Niet zo belangrijk

Verdient wethouder Franx vaak een eervolle vermelding, wanneer het gaat om het overdrijven van de zaken die hij heeft opgelost (zoals het snel varen in de Enkhuizer wateren, dat dank zij zijn regionale aanpakt de laatste tijd volledig de kop in is gedrukt ) zijn opmerking in het NHD van vandaag valt in de hors categorie.

Ik bedoel natuurlijk dat hij het NHD laat optekenen, dat het wereldvoedselprobleem door West-Friesland kan worden opgelost.

Het maakt maar weer eens duidelijk dat Franx geen overdrijving schuwt als het er om gaat zijn gelijk te halen.

Daar tegenover staat dan weer die ongelofelijke naïviteit voor wat betreft zaken die toch eenvoudig zijn uit te leggen. Zo begrijpt hij dan weer niet waarom Amsterdam wel een bidbook mag uitbrengen en Enkhuizen niet.

Het gaat om een tentoonstelling sukkel, zou je bijna willen uitroepen. De Auto-Rai en de Hiswa vinden niet in Amsterdam plaats omdat het daar sterft van de autofabrieken en jachtbouwers, maar omdat het daardoor beter bereikbaar is voor een groot publiek.

Wat is er nu simpeler, 2 miljoen mensen overhalen om naar een uithoek van Nederland gaan, of 10 bedrijven over te halen hun producten te tonen op een plek waar gegarandeerd  2 miljoen mensen komen.

Hoe moeilijk is het om dat te begrijpen?

Bovendien, dat Franx het niet snapt, daar kan ik nog mee leven. Per slot van rekening hebben we het over een wethouder van een kleine gemeente, maar dat al die duurbetaalde krachten bij Agriboard het niet snappen, dat is pas echt zorgelijk.

Trouwens, volgens mij staat geen van al die prachtige bedrijven (die vinden dat de Floriade in Enkhuizen had moeten komen) op de Floriade in Venlo. Dus zo belangrijk vinden ze die tentoonstelling kennelijk nu ook weer niet.

Knullig

Vanochtend in het NHD een teleurgestelde wethouder Franx. Wat heet teleurgesteld, hij was woedend. Omdat van de 7 kandidaten die zichzelf  hadden voorgedragen, Enkhuizen bij de laatste 3 terecht was gekomen.

Net als zijn grote voorbeeld, gedeputeerde Bond, hekelt hij de gronden waarop dit was gebeurd. Als voorbeeld noemt hij de bereikbaarheid. Tegenover het NHD stelt hij dat in 2022 de nieuwe Westfrisiaweg (en de nieuwe aansluiting op de Houtribdijk) gerealiseerd zullen zijn en dat je vervolgens binnen 1,5 uur vanuit Duitsland op het terrein kunt zijn.

Nu wil het toeval dat ik afgelopen najaar op op een camping in Werlte heb gestaan, circa 30 km over de grens bij Emmen. Het kostte toch zeker 2,5 uur om daar te komen ook al mocht je na Hoogeveen 130 km per uur rijden. Maar dat is niet het enige, Emsland is ongeveer net zo dicht bevolkt als Oost-Groningen. Voor plaatsen van enige betekenis (qua inwoner aantal) moet je veel verder Duitsland in.

Dan de aansluiting van de N23 op de Houtribdijk (die ondanks de inspanningen van Franx overigens nog steeds niet op de weerkaart staat). Er bestaat inderdaad een regiovisie waarop die aansluiting staat aangegeven.

Echter de kosten daarvan worden geschat op 20 miljoen en zijn niet inbegrepen in de kosten voor de verbetering van de N23. De 5.5 miljoen die Enkhuizen (op voorspraak van Franx) heeft bijgedragen aan de verbetering van de N23 betreffen het traject Heerhugowaard/Hoogkarspel.

Over het oplossen van de te voorziene bottle-neck bij Broekerhaven zijn geen afspraken gemaakt, omdat er volgens de Provincie nauwelijks sprake zal zijn van een verhoogde verkeersdruk. [Het aangevoerde argument dat er dank zij een verbeterde N23 een betere verbinding met de Duitse havensteden Bremen en Hamburg zou komen is dan ook nergens op gebaseerd. Dat Franx daar geloof aan hechtte maakt alleen maar duidelijk dat hij bijzonder goedgelovig is en verder niets].

Maar goed, zelfs al zou die aansluiting er komen, dan nog ben je daarmee nog niet op de Haling. Je moet vervolgens of dwars door Enkhuizen (Plan Noord) of dwars door Bovenkarspel (Broekerhavenweg) wil je ook maar in de buurt van de Haling komen.

Samengevat, Franx noemt een aanrijtijd die niet klopt naar een gebied waar nauwelijks mensen wonen, gebaseerd op een wegverbinding die hoogst waarschijnlijk niet in 2022 zal zijn gerealiseerd en verwijt de organisatoren vervolgens, dat ze niet half weten wat er in West-Friesland gebeurd.

De arrogantie ten top. Eerder denk ik dat de NTR de hete lucht die Franx en consorten hebben uitgeblazen precies naar waarde hebben ingeschat en op grond daarvan besloten hebben Enkhuizen niet uit te nodigen voor het maken van een bidbook.

Een wijs besluit. Ook al omdat het Enkhuizer  College de Raad had laten weten dat ze (nadat ze de uitnodiging had ontvangen) bekend zou maken onder welke voorwaarden ze die uitnodiging zou accepteren.

Zo’n knullige werkwijze valt de Enkhuizer Raadsleden misschien niet op, maar het zal de organisatoren zeker niet zijn ontgaan.

Kruimelwerk

Onze wethouder voor bruiloften en partijen (Franx) is niet erg te spreken over het voorstel van Christian Bokhove om de subsidie voor de feestelijke Waterweken en een wielerronde af te schaffen. Het gaat om een bedrag van 30.000 euro en Bokhove wil met dat bedrag de beoogde verhoging van de rioolheffing voorkomen.

Het klinkt sympathiek, maar is natuurlijk kruimelwerk. De komende twee jaar moet er nog eens 1.2 miljoen worden bezuinigd/ binnengehaald worden en in dat licht is de € 30.000,- van Bokhove natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat.

Nee dan het CDA. Uit de krant begreep ik dat die niet alleen betaald parkeren aan de stadsgrenzen wilde introduceren, maar dat men daar ook van mening was, dat de gemeente best zou toekunnen met minder beleidsambtenaren, waarmee dan  weer € 240.000,- zou kunnen worden bespaard.

In theorie natuurlijk, omdat voor ambtenaren nu eenmaal een rechtspositieregeling  van kracht is, die weliswaar  ontslag mogelijk maakt, waar waarvan de kosten zo hoog zijn dat het nauwelijks een besparing oplevert.

Die € 240.000,- besparing moeten we dus met een korreltje zout nemen. Om dat te bereiken zullen er veel meer moeten worden ontslagen. In het bedrijfsleven doen ze dat gewoon, (de ING kondigt doodleuk aan dat er 2.700 arbeidsplaatsen verdwijnen) maar bij de overheid lijkt dat bijna onmogelijk.

Burgemeester Baas heeft inmiddels al laten weten dat hij het niet zo’n goed idee vindt. Begrijpelijk, want als je geen ambtenaren hebt die met enige regelmaat beleid produceren, waar zou je dan nog over moeten vergaderen.

Voor dat je het weet ben je de godganse dag bezig  met het oplossen van zaken waar we wel wat aan hebben en begint de gemeenteraad zich daar (tot overmaat van ramp) ook mee bezig te houden. Die worden nu nog rustig gehouden door met enige regelmaat een beleidsnota op hun bordje te deponeren, waar ze dan weer een tijdje op mogen kauwen.

Ook ik kan niet wachten totdat de Hert-visie wordt uitgebracht, zodat de problemen waar Europa nu mee worstelt voor wat betreft Enkhuizen tot hanteerbare proporties worden teruggebracht.

Die 1.2 miljoen die er in 2013 en 2014 nog bezuinigd moeten gelden overigens alleen maar als de problemen met Griekenland en Italië zonder verdere kosten kunnen worden opgelost. Daar ziet het niet naar uit, dus is het alleen een kwestie van tijd of er zal nog meer bezuinigd (of lasten verhoogd) moeten worden en dan dienen de echte problemen zich pas aan. Frau Merkel schat dat het zeker nog 10 jaar duurt dat we uit de problemen komen en bij wijze van uitzondering ben ik bereid haar deze keer te geloven.

De kans is dus levensgroot, dat in de nabije toekomst de meeste mensen wel wat anders aan hun hoofd hebben, dan uit te kijken naar festiviteiten die afhankelijk zijn van een gemeentelijke bijdrage.

Jammer voor Franx natuurlijk, want hij was net zo lekker bezig met promoten van West-Friesland door middel van fietskleding.

Zepert

Vorige week zaterdag meldde het NHD dat er € 19.000,- gemeentelijke  subsidie aan een winkeliersclub was zoekgeraakt.

De bedoeling was, dat voor dat bedrag evenementen zouden worden georganiseerd (Zuiderzeedagen) maar dat was niet gebeurd, dus wil de gemeente haar geld terug.

Vroeger dacht ik dat die winkeliersacties door de winkeliers (vanuit hun te verwachten hogere omzet) zelf betaald werden, maar dat blijkt dus niet het geval. We betalen het (via de gemeentelijke belasting) gewoon zelf.

Het is natuurlijk een heel gedoe om via evenementen een hogere omzet te bewerkstelligen, dus bedachten onze Enkhuizer middenstanders een strak plan. Als we het bedrag nu eens onder elkaar verdeelden,  dan scheelt dat een heleboel gedoe, de binnenstad blijft lekker autoluw en iedereen is blij.

Niet de gemeente dus, want die wil haar geld terug.

Geen enkele probleem roepen wethouder Franx en de voorzitter van de winkeliersclub eendrachtig. Toch heb ik daar een hard hoofd in.

Om te beginnen is Franx al maanden in gesprek en dat wijst er niet op dat de terugbetaling soepel verloopt.

Ten tweede is de gemeenteraad (onder het verzoek tot geheimhouding) over deze zaak geïnformeerd. Dat wijst niet op een volledige terugbetaling, maar op een compromis.

Hetzij in de vorm van gedeeltelijk terugbetaling, dan wel volledige kwijtschelding.

Doel van deze geheimhouding is natuurlijk, dat de uitkomst van deze affaire niet publiekelijk besproken hoeft te worden en dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze zepert stug kunnen blijven volhouden, dat er niets aan de hand is en alles in orde zal komen.

In modern Nederlands staat een dergelijke gang van zaken bekend als “transparant”.

Fijne dag

Al met al moet het zaterdag voor Jan Franx toch een fijne dag zijn geweest. Om te beginnen werden er op die dag de door de gemeente gesubsidieerde Drakenbootraces gehouden, maar wat ook zal hebben bijgedragen was een uitgebreid bericht in de Enkhuizer Krant over het succes van de door hem geintroduceerde parkeerverordening.

Het bericht maakt duidelijk, dat het de gemeente toch is gelukt om één bewoner van de binnenstad het parkeren aldaar onmogelijk te maken. Althans, als iedereen meewerkt.

De bewoner had gevraagd om een vergunning, maar had te horen gekregen dat totaal aantal toegestane te verstrekken tweede vergunningen op één adres inmiddels was bereikt en zij dus niet in aanmerking kwam voor een parkeervergunning.

De betrokken inwoonster nam vervolgens haar toevlucht tot de zogenaamde bezoekersvergunningen. Ik weet niet of dit geheel overeenkomstig de regels is, maar gelukkig is ook het aantal bezoekersvergunningen per adres beperkt, zodat het slechts een kwestie van tijd is en de gemeente is er in geslaagd om zeker één auto het parkeren in de binnenstad te beletten.

Er dreigt in dit verband echter nog een gevaar, namelijk dat meelevende buurtgenoten of familieleden op hun adres nog wat bezoekerskaarten bestellen en die aan de dame in kwestie (misschien leuke tip voor een verjaardagscadeautje) ter hand stellen.

Gebeurt dat niet, dan kan het eerste succes van het parkeerbeleid (waar alle binnenstadbewoners gezamenlijk zo’n 140.000 euro hebben neergeteld) in de boeken worden bijgeschreven.

Niet zo Handig

Omdat de Jan Franx in “de Drom” al verklaard heeft dat hij 65 uur per week werkt (wat doet hij in hemelsnaam dan naast het wethouderschap?) ontkom je er natuurlijk ook niet aan om op zondag te werken.

Dus heeft Jan (na vandaag een kraamvisite te hebben afgelegd) nog even op het internet rond gekeken of er wellicht gemeenten zijn die (net al hij van plan is) maatregelen hebben genomen tegen hardvarende bootjes. Daarvan heeft hij er al een aantal gevonden.

Goed gedaan Jan, strakke zet, morgen die gemeenten even bellen voor wat informatie.

Als het college dat nu ook eens tot beleid zouden maken, dan zijn we ook niet meer zoveel geld kwijt aan al die externe adviseurs die rapporten indienen die we toch alleen maar voor kennisgeving hoeven aan te nemen.

Zo’n overlegje kan nooit veel meer kosten dan een bescheiden lunch.

Ik weet, dat wij die lunches dan moeten betalen en de lunches die je krijgt aangeboden (door die externe bureaus) gewoonlijk gratis zijn, maar op een op andere manier denk ik toch dat we goedkoper uit zijn als jij trakteert, dan wanneer jij  je laat trakteren.

Alleen, om door middel van een tweet proberen aan de weet te komen of er nog meer gemeenten zijn die informatie kunnen geven, lijkt me weer niet zo handig.

http://twitter.com/#!/jfranx/status/92639990395322368

Naast zijn schoenen

Ook in de Enkhuizer Krant van zaterdag een uitgebreid artikel over de N23 door iemand die er verstand van lijkt te hebben. Hij beweert daar dat het traject van de N23 beter  losgekoppeld kan worden van Distriport. U weet wel het industriegebied dat de provincie op poten wil zetten in de gemeente Koggenland.

Het klinkt allemaal vrij redelijk, maar het gaat mij er hier alleen even over de financiële bijdrage die door de diverse gemeenten wordt geleverd.

Alkmaar betaald begrijp ik 8 miljoen, maar krijgt daarvoor wel een nieuw weggedeelte aangelegd. Koggeland betaald ruim 2 miljoen maar ziet op haar grondgebied wel een groot aantal infrastructurele werken gerealiseerd, die de afwikkeling het lokale verkeer verbeteren.

Ook Hoorn krijgt voor zijn geld (geen idee hoeveel) een aantal kunstwerken die  de afwikkeling van het lokale verkeer verbeteren.

Enkhuizen, wat inwoners betreft gelijkwaardig aan Koggeland, (maar minder welvarend) betaalt het dubbele van wat door Koggeland wordt betaald, maar krijgt voor haar bijdrage niets terug. Ok, er ligt een plan om in de verre toekomst voorbij Broekerhaven een nieuwe verbinding te maken met de Houtribdijk en daar ook een soort overslagpunt te maken voor water en wegvervoer, maar dat is verre toekomstmuziek.  Bovendien, daar is nog geen stuiver voor gereserveerd.

Dat je voortdurend bezig bent met het verbeteren van de infrastructuur, daar zal niemand tegen zijn. Dat je dat regionaal moet regelen lijkt me ook voor de hand te liggen, maar dat Enkhuizen veel te veel bijdraagt  aan de N23 in relatie tot het profijt dat zij daaruit trekt, lijkt me ook zonneklaar.

Het lijkt me dan ook, dat wethouder Franx bij het bepalen van de verdeelsleutel niet echt heeft zitten opletten. Hij strooit zelf graag met getallen waaruit zou moeten blijken hoeveel hij voor Enkhuizen “verdiend” heeft. Ik schat dat hij in dit project een paar miljoen teveel betaald heeft en dus voor Enkhuizen heeft verloren.

Valt niks meer aan te doen, weet ik ook wel en ik hoor hem nu al roepen dat niet hij heeft besloten dat dit betaald moest worden, maar de Raad, maar voordat hij helemaal naast zijn schoenen gaat lopen wilde ik het toch even kwijt.

Koekje

Tijdens de behandeling van de startnotitie  Hert-visie sprak raadslid Karin Kunst (PvdA) haar ongenoegen uit over de voorliggende tekst. In haar ogen weinig uitnodigend en vol met raadselachtige begrippen.

Ik voelde met haar mee. Helaas reageerde wethouder Franx op voor hem kenmerkende wijze.

Hij was slechts een eenvoudige uitvoerder. De Raad is de baas en neemt de beslissingen. Als de Raad tekstuele aanpassingen wil, dan staat het haar vrij om die te doen.

Ik vind dat een beetje kinderachtige manier van reageren. Volgens mij schrijft Franx geen letter mee aan de voorstellen die hij indient. Hij beschikt over een peloton aan ambtenaren op HBO denkniveau die dit werk voor hem doen.

Helaas leren die op het ambtenarenschooltje, dat het verstandig is dat je je aan alle kanten indekt en dus gebruiken ze zoveel mogelijk woorden om zo min mogelijk te  zeggen. Bovendien hanteren ze begrippen die bij scrabble een hoge woordwaarde opleveren, maar waarvan zelden duidelijk is wat er precies onder wordt verstaan.

Mogelijk komt dat wethouder Franx allemaal goed uit, maar als hij daar dan commentaar op krijgt vanuit de Raad, dan reageert hij ongepast als hij de Raad voorstelt om dan maar zelf tekstuele voorstellen te doen.

Het enige wat hij hoeft te doen, is zijn beleidsambtenaren te instrueren teksten te produceren,  die ook door gewone stervelingen kunnen worden begrepen.

Karin Kunst nam overigens op subtiele wijze wraak door in een reactie te spreken over de noodzaak van convergerende vragen.

Een begrip dat Franx (net als ik trouwens) niet onmiddellijk kon thuisbrengen. Koekje van eigen deeg zullen we maar zeggen.

Kniesoor

Waarschijnlijk omdat ondernemend Enkhuizen toch niet voldoende aan zijn trekken was gekomen tijdens de Stadsvisie 2030 werden ze speciaal bijeengeroepen door de gemeente voor een tweetal visievormende discussieavonden onder leiding van wethouder Franx.

De verslagen van deze (min of meer besloten) bijeenkomsten vindt U hier.

Beiden bijeenkomsten hebben geleid tot  een startnotitie Hert-visie, met daarin de aanbeveling om € 120.000,- (inclusief BTW) uit te trekken voor een definitieve Hert-visie, die de vervanging vormt van de het bestaande TRAP. In brede kring bekend als Toeristisch Recreactief ActieProgramma.

De startnotie bevat maar liefst 37 vragen waarop het college graag antwoord wil hebben voordat zijn verder kan gaan met het formuleren van het uiteindelijk beleid. Antwoord op die vragen dient gegeven worden door een externe deskundige, waarvoor men een bedrag van 65.000 euro heeft gereserveerd.

Waar ligt wethouder Franx en de andere leden van het college zo al van wakker? Alle vragen weergeven is wat te veel van het goede, ik pik er een paar uit.

15. Wat is de autonome positie van de Enkhuizer havens (markt, doelgroepen etc)

27. Wat zijn de kwantitatieve (distributieve ruimte) en kwalitatieve omstandigheden voor
de ontwikkeling van het detailhandelsaanbod in Enkhuizen?

34. Welke criteria spelen een rol bij het afwegingskader voor vestiging van horeca
(versterken omgeving, overlast, kwaliteit)

Het zijn wat willekeurig gekozen voorbeelden van vragen die het college beantwoord wil zien om te komen tot een “een helder actieprogramma op hoofdlijnen”.

“Daarin worden concrete stappen geformuleerd om concrete projecten uit te voeren, inclusief de al lopende projecten en acties. In het actieprogramma wordt ook het
aangegeven welke financiële middelen in de toekomst nodig zijn om de geformuleerde ambities te realiseren.

En tot slot wordt er aangegeven welke partijen hierin een rol hebben en in hoeverre er draagvlak is bij deze partijen om bij te dragen aan realisatie”.

Bij het lezen van dit alles bekruipt mij het gevoel dat de startnota niet veel meer is dan een brochure is van het bureau dat de opdracht uiteindelijk moet uitvoeren.

Men toont hiermee slechts aan, dat welk onderwerp je ook aan de orde stelt, je er altijd een oneindige reeks van vragen over kunt bedenken. Of de beantwoording van al die vragen ook maar enig nut heeft waag ik te betwijfelen.

Men houdt zich ergens mee bezig, zoveel is duidelijk, zodat dit werkstukje misschien het best kan worden beoordeeld als een vorm van bezigheidstherapie voor College, Raad en ambtelijke staf.

Het praktisch nut van een en ander ontgaat me een beetje, maar ik ben nu eenmaal een kniesoor wanneer het er om gaat 120.000 euro uit te geven.

Uitvlucht

Op SParticipatie publiceert Bokhove een brief die hij aan zichzelf heeft geschreven. Dat is een beetje een trend tegenwoordig.

Bij P&W deze week liet Minister Leers weten dat hij een brief, die hij drie jaar gelden als burgemeester had geschreven, juist deze week onder ogen had gekregen en moest beantwoorden. Uiteraard dacht Minister Leers inmiddels geheel anders over de kwestie die hij (als Burgemeester) aan de orde had gesteld.  Zo gaan die dingen nu eenmaal.

Raadslid Bokhove schrijft aan stuurgroeplid Bokhove, dat aangezien de stuurgroep doelstellingen niet zijn gehaald, het voorgenomen participatieproces kan worden afgeblazen.

Tenminste, dat is wat ik uit zijn woorden begrijp.

Bij Lijst Quasten lees ik, dat die daar (en ook de PvdA) net zo over denkt, zodat we kunnen vaststellen dat de oppositie uiteindelijk tot het inzicht is gekomen dat het compromis van 11 januari nergens toe heeft geleid.

Dat was tamelijk voorspelbaar. De inschakeling van de oppositie bij het bezuinigingsproces door de coalitie heeft nooit een ander doel gehad dan het college te vrijwaren van kritiek op de voorgestelde maatregelen. Dat streven is begrijpelijk, maar daar hoef je als oppositie natuurlijk niet aan mee te werken.

Het staat niet erg duidelijk in de brief, maar ik mag toch hopen dat raadslid Bokhove zijn functie als lid van de stuurgroep neerlegt en dat dit ook gedaan zal worden door het PvdA lid van de stuurgroep, zodat de verhoudingen weer enigszins duidelijk worden.

Mr Daadkracht himself, wethouder Jan Franx, doet (met behulp van zijn ambtelijk apparaat) voorstellen waarmee tenminste een dreigend gat van 2 miljoen op de begroting kan worden gedicht.

Als het meer moet zijn, dan volgen er aanvullende voorstellen.

Dat had hij wat mij betreft 6 maanden geleden al kunnen doen, zodat wij (de kiezer) onze opvattingen kenbaar hadden kunnen maken.

De uitvlucht, dat de precieze bedragen nog niet bekend zijn is niet meer dan dat. Een uitvlucht.

%d bloggers liken dit: