Opnieuw een Gele Kaart.

Tegen mijn gewoonte in heb ik gisteravond besloten om het onderdeel “Finale afwikkeling project Drommedaris” tijdens de vergadering van de commissie grondgebied “live” te beluisteren. De opname (die ongeveer een half uur duurt) bevindt zich inmiddels in het audioarchief en kan dus door elke belangstellende inwoner worden beluisterd door deze link te volgen. Het betreft … Lees verder “Opnieuw een Gele Kaart.”

Beoordeel dit:

Gele kaart.

Wie voor zijn voortbestaan afhankelijk is van gemeentelijke subsidie wordt geacht om de jaarstukken van het afgelopen jaar en zijn begroting voor het lopende jaar bij de gemeente in te dienen. We mogen er dus van uitgaan, dat het stichtingsbestuur van de Drommedaris dat in mei 2015 ook heeft gedaan. Eén blik op de jaarstukken … Lees verder “Gele kaart.”

Beoordeel dit:

Doorgestoken kaart.

De in 2017 gewekte indruk was, dat de opdracht tot herinrichting van het recreatieoord pas zou worden gegund, nadat er door Orez aan bepaalde voorwaarden zou zijn voldaan. In werkelijkheid moet het van meet af aan duidelijk geweest zijn, dat het hier om boterzachte voorwaarden ging, waar Orez zonder problemen aan zou kunnen voldoen. Het … Lees verder “Doorgestoken kaart.”

Beoordeel dit:

Zorgwekkende ontwikkeling

In een verslag van de laatste raadsvergadering (keurig werk trouwens) laat de SP weten dat het CDA de eerstkomende vergadering met een “raadsinstrument” gaat komen. Dat raadsinstrument heet Motie Vreemd Aan De Orde Van De Dag. Afgekort een MVADODD. Een motie (indien aangenomen) is een verzoek aan het college. Een college kan weigeren zo’n verzoek … Lees verder “Zorgwekkende ontwikkeling”

Beoordeel dit:

Naar de mond praten.

De gemeente heeft mijn WOB verzoek ruimhartig opgevat in de zin dat men brede betekenis heeft gegeven aan het begrip correspondentie. Het dossier bevat niet alleen  briefwisselingen, maar ook verslagen, overeenkomsten en raadsvoorstellen. Ik neem dan ook aan, dat het dossier dat men mij ter hand heeft gesteld, identiek is aan het dossier dat men aan … Lees verder “Naar de mond praten.”

Beoordeel dit:

Minder elitair?

“Mijn column “Gele Kaart” bijna 14 dagen geleden eindigde ik met de woorden. “Misschien kan er dan binnenskamers nog worden nagedacht over een stichtingsbestuur dat wat zakelijker (en minder elitair) denkt, maar dat is van later zorg.” En ziedaar, er is binnenskamers nagedacht. De krant van vandaag meldt dat er een nieuw stichtingsbestuur komt. Of … Lees verder “Minder elitair?”

Beoordeel dit:

Illusiepolitiek

De commissievergadering van afgelopen dinsdag maakte voor de zoveelste keer duidelijk dat onze lokale politici zich het liefst in nevelen hullen en dat het hun (op een enkeling na) de grootste moeite kost om de dingen bij naam te noemen. Het begint al met de naam van het raadsvoorstel: “Huurcontract De Drommedaris”. Het voorstel heeft … Lees verder “Illusiepolitiek”

Beoordeel dit:

Aan het licht brengen.

Goed, dat de vorige gemeenteraad enorme steken heeft laten vallen zal iedereen zo langzamerhand wel duidelijk zijn. Maar het kan toch niemand ontgaan zijn, dat degenen die de problemen veroorzaakt hebben geen deel uitmaakten van de gemeenteraad, maar van de lokale bureaucratie. Degene die de problemen veroorzaakt hebben zitten lekker thuis met pensioen of wachtgeld. … Lees verder “Aan het licht brengen.”

Beoordeel dit:

Een ezel stoot zich in ’t gemeen.

Gisteren in het NHD, een verslag van de besloten vergadering, die plaats vond na de reguliere vergadering op 29 juni. Een ezel stoot zich in ’t gemeen geen twee keer aan dezelfde steen, maar voor de raad van Enkhuizen bestaat er geen beperking voor het aantal keren dat zij zich door het college om de … Lees verder “Een ezel stoot zich in ’t gemeen.”

Beoordeel dit:

Verspilde moeite.

Ik heb gisteren geluisterd naar een bijzondere raadsvergadering over de vragen die er bij de raad leefden over het REZ. Met name over de te bouwen woningen en de verdere ontwikkelingen in het gebied. Veel vragen over zaken waar de raad het antwoord al wist of had moeten weten op basis van eerder verstrekte informatie. … Lees verder “Verspilde moeite.”

Beoordeel dit: