Verzoek aan Presidium.

Mijnheer de voorzitter, leden van het presidium.

Op 28 juni 2021 werd het document (bekend onder de naam taxatierapport) van de firma Fakton/BaseValue ter inzage gegeven aan de gemeenteraad.

Het document vormt het bewijs, dat het door Orez bv uitgebrachte (en door de gemeente geaccepteerde) bod op de concessie REZ marktconform was.

Daarom zal ik het document vanaf nu aanduiden als “het bewijs”.

Onmiddellijk nadat het bewijs geleverd was werd de inhoud ervan geheim verklaard. (Zie de toelichting aan het advies aan B&W d.d. 18 oktober 2017.)

Aangezien een verzoek van de raad (op 25 mei 2021) om het document te mogen inzien, niet kon worden geweigerd, werd het bewijs onder gelijktijdige plicht tot geheimhouding op 28 juni 2021 aan de raad ter inzage gegeven.

Een en ander gebeurde in een besloten bijeenkomst, waardoor de redenen voor die geheimhouding niet waren te achterhalen.

Aangezien een dergelijke plicht van rechtswege vervalt als zij de eerstvolgende raadsvergadering niet door de raad wordt bekrachtigd, werd (op verzoek van het college) de plicht tot geheimhouding bekrachtigd op 16 september 2021.

Wederom in een besloten en ingelaste bijeenkomst.

Deze bijeenkomst was zo geheim, dat de raadsleden Hotting en Buit, desgevraagd, niet eens dorsten te bevestigen, dat ze had plaatsgevonden.

De redenen voor geheimhouding van het bewijs komen pas aan het licht tijdens de openbare bijeenkomst (oktober 2021). Waarin de raad besluit om het (door de heer Sikkema gedane verzoek om het bewijs openbaar te maken), af te wijzen.

Zowel de heer Sikkema als ikzelf besluiten om tegen dit besluit bezwaar te maken. Mijn bezwaar bestond er uit, dat de redenen voor geheimhouding uit drogredenen bestonden.

Op 6 januari 2022 ben ik in de gelegenheid gesteld mijn bezwaar toe te lichten voor de ambtelijke bezwaarcommissie. Hetgeen uitliep op een nutteloze exercitie, omdat de commissie geen kennis had van de inhoud van het bewijs.

En derhalve niet kon beoordelen, of mijn bezwaren hout sneden.

Het advies van de commissie ligt nu voor ons. Ik stel vast, dat het advies niet aan de bezwaarmakers is voorgelegd. Teneinde hen in staat te stellen het van commentaar te voorzien.

Ik zie deze gang van zaken als exemplarisch voor de handelswijze van het college.

Dat, door middel van besloten bijeenkomsten en eenzijdige informatieverstrekking, de raad er toe probeert te bewegen om misbruik te maken van haar bevoegdheid.

Om documenten, in dit geval “het bewijs”, geheim te verklaren. Om zodoende de eigen tekortkomingen te verbergen. In dit geval, dat het bewijs geen bewijs is van een marktconform bod, maar het bewijs van het tegenovergestelde.

Daarom verzoek ik het Presidium om er mee in te stemmen, dat deze kanttekening en een nog te produceren notitie over de rechtmatigheid van de aangevoerde reden voor geheimhouding van “het bewijs”, aan de vergaderstukken worden toegevoegd.

En er mee in te stemmen de bespreking van dit onderwerp te verdagen, mocht ik (om medische reden) niet in staat zijn om de vergadering bij te wonen.

Chris Segerius

4 april 2022

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: