Achterin de Rijp.

Het verzoek aan het Presidium dat ik gisteren publiceerde, heeft de andere leden van het presidium dus nooit bereikt.

Omdat de burgemeester het schaterlachend van tafel veegde. Kennelijk is het als lid van het presidium niet toegestaan om de andere leden van dat presidium ergens om te vragen.

Ik meende ook een zekere opluchting te bespeuren bij de andere leden, omdat ze dank zij het optreden van de burgemeester, niet hoefden te antwoorden.

Op basis van welk regelement of wetsartikel dit gebeurde werd niet duidelijk. Ik heb de griffier om opheldering gevraagd en wacht met spanning zijn antwoord af.

Het betekent, dat de raad op 26 april een beslissing (over de tegen haar besluit ingediend bezwaren) moet nemen, zonder dat zij zelf kennis mag nemen van de inhoud van die bezwaren, maar moet afgaan op de mening over de inhoud van die bezwaren, van een ambtelijke adviescommissie.

Het geheim verklaren van documenten kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn, maar dient pas te gebeuren na zorgvuldig beraad door de gemeenteraad.

Over dat beraad, dat achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden, is vrijwel niets bekend, maar heeft argumenten opgeleverd als, het rapport heeft betrekking op de totale gebiedsontwikkeling en het project REZ is nog niet afgerond.

Daarmee vergelijkbare argumenten zijn, het rapport heeft meer dan 20 pagina’s of het rapport is heel erg moeilijk leesbaar. Evenmin dwingende redenen om een document geheim te verklaren.

De dwingende reden voor geheimhouding kan alleen maar voortvloeien uit de inhoud van het document. De ambtelijke bezwaarcommissie laat weten, dat ze geen kennis heeft mogen nemen van de inhoud van het document. Haar advies over de ingebrachte bezwaren is derhalve van nul gener waarde.

Juridisch klinkend gemurmel, maar wel goedgekeurd door de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Over de inhoud van het document weten we, dat het college het beschouwt als het bewijs, dat het door haar geaccepteerde bod voor de concessie REZ (€ 335.000.-) marktconform is.

Uit een in opdracht van Droomparken uitgevoerde taxatie van hetzelfde project weten we, dat een bod van 18,4 miljoen (minus kosten openbaar gebied) tot de mogelijkheden behoorde.

Vergelijking tussen beide getallen levert het onweerlegbare bewijs, dat het bod van € 335.000,- voor de concessie onmogelijk een marktconform bod kan zijn geweest.

Dat het college dat van meet af aan heeft geweten en daarom, zodra het bewijs van marktconformiteit “geleverd” was, het geheim verklaarde, zodat niemand het kon inzien.

Pas toen de raad om inzage vroeg, wat niet geweigerd kon worden, moesten er nieuwe redenen voor geheimhouding worden verzonnen. Zoals de kort ervoor opgestarte onderhandelingen met Droomparken.

Die zouden mislukken als Droomparken het bewijs van een marktconform bod onder ogen zou krijgen. Ik placht daar vroeger over te zeggen, “Vertel dat maar in de Rijp, maar wel achterin, want voorin weten ze inmiddels wel beter”.

Het werd evenmin geloofd door de voormalig fractievoorzitter van de VVD, maar hij liet weten geen spelbreker te willen zijn. Daarmee is aangegeven hoe zorgvuldig men in Enkhuizen omgaat met het begrip “geheimhouding”.

Maar niet alleen het college en wat hogere ambtenaren weten dat het bod dat Struijlaart accepteerde niet marktconform was. Ook alle partijen in de oude raad (die allemaal het bewijs hebben mogen inzien) weten het.

Waar die zich nu nog aan vastklampen is de gedachte, dat als ze maar genoeg geld blijven uitgeven aan deskundigen, dat er dan uiteindelijk een bedrag uit de bus zal rollen waarmee ze naar buiten kunnen komen. Nu we het er toch over hebben, ik zal een vragen hoeveel ze inmiddels hebben uitgegeven.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: