Beslissing op bezwaar.

Nu de burgemeester op Facebook op slakken zout begint te leggen en Jannie Aukes (Hea) de geheimhouding tot een daad van vaderlandsliefde heeft verklaard, is het misschien toch goed dat ik terugkom op de gang van zaken tijdens het Presidium.

De raad had in oktober 2021 geweigerd om de geheimhouding op te heffen. Tegn die weigering hadden Bob Sikkema en ikzelf bezwaar gemaakt.

Op januari 6 2022 werden we over onze bezwaren gehoord door een ambtelijke bezwaarcommissie.

Mijn bezwaar gold de redenen voor geheimhouding welke naar mijn mening uit drogredenen bestonden.

Dat besef je pas als je de globale strekking van het document kent. Geen van de drie ambtelijk aanwezigen kenden de inhoud van het document en hebben er nadien ook geen inzage in gekregen. Waardoor men, mijn inziens, niet in staat was om de betekenis van mijn bezwaar in te schatten.

Ik had verwacht, dat het advies van de commissie aan mij zou worden voorgelegd en dat ik dan in staat zou zijn gesteld, om daar commentaar op te leveren. Waarna advies en commentaar aan de raad zou worden voorgelegd.

Dat bleek niet het geval. Omdat het Presidium belast leek met de agendering en wat mij betreft de geagendeerde documentatie niet compleet was, dacht ik het gebrek te kunnen opheffen door het Presidium te verzoeken aanvullende documentatie van mijzelf (en Bob) toe te staan.

Geen flauw idee of dit procedureel mogelijk was, maar was van mening dat het de moeite van het proberen waard was. Ik vond de reactie van de voorzitter net iets te uitbundig, maar wens daar verder geen woorden aan vuil te maken.

Een heel andere kwestie is mijn onzekerheid over mijn rol tijdens de beslissing op bezwaar op 26 april. Ik vermoedde niet te mogen stemmen.

Inmiddels is daar, dank zij de griffier, duidelijkheid over gekomen.

Op grond van de gemeentewet art 28 mag ik niet deelnemen aan de stemming.

Volgens de gedragscode van de gemeente Enkhuizen Artikel 1, moet ik me onthouden van deelname aan de beraadslaging.

Beide regels zijn met de beste bedoelingen tot stand gekomen en het kost me dan ook geen enkele moeite om er aan te voldoen.

Ik hoop dat ik hiermee meer helderheid heb verschaft over mijn beweegredenen voor het indienen van mijn verzoek aan het Presidium en mijn positie bij de behandeling van de beslissing op bezwaar op 26 april.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

8 gedachten over “Beslissing op bezwaar.”

 1. erg vreemd nu opeens niet meer meestemmen op grond van gemeentewet art 28, deze zegt als volgt;
  2.7.1. Artikel 28 van de Gemeenetwet luidt als volgt:

  1. Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over:

  a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken;

  b. de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welk bestuur hij behoort.

  2. Bij een schriftelijke stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming verstaan het inleveren van een stembriefje.

  3. Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is berperkt.

  4. Het eerste lid is niet van toepassing bij de beslissing betreffende de geloofsbrieven van de na periodieke verkiezing benoemde leden.

  Een uitspraak van de Hoge raad is zeer interessant te noemen, als je appels met peren moet gaan vergelijken.
  http://www.wetboek-online.nl/jurisprudentie/ljnAE6228.html

  Like

  1. De raad moet een beslissing nemen over een door mij ingediend bezwaar, ik heb er geen moeite mee om niet aan die stemming mee te doen. Jammer vind ik wel dat ik de redenen van mijn bezwaar niet mag toelichten. Maar dat is een lokale verordening die dat verbiedt.

   Like

   1. De gedragscode is geen wet Pim, je mag er naar eigen goeddunken vanaf wijken.
    Er staan mogelijk wel sancties op bij overtreding maar die zijn verder niet gedefinieerd. Wordt een lastige voor de raad.
    Zal door deze en gene niet gewaardeerd worden.
    Bovendien moet de gedragscode formeel (artikel 7 lid 1) in een nieuwe raadsperiode opnieuw vastgesteld worden. Ik weet niet of dat al gebeurt is.
    Als jij iets aan de kaak wil stellen waar de meeste raadsleden, het college en anderen niet happig op zijn zul je iets voortvarender moeten durven werken.
    Sterkte.
    Groet, Bram

    Like

 2. Beste Pim,
  logische redenatie denk ik.
  Als raadslid mag jij wel inzage hebben in het stuk dat onder geheimhouding ligt. Uiteraard mag jij er vervolgens niks over naar buiten brengen tot het moment dat de nieuwe raad er de geheimhouding af haalt.
  Jij als raadslid hebt de instrumenten om dit te agenderen in de komende raad.
  Heb je het stuk nu al gelezen? Ik ben toch benieuwd of het enigszins jouw mening gaat veranderen.
  Groet, Bram

  Like

  1. Ik heb gevraag om inzage, dat is me toegezegd. Uiteraard onder een dubbel opgelegde geheimhoudingsplicht. Ik heb echter het gevoel dat ik te hard van stapel loop en wil daarom eerst mijn medische behandeling afwikkelen, voordat ik besluit of ik daadwerkelijk inzage (en de daarbij horende plicht tot geheimhouding) wil.

   Like

   1. Hoi Pim,
    dat je eerst even je gezondheidsperikelen afwacht kan ik begrijpen.
    Niet begrijpen kan ik jouw twijfel over het document wel of niet inzien.
    Jij hebt een belofte aan je kiezers gedaan om dit item tot op de bodem uit te zoeken en de nodige actie, eventueel inschakelen rijksrecherche, of wat nodig mocht zijn om de waarheid boven tafel te krijgen.
    Eerste logische stap voor jou is inzage.
    Tweede stap zou kunnen zijn proberen geheimhouding op te heffen. (ook dit heb jij je kiezers beloofd)
    Derde stap is de mogelijke juridische stappen of het inzetten van instrumenten die jij als raadslid hebt. Dit laatste kan ook stap twee zijn als het je niet lukt de geheimhouding op te heffen.

    Sterkte met je gezondheid, en ik wens je veel wijsheid toe.
    Groet, Bram

    Like

    1. Sorry Bram, gewoonlijk kondig ik elke stap die ik doe van tevoren aan. In dit stadium, doe ik dat even niet meer. Maar wees er van verzekerd dat ik de belofte aan mijn kiezers zal nakomen.

     Like

     1. Prima Pim, het is aan jou.
      Maar inzage door jou in het stuk kun je naar mijn mening niet achterwege laten.
      Ik en ik denk vele anderen wachten met belangstelling af.
      Maak er geen uitstel wordt afstel van!
      Dan zouden de “anderen” de lachende derden worden.
      Groet, Bram

      Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: