Struisvogelpositie.

Gisteravond was er raadsvergadering en dus even geluisterd of er nog vragen waren over de eigendomswissel van het ontwikkelingsplan Enkhuizer Zand.

Geen enkele vraag, klaarblijkelijk is het hoe en waarom van de eigendomswissel voor onze raadsleden volkomen duidelijk. Wel een inspreekster, die de raad en college verweet hun boerenverstand niet te gebruiken. Volgens haar verkoopt een boer nooit zijn beste land.

Krachtig argument waar geen speld tussen te krijgen is. Trouwens de gemeente was aanvankelijk ook niet bereid de grond te verkopen. De inzet was de grond (net als in Broekerhaven) in erfpacht uit te geven, zo als alle grond (Sprookjeswonderland) in erfpacht is uitgegeven.

Het oorspronkelijke uitgangspunt was, om de beschikbare grond 30 jaar lang vrij van  erfpacht uit te geven. Maar, zoals ik eerder al schreef, op enig moment hebben zij, die namens de gemeente de onderhandelingen voerden (wie?) besloten om, zonder de raad daarover te consulteren, daarvan af te wijken en de grond te verkopen.

Dat de raad dit nooit heeft opgemerkt, valt te verklaren uit het feit, dat de raad zich de meeste tijd in struisvogelmodus bevindt.

Zodat wat Droomparken uiteindelijk heeft gekocht neerkomt op 200 kavels, vastgelegd in een plan, dat naar alle waarschijnlijkheid nooit zal worden uitgevoerd.

Maar dat zal voor Droomparken geen probleem zijn, want in dat geval laat je door de gemeente gewoon een nieuw plan maken. Waarin je die 200 bouwkavels alsnog krijgt aangereikt (zodat je ze toch kunt verkopen) en je dus je aankoopprijs (in de vorm van publieke werken) niet hoeft aan te passen.

Bij dit alles kan niet genoeg worden benadrukt, dat de gemeente door middel van haar persbericht heeft laten weten, dat ze haar regiefunctie heeft behouden.

Die had ze ook bij het SMC in de Vijzelstraat en de Drommedaris, dus wat kan er verder dan nog misgaan, moet de raad gedacht hebben. Om zich vervolgens terug te trekken in de door haar zo geliefde struisvogelpositie.

Strijkstok?

Goed, ik was niet welkom bij de propagandabijeenkomst die de gemeente voor Droomparken organiseerde.

Geen probleem verder, Paul Gutter schrijft gewoonlijk heel netjes op wat hem wordt verteld en zijn krantenbericht is dus een prima uitgangspunt voor verder onderzoek.

Door iemand (die ik als betrouwbaar ervaar) was al enig vooronderzoek gedaan en van hem weet ik dus, dat Orez BV nu eigendom is van het op 9 april opgerichte Reynaerde Leisure BV, dat op haar beurt weer eigendom is van het op 4 april opgerichte Lapsa Beheer BV, dat weer eigendom is Adrianus Wilhelmus Vos, die ook eigenaar schijnt te zijn van Droomparken.

Nogmaals, ik ben nog niet in staat geweest een en ander zelf te controleren, maar ik heb wel vertrouwen in degene die het heeft onderzocht.

Zo’n reeks van B.V. ’s wijst er meestal op, dat er ergens in het midden een enorme strijkstok is verborgen.

Daarover zijn tijdens de persbijeenkomst waarschijnlijk geen vragen gesteld en dus ook geen mededelingen over gedaan. Alleen dat de nieuwe eigenaar van Orez BV van plan is om naar iedereen te gaan luisteren om mogelijke bezwaren (en dat zijn er een paar) weg te nemen.

Dat is fijn om te weten, maar een beetje aan de late kant. Gemeente en Orez BV hebben anderhalf jaar de tijd gehad om met het ZZM en tal van anderen te overleggen. Dat hebben ze bewust niet gedaan. Dat de gemeente nu iemand naar voren schuift die dat wel gaat doen is fijn om te weten. Maar welk gemeentelijk belang is daarmee gediend?

Dat de gemeente de regie blijft behouden vind ik ook weinig geruststellend gezien het resultaat dat (dankzij de gemeentelijke regie) tot dusver is bereikt.

Uit de perspresentatie blijkt, dat de gemeente straks een nieuwe weg en fietspaden krijgt en eigenaar wordt van een strand en een paar ligweiden. Wat men daarvoor inlevert is circa 20 ha (voorlopige schatting) grond met bouwvergunning voor 200 woningen.

Een beetje kavel in andere Droomparken kost al gauw € 65.000,- dus zo’n twee honderd kavels op een unieke locatie moet al gauw 13 miljoen opleveren. Of je voor dat bedrag een weg, fietspaden en een strand kunt laten maken weet ik (nog) niet, maar dat ga ik zeker onderzoeken.

Dat ik daarbij zal worden dwarsgezeten door het college en de raad is me inmiddels wel duidelijk, maar wellicht zijn er weer anderen, die me bij dat onderzoek willen helpen.

Die kunnen dat dan tot uitdrukking brengen door de Paljas.nu pagina te “liken” (zie de button in dit bericht) of door lid te worden van de besloten Facebookgroep “Paljas.nu”.

%d bloggers liken dit: