De mening-politie

Gisteren in de Facebookgroep “Je bent een echte Enkhuizer als” uitvoerig meningen uitgewisseld met de mening-politie van die groep. Die wordt gevormd door de eerder genoemde spuit elf, Ilias Abdellaoui en zijn twee broers Mohammed en Abdelmoulla. De twee laatsten meer in een ondersteunende rol.

Doel van de mening-politie is er voor te zorgen, dat de leden van de groep niet worden geconfronteerd worden met onjuiste meningen.

Onjuiste meningen zijn meningen waarvan de meningenpolitie vindt, dat er geen bewijs bestaat op basis waarvan je kunt concluderen dat de mening juist is. Dit uiteraard alleen ter beoordeling van de mening-politie.

In een later stadium kregen de broeders Abdellaoui bijval van David Bos, die op het internet bekend wil staan als Durty  Buszowski.

Hoewel ik in een eerder stadium uitvoerig  was ingegaan op zijn bezwaren, meende hij toch, dat ik mijn meningen standaard als feit presenteer. Op mijn vraag of hij daar ook een voorbeeld van kon geven bleef hij het antwoord schuldig.

Vervolgens adviseerde hij, “Als u geen, in uw ogen, negatieve op en/of aanmerkingen kunt verdragen, raad ik u af uw blog op Facebook te plaatsen en veilig binnen de obscure blog-kaders van het internet te verblijven.”

Omdat ik inmiddels zelf ook tot de conclusie was gekomen, dat het plaatsen van een link (naar mijn blog) in de Facebookgroep “Je bent een echte Enkhuizer als” geen enkele toegevoegde waarde heeft, heb ik besloten om daar met onmiddellijke ingang mee te stoppen

%d bloggers liken dit: