Wethouder houdt haar kaken stijf op elkaar

Er beginnen steeds meer inwoners wakker te worden wat betreft de gang van zaken rond de verkoop van het Enkhuizer Recreatiegebied. Nu de cijfers bij mensen op het netvlies komen beseft men, dit kan niet. Dat iets wat 30 miljoen waard is, is verkocht voor 335.000 euro. Hoe kan dit.

Maar ook, hoe lang houdt men hier nog de deksel op de beerput. Met de commissievergadering Grondgebied afgelopen dinsdag gaf de wethouder geen krimp. 3 raadsleden reageerde op mijn toelichting van mijn Wob verzoek tijdens de inspraakronde. Eén snapte mijn vraagtekens en twee raadsleden vonden dat we maar ‘vertrouwen in het proces’ moeten hebben. We moeten maar vertrouwen hebben in een proces waarbij elke tekening en toezegging afwijkt van hetgeen er uit de grond rijst. Eén van die twee vond dat hij een carte blanche had omdat de kiezer op hun had gestemd.

Ik vraag me af hoeveel raadsleden daadwerkelijk de taxatie van de gemeente hebben ingezien. Wie daadwerkelijk het fijne er vanaf weet en wie met boter op zijn hoofd, instemt om vooral maar niet als te kritisch, of misschien wel tegendraads, te boek te staan. Iets waar zoveel commotie om is, moet je als raadslid het fijne van willen weten. Het is jouw verantwoordelijkheid dat je het college controleert en de vraagtekens van burgers beantwoord. Voorlopig worden het er alleen maar meer…

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/293248/bewoners-eisen-inzicht-in-geheim-rapport-over-te-goedkope-verkoop-enkhuizerzand

Als de bestuurders geen vooruitgang brengen, doen we het zelf. Doe mee!

De bestuurders hebben de taak om de burger te vertegenwoordigen, bij te staan bij problemen, een klankbord te zijn voor vraagstukken, een visie te hebben, inzicht te geven in hun werkzaamheden en besluitvorming en verbinding te zoeken met het volk.

Ondanks ‘hoe het zou moeten zijn’ is de kloof tussen de bestuurders en de burger de laatste decennia alleen maar groter geworden. Het loopt scheef. Men lijkt compleet langs elkaar heen te praten en de burger voelt zich totaal niet meer gehoord noch vertegenwoordigd. Als burger heb je vaker het idee dat je tegen de overheid moet vechten, in plaats van dat de overheid voor je vecht en zich faciliterend opstelt. Je mist gewoon het gevoel dat de overheid er voor jou is. En dat zou toch één van de belangrijkste dingen moeten zijn als je een collectief hebt om faciliteiten te bieden en om mensen te helpen en te ontzien.

Met alle technologische vooruitgang had je 25 jaar geleden verwacht dat we nu veel verder zouden zijn. Een overheid die meer service gericht is, dichter bij de burger staat, meer directe inspraak, transparantie en de privacy garandeert van de burger. Maar het lijkt allemaal van ons af te gaan. De overheid is nagenoeg onaantastbaar en de burger is transparant. De belastingen nemen alleen maar toe, alles moet zo “goedkoop mogelijk”, door uitbesteden hebben minder mensen binding met hun werk, en ook ons collectief wordt nog dagelijks uitgedund. Hetgeen wat mede cohesie zou moeten brengen tussen de burgers staat op waakvlam. Ondanks dat we nog steeds de complete rekening betalen.

Er zijn genoeg mensen die nadenken over hoe ze hun omgeving een betere plek kunnen maken. Hoe de overheid dichter bij de burger te brengen. Maar dit doen ze niet want politiek is niets voor ze, ze zijn te praktisch ingesteld, men wilt wel maar weet de weg niet, het grote onbekende of ze hebben nog niet iets waardoor ze zich aangesproken voelen.

Dit is je kans! We gaan, als burger, het roer weer over nemen. We gaan de lokale afdeling van de Piratenpartij opzetten, Piratenpartij Enkhuizen! Zoals in de jaren ’60 Radio Veronica, als piraat, het monopolie van de ether aanviel, zo vallen wij de zittende politiek aan als lobbyclub van de burger!

De Piratenpartij heeft het recept voor een beter functionerende democratie. Deze politieke beweging wordt op dit moment al vertegenwoordigd in het Europese Parlement, op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau met meer dan 200 zetels wereldwijd. Het richt zich op een eerlijkere wereld, met gelijke kansen voor iedereen en de mogelijkheid om jezelf optimaal te kunnen ontplooien. Een wereld waar de overheid transparant is, maar de burger privacy heeft. Een overheid waar de burger directe inspraak heeft en de overheid dicht bij de burger staat. De Piratenpartij is een centrum partij met een sociale inslag met als doel de democratie te verbeteren en de invloed van de burger te vergroten.

Voel jij je aangesproken door de volgende kernpunten van de Piratenpartij?

 • Privacy. 
  Het recht op privacy is bepalend voor je gevoel van vrijheid.
 • Een transparante overheid
  Staan voor een open en eerlijke gemeente. O.a. een transparante boekhouding.
 • Kleinschaligheid/Milieu
  Kleinschalig en zelfvoorzienend uit oogpunt van veiligheid, duurzaamheid, organisatie, mens en milieu.
 • Subsidiariteitsbeginsel
  Het principe dat je zaken niet hoger moet beleggen dan strikt noodzakelijk. Zaken zo dicht mogelijk bij de mensen houden.
 • Directe inspraak
  Directe inspraak in het te maken beleid. Bijvoorbeeld door burgerfora, peilingen, voorlichting etc.
 • Effectief en onderbouwd beleid (Evidence-based Practices)
  Beleid op basis van onderzoek en logisch nadenken. Na evaluatie om het beleid te toetsen.
 • Burgerrechten
  Iedereen is gelijk. Zeker in deze tijd zijn burgerrechten zoals lichamelijke integriteit cruciaal om onze positie als burger te beschermen. Burgerrechten bepalen voor een groot deel hoe de maatschappij eruit ziet en hoe vrij jij je voelt.
 • Cultuur en kennis
  Kennis, cultuur en ideeën verbindt de mensen. De drempel om dit met elkaar te delen zou idealiter zo laag mogelijk moeten zijn. De gemeente heeft ook daar een taak.

Er is vaak meer mogelijk dan je denkt in een stad als Enkhuizen met bijna 20.000 inwoners. Er zijn veel mensen met dezelfde behoefte. Mensen met dezelfde ideeën. En dus ook genoeg behoefte om iets op te zetten.

Help mee
Wat van concreet idee heb jij voor Enkhuizen? Over diensten van de gemeente, recreatie, publieke ruimtes, voorzieningen, diensten, afvalverwerking of wat dan ook.

Wil jij je hard maken voor Enkhuizen, de inwoners, de voorzieningen en vechten voor ons collectief? Heb jij een idee, wil je helpen organiseren, heb je suggesties of zit iets over de stad je enorm dwars? Wil jij horen bij een  groeiende politieke beweging die alom vertegenwoordigd is over de hele wereld? Wil je eindelijk de daad bij het woord voegen? Meld je aan!

In eerste instantie zoeken we voornamelijk organisatorisch sterke mensen. Er moet een organisatie worden opgetuigd, plannen en een planning worden gemaakt. Een vrijwilligersorganisatie moet worden opgezet, een backoffice, we zoeken ontwikkelaars, alles moeten nog gebeuren. Gelukkig krijgen we ondersteuning vanuit Piratenpartij Nederland die de lokale afdelingen ondersteund. We zoeken praktisch ingestelde personen die makkelijk omgaan met digitale tools. Karakter eigenschappen; teamplayer, kunnen werken met een democratisch genomen besluit, om kunnen gaan met andermans mening, open-minded, welwillend, georganiseerd en functioneert graag als spil in de organisatie.

Waiting..., Been, and All: WE ARE
 THE ONES
 WE'VE BEEN
 WAITING
 All

Wil je meedoen? Stel je voor in een mailtje en geef aan wat je wilt doen of wat van idee je hebt. Mail naar; bob.sikkema@piratenpartij.nl

We zoeken, nadat we de organisatie hebben opgezet, ook content beheerders, grafisch editors, programmeurs (Django/Drupal), social media beheerders, promoters, kenners van de gemeente organisatie, etc. Dus wil je helpen, laat wat van je horen!

Mail en we nodigen je snel uit voor een eerste kennismaking. Vervolgens prikken we een datum voor de eerste team kennismaking en overleg voor een plan de campagne

Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen van de Piratenpartij Enkhuizen? Mail Nieuwsbrief naar bob.sikkema@piratenpartij.nl

Ik denk dat er veel meer kan in Enkhuizen. Ik kan het enkel niet alleen. En het is tijd dat het roer om gaat!

Hier een eerdere gemeenteprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 van de lokale afdeling van de Piratenpartij in Amsterdam: https://piratenpartij.nl/wp-content/uploads/2014/03/PiratenpartijAmsterdam_ProgrammaGR2014.pdf

Website Piratenpartij Nederland: https://piratenpartij.nl

Binnenkort meer over het plan de campagne…

Stilzitten is geen optie

Als je met je armen over elkaar zit, zal alles je worden afgenomen wat je lief is.

Veel mensen zien de wereld nog steeds door een roze bril. Alles in “ons instituut” is afgemeten en afgewogen en voor alles wat niet lekker werkt, is een escalatie mogelijk of een borging in de zin van een instantie die toezicht houdt.

Zo is de theorie. Zo is het zoals velen het leren op school en zo is het zoals velen het nog steeds zien.

Maar ondertussen zijn de zekerheden overgeleverd aan bestuurders die alleen maar met zichzelf bezig zijn (draaideurpolitici) en de controlerende macht is enkel nog een extra stoel tijdens het overleg, die eigenlijk niet erg kritisch is.

Macht corrumpeert. Altijd.

Geef mensen macht en ze willen alles naar hun hand zetten, hun vriendjes tegoed doen en hun paadje zeker stellen. Altruïsme kom je niet veel meer tegen. Vooringenomenheid en (eigen) belangen des te meer.

Ondertussen zijn we in Enkhuizen zover dat het recreatiegebied is opgezwolgen door de commercie. Ons collectief wordt voor een fooi weggegeven. Het recreatiegebied waar menig Enkhuizer een deel van zijn jeugd heeft besteed, is binnenkort niet meer.

Een recreatiegebied waar de laatste 20+ jaar al niets meer aan werd gedaan. Maar waar moet de jeugd naartoe? Waar moeten de inwoners recreëren? Waar is nog ruimte om wat te organiseren?

Alles wat van ons was, kerken, buurthuizen, publiekelijke faciliteiten, zwembaden, recreatiegebied, het is of gaat allemaal weg. Opgeheven of voor een bodem prijs verkocht. Het gaat al decennialang van ons af.

En ondanks dat er veel dingen niet meer onderhouden hoeven te worden omdat ze er niet meer zijn, stijgt de gemeentebelasting alsmaar door, jaar op jaar. We krijgen steeds minder terug voor elke euro die we aan gemeentebelasting betalen.

De gang van zaken rondom het Enkhuizer Zand laat de onderhandelingsvaardigheden van ons bestuur zien. Het lijkt vooralsnog niet echt een evenwichtige deal. We krijgen nagenoeg niets voor de grond, we betalen nog jaren mee aan diverse (onderhouds-) kosten en de vruchten zijn nagenoeg volledig voor de park eigenaar. Het voelt gewoon alsof we, wederom, worden bestolen.

Laat ik duidelijk zijn, ik ben niet tegen een huisjespark. Maar ik ben wel tegen het opgeven van ons recreatiegebied. Het één hoeft het ander ook niet in de weg te staan. Wat ik wil weten, wat zijn de verplichtingen van ons als stad en wat kunnen we nog verwachten.

Mede daarom mijn WOB verzoek voor een kopie van de afspraken (het deel nog wat in duister is gehuld). Een klein puzzelstukje in het grote speurwerk van Pim.

Maar waarom komt de Raad niet op voor het recreatiegebied voor de burgers en een goede prijs voor (een deel van) de grond? Zit de Raad te dicht op B&W en zijn ze te amicaal, zodat ze niet kritisch meer kunnen zijn?

Praten ze niet meer met de burger? Waarom zijn ze zo mak, zo tam? Wie lobbyt er voor ons? De burger. Wij zouden moeten bepalen, maar ondertussen worden we als ongewenst gezien. We zijn de regie compleet kwijt. We zitten als ratten in de val, nul tegenkracht en de uitverkoop gaat maar door.

Diegene die ons collectief kan beschermen, zijn we zelf. Maar ook enkel met dat in gedachte kunnen we succesvol zijn. Gecombineerd met directe vertegenwoordiging om scheef schaatsen voor te zijn.

We hoeven enkel vertrouwen te hebben in onszelf.

Volgende blog over 2 weken; Het recept voor een beter democratie.

%d bloggers liken dit: