Besluitvorming

Eergisteren, samen met Bob Sikkema, een gesprek met de burgemeester en de griffier over de verdere gang van zaken rond de bezwaren die we in oktober 2021 als burgers hadden ingediend en waarover we (als gekozen leden van de raad) op 26 april aanstaande een oordeel zouden moeten geven.

Volgens burgemeester en griffier staat de bestaande wet- en regelgeving niet toe, dat we over dit onderwerp een stem zouden mogen uitbrengen of dat we anderszins aan de besluitvorming zouden mogen deelnemen.

Het gaat hier uiteraard om een interpretatie, maar een diepgaande discussie over dit onderwerp, zo ik al ik staat zou zijn om die te voeren, zie ik tijdens de raadsgadering niet zo zitten.

Ik zal me op 26 april aanstaande dan ook niet met de besluitvorming bemoeien.

Dit gezegd hebbende, het besluitvormingsproces binnen de raad kent 3 fasen.

Allereerst de beeldvorming (het raadsvoorstel), vervolgens de oordeelsvorming (de bespreking van het raadsvoorstel. Deels openbaar, deels niet openbaar in besloten bijeenkomsten) met als uiteindelijk theatraal slot de besluitvormingsfase.

Ofwel, de openbare raadsvergadering waarin de besluiten feitelijk worden genomen.

Theatraal, omdat de opvattingen in de meeste gevallen voor de aanvang van de vergaderingen al vast staan.

Daarom zijn, in mijn ogen, de beeldvormende en de oordeelvormende fasen van de besluitvorming het belangrijkste.

Ervaring leert, dat het vrijwel onmogelijk is, om raadsleden er toe te bewegen om (in de laatste fase van de besluitvorming) van gedachten te veranderen.

In deze kwestie heeft het college tijdens de beeldvorming en oordeelsvorming vrij spel gehad. Ze vond tijdens besloten bijeenkomsten plaats. De daarbij door het college gehanteerde argumenten (de redenen voor geheimhouding) waren bovendien geheim.

Die redenen kwamen pas boven water tijdens de raadsvergadering in oktober 2021 over het al dan niet opheffen van de geheimhoudingsplicht.

Tegen het raadsbesluit om dat niet te doen, heb ik (net als Bob Sikkema) bezwaar gemaakt.

Mijn bezwaren golden de (door het college aangedragen en door de raad overgenomen) redenen voor geheimhouding. Die naar mijn mening stuk voor stuk uit drogredenen bestaan.

Het zonder geldige reden geheim verklaren van documenten kom neer op het misbruik maken van bevoegdheden.

Zodat wat mij betreft het college de raad er toe aangezet heeft om misbruik te maken van haar bevoegdheid. Om op basis van volstrekt ongegronde redenen een document (het taxatierapport) geheim te verklaren.

Ik had deze conclusie graag voorgelegd aan de bezwarencommissie, maar die bleek niet in staat daar inhoudelijk op in te gaan, omdat ze geen kennis droeg van de inhoud van het taxatierapport.

Kennis waarover de raad wel beschikt, maar die daarover evenmin inhoudelijk in gesprek kan gaan, omdat zij zichzelf geheimhouding heeft opgelegd.

Met als gevolg een Catch 22 situatie, die pas kan worden doorbroken als de raad zichzelf ontslaat van haar geheimhoudingsplicht.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

4 gedachten over “Besluitvorming”

 1. Dat valt me van je tegen Pim. In jouw aanloop naar de verkiezingen moest de onderste steen nog boven. Nu ga je niet eens zelf de onderste steen aankijken, laat staan oppakken en er wat mee doen.
  Ik hoef de inhoud niet te weten. Jij mag de inhoud nu lezen en dan vertrouw ik wel op de daarna getrokken conclusie. Heb jij nou al die tijd gelijk gehad of klopt er niks van jouw betoog.
  Ook jij bent nu een politicus die dus niet de kastanjes uit het vuur haalt maar ze aan laat branden in de hoop dat iemand anders het zal doen.
  Jouw publicaties met al dan niet onjuistheden heeft tot nu toe niemand kunnen overtuigen er iets aan te doen en dat zal ook niet gebeuren. Jouw publicaties hebben geen enkel effect. Jij als raadslid hebt wel de instrumenten om effect te hebben maar ik begrijp dat jij die n iet in gaat zetten. Wat jou maakt tot iemand die zich schaart bij de rest.
  Ik en menig kiezer die zijn/haar stem aan jou gegeven heeft had anders verwacht. Helaas

  Like

  1. Mijn reden voor deelname aan de verkiezingen was om het misbruik van bevoegdheden door raad en college een halt toe te roepen. De eerste raadsvergadering is nog niet geweest en je probeert me nu al af te branden, omdat ik je zogenaamd goedbedoelde adviezen niet naar de letter opvolg.

   Like

 2. Hoi Pim, fijn om te horen dat je weer actief bent, alles in goede gezondheid hoop ik.
  Hebben jij en de Heer Sikkema het “geheime” stuk nu al gelezen?
  Als verse raadsleden zouden jullie gelijk actie ondernemen. En zo hopelijk mijn en anderen hun nieuwsgierigheid bevredigen kunnen!
  Groet, Bram

  Like

  1. Hoi Bram, niet alleen Bob en Ik zijn nieuw. Ook Piet en Frank en volgens mij ook de tweede man van D66. Ze mogen het geheime stuk echter alleen inzien onder de strikte gelofte van geheimhouding dus dat ze je nieuwsgierigheid zullen kunnen bevredigen lijkt me niet voor de hand te liggen. Wat mezelf betreft, ik denk dat ik gewoon doorga met het over de inhoud publiceren, zonder dat ik een formeel verzoek gedaan heb het document te mogen inzien. Zodra ik onjuistheden publiceer staat er ongetwijfeld iemand op die me van het publiceren van onjuistheden zal betichten. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Je kunt er dus vanuit gaan dat was ik tot dusver over het rapport naar buiten heb gebracht juist is.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: