Vraagje aan het college

College

Inmiddels drie weken verstreken sinds het bestaan van de website (d.m.v een krantenbericht) openbaar werd gemaakt.
Website en krantenbericht hebben 31 virtuele leden opgeleverd, maar de gang is er inmiddels een beetje uitgeraakt.
Niet eens een slecht resultaat als je bedenkt, dat de doorsnee Enkhuizer er van overtuigd is dat het idee geen enkele kans van slagen heeft.

Het woord lijkt me nu aan het gemeentebestuur. Dat wil graag dat oudere Enkhuizers wat meer gaan bewegen.
Over hoe ze dat voor elkaar denken te krijgen is volgens mij nog niets bekend en wie weet komt de Bokseknol voor hun wel als geroepen.

Daarom onderstaande mail naar het college gestuurd.

Geacht college,

Op 15 januari zond ik U een e-mail waarin ik mijn zorg uitsprak over het teloorgaan van jeu de boules als tijdverdrijf in Enkhuizen.

Daarin maakte ik melding van een website (www.bokseknol.nl) waarop ik de plannen voor een nieuwe jeu de boules vereniging had uitgewerkt.

Deze website is door middel van een krantenartikel onder aandacht van de bevolking gebracht.

Inmiddels zijn er 31 mensen virtueel lid geworden van de Bokseknol die daarmee meteen ook de grootste (zij het virtuele) jeu de boulesclub van Enkhuizen is.

Niet eens zo ’n slecht resultaat, als men bedenkt dat de doorsnee Enkhuizer er van overtuigd is dat het gemeentebestuur toch niet zal willen meewerken.

Ik zou U daarom willen vragen om een dezer dagen een standpunt bekend te maken.

Ik ben er namelijk van overtuigd, dat als de gemeente bereid zou zijn om mee te werken aan de geopperde plannen, de Bokseknol al heel snel kan uitgroeien naar een vereniging van 75 leden.

Ik begrijp dat er in Enkhuizen sprake is van een project “Bewegen voor Ouderen”, De Bokseknol lijkt me een uitstekend middel om woorden om te zetten in daden.

met vriendelijke groet,

Chris Segerius

Reacties vanuit de Politiek.

College

Alle Enkhuizer politici zijn op 15 januari per e-mail geïnformeerd over het bestaan van de website van de Bokseknol. Drie partijen hebben daarop gereageerd. Twee uit de oppositie PvdA en SP en één uit de coalitie’, VVD/D66.

Een enigszins teleurstellende score. Het is (dacht ik) een “beleidsvoornemen” om de oudere Enkhuizer er toe over te halen wat meer te bewegen.
Jeu de Boules past precies in dat beleidsvoornemen. Maar het is natuurlijk stukken goedkoper een cursus Nordic Walking voor ouderen te organiseren, of is Nordic Walking alweer uit?

Week Verder

We zijn inmiddels een week verder en de Bokseknol heeft 29 virtuele leden. Daarmee in één week de grootste JdB club van Enkhuizen. Een leuk begin, maar daarmee zijn we er nog lang niet.

Het totaal aantal boulers, nu geschat op 50 (spelende voor diverse verenigingen) moet om hoog. Als ’t Woid in Lutjebroek 140 leden heeft, dan moeten wij dat aantal in Enkhuizen toch ook kunnen halen.

De bedoeling is dat de Bokseknol zich niet alleen bezighoudt met virtuele activiteiten maar tenminste 1 echte activiteit organiseert.

Als alles meezit organiseren we in augustus de Enkhuizer Janboule Driedaagse. De bedoeling is dat we op drie opeenvolgende avonden een straat toernooi organiseren waaraan iedereen kan meedoen. Als promotie van JdB in Enkhuizen, maar ook als toeristische attractie. Over niet al te lange tijd meer over dit evenement.

 

Naar buiten 2

We zijn twee dagen verder en de site teller is 73 hoger. Redelijke score, niet overdreven veel. In het forum wat leuke en bemoedigende reacties van bekenden, maar (nog) niet boulers.

Dinsdagmiddag gespeeld op het Enkhuizerzand en uiteraard een beetje nieuwsgierig naar het commentaar op het krantenartikel van maandag. Tot mijn verbazing werd er geen woord aan vuil gemaakt. Althans niet in mijn bijzijn. Niet aan het krantenartikel, maar ook niet aan de website. Dinsdagavond bij de Drommedaris was de sfeer iets minder gespannen, men vond het een leuk artikel en een aantal leden was vol lof over de website.

Verder op dinsdag een uitnodiging voor een gesprek tussen wethouder Boland en diverse Enkhuizer sportorganisaties.

Eigenlijk ben ik daar nog niet klaar voor (te weinig leden) en ook vind ik de Bokseknol geen sport organisatie, maar weigeren om te gaan lijkt ook niet verstandig. Ik zie wel wat er van komt.

Naar Buiten

Vandaag komt het er op aan. Er verschijnt een stuk in de Enkhuizer Krant waarin melding wordt gemaakt van het bestaan van de website. Daarmee is ze feitelijk openbaar geworden.
Tot dusver was ze alleen nog maar bekend bij wat jeu de boule vrienden.

Via de teller valt ongeveer af te lezen hoeveel mensen de site bezocht hebben. Maar veel belangrijker is natuurlijk, hoeveel mensen zich zullen aanmelden. Daarvoor is niet meer nodig dan het sturen van een e-mail. Dat kan onmogelijk beschouwd worden als teveel moeite. Als er niets gebeurd, dan ontbreekt gewoon de belangstelling.

 

Bokseknol

De officiële naam schijnt Bokseweide te zijn, maar ik weet niet beter of ze werd Bokseknol genoemd. De speelweide in het Wilhelminaplantsoen tegenover het hertenkamp.
Vroeger (jaren 50) gebruikt om sportdagen te organiseren en ook kregen we er wel eens gymnastiekles.
In ieder geval kleven er mooie herinneringen aan de uitdrukking “we gaan naar de bokseknol”

Verder heeft de naam Bokseknol ook iets hobbeligs in zich, iets wat je ook wel ziet op jeu de boules terreinen. Bovendien is het een prachtig Enkhuizer woord, dat je tegenwoordig zelden nog hoort noemen, maar dat ik graag weer in het spraakgebruik zag terugkeren.
Kortom een mooie naam voor een Enkhuizer jeu de boules club.

 

Hallo Enkhuizen

Het Bokse Blog is het clubblad van de Bokseknol. Anders dan de meeste clubbladen kent ze geen vaste verschijningsdatum, maar wordt de inhoud vernieuwd zodra er aanleiding voor is.
De eerdere bijdragen worden (per rubriek) opgeslagen in het archief en gaan dus niet verloren.

Verder kunt U commentaar leveren op bijdragen en als U zelf een artikel wilt schrijven, dan kan dat ook. Stuur het naar blog@bokseknol.nl

Aan de rechter zijde vindt U (onder blogrol) een aantal handzame links. Het aantal zal geleidelijk aan worden uitgebreid, Als U zelf suggestie heeft, laat het weten.

Helaas is er op dit moment weinig clubnieuws, dat kan ook niet anders, ik ben zo ongeveer de enige die van het bestaan van de club afweet.

Morgen, 15 januari, worden de e-mails naar het gemeentebestuur verzonden en gaat de club de openbaarheid in.
Het ergste wat kan gebeuren is dat er vervolgens een oorverdovende stilte uitbreekt.

Eind februari moet min of meer duidelijk zijn of er onder de Enkhuizer bevolking voldoende animo bestaat om het initiatief van de Bokserknol te steunen.

Hoe dan ook, ik ben razend benieuwd naar de reacties, van het gemeentebestuur en de gewone Enkhuizer.

Foto's website

Foto’s op website van boulers zijn genomen tijdens het Boter, Kaas en Eierentoernooi in april 2007. Het toernooi vond plaats in april 2007 gehouden op het terrein van de Drommedaris.

Er waren 56 deelnemers afkomstig van JdB clubs uit Andijk, Bovenkarspel, Enkhuizen en Lutjebroek,

Verder een aantal foto’s van de Enkhuizer Janboule week in julie 2007. Daarin speelden teams uit de al eerder genoemde clubs een halve competitie om het Enkhuizer kampioenschap. Winnaar was een team uit Lutjebroek.

Veel van deze foto’s keren terug in de slideshow. Het is de bedoeling die foto’s uiteindelijk te vervangen door foto’s van boulende “leden”.

%d bloggers liken dit: