wel weer als het wat koeler is geworden.

Nog steeds weekend.

Dus meer Sara Cooper en de onnavolgbare manier waarop ze de dingen uitlegt.

Weekend, dus nu eens wat anders

Over waarom het altijd goed is om te luisteren naar wat vrouwen te vertellen hebben.

Stiften

De gang van zaken rond herontwikkeling van het recreatieoord laat zich nog het makkelijkst illustreren aan de hand van het ooit door Jiskefet geïntroduceerde kaartspel, stiften.

In het kader van de herontwikkeling werd het spel aanvankelijk gespeeld door de projectontwikkelaars (P. Tuin cs en Droomparken) enerzijds en het college anderzijds, waarbij de ontwikkelaars hun capaciteiten mochten demonstreren door het college op overtuigende wijze te stiften.

Nadat dit spel gespeeld was, was het de beurt van het college & de raad om de Enkhuizer bevolking te stiften wat geen al te grote problemen opleverde.

In het instructiefilmpje (waarin de regels van het stiften worden uitgelegd) is mijnheer Jos de stiftende partij, terwijl mijnheer Edgar op doeltreffende wijze uitbeeldt, wat het betekent om gestift te worden.

De uitleg van de spelregels begint na 5.45, maar de voorafgaande intro is ook het bekijken waard.

Tot slot de huiskamervraag. Wie of wat beeldt juffrouw Jannie op meer dan voortreffelijke wijze uit en welke beslissende rol speelt Storm in het proces?

Kwetsbaar opstellen.

Als ik het goed heb zijn ze op radio 5 weer bezig met de Evergreen Top 1000. Ooit heb ik daar, door mee te doen, een prijs gewonnen. Niet door het voorspellen van een winnaar, maar door het onderstaande nummer als tot één van de beste van Elvis Presley uit te roepen.

Omdat hij zichzelf in dat nummer zo lekker kwetsbaar opstelt.

Kat of hond filosofie.

Mijn vorige column was een gedachtenexperiment over de rechts/links tegenstelling. Die tegenstelling is in de loop der tijden veranderd van gelovig/niet gelovig naar rijk/arm en naar conservatief/progressief.

Wat, als we de rechts/links tweedeling zouden gebruiken om de tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van democratische vernieuwing aan te duiden? Traditionele partijen, die weinig heil zien in veranderingen zoals referenda, gekozen burgemeesters en meer betrokkenheid van gewone burgers bij besluitvorming, zouden – om hun behoudzuchtige standpunt – als “rechts” gekwalificeerd dienen te worden.

Terwijl Baudet, Wilders en Marijnissen, vanwege hun vernieuwende opvattingen over onze democratische procedures als “links” bestempeld zouden moeten worden.

Het begrip “linkse drammers” zou plotseling een heel andere betekenis krijgen.

De wens om onze democratische procedures aan te passen is overigens niet alleen een hedendaags verschijnsel. Ruim vijftig jaar geleden werd er ook een partij opgericht die voorstander was van referenda, gekozen burgemeesters, etc, etc. Ze noemden zich (naar het jaar van hun oprichting) Democraten 66.

We mogen dus stellen, dat met enige regelmaat het zwarte garen geheel opnieuw wordt uitgevonden

D66 bevindt zich inmiddels op de rechterflank van het Nederlandse partijwezen en heeft zodoende ‘op links’ ruimte gemaakt voor FvD, PVV en SP.

Gaan die referenda en het bijbehorende Nexit er dus ooit komen? Ik denk en hoop van niet.

kathond

Want de stabiele situatie, waar ons land zich al jarenlang in bevindt (en ons tot de top vijf van de gelukkigste landen doet behoren) danken we natuurlijk voornamelijk aan de kat of hond filosofie.

De filosofie, die het onderlinge gekrakeel van politici aan zich voorbij laat gaan vanuit de overtuiging, dat het niet uitmaakt of je door de kat dan wel door de hond wordt gebeten.

Maar de recente verkiezingsuitslagen doen vermoeden, dat (dank zij de sociale media) de aantrekkingskracht van de kat/hond beweging tanende is. Of dat van blijvende aard is (en of we daar blij mee moeten zijn?) dient te worden afgewacht.

Even schrikken.

Was dat afgelopen zaterdag (om 16.35 uur) even schrikken. Op dat moment liet de lokale VVD weten dat zij haar profielfoto op haar Facebookpagina had gewijzigd. En wel in het logo dat u (hier linksboven) ziet weergegeven

Volkomen onverwacht en of het niets kost (Dat laatste is inderdaad het geval, het kost niets om je profielfoto op Facebook aan te passen).

Wie op de VVD gestemd heeft, heeft voor “doen” gekozen en van wat dat “doen” precies inhoudt wordt (op hun facebookpagina) een duidelijk beeld geschetst.

edoZo is in 2014 Ivo “bonnetje” Opstelten op bezoek geweest en is er ook nog (ter gelegenheid van de verkiezingen in 2014) koffie geschonken in de hal van het station.

In 2018 (alweer in het kader van de verkiezingen) is beloofd iets te zullen doen aan de ondergrond van het Hertenkamp.

Tussentijds heeft de partij kennelijk geen activiteiten ondernomen die de moeite van het vermelden waard waren.

Tot afgelopen zaterdag dus, toen als een donderslag bij heldere hemel en zonder dat er verkiezingen aanstaande zijn, de mededeling kwam dat men zijn profielfoto (op de Facebookpagina) had gewijzigd.

Het kan bijna niet anders of dit is ter voorbereiding van een nog veel gewichtiger mededeling, waarvan de lokale VVD ons (via Facebook) eerdaags op de hoogte gaat stellen.

Uiteraard weet ik niet wat die gewichtige mededeling zal zijn, maar ik vermoed, dat het te maken zal hebben met het sluitstuk van het raadsbrede akkoord. Waarvoor men zich (van VVD zijde) zo heeft ingespannen.

Ofwel, wie is er uiteindelijk (uit de grote groep sollicitanten) gekozen om als partijloze, maar meest bekwame wethouder zitting te nemen in het college van B&W.

Raadsbreed?

De meest verrassende uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen is natuurlijk, dat na de verkiezingen, alle fracties hun handtekening hebben gezet onder een document, waarin wordt verklaard, dat politieke benoemingen voortaan uit de boze zullen zijn en dat toekomstige bestuurders alleen zullen worden beoordeeld op hun kwaliteit.

Volgens de liberale analytici Van Reijswoud (VVD) en Koning (D66) was het mislukken van de voorgaande coalities het gevolg van de binding van de wethouders met hun partij en hun twijfelachtige vakbekwaamheid. Tekortkomingen die alleen maar te herstellen zijn als je (vanaf nu) de politieke afkomst niet langer van doorslaggevende betekenis acht en wethouders alleen benoemt op basis van hun vakbekwaamheid.

En wie is beter in staat die vakbekwaamheid te beoordelen dan de gemeenteraad?

college_enkhuizen
onbekwaam

Door een keuze te maken uit de nog overgebleven groep bestuurders (die in hun eigen gemeente niet vakbekwaam genoeg waren bevonden om tot wethouder te worden benoemd), zal de kwaliteit van de Enkhuizer wethouders tot een nooit eerder bereikt niveau stijgen.

Ik kan hierover niets anders zeggen dan dat ik het een zeer bijzondere gedachtegang vind, die kennelijk door alle raadsfracties wordt onderschreven.

College van B&W
onbekwaam

Ons gewone burgers is, zover ik weet, niets gevraagd. Terwijl we, als Nieuw Enkhuizen, de kiezer een unieke belofte hadden gedaan.

Aan het Organisatie Ontwikkelingsplan van de SED droeg Enkhuizen 8 ton meer bij dan op haar inwonertal viel te rechtvaardigen.

Het plan was dat ongedaan proberen te maken, maar die poging staat niet vermeld in het raadsbrede akkoord.

Dus waarom NE het nodig vond het raadsbrede akkoord te ondertekenen is me een raadsel.

Ik dacht dat het idee was om anders te denken en daardoor de dingen anders te gaan doen, maar we zijn nog maar net bezig en we doen al weer mee aan de waan van de dag.

Enfin, de hele gang van zaken maakt in ieder geval volstrekt duidelijk, dat in de toekomst het uitbrengen van een stem een futiele bezigheid zal worden. Volgende keer kunnen we beter gewoon loten.

Juf Ank’s stemadviezen.

juf ankHallo allemaal, fijn dat je er bent.

Kom je hier wel vaker en heb je al gestemd?

Stamp met je voeten, handen in je zij.

Kies lijst 6 en stem op mij.

 

Soms, om in de stemming te komen, lopen de pappa’s en de mamma’s van groep 3 wel eens met in hun blote voorbibs en hun blote pielemuis door het huis.

Dat vinden we niet raar, alleen maar bijzonder.

Toch is het niet verstandig om zo gekleed naar het stemlokaal te gaan, want dan kon de voorzitter ervan  wel eens heel erg ontstemd raken.

Dus morgen een fijne stemdag allemaal. (fijn dat je er bent etc, etc, etc.)