Niet om de macht, maar om het gezag.

De enige 3 partijen die tijdens de verkiezingen stemmenwinst hebben geboekt zijn Enkhuizen Vooruit, de Piratenpartij en mijn persoon.

Gezamenlijk 30% van de stemmen, dus nog geen meerderheid, maar wat hun bindt is een gezamenlijke afkeer van de achterkamertjespolitiek, waarmee de “oude” partijen hun zin tot dusver hebben weten door te drijven.

Het REZ is als een soort steenpuist waarin zich in de loop der tijd een enorme hoeveelheid vuil (in de vorm van onwaarheden) heeft verzameld. Het is van essentieel belang dat die steenpuist uit de Enkhuizer politiek verdwijnt en het “vuil” naar buiten komt, zodat er aan een gezamenlijke toekomst kan worden gewerkt.

Ik ben het wat dat betreft volstrekt oneens met analyses van Buit (D66) en Keesman (SP) in het NHD van vandaag.

In een democratische bestel gaat het er uiteindelijk niet om hoeveel macht je via de achterkamers kunt verwerven, maar hoeveel gezag je weet uit te stralen door eerlijk te zijn en openbaarheid na te streven.

Feest van de democratie

kadetjesGisteren schreef ik dat openbaarheid van bestuur het fundament is waarop onze democratische rechtsstaat is gebouwd.

Ondermijn je dat fundament, dan eindig je met iets dat zich democratisch noemt, maar het niet is. Zoals de Duitse Democratische Republiek of de Volksrepubliek China.

De bij wet geregelde openbaarheid van bestuur heeft tot doel de burger te beschermen tegen willekeur van de overheid. Die bescherming strekt zich echter niet uit tot instanties die onderdeel zijn van het bestuur. Politieke partijen.

Openbaarheid is voor hen geen wettelijke verplichting, maar een morele verplichting. Beperken we ons tot Enkhuizen, dan zien we dat de meerderheid van de raad die morele verplichting nauwelijks als zodanig ervaart. Sterker nog, er bestaat een sterke neiging om alles zoveel mogelijk binnenskamers af te wikkelen.

Die neiging wordt zelfs aangeprezen en tot uitdrukking gebracht met de woorden “een broedende kip moet je niet storen”.

Hoe noem je personen of instanties die zich van geen morele druk bewust zijn en zich alleen bekommeren om de vraag, bestaat er een wettelijke verplichting waar ik me aan moet houden? Juist, die noem je amoreel.

De vraag die je vervolgens kunt stellen is, “kun je gelijktijdig amoreel zijn en integer?”

Dat lijkt me een boeiend onderwerp tijdens de lunch aanstaande zaterdag ter gelegenheid van de feestdag van de democratie. De festiviteiten vinden plaats in het stadhuis van Enkhuizen. Meer daarover kunt U hier lezen.

Iedereen is welkom, burgemeester, wethouders en raadsleden zijn Uw gastheer/vrouw.

Ik kijk er nu al naar uit. Samen met onze democratisch gekozen bestuurders de democratie vieren, wie wil dat nu niet?

Rise like lions

PeterlooHet is weer weekend, dus tijd voor overpeinzing. Dit keer een gedicht van de Engelse dichter Shelley. Maar liefst 91 strofen die hier zijn te vinden.

Op dit blog alleen de laatste 5 regels.

Rise like Lions after slumber
In unvanquishable number –
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you –
Ye are many – they are few.’

Shelley schreef het naar aanleiding van het zogenaamde Peterloo Massacre in 1819 waarbij de Engelse cavalerie een charge uitvoerde op 60.000 vreedzame betogers. Meer daarover valt te lezen op Wikipedia.

Het pensioenfonds

 

AMSTERDAM-KOMRIJ-VERJAARDAGHet is weekend dus tijd voor cultuur. In de vorm van een gedicht.

Van Gerrit Komrij, lekker makkelijk.

 

HET PENSIOENFONDS, ALGEMEEN BURGERLIJK

Constant wijntjes, samenzijntjes, rookgordijntjes nooit omhoog.

Plannen smedend, aanbestedend, handig met de elleboog.

Broeders zijt gij, dus gedijt gij, kwaliteitsvrij in het slijk.

Geen gezanik, denkend aan ‘ik’. Eigenbaat maakt vindingrijk.

Luie stinkers, nooit uitblinkers – Bij de pinken, roets-roets-roets,

Om serviel en zwaar te knielen voor de God Onroerend Goeds.

Smeergeld, reizen, vette spijzen, sekspaleizen, vaste prik

Deze wereld die carrièrelt, maar die thuishoort in de lik.

%d bloggers liken dit: