Leedvermaak

Vrijdagavond is tijdens de zomermaanden boule-avond in Bovenkarspel.

Het was een mooie dag geweest, dus voor de laatste keer nog maar eens ’s avonds boulen.

Een hartelijk welkom deze keer van mijn mede leden van de Drommedaris en uiteraard nadrukkelijke felicitaties met de nieuwe jeu de boule locatie in Enkhuizen.

Begrijpelijke reactie. Hierboven de huidige locatie van de Drommedaris die met hulp van het gemeentebestuur van StedeBroec tot stand is gekomen.

Hieronder het jeu de boules complex van Enkhuizen, waar de vakgroep wip-kippen de Enkhuizer jeu de boules spelers een plezier mee  heeft gedaan.

PvdA vragen

Meestal geef ik hier een link naar de onderliggende documenten, maar de gemeentelijke website (waar vragen van raadsleden worden gepubliceerd) is een beetje in de war.

Ook de PvdA zelf heeft haar vragen nog niet op haar eigen website gepubliceerd, dus daarom de volledige tekst van die vragen hieronder. Ik een later bericht zal ik er op ingaan.

—————————————————————————————————————————–

Secretariaat van de Partij van de Arbeid Toereppel 56, 1602 KE Enkhuizen,

j.s.h.raven@quicknet.nl http://www.pvdaenkhuizen.nl

Burgemeester en wethouders van Enkhuizen Postbus 11 1600 AA Enkhuizen

Enkhuizen, 9 oktober 2011

Onderwerp: Jeu de boules-baan op het speeleiland Arena

Geacht College,

Via de Griffier ontvingen wij per mail onderstaand bericht op 6-10-2011:

De griffier bericht: “Door enkelen van u is gevraagd naar de jeu de boules-baan op het speeleiland in Kadijken. Onderstaand vindt u het antwoord dat ik van de vakafdeling mocht ontvangen.

“Van meerdere kanten is het verzoek ontvangen voor de aanleg van een jeu de boules. Zoals ook bij andere verzoeken om speelvoorzieningen (klimrek speeldoeltje of wipkip) wordt gekeken of dergelijke verzoeken wenselijk zijn en of er middelen beschikbaar zijn om dit te realiseren.

In dit geval is het realiseerbaar en is het wenselijk dat het speeleiland zoveel mogelijk wordt gebruikt In ons taakveld overleg hebben wij het hierover gehad en hebben wij besloten het verzoek in te willigen.

Het speeleiland heeft de bestemming groen en spel en een jeu de boules baan valt prima in deze bestemming.

Omdat het voorzieningenniveau zeer dynamisch is en zeer afhankelijk is van de vraag worden dergelijke wijzigingen niet gemeld aan college of raad.” Einde bericht

De PvdA heeft hierover een aantal schriftelijke vragen:

1 In de wijk Kadijken is een bovenwijks speeleiland voor de voornamelijk wat oudere jeugd. Wat een verassing dat er een jeu de boules-baan is gekomen! Waar komt dit initiatief vandaan?

2 Op welk beleid is deze uitvoering gestoeld?

3 Hoeveel heeft deze baan gekost en waaruit wordt dit betaald?

4` Hoeveel zijn de kosten van het onderhoud?

5 Er is wel vaker een verzoek gedaan voor een jeu de boules–baan, bijvoorbeeld voor in de binnenstad. De motivatie die u hier opvoert gold zeker ook voor dat verzoek.

Toch heeft u dat toen niet gehonoreerd. Kunt u dit besluit uitleggen aan de mensen die dat toen vroegen? Wij kunnen dat namelijk niet.

6 Dit college vindt burgerparticipatie belangrijk. Kunt u vertellen op welke wijze u bij de besluitvorming de betrokkenheid van de jeugd, de buurt, of wijk bij dit nieuw speelattribuut op het speeleiland tot stand hebt gebracht?

7 Om teleurstellingen te voorkomen en kosten te besparen zijn de speelattributen op het speeleiland Arena zo gemaakt dat ze bestand zijn tegen de meest creatieve vormen van spelen door de jeugd. Geldt dit ook voor de nieuwe jeu de boules-baan?

7 De nota speelvoorzieningen is tot op heden niet tot stand gekomen. Wanneer kunnen wij nu deze notitie verwachten?

Graag willen wij op deze vragen een schriftelijk antwoord. Wij zien de schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Namens de PvdA Enkhuizen

Met vriendelijke groeten,

Karin Kunst .

Bokseknol revised

Zo’n drie jaar geleden, toen ik me wat frisser en fruitiger voelde dan vandaag de dag, heb ik het gemeentebestuur  benaderd met  het idee een klein stukje van het gemeentelijke grondbezit  in te richten als een plek waar ouderen jeu de boules konden spelen.

Het was wat mij betreft een logische uitwerking van al die prachtige beleidsplannen die er op gemeentelijk niveau worden gemaakt en die tot doel hebben om het isolement waarin sommigen zich bevinden te doorbreken en  ze aan te zetten om wat meer te bewegen.

Jeu de Boules was tegen die achtergrond eerder een middel dan een doel. Een geschikt middel, omdat blessures nauwelijks voorkomen en zowel vrouwen als mannen het tot op hoge leeftijd kunnen blijven spelen.

Omdat naar mijn idee de sociale aspecten van doorslaggevend belang waren, was ook de plek waar gespeeld kon worden van belang. Bij voorkeur in het centrum en ook nog enigszins beschut tegen wind.

Belangrijk omdat op een dag als vandaag, 13 oktober, 13 graden en een waterig zonnetje een prima dag is om jeu de boules te spelen. De enige spelbreker op dat soort dagen is de wind. De plek die ik bij toeval ontdekte, de tuin achter gemeentewerken in de Westerstraat, bood beschutting tegen de wind en was daarom in mijn ogen ideaal.

Die tuin is voor de helft in gebruik als parkeerterrein voor het personeel van de dienst gemeentewerken, terwijl de andere helft bestaat uit een strook gras.

Op die grasstrook, zo schatte ik, zou je zo’n 12 banen kunnen maken. Voldoende om toernooien te kunnen organiseren.  Probleem was alleen de afwezigheid van een toilet en een houten optrekje en een bescheiden terrasje van waaruit je aanwezigen van een natje en droogje zou kunnen voorzien.

Een toilet is inmiddels (mede dank zij de inspanningen van Joke Kuijsten) op 50 meter afstand gerealiseerd. Heeft € 80.000,- gekost, maar dan heb je ook wat, dus blijft over een houten optrekje waarin je wat terrasstoelen kunt opslaan en een koffiezetapparaat aansluiten.

Dank zij de door de PvdA gestelde vragen lijkt het bovenstaande idee weer nieuw leven te worden ingeblazen. De oorspronkelijke website die ik voor het idee had gemaakt is inmiddels opgeheven, maar de inhoud is grotendeels overgebracht naar een nieuwe website die U hier kunt vinden.

Als gebruikelijk kunt U ook daar reageren op de inhoud.

Voor de niet Enkhuizers, Bokseknol is de naam voor de speelweide gelegen in het Wilhelminaplantsoen, waar in het verleden sportdagen werden gehouden.

Je hoort de naam tegenwoordig nauwelijks nog noemen en in een poging hem van de vergetelheid te redden noemde ik mijn virtuele jeu de boulesclub  “Bokseknol”. Het is wat mij betreft de naam van het project en niet noodzakelijk de naam van de uiteindelijke vereniging, mocht het ooit zover komen.

Bokseknol?

vogelkersTot mijn niet geringe verbazing wordt er in de Stadsvisie 2030 melding gemaakt van jeu de boulers op de Bokse Weide, in de volksmond ook wel Bokseknol genoemd.

Gloort er licht aan het einde van de tunnel?

Op mijn website over de Bokseknol heb ik er een punt van willen maken dat ik boulen in de eerste plaats zie als een tijdverdrijf voor ouderen en de nadruk gelegd op het sociale aspect. (ontmoetingsplaats, ofwel hangplek voor ouderen).

Hoewel de Bokseknol als locatie zeker geschikt is te noemen, heeft ze als nadeel dat er geen nutsvoorzieningen zijn en het een klein vermogen zal kosten om die te realiseren. Het is een dusdanige investering dat je hem alleen maar moet doen als je voor 100% zeker bent dat ze  zal renderen. Ik geloof namelijk niet in geld over de balk gooien. Maar hier ligt tevens ook het dilemma. Een hangplek voor ouderen zonder voorzieningen (als toiletten en een ruimte om te praten en wat te drinken) zal het niet redden.

Daarom mijn keuze voor het terrein achter gemeentewerken (hartje stad) waar je redelijk klein kunt beginnen. De investeringen zijn te overzien en slaat het concept aan, dan kun je altijd nog naar de Bokse Weide als onderdeel van een opwaardering van dat gebied.

Een andere mogelijkheid is, dat je jeu de boules gebruikt om de samenhang in de wijk te verbeteren.

De veelgemaakte fout is dat men dan denkt geld te kunnen besparen door maar een paar banen aan te leggen. Zinloos, je bespaart vrijwel niets door in plaats van 20 maar 5 banen aan te leggen. Boulen is pas leuk als je met een man of twintig speelt. Op een verhard terrein van 30 bij 30 meter kun je met 40 man/vrouw spelen. Kleiner maken heeft geen zin en levert alleen maar beperkingen op.

Die ruimte is er op het Tulpenplein en de Vogelkerslaan, maar boven alles geldt, zonder aanvullende voorzieningen redt je het niet.

De Woid.

In de Enkhuizer sportnota staat dat de Enkhuizers bij twee verenigingen jeu de boules kunnen spelen. Namelijk bij het Enkhuizerzand (die beschikt over een viertal banen naast het zwembad) en de Bokseknol.

Helaas een onjuiste weergave van de stand van zaken die (naar ik aanneem) geen enkel raadslid zal zijn opgevallen.

De Bokseknol is (nog geen) vereniging, maar de naam van een website, waarop ik uit de doeken doe wat je zou moeten doen wil je jeu de boules (als tijdverdrijf voor voornamelijk ouderen) van de grond wil krijgen en houden.

Wat ik met die website duidelijk wilde maken was, dat het niet volstaat om ergens buiten lukraak wat banen aan te leggen waar ouderen  dan maar naar toe moeten gaan om met stalen ballen te gaan gooien. Je mag je ook afvragen of die locatie voor ouderen wel aantrekkelijk genoeg is en of zij daar over wat basale voorzieningen kunnen beschikken.

Het gaat hier niet om een sportcomplex, maar eerder om een hangplek voor ouderen.

Onder basale voorzieningen versta ik toiletten en de mogelijkheid om te schuilen en iets te drinken te krijgen.

Zoiets kost geld, maar als de gemeente niet te beroerd is om een half miljoen uit te trekken om een paar sloepeigenaren een leuk haventje te bezorgen, dan vind ik het niet buitenissig om ze te vragen of ze een stukje grond van pakweg 30 bij 30 meter willen verharden. Wat de kosten van toiletten en verblijfsruimte betreft, de investering daarin kan waarschijnlijk gewoon terug betaald worden uit de opbrengst van de verkoop van drankjes en andere versnaperingen.

Alweer, als de gemeente bereid is 80.000 euro uit te geven voor een openbaar toilet, wat zeurt men dan eigenlijk over de kosten van een  eenvoudig clubgebouwtje.

De sleutelwoorden hier zijn eenvoud en betaalbaarheid

Van mij geen kwaad woord over de Bonte Wever, maar als onze welzijnswerkers denken dat ze mij (en vele anderen) een plezier gedaan hebben door een eetcafé te realiseren, dan hebben ze mijn behoeften (en mijn uitgaven patroon) toch behoorlijk verkeerd ingeschat.

Ik vrees dat alleen al de inrichting van de keuken en het restaurant meer gekost heeft dan de kosten van het realiseren van een clubgebouwtje zoals dat mij voor ogen staat.

WoidMisschien moeten onze Enkhuizer raadsleden op een mooie woensdagmiddag maar eens in De Woid in Lutjebroek gaan kijken.

Daar speelt de gelijknamige jeu de boulesclub. Met 168 leden de grootste in oostelijk westfriesland.

Ze hebben een ledenstop omdat er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn, waarmee is aangegeven dat als je over een leuke locatie beschikt en de prijzen voor je consumpties niet op horecaniveau liggen, de toestroom van leden geen probleem is.

Kortom de Bokseknol bestaat niet en zal er ook nooit komen zolang er geen locatie beschikbaar komt die vergelijkbaar is met die in Lutjebroek.

Het is dus alleen maar een kwestie van willen. Of “we” het willen bepalen onze raadsleden.

Ze laten zich daarbij voornamelijk leiden door rapporten over onze “behoeften” die door een semi ambtelijk apparaat als Sportservice in elkaar geknutseld worden. Toevalligerwijs komen die behoeften precies overeen met de “capaciteiten” waarover dat ambtelijk apparaat zegt te beschikken.

Als je kennis de vorm heeft van een hamer, hebben alle aangedragen oplossingen de vorm van een spijker.

Daarom een klemmende verzoek aan onze raadsleden, fiets eens naar De Woid in Lutjebroek en vraag jezelf af.

Zou je zoiets ook op eigen kracht op de Bokse Weide (of achter gemeentewerken) kunnen realiseren of missen we daarvoor in Enkhuizen de bestuurlijke capaciteit en visie.

Alweer Bokseknol

jdb-spelerIn de sportnota wordt de Bokseknol opgevoerd als Enkhuizer jeu de boules vereniging.

Dat is te veel eer. De Bokseknol was niet meer dan een middel om mijn opvattingen over een jeu de boules locatie tot uitdrukking te brengen. De enig overgebleven locatie in Enkhuizen, bestaande uit een viertal banen op het zwembadterrein, vind ik (om tal van reden) verre van ideaal.

Ik schat, dat ongeveer 50 Enkhuizers min of meer actief jeu de boules speler, verdeelt over drie verenigingen. Enkhuizerzand, Drommedaris (Bovenkarspel) en De Woid (Lutjebroek.)
Dat zouden er makkelijk meer kunnen zijn als we in Enkhuizen over een aantrekkelijke locatie zouden beschikken.

Ideaal gesproken ligt die locatie niet buiten de stad (ergens in een sportpark) maar in het hartje van de stad of wijk, waar het als trefpunt zou kunnen fungeren voor vitale ouderen.

Op die locatie zouden ook een paar minimale voorzieningen beschikbaar moeten zijn, zoals toilet en een bescheiden ruimte van waaruit je koffie en thee kunt verstrekken. Al met al geen extreme eisen lijkt me.

Dit alles heb ik proberen uit te leggen met behulp van een website. Niet ideaal vanwege de doelgroep (oudere Enkhuizers), maar het heeft geen zin mensen te enthousiasmeren zolang onduidelijk is wat de reactie van de gemeente zal zijn op mijn idee over een locatie.

Verder heb ik College en Raad geïnformeerd over het bestaan van de website. Ik begrijp dat ze allemaal een computer met internetaansluiting krijgen van de gemeente. Ze hadden zich dan ook volstrekt kosteloos kunnen informeren over mijn idee.
Het had ze nog geen 10 minuten van hun tijd gekost, een efficiëntere methode weet ik niet. Als U het zelf ook nog eens wilt lezen klik dan hier.

Behoudens een tweetal reactie heeft er niemand gereageerd of geïnformeerd en daarmee is voor mij de kous af. Ik heb geen zin om mensen te bekeren, die niet te bekeren zijn.

clubhMijn persoonlijk belang in deze kwestie is nihil. Ik speel namelijk met veel plezier bij twee bestaande verenigingen in de regio. Verder speel ik 4 maanden per jaar in Frankrijk. Ik heb het eigenlijk veel te druk om een vereniging op te richten. Een betere locatie zou mooi zijn, maar daar ga ik niet over, daar gaat de gemeente over.

Uit de sportnota begrijp ik dat die er wel een locatie komt voor beachvolleyball.

Lijkt me iets voor alleen in de zomer en de jeugd. Maar die heeft de toekomst en wij als ouderen natuurlijk niet

Sportnota

De lang verwachte nota sportbeleid is uit. Het draagt de naam Enkhuizen Aktief en beschikt zelfs over een eigen logoactiefenkhuizen.

De hele nota kunt U hier lezen. Ik citeer uit de inhoud.

Het promoten van sport en bewegen kan alleen slagen als dit zichtbaar in de stad gebeurt.

Laat ik het daar nu eens helemaal mee eens zijn. Zeker waar het “mijn” sport aangaat. Jeu de Boules.

Dat is nu typisch een activiteit die je niet moet wegstoppen op een sportcomplex, maar die je moeten beoefenen in het hartje van een wijk of stad.

Wijchers, op de bres voor schone sloten
Harry Wijchers

Harry Wijchers, de dynamische fractieleider van Nieuw Enkhuizen, schijnt naar aanleiding van mijn idee voor de Bokseknol gezegd te hebben, “Als ze willen jeu de boulen, dan gaan ze maar naar het zwembad”.

Inderdaad, daar liggen een viertal baantjes die op initiatief van de vice-voorzitter van Nieuw Enkhuizen ooit eens zijn gerealiseerd.

Heeft de gemeente nooit een cent gekost, dus jezelf daarmee op de borst slaan lijkt me overdreven.

De banen zijn te smal, het zijn er te weinig, zodat een beetje toernooit er niet valt te organiseren. Bovendien niet echt een plek waar je als oudere even naar toe gaat om te kijken of er bekenden van je zijn.

Harry mag dan weten waarover hij praat, hij begrijpt alleen niet waar het om gaat.

Misschien dat de (nog aan te nemen) sportnota zijn inzicht wat kan verbeteren.

Geen Logo

imgp0456-2Achter het gebouw gemeentewerken in de Westerstraat ligt een lapje grond van 40 bij 40 meter.

Het is afsluitbaar en momenteel (voor de helft) in gebruik als parkeerterrein voor de ambtenaren van de dienst gemeentewerken.

Het is een rustpunt in het hartje van de stad, met in het midden een prachtige notenboom.

Een prachtige ontmoetingsplek voor Enkhuizers, die even genoeg hebben van toeristen.

Je zou er bijeen kunnen komen om te praten of om bezig te zijn. Petanque spelen lijkt een aantrekkelijke mogelijkheid.

Er zijn ongeveer 50 petanquespelers in Enkhuizen, dat kunnen er makkelijk meer worden als je over een fatsoenlijke locatie beschikt.

Aan de kosten kan het niet liggen. Het verharden van zo’n stukje terrein kan de wereld niet kosten.

bokseMaar waarschijnlijk is zo’n project (Bokseknol) het college en raad wat te min.

Liever huren ze een projectbureau in, die wat voor ze bedenkt.

Met het geld dat wethouder Boland nu uitgeeft om zo’n 20 ouderen 12 weken laten wat te laten bewegen, had hij een permanente voorziening in het hartje van de stad kunnen realiseren.

Probleem is natuurlijk, dat dit project niet door een externe deskundige,  maar door een inwoner werd gelanceerd en bovendien niet over een passend logo beschikte.

Succes

actiefenkhuizenEen weekje geleden stond er op de website van de gemeente Enkhuizen een bericht waarin het succes van het Galm+ werd bezongen. Galm+ is onderdeel van Enkhuizen Actief en is bedoeld voor de oudere Enkhuizers die nu nog te weinig bewegen.

Eerst even de feiten. Er zijn ongeveer 1750 inwoners van tussen de 65 en 75, de doelgroep van Galm+. Die hebben allemaal een persoonlijke brief van de gemeente gekregen met een uitnodiging tot deelname.

Daarvan hebben 80 deelgenomen aan de fitnesstest, 30 hebben ingeschreven voor de vervolg cursus van 12 weken, met als doel hun fitness op peil te brengen. Dat is minder dan 2% van de doelgroep. Tenminste als we er van uitgaan dat die 30 deelnemers tot de categorie bankzitters behoord en verder niet aan bewegen doen.

Mijn indruk is echter, dat de meeste deelnemers al op een of andere manier actief zijn en dit voornamelijk zien als een welkome afwisseling van het dagelijks patroon.

Van harte gegund natuurlijk, maar de bedoeling was bankzitters aan het bewegen te krijgen.

De prijs van dit succes is 30.000 euro. Voor dat geld hebben we dus 30 mensen in beweging gekregen, die dat zonder Galm+ ook al waren. Dus hoezo succes.

sport-1Een jaar geleden benaderde ik College en Raad met een voorstel om een jeu de boulesplek in te richten in het hartje van de stad.

Het ging me daarbij niet alleen om het spel zelf, maar ook om oudere bewoners een plek te geven waar ze elkaar konden ontmoeten.

Een soort Baanbreker, maar dan voor mensen die verder geen bijzonder hulp nodig hebben.

Ik noemde dat project Bokseknol en U kunt daarover hier meer lezen.

Daarvoor hebben zich 30 belangstellenden gemeld, in mijn ogen te weinig, maar het hadden er makkelijk meer kunnen zijn, als ik van de gemeente een positief signaal had gekregen.

Dat signaal kwam niet en dus was er voor mij ook geen reden om er verder nog werk van te maken.

Mijn project heeft de gemeente niets gekost, waren ze op mijn voorstellen ingegaan, dan had het ze waarschijnlijk minder dan 30.000 euro gekost en was er iets gerealiseerd, waar veel meer dan 30 ouderen permanent gebruik van hadden kunnen maken.

Galm+ kost de gemeente 30.000 euro (waarvan 15.000 euro subsidie). Als het na twaalf weken is afgelopen, hebben we 30 ouderen met een (nog) betere conditie, maar die het voor de rest zelf maar weer moeten uitzoeken.

Voor een dergelijke gang van zaken hebben ze bij de gemeente een aparte naam. Ze noemen het beleid.

Terug in de tijd

Omdat het zondag toch pijpenstelen regende heb ik de tijd genomen om het blog wat bij te werken.

Zo zijn alle berichten die ik voor het Bokse blog schreef inmiddels ondergebracht in het Boulers blog. U kunt ze terug vinden in de categorie Bokseknol. Maar ze zijn ook opgeslagen in het archief (onder de maanden januari, februari, maart en april).

Leesvoer voor degenen die willen weten welke onzin ik tijdens die maanden uitkraamde.

%d bloggers liken dit: